Sprawy, sprawy...
 Oceń wpis
   
Końcówka listopada przynosi parę ciekawych orzeczeń sądowych i trybunalskich.

§ 1. Sprawy dyscyplinarne przeciwko sędziom nie mogą być rozpatrywane w trybie przyspieszonym, orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

Zdyscyplinowanie sędziów to jedno z czołowych haseł bywszego ziobrostanu (hasło, któremu zdecydowanie kibicowałem). Jednak zdaniem TK żaden cel nie może uświęcać stosowania dowolnych środków - z czym też się zgadzam.

Trybunał zajął się przede wszystkim przepisami dotyczącymi odmowy wglądu przez oskarżonego sędziego do niektórych dokumentów go dotyczących (art. 80 par. 2f i par. 2g ustawy o ustroju sądów powszechnych), obowiązkiem rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu w ciągu 24 godzin od złożenia przez prokuratora (art. 80a par. 1 oraz art. 80b par. 1 ustawy) oraz możliwość prowadzenia postępowania w pewnym zakresie bez udziału zainteresowanego sędziego (art. 80b par. 3).

Nowe przepisy od samego początku były kontestowane przez środowisko, czemu się nie dziwię. Patologią jest prowadzenie postępowań dyscyplinarnych miesiącami (i dłużej), nawet w najbardziej błahych sprawach, ale takie unormowanie mogłoby prowadzić w bardzo łatwy sposób do ręcznego sterowania procesem, jeśli tylko prowadzący prokurator miałby w tym realny interes.

Sprawa ma sygnaturę K 39/07, a jej sentencja znajduje się tu. Zakwestionowane przepisy przestaną obowiązywać z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.


§ 2. Dziś natomiast Trybunał zajął się kompetencjami Krajowej Rady Sądownictwa, a ściśle przepisem dającym możliwość ustalania kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie (art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa).

Tu Trybunał stanął na stanowisku, iż przepis dający KRS prawo ustalania podstaw do selekcji kandydatów na sędziego jest zbyt ogólnikowy, przez co jest interpretowany jako podstawa do wydania przez Radę generalnej i abstrakcyjnej uchwały określającej kryteria przyjmowania kandydatur.
Sędziowie uznali, iż taka regulacja jest niezgodna z art. 60 Konstytucji RP, który przydaje wszystkim równe prawa dostępu do służby publicznej, ja zaś ze swojej strony zastanawiałbym się jeszcze na ile przepis ten stanowił naruszenie systemu źródeł prawa.

Sprawa ma sygnaturę SK 43/06, a jej sentencja znajduje się tu.

Tu mała dygresja: proszę zwrócić uwagę jakie jest tempo rozpatrywania spraw, które wpłynęły w wyniku skargi konstytucyjnej w porównaniu do spraw, które przedstawił Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Czy to nie jest dyskryminacja?


§ 3. Sprawa ostatnia, też ciekawa. W uchwale z 22 listopada 2007 r. Sąd Najwyższy ocenił, iż roszczenia wynikające z abonamentu za prowadzenie domeny internetowej przedawniają się zgodnie z ogólnymi zasadami przedawnienia (art. 118 kc).

W sprawie o zapłatę zaległego abonamentu sąd I instancji stanął na stanowisku, że usługa utrzymania domeny ma charakter umowy najmu (pozwani twierdzili, iż jest to umowa zbliżona do zlecenia - art. 751 kc), jednak Sąd Okręgowy - ze względu na doniosłość sprawy (rozwój znaczenia internetu, e-commerce, czyli tego wszystkiego, co w Money.pl lubimy najbardziej), w sprawie powinien wypowiedzieć się Sąd Najwyższy.

W odpowiedzi na pytanie prawne SN stwierdził, iż roszczenie podlega normalnym okresom przedawnienia, zatem w przypadku świadczenia okresowego będą to 3 lata od daty wymagalności (art. 118 w zw. z art. 120 par. 1 kc).

Sprawa ma sygnaturę III CZP 109/07 i jak ktoś chce to może sobie kliknąć tu i czegoś poszukać, ale okropność tej strony jest tak wielka, że i tak będzie coś trudno znaleźć. Może za trzy lata znajdzie się coś w wyszukiwarce orzecznictwa.
Komentarze (0)
Wikipedia na usługach szatana ZŁOTE ZIOBRO 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-12-10 14:51
Kancelariaprawna24h:
Odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą kredytową
Ciekawe informacje o nieautoryzowanych transakcjach i pomoc w odzyskaniu pieniędzy od banku[...]
2017-12-06 13:17
Fred Joseph:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Czy szukasz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na spłatę rachunków, dlatego[...]
2017-11-29 20:56
James Roland:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Jestem James Roland, z Polski. Kilka miesięcy temu moja firma poniosła wielką stratę. Niedługo[...]
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]