Siedziba a miejsce zamieszkania
 Oceń wpis
   
Często mówiąc o przedsiębiorcach myli się pojęcie "siedziby" i "miejsca zamieszkania", przyjmując, że w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą mówi się właśnie o siedzibie.

Nic błędniejszego. Zgodnie z art. 25 kc Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zostawmy w tym miejscu na boku rozważania o wolicjonalnym charakterze określenia przebywania w określonym miejscu stałego pobytu (i pod żadnym pozorem proszę tego nie mylić z zameldowaniem!), warto jednak zapamiętać dwie zasadnicze rzeczy: po pierwsze miejsce zamieszkania odnosi się wyłącznie do osoby fizycznej, po drugie miejscem tym jest miejscowość, nie zaś konkretny adres (ulica, numer domu).

Dla rozróżnienia warto zacytować art. 41 kc, w myśl którego Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Różnica jest prosta: o siedzibie możemy mówić wyłącznie w odniesieniu do jednostek, którym przepis prawa przydaje przymiot osobowości prawnej (warto zerknąć do art. 12 ksh, ale i zastanowić się chwilę nad treścią art. 8 par. 1 ksh).

Dla mnie - czas na krótką dygresję - kodeks cywilny jest "prawem praw" i lubię, jeśli inne przepisy są chociaż z nim spójne, jeśli definicje cywilistyczne znajdują choćby odzwierciedlenie w przepisach podatkowych oraz prawie administracyjnym.
I proszę bardzo: ustawa o swobodzie gospodarczej zachowuje zasady wprowadzone kodeksem cywilnym (uff). Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy składając wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorca powinien podać: oznaczenie miejsca zamieszkania i adres, jego adres do doręczeń oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza. Nadal słowa o siedzibie.

Ponieważ od zawsze problemem jest integralność prawa podatkowego, warto zauważyć, że problem z prawidłowym ustaleniem miejsca zamieszkania przedsiębiorcy miewały właśnie organy podatkowe. Na szczęście przyszedł im Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 14 grudnia 2005 r. (sygn. akt FSK 212/05) wskazał, iż (cytuję): "Pojęcie miejsca zamieszkania zawarte w art. 4 pkt 5 ustawy z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest tożsame z zakresem pojęcia miejsca zamieszkania przewidzianym w art. 25 kc. O miejscu zamieszkania nie przesądza samo zameldowanie, choć należy uznać, że stanowi ono wskazówkę, która winna być brana pod uwagę w trakcie badania istnienia wspomnianych przesłanek. Niemniej z zameldowaniem nie jest związane domniemanie, że określa ono miejsce zamieszkania."
 
Reasumując: w przypadku osób fizycznych można mówić wyłącznie o miejscu zamieszkania, niezależnie od tego czy osoba taka prowadzi działalność gospodarczą (wówczas osobnym pojęciem będzie właśnie adres wykonywania działalności gospodarczej).
Pojęcie siedziby jest natomiast związane wyłącznie z jednostkami, którym przysługuje osobowość prawna. A ponieważ zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - jak i np. spółka cywilna - nie posiadają osobowości prawnej (w przypadku s.c. podmiotem praw są wszycy jej wspólnicy, nie sama spółka), w ich przypadku nie sposób mówić o osobowości prawnej.


PS niniejszym wpisem inauguruję nową kategorię - ex cathedra - za pomocą której będę w prostych, żołnierskich słowach nauczał Czytelników niniejszego blogaska w przedmiocie spraw prostych acz budzących chyba często problemy pojęciowe.
Komentarze (6)
Era szuka frajera Walka trwa
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]