Żałoba narodowa i ochrona danych osobowych zmarłych
 Oceń wpis
   
Dostałem dziś parę zapytań - w kontekście katastrofy lotniczej pod Mirosławcem - o charakter prawny żałoby narodowej oraz o podstawę prawną do publikacji nazwisk ofiar w mediach.

Podstawą prawną do wprowadzenia żałoby narodowej jest art. 11 ustawy o o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, zgodnie z którym Prezydent RP może wprowadzić żałobę narodową w drodze rozporządzenia, które powinno określać w szczególności przyczyny jej wprowadzenia oraz czas trwania. Prezydent powinien przy tym uwzględnić uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz zwyczaje (ładne odniesienie do tradycji).
Rozporządzenie takie podlega oczywiście kontrasygnacie premiera, nie zostało bowiem wyliczone wśród aktów, które Prezydent może podejmować samoistnie (art. 144 ust. 3 konstytucji RP).
art. 11 ustawy o godle, barwach i hymnie RP:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić żałobę narodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie w szczególności powinno określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby narodowej, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje.

2. W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową opuszcza się do połowy masztu.

Ustawa nakłada obowiązek opuszczenia flagi narodowej do połowy masztu, przy czym obowiązek ten dotyczy organów, które zgodnie z art. 7-9 ustawy mają obowiązek podniesienia flagi państwowej (m.in. sejm i senat, rząd i prezydent, rady gmin w czasie sesji, lotniska i polskie ambasady za granicą oraz statki morskie - jako banderę.

Obowiązek ten dotyczy także osób prywatnych, które mogą wywiesić biało-czerwoną jeśli sobie tego życzą (w 2004 r. zniesiono nieludzki przepis, który zezwalał na umieszczenie flagi narodowej tylko w okolicznościach przewidzianych ustawą - za co czasem ścigano osoby manifestujące swój patriotyzm w ten sposób...) - por. art. 7 ust. 3 w zw. z art. 1 ust. 2 oraz art. 15 ustawy.

Jeśli natomiast chodzi o ochronę danych osobowych osób zmarłych to należy podkreślić, iż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych przymuje się, że ochronie podlegają wyłącznie dane osób żyjących. (pośrednio wynika to z art. 6 ust. 1 oraz art. 1 ust. 1 ustawy).
Co więcej, zgodnie z art. 3a ust. 2 przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie mają zastosowania do prasowej działalności dziennikarskiej oraz działalności literackiej i artystycznej, chyba że wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych:
Ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 14-19 i art. 36 ust. 1, nie stosuje się również do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz do działalności literackiej lub artystycznej, chyba że wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Osobną sprawą jest ochrona dóbr osobistych (art. 23 kc), i tak rozpowszechnianie danych o śmierci osób może naruszać dobra osobiste rodzin ofiar, np. kult zmarłych czy ich pamięć.
Tu jednak ważny będzie kontekst wypowiedzi, jej charakter czy sposób informowania.

Tyle na dziś o tym temacie.


PS zdjęcie górne za PAP/Lech Muszyński, zdjęcie dolne autorstwa Aliny Zienowicz (za Wikipedią).

PS2 Treść rozporządzenia o ogłoszeniu żałoby znajduje się tutaj.
Komentarze (13)
Kup pan kumpla na Allegro Era mówi: mam cię w dupie
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]