Ochrona prawna nicków internetowych
 Oceń wpis
   
Praca w portalu ma swoje dobre i złe strony. W większości dobre. Złych nie dostrzegam.

Dobrą stroną jest stały kontakt z ludźmi, dzięki czemu mogę poznać ich problemy i bolączki. Poznaję te rzeczy dzięki - czasem dość ożywionej korespondencji - która spływa od wzburzonych, zbulwersowanych, urażonych i szukających sprawiedliwości.
Z tej nieprzebranej miary ciekawych tematów wybieram czasem coś dla moich Drogich Czytelników, głównie ku przestrodze, nauce - a czasem uciesze.

z kodeksu cywilnego:
art. 23 Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

art. 24 § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Niedawno napisał do mnie Chudy:

Elo ziom,
Jestem Chudy, jako Chudego znają mnie ludzie z czata --- oraz z czata --- (głównie gadam na pokojach --- i ---) oraz ircuję na ---. Wszystkie ziomy znają mnie jako Chudego.
Wczoraj zauważyłem, że u was na blogach założył sobie bloga jakiś 'Chudy', to nie ja jestem, on głupoty pisze, ludzie myślą, że to ja, ja nie wiem po co ten Chu... to zrobił.
Dlatego mam prośbę - zlikwidujcie tego bloga i zabanujcie gościowi dostęp do Waszego serwera, żeby już tak nie pisał, bo to narusza moje prawa do nicka, moje dobra osobiste oraz moją godność.

Jak tego nie zrobicie to się zobaczymy w sądzie i na policji oraz w prokuraturze.

elo, Chudy

Widać, że w narodzie rośnie świadomość prawna, to dobrze; źle, że wraz z nią nie wzrasta świadomość prawa.

Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego ochronie podlegają dobra osobiste człowieka, m.in. wolność, cześć, nazwisko, pseudonim (katalog ten nie jest zamknięty). Zarazem każdy, czyje dobra zostały naruszone wskutek bezprawnego działania, może wystąpić z powództwem o ochronę dóbr - i np. żądać zaprzestania takich działań, przeprosin bądź stosownego zadośćuczynienia.

Jeśli komuś się zapaliło radosne światełko - sprowadzam na ziemię. Ochronie podlegają dobra osobiste człowieka, nie zaś dobra osobiste nicków internetowych; nick nie ma dóbr osobistych (taki jest charakter nicka). Zdanie o pseudonimie jako przedmiocie ochrony oznacza li tylko tyle, że jeśli jakaś osoba jest powszechnie znana pod konkretnym pseudonimem, to nie sposób się pod nią "podszywać".


I tak jak nie mogę wydać płyty jako Shakin' Dudi albo występować w filmie jako Natalia Portman czy Angelina Jolie (nie mówiąc o prężeniu muskułów jako Doda), to jednak inny Chudy też może być Chudy, a tamtemu Chudemu ch... do tego.

Co innego (chciałem napisać "gorzej jeśli") tamten Chudy stanie się powszechnie znanym Chudym, bo wówczas faktycznie może się okazać, że ta ochrona jego chudości będzie przysługiwała. Na dziś jednak - nie.

Napisawszy to wszystko zadumałem się na chwilę nad sprawami Czesława Wydrzyckiego i Aleksandra Głowackiego - ale przypomniałem sobie, że wprawdzie nie ma czegoś takiego jak ochrona dóbr osobistych zmarłych, jednak rodziny zawsze mogą szukać sprawiedliwości jeśli chodzi o ochronę pamięci po zmarłych.

PS Jeśli uważasz, że nicki internetowe powinny jednak podlegać ochronie prawnej, koniecznie wyślij esemesa o treści B00120 na numer 71222. Szczegóły tutaj.
Komentarze (5)
ETS za prywatnością internautów Kto daje i odbiera
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]