Nasza Klasa: profil usunięty, dane nadal przetwarzane
 Oceń wpis
   

Zaciekawiła mnie sprawa opisywana przez Piotra Waglowskiego: że jest człowiek, który miał kiedyś konto w naszym narodowym portalu społecznościowym, ale zlikwidował je, aby dziś się przekonać, że Nasza Klasa nadal przetwarza dane osobowe, które powinny zostać usunięte.

Zaciekawiła, bo moja sytuacja jest dość podobna: prawie na samym początku zarejestrowałem się w NK (jako bodajże trzecia osoba z ogólniaka, miałem nawet wówczas taką myśl "ale to nie ma sensu, przecież nikt nie słyszał o jakiejś Naszej Klasie...").
Wydało mi się to o tyle niemożliwe, że przecież niegdysiejsze (i późniejsze) -- nawet jeśli nierealne -- problemy (plus niedawna sprawa afery z fikcyjnym profilem, którego NK nie usunęła bezzwłocznie, wbrew dyspozycji art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) powinny ich wyczulić, że są sprawy, z którymi nie ma co żartować.

Art. 32. 1 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
(...)
 6)   żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
Art. 35. 1. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
2. W razie niedopełnienia przez administratora danych obowiązku, o którym mowa w ust. 1, osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.
(...)
Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane są przetwarzane może żądać w każdym momencie usunięcia jej danych ze zbioru (art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy). W takim momencie administrator danych ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia takich danych ze zbioru (art. 35 ust. 1).
Dodać warto, że przez usunięcie danych rozumie się nie tyle samo uniemożliwienie dostępu do danych przez inne osoby (włącznie z samym zainteresowanym), ale dosłownie "wydrapanie" określonej treści z rejestru. Usunięcie danych idzie dalej niż sama anonimizacja, która może być stosowana w pewnych, ściśle określonych przypadkach (art. 2 ust. 3 ustawy).

I dalej: jeśli nadal przetwarzane są dane osobowe, co do których administrator został zobowiązany przez uprawnionego do ich usunięcia (dyspozycja likwidacji profilu w serwisie internetowym jest taką dyspozycją), może okazać się, że doszło do popełenia przestępstwa nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych (art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Zdecydowałem się przeto na mały eksperyment: wklepałem w przeglądarkę adres, który codziennie wpisują miliony rodaków, przypomniałem sobie swój login i hasło, aby przekonać się, że zdaniem administratora danych:

Twoje konto zostało skasowane. Jeśli nie zostało usunięte przez Ciebie, mógł to zrobić ktoś, kto poznał Twoje hasło bądź Administrator serwisu w przypadku naruszenia regulaminu. W edycji profilu możesz obejrzeć swoje dane. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Działem Obsługi Użytkownika za pomocą formularza.

Zaś po kliknięciu w link prowadzący do edycji profilu... widzę swoje dane: wpisane imię, nazwisko, datę urodzenia -- wszystko to, co zdecydowałem się Naszej Klasie powierzyć (zrzut na samej górze).
Absurd i bezprawie! Konto skasowane, ale mogę obejrzeć swoje dane, zatem administrator nadal je przetwarza??!

Mało tego: dane te są obecnie zablokowane do edycji, przeto nie mogę nawet ich zmienić (wniosek z tego prosty: zanim skasujecie konto na Naszej Klasie, nie zapomnijcie wprzódy pozmieniać danych na fikcyjne!)

Zapytałbym GIODO co o tym sądzi Bardzo Ważny Organ do Spraw Ochrony Naszych Ważnych i Mniej Ważnych Danych Osobowych, ale myślę, że skoro imię i nazwisko, nazwa szkoły i zdjęcie nie stanowią danych osobowych (ale stanowi je adres IP komputera), to nie będę zmuszał nikogo do myślenia.

Natomiast nie omieszkam zwrócić się ze stosownym pytaniem do spółki Nasza Klasa sp. z o.o. przez formularz kontaktowy. Że też oni się tam nie boją...

 

PS [po namyśle, dla wyjaśnienia wątpliwości]: Zgodnie z art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca takiej usługi -- a jest nim także Nasza Klasa -- nie może przetwarzać część danych osobowych usługobiorcy po zaprzestaniu korzystania z usługi, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków.
I tak dalsze przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie: i) w celu rozliczenia świadczonych usług oraz dochodzenia należności, ii) w celach reklamowych, badań rynku oraz dla polepszenia jakości (ale tylko za zgodą usługobiorcy), iii) w zakresie niezbędnym do ustalenia przypadków niedozwolonego korzystania z usług (np. piractwa), iv) w przypadkach wskazanych w ustawie bądź umowie zawartej między usługodawcą a usługobiorcą.

W każdym jednak przypadku obowiązkiem usługodawcy jest usunięcie oznaczeń umożliwiających identyfikację usługobiorcy, w tym przybranego pseudonimu (art. 19 ust. 5 ustawy, por. Aneta Frań, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, LEX).

Inne przypadki przetwarzania danych są niedopuszczalne, zatem usługodawca powinien je -- bez stosownego żądania (zastępuje je bowiem oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług) -- usunąć z systemu.

Komentarze (41)
Reklama dźwignią handlu (sex... Wyrok surowy czy salomonowy? A...
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]