O stanowisku GIODO na temat zdjęć w portalu Nasza Klasa
 Oceń wpis
   
O ochronie danych osobowych -- oraz ochronie innych praw i wolności -- w serwisach społecznościowych zapisano już megatony papieru. Niegdysiejszy zgiełk wokół Naszej Klasy już nieco przycichł, jednak sprawa, z którą zwrócił się do mnie jeden z Czytelników Lege Artis skłania mnie do częściowego odgrzebania sprawy.

Rzecz dotyczy zdjęcia klasowego, na którym jest zaprezentowany nasz Czytelnik. Zdjęcie zostało dodane do Naszej Klasy bez jego zgody i wiedzy, a pomimo kilkukrotnych próśb, administrator serwisu nie zdecydował się na jego usunięcie. Zirytowany Czytelnik zwrócił się o pomoc do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który decyzją z 27 maja 2008 r. odmówił uwzględnienia wniosku skarżącego (stąd można pobrać skan decyzji).

Kto chce, ten sobie -- całkiem niedługi -- dokument przeczyta i dowie się, dlaczego GIODO uważa, że wrzucenie czyjegoś zdjęcia na portal społecznościowy i powiązanie zdjęcia z nazwiskiem -- wbrew woli sportretowanej osoby -- nie stanowi naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na kluczowe zdanie w uzasadnieniu (na zrzucie ekranu).
Oto zdaniem Generalnego Inspektora w przypadku będącym przedmiotem skargi nie doszło do naruszenia prawa, albowiem podstawą uprawnienia jest wskazany w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy prawnie uprawniony cel realizowany przez administratora danych. Cel ten miałby -- zdaniem organu -- polegać na tym, że Nasza Klasa świadczy na rzecz usługobiorców usługę drogą elektroniczną polegającą na przechowywaniu danych w systemie teleinformatycznym.

Uważam, że stanowisko GIODO opiera się na wielokrotnie błędnym założeniu, ponieważ:
  • okoliczność, iż dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną nie jest osoba, której dane podlegają przetworzeniu, nie spełnia warunku ustawowego zezwolenia na przetwarzanie tych danych,
  •  przetwarzanie danych polega w tym przypadku także na rozpowszechnianiu wizerunku skarżącego, co zgodnie z art. 81 prawa autorskiego bez dwóch zdań wymaga uzyskania od zainteresowanego odrębnej zgody,
  • a w dodatku nieprawdą jest, iż ograniczenie dostępu do danych do grupy zarejestrowanych użytkowników portalu nie godzi w prawa i wolności skarżącego -- jak najbardziej godzi, w pierwszym rzędzie w konstytucyjne prawo do prywatności.
Idąc tropem wskazówek GIODO mogłoby się bowiem okazać, iż świadczenie każdego rodzaju usługi przez dowolny podmiot na rzecz dowolnej osoby będzie wystarczającą podstawą do gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania dowolnych danych dotyczących dowolnych osób.

Nieostry i nie dość precyzyjny art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, będący podstawą rozstrzygnięcia, do dziś budzi poważne kontrowersje w doktrynie. Jednak nie sposób nie zauważyć, iż główny nurt (także orzecznictwa) wyraźnie zmierza do ustalenia, iż uzasadniony interes administratora powinien wiązać się z jego stosunkami (handlowymi, gospodarczymi) z osobą, której dane podlegają przetwarzaniu.

Co więcej, w orzecznictwie przyjęło się, iż nawet 'ustalenie, iż administrator danych osobowych realizuje cel prawnie usprawiedliwiony nie może przesądzić o dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (udostępnienia tych danych innemu podmiotowi) bez zgody osoby, której dane dotyczą. Konieczne jest dokonanie oceny, czy jest to niezbędne dla realizacji tego celu, a co najważniejsze, dokonanie wyważenia interesów administratora danych i osoby, której dane dotyczą, przy uwzględnieniu celu ustawy o ochronie danych osobowych, którym jest ochrona prywatności w rozumieniu art. 47 Konstytucji RP' (tak NSA w wyroku z 30 marca 2006 r., I OSK 628/05).

Mam niejasne wrażenie, iż dość liberalne stanowisko GIODO podyktowane jest... no właśnie, sam nie wiem czym.
Komentarze (16)
Mission: Metallica -- chłodne... Bubel efektem prac komisji posła...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]
2017-07-07 00:42
btbt:
"Słynne masło roślinne"
za komuny było masło prawdziwe solone w duzych belach na wage wiec nie pisz głupot
2017-07-04 16:50
Judith:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Czy ktoś tutaj potrzebuje pożyczki na spłatę długów lub długów, jeśli tak, to wystarczy, aby[...]
2017-05-19 17:26
herk:
88 i 14, liczby przeklęte
kolego, masz powaznie nasrane w bani :) jesli chcesz nam to wmawiac to wypierdalaj do egiptu[...]
2017-05-04 14:33
MĄDRY Z MIASTA:
Dlaczego Citibank zachowuje się jak zwykły phisher?
GŁUPI JASIO(A) ZE WSI, naprawdę jest mi bardzo przykro, że tak po chamsku ludzie traktują twoją[...]