Nie ma wolności bez wolności (TK o karze za manifestacje)
 Oceń wpis
   

Przyznam, że rozochocony niedawnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego byłem pewien, że postępowanie w sprawie pytania prawnego IV Wydziału Grodzkiego SR dla Warszawy-Śródmieścia w przedmiocie konstytucyjności art. 52 par. 1 pkt 2 kodeksu wykroczeń, który penalizuje zwoływanie zgromadzeń bez wymaganego zawiadomienia, zakończy się uwaleniem kolejnego potworka. Niestety, tym razem się nie udało.

Omawiany wyrok z 10 lipca 2008 r. ma sygnaturę P 15/08, a jego sentencja znajduje się tutaj.Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem nawet na 14 dni do aresztu może powędrować osoba, która nie dopełni wynikającego z art. 7 ustawy o zgromadzeniach obowiązku powiadomienia organu gminy o planowanej manifestacji. W toku postępowania o ukaranie sprawcy spontanicznie zwołanej pikiety -- poszło o protest w sprawie Doliny Rospudy, który zwołano na wieść o przyjeździe do Warszwy Emanuela Baroso -- wnioskujący sąd powziął wątpliwości, czy przepis ten jest aby zgodny z gwarantującym wolność manifestowania art. 57 Konstytucji RP.

Zdaniem Trybunału -- to smutna wiadomość -- norma penalizująca zwoływanie zgromadzeń, które nie zostały zgłoszone w trybie ustawy o zgromadzeniach, nie jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

Ciekawie natomiast brzmią przedstawione w informacji prasowej rozważania odnoszące się do automatycznego uznania zgromadzenia zwołanego w sposób niezgodny z ustawą za kwalifikujące się do rozwiązania przez organ gminy na podstawie art. 8 ustawy o zgromadzeniach. Zdaniem Trybunału sam fakt odbycia takiego zgromadzenia nie uzasadnia uznania go za nielegalne bądź wprowadzenia zakazu jego odbycia. Z tych samych przyczyn nieuprawniona -- zdaniem Trybunału -- jest implikacja wiążąca fakt odbycia takiego zgromadzenia z odpowiedzialnością organizatora:

Niezgłoszenie zgromadzenia jest wyłącznie naruszeniem przepisów porządkowych. Nie powinno powodować uznania, iż samo 'odbycie się' takiego zgromadzenia uzasadniało zakaz jego odbycia czy traktowanie zgromadzenia jako nielegalnego. Sąd pytający wyrażający wątpliwości wobec przepisu przewidującego ukaranie za wykroczenie organizatora (przewodniczącego) zgromadzenia (w wypadku, gdy chodzi o zgromadzenie spontaniczne) wydawał się zakładać, że zastosowanie kwestionowanego przepisu prowadzić może nieuchronnie tylko do ukarania obwinionego. Organ orzekający o wykroczeniu zawsze może ustalić, czy czyn w ogóle zawiera znamiona wykroczenia, a następnie, czy jest społecznie szkodliwy, w końcu, czy osoba podlegająca ukaraniu ponosi winę za swój czyn. Jeżeli przesłanki te nie będą spełnione, organizator (przewodniczący zgromadzenia) nie będzie ukarany.

Mądrym i ważnym tym słowom (staram się to napisać najmądrzej jak potrafię) towarzyszy jednak kuriozalny lapsus, który wychwyci każdy student drugiego roku prawa, albo wytrawny polemista usenetowy, który już wie, że nałożona na kogoś powinność nie zawsze wiąże się z sankcją za niedopełnienie obowiązku. Zdaniem bowiem Trybunału:

Skoro (...) istnieje obowiązek zawiadomienia, niezbędna jest w takim wypadku norma, przewidująca odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tego nałożonego ustawą obowiązku.

(a ja się zastanawiam ileż to nakazów i obowiązków nie jest wspartych stosowną sankcją?...)

Wydaje się, że dzisiejszym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny mógł zadać kolejny wyłom w demokratycznym państwie policyjnym, bądź też choćby popróbować wyrwać murom zęby krat. A tak skończyło się na utrzymaniu tyranii status quo oraz pouczającym acz niewiążącym sądów rozważaniom na temat zasad odpowiedzialności sprawców w.w. wykroczenia w komunikacie prasowym (ciekawe co z tego zostanie w uzasadnieniu).

Komentarze (0)
Odpowiedzialność za plagiat Scena.Włocławek.pl a logo Mac ;-)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]