MPWiK odpowiada w sprawie ogródków działkowych
 Oceń wpis
   

W sprawie dziwnej (dzikiej?) likwidacji ogródków działkowych "okólnikiem" MPWiK wypowiedział się -- bardzo szybko, za co dziekuję -- rzecznik prasowy MPWiK (niecałą godzinę temu dostałem w tej sprawie listela).

Dziś sprawy nie komentuję, aczkolwiek czekam na komentarze PT Czytelników. Podpowiem, że widzę jeden, ale za to dość poważny, błąd:

 

Informacja o stanie prawnym ogrodów działkowych położonych przy ul. Długiej

Nieruchomość na której usytuowane są ogrody działkowe, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 7/2 AM 14 obręb Stare Miasto, była w użytkowaniu MPWiK  na mocy decyzji MZGT/PT/3832/75 Urzędu Województwa Wrocławia z dnia 14 lipca 1975r. Następnie na mocy ustawy tytuł użytkowania został przekształcony na użytkowanie wieczyste decyzją Zarządu Miasta Wrocławia nr 115/96 z dnia 10 maja 1996r.

Stan prawny na dzień dzisiejszy – nieruchomość jest w użytkowaniu wieczystym Spółki.

W roku 1980, zarządzeniem nr 5 z dnia 4 kwietnia, dyrektor MPWiK zorganizował Pracownicze Ogrody Działkowe.

Zarządzeniem nr 9/86 dyrektora MPWiK z dnia 10.07.1986r. powołany został Zarząd Ogrodów Działkowych, który opracował Regulamin Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Zgodnie z zapisem §6 „Regulaminu” dyrekcja ma prawo likwidacji POD bez odszkodowania, o ile zaistnieje szczególna konieczność przeprowadzenia na tym terenie niezbędnych dla zakładu inwestycji lub realizacji innych celów statutowych.

Zgodnie z zapisem §11 pkt. „e” regulaminu prawo użytkowania działki wygasa w przypadku nie opłacania składki do 30 czerwca każdego roku.

Zgodnie z zapisem §27 regulaminu działka może być wyposażona w urządzenia, za które w przypadku koniecznego przejęcia ogrodów lub ich części na potrzeby statutowe przedsiębiorstwa, użytkownikowi działki nie przysługuje odszkodowanie.

W czasie powołania Pracowniczych Ogrodów Działkowych przepisami regulującymi była Ustawa z dnia 9.03.1949r. o pracowniczych ogrodach działkowych. Ustawa nakładała na zakłady pracy zatrudniające więcej niż 200 osób obowiązek zakładania i utrzymywania ogrodów działkowych stałych dla swoich pracowników i ich rodzin.

W dniu 6.05.1981r. uchwalona została kolejna Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych. Zgodnie z zapisami tej ustawy miejskie i przyzakładowe pracownicze ogrody działkowe istniejące w dniu wejścia w życie ustawy stają się pracowniczymi ogrodami działkowymi. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy organy samorządu działkowców (m. In. Zarządy pracowniczych ogrodów działkowych) działają do czasu podjęcia działalności przez organy samorządu Polskiego Związku Działkowców.

Przepisami regulującymi obecnie kwestie ogródków działkowych jest ustawa z dnia 8.07.2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 169, poz.1419). Rodzinnym ogrodem działkowym w rozumieniu przepisów tej ustawy jest wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.

Podsumowanie:

   1. Teren ogródków działkowych przy ul. Długiej stanowi własność Spółki – użytkowanie wieczyste.
   2. Na terenie ogródków prowadzona będzie budowa masztu radiowego.
   3. Użytkownicy ogródków od 2 lat poinformowani są o planowanej inwestycji.
   4. Użytkownicy imiennie i pisemnie w dniu 6.03.2009r. zostali poinformowani o likwidacji ogródków.
   5. Użytkownicy mieli świadomość o ich „tymczasowości”.
   6. Użytkownicy mieli świadomość o braku możliwości roszczeń odszkodowawczych.
   7. Użytkownicy od lat nie wnoszą opłat za ich użytkowanie.
   8. Z uwagi na stan prawny, ogródki działkowe przy ul. Długiej nie podlegają Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, ponieważ nie należą do Polskiego Związku Działkowców.

Konrad Antkowiak

Rzecznik prasowy MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu

Komentarze (13)
"Jako pracownik Skarbu Państwa"... Złap-okazję -- nowartorski...
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]