Marketing własny administratora danych a zgoda na spam
 Oceń wpis
   

Po raz kolejny wraca temat reklamowo-marketingowych esemesów, otrzymywanych przez uczestników różnych konkursów, z których trudno się wypisać.

W sumie nic nowego: rozsyłający owe esemesy uważa, że skoro uczestnik zabawy zgodził się na postanowienia regulaminu, a w regulaminie jak wół stało, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to można mu wysyłać co się chce i jak się chce. W dodatku jedna impreza może mieć dwa różne regulaminy, jeden w internecie oraz drugi -- zdaniem organizatora lepszy -- w telegazecie.
Nie patrzą na art. 10 ust. 2 w zw. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którym przesłanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (czyli także esemesem!) może nastąpić wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika, zaś zgoda ta nie może być dorozumiana bądź domniemana z innej czynności.

Tłumacząc z języka ustaw na język normalny: nie będzie zgodne z prawem wysyłanie spamu na podstawie oświadczenia "tak, zgadzam się na postanowienia regulaminu", nawet jeśli w regulaminie jest zgoda na wysyłanie takich wiadomości. To musi być odrębna, świadomie wyrażona zgoda na otrzymywanie informacji handlowych.

Na marginesie: zdarza się często przy takiej okazji, że spamer zmienia front i stwierdza, że jako administrator danych na wysyłanie informacji handlowych nie musi mieć odrębnej zgody, ponieważ jest to marketing własny, zaś w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne bez zgody osoby, której dane są przetwarzane, a to na podstawie przepisu art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Niestety, takie rozumowanie oparte jest na wielokrotnie błędnym założeniu:

 • po pierwsze czym innym jest przetwarzanie danych osobowych, nawet jeśli celem miałby być bezpośredni marketing własnych produktów lub usług, a czym innym wysyłanie informacji handlowych. Nie da się bowiem powiedzieć, by art. 23 ust. 4 pkt 1 UODO mógł być traktowany jako lex specialis względem przepisów UoŚUdE. Przepis, i owszem, dopuszcza przetwarzanie takich danych, jednak w żadnym przypadku nie może to oznaczać, iżby pojęcie marketingu produktów można było rozumieć li tylko jako przesyłanie ofert na urządzenia użytkowników (pocztą elektroniczną, esemesami, bądź w jakikolwiek sposób spełniający warunki powalające na zdefiniowanie go jako środka komunikacji elektronicznej.
  To, że jakiś przepis na coś zasadniczo zezwala, nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z konieczności przejrzenia innych przepisów, związanych z daną sferą aktywności;
 • przepisem takim będzie m.in. art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, zgodnie z którym posłużenie się m.in. telefonem, pocztą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta. Przepis ten ewidentnie stanowi lex specialis wobec regulacji UoŚUdE, a to z tej przyczyny, iż zakres obostrzeń jest szczerszy, niźli owe środki komunikacji elektronicznej, ale obostrzenia dotyczą wyłącznie konsumentów;
 • warto też mieć na uwadze, że przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby może mieć miejsce wyłącznie dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu administratora, zaś przetwarzanie nie może naruszać praw i wolności osoby (art. 23 ust. 1 pkt 5 UoODO).
  Znów zachęcam spamerów do wytężenia umysłu: skoro moją wolnością (prywatność, święty spokój) jest nie być molestowanym esemesami bez mojej zgody, to i przetwarzanie moich danych w celu spamowania nie jest dopuszczalne.
  Przepis należy czytać właśnie zupełnie odwrotnie, niż robią to "marketingowcy": skoro otrzymałem zezwolenie od zainteresowanego na przysyłanie mu ofert, to oczywiście wolno mi w tym zakresie i w celu przesłania tej oferty poprzetwarzać jego dane osobowe;
 • i na zakończenie: skoro już wiemy czym nie jest ów marketing własny administratora i dlaczego nie może on być rozumiany jako domniemanie zgody na spamowanie odbiorców będących usługobiorcami, warto się zastanowić czym taki marketing własny jest i na czym polega.
  Z pewnością przepis daje uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w celu opracowania strategii marketingowej usługodawcy; pamiętać bowiem należy, iż do danych osobowych należy zaliczyć także aktywność użytkownika (np. w serwisie internetowym), zatem bez tej zgody administrator nie miałby prawa choćby do opracowania "ogólnego profilu zainteresowania". Bez tej wiedzy w zasadzie usługodawca nie byłby uprawniony do złożenia reklamodawcom sprecyzowanej oferty odnoszącej się do tego, że "czyta nas tylu a tyle osób wg takiego a takiego profilu".
  Przepis oznacza także, że znajdujące się w dyspozycji administratora dane mogą być także wykorzystane do kierowania ofert -- ale jednak w sposób zgodny z innymi przepisami ("Nie można przyjąć, iżby posłużenie się danymi osobowymi osoby fizycznej w ofercie handlowej do niej skierowanej było bezprawnym działaniem oferenta. Podstawowe dane osobowe człowieka (nazwisko i imię) są jego dobrem osobistym, ale jednocześnie są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, iż istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, handlowym itd.). Dopóki więc dane osobowe człowieka są używane zgodnie z regułami społecznymi, nie można mówić ani o bezprawności działań innych osób, ani o zagrożeniu dóbr osobistych tymi działaniami." -- wyrok SA w Gdańsku z 15 marca 1996 r., I ACr 33/96).

Reasumując: wszystkie tego rodzaju deliberacje usługodawców domniemujących uprawnienie do spamowania kwituję prostym zdaniem -- przetwarzajcie moje dane ile chcecie, ale proszę mi nic nie wysyłać.

Komentarze (7)
Dziennik. Ostateczna kompromitacja. Do 3 lat za posiadanie modelu T-34
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]