Zażywający narkotyki nie może być ukarany za posiadanie
 Oceń wpis
   

legalize it!Ciekawostka z orzecznictwa Sądu Najwyższego, o której pisze e-Prawnik: przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie zakazują zażywania narkotyków. Aby było możliwe ukaranie sprawcy za posiadanie narkotyków w rozumieniu art. 62 ustawy musi on być w posiadaniu takiej substancji w chwili stwierdzenia takiego czynu, nie zaś wcześniej.

Nie ma także możliwości karania osoby, która jest pod wpływem narkotyków w chwili jej pojmania, chociaż niewątpliwie aby zażyć narkotyk najsamprzód musiała go posiadać.
Do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z 15 stycznia 2010 r. (sygn. V KK 363/09).

Sprawa, w której SN wydał omawiane orzeczenie wygląda następująco: oskarżony, który otrzymał od nieznajomej osoby co najmniej pół grama suszu konopi indyjskich i go spalił (warto przeczytać opis stanu faktycznego w "Biuletynie prawa karnego SN nr 2/10", str. 18), został uznany winnym przestępstwa posiadania narkotyków z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (postać uprzywilejowana -- mniejszej wagi) i wymierzono mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata (zaliczając mu na poczet kary 2-dniowy pobyt w izbie zatrzymań -- to jest w ogóle horror, że za jakiegoś skręta można spędzić 48 godzin na dołku...)

Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Co ciekawe prawomocny wyrok zaskarżył kasacją na korzyść oskarżonego Prokurator Generalny (!) zarzucając wyrokowi błędne założenie, iż chwilowe posiadanie narkotyku związane z jego użyciem wyczerpuje znamiona czynu zabronionego z art. 62 ustawy. (Co jeszcze ciekawsze: kasację poparł prokurator...)

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i uniewinnił sprawcę od zarzucanego mu zarzutu. Wyszedł bowiem z założenia, że przez "posiadanie" nie można rozumieć samego zażywania narkotyków przez sprawcę, który -- co logiczne -- musiał przecież, zażywając substancję, być w jej posiadaniu. Intencją ustawodawcy było wyłącznie karanie trwałego posiadania narkotyku, tj. od momentu wejścia w jego posiadanie, do momentu ujawnienia faktu przez policję, nie zaś penalizacja osób, które zużyły -- kiedyś, wcześniej -- narkotyk.
Zdaniem sędziów gdyby interpretacja przepisu miała prowadzić do karania osób, które posiadały narkotyki przed dniem stwierdzenia popełnienia przestępstwa, stanowiłoby to naruszenie zakazu karania zachowania, które nie jest zakazane, co stanowi pogwałcenie zasady nullum crime sine lege. Skazanie sprawcy nastąpiło zatem wskutek zastosowania -- niedopuszczalnej w prawie karnym -- wykładni rozszerzającej.

Nie będę ukrywał, że jestem zbudowany treścią orzeczenia Sądu Najwyższego, które w prosty i logiczny sposób mówi to, co czuje każdy rozsądny człowiek: nie można ludzi wsadzać do więzienia za to, że zażywają narkotyki (ale za co zatem Platforma Obywatelska wykluczyła ze swojego grona posła Cezarego Atamańczuka?).
Być może pogląd ten będzie musiał uwzględnić także prokurator żądający ścigania senatora Piesiewicza, któremu -- warto przypomnieć -- stawia się równie absurdalne zarzuty: wciągania białego proszku ("na pewno kokainy") przez nozdrza. A może nawet przyjdzie czas odkręcić absurd sprzed paru lat, czyli karalność posiadania narkotyków na własne potrzeby.

 

PS [22 kwietnia]: warto zwrócić uwagę na wcześniejsze o parę miesięcy postanowienie Sądu Najwyższego (I KZP 22/09), w którym stwierdzono, iż "Na podstawie art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii karalny jest każdy wypadek posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej "wbrew przepisom ustawy", a więc w celu dalszej sprzedaży lub udzielenia ich innej osobie, jak i w celu samodzielnego zażycia - czy to za jakiś czas czy niezwłocznie, jeżeli sprawca posiada środek odurzający lub substancję psychotropową w ilości pozwalającej na co najmniej jednorazowe użycie, w dawce dla nich charakterystycznej, zdolnej wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek."

Komentarze (51)
Zakaz podejmowania pracy u... "Spory rozstrzygać będzie sąd...
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]