Odpowiedzi na pytania o wrocławską Kartę Miejską
 Oceń wpis
   

Otrzymałem odpowiedzi na trapiące mnie wątpliwości dotyczące kwestii prawa do prywatności użytkowników Wrocławskiej Karty Miejskiej. Kluczowe kwestie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych mnie nie przekonują, ale o tym następnym razem.

pytam o wady e-wniosku o wydanie Urbancard: Informuję, że informacje, o których Pan pisze zostały umieszczone przez Wykonawcę zarówno w papierowej wersji wniosku o wydanie karty jak i w jego wersji internetowej. Fakt, że dane te nie były przez krótki czas wyświetlane we wniosku internetowym wynikał z błędu w oprogramowaniu generującym formularz. Błąd został zidentyfikowany i niezwłocznie wyeliminowany przez Wykonawcę. Obecnie wszystkie informacje wyświetlają się poprawnie.

a po co podawać numer PESEL?: Numer PESEL jest zbierany i przechowywany w bazie danych tworzonej w związku z funkcjonowaniem URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej w celu
związanym z obsługą reklamacji w sytuacji, kiedy pasażer zgłasza utratę (zagubienie lub kradzież) karty i wnioskuje o wydanie duplikatu karty wraz z odtworzeniem zapisanego na niej biletu.
Ponieważ zgłoszenie utraty karty w założeniu ma prowadzić do dokonania blokady utraconej karty, co jest skutkiem bardzo poważnym dla użytkownika karty, konieczna jest jednoznaczna identyfikacja osoby zgłaszającej reklamację, tak, aby uniknąć nadużyć w tym zakresie. Numer PESEL pasażera jest to jedyna dana jednoznacznie identyfikująca pasażera. Doświadczenie Wykonawcy zdobyte w innych miastach dowodzi, że imię, nazwisko i adres zamieszkania nie są wystarczające dla określenia, że dana osoba jest tą, za którą się podaje.

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w decyzji DIS/DEC- 598/24248/09 z dnia 2 lipca 2009 r. nie zakwestionował przetwarzania przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w celach  identyfikacyjnych również nr PESEL i nie nakazał Zarządowi Transportu Miejskiego zaprzestania zbierania numeru PESEL przy wydawaniu spersonalizowanych kart miejskich.

super, ale obecnie jeśli chcę kupić imienny bilet okresowy nikt mnie nie pyta o żadne dane osobowe: Odpowiedź udzielona powyżej stanowi wyjaśnienie pośrednio i dla tego pytania. Podanie numeru PESEL zapewnia jednoznaczną identyfikację w przypadku gdy posiadacz biletu go utracił. Dotychczas stosowane bilety papierowe nie dawały takiej możliwości. Dla wielu osób kwota wydatkowana na bilet okresowy - zwłaszcza na bilety 30-90 dniowe, stanowi istotną pozycję w budżecie rodzinnym, stąd wprowadzenie biletu elektronicznego stanowi o przewadze zalet nad wadami takiego rozwiązania. Dla osób, które nie chcą korzystać z biletów imiennych zostały zachowane bilety na okaziciela.

a dlaczego po złożeniu e-wniosku otrzymujemy informację o tym, że dane otrzymała MPK Wrocław sp. z o.o.?: Informuję, że MPK Wrocław Sp. z o.o. nie otrzymuje żadnych danych przesyłanych we wnioskach składanych przez internet.

czy zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO?: Wniosek o rejestrację zbioru został wysłany do GIODO w dniu 11.01.2010 r. Posiadamy potwierdzenie doręczenia w dniu 18.01.2010 r. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy informacji o jego rejestracji, ale mamy świadomość, że czas oczekiwania na potwierdzenie może sięgać nawet 2 lat. Zgodnie jednak z prawem, wystarczy jedynie zgłosić zbiór, aby można było podjąć czynności związane z przetwarzaniem dane osobowych.

powołujecie się na prawo przewozowe jako podstawę obowiązku podania danych osobowych, jednak ta ustawa nic o tym nie mówi; więc o co chodzi?: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne między innymi wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Podstawę prawną do przetwarzania danych w celu wydania biletu stawowi art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272). Zgodnie z art. 16 ust. 2 Prawa przewozowego  w bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego.
Powyższe oznacza, że w celu zawarcia umowy przewozu, przed wydaniem biletu, konieczne jest zebranie informacji, które są potrzebne dla ustalenia zakresu uprawnień podróżnego. Ma to istotne znaczenie w przypadku osób korzystających z uprawnień do ulgowych przejazdów.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad bardziej czytelnym sformułowanie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym podstawy prawnej ich przetwarzania umieszczanej na wniosku o wydanie URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować za uwagi i wskazówki, które pomagają nam udoskonalać system i eliminować błędy, jakie mogły wystąpić w pierwszych dniach jego działania.

Komentarze (11)
Stan wyższej konieczności a... Powódź 2010. Quadem po wale.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-12-10 14:51
Kancelariaprawna24h:
Odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą kredytową
Ciekawe informacje o nieautoryzowanych transakcjach i pomoc w odzyskaniu pieniędzy od banku[...]
2017-12-06 13:17
Fred Joseph:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Czy szukasz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na spłatę rachunków, dlatego[...]
2017-11-29 20:56
James Roland:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Jestem James Roland, z Polski. Kilka miesięcy temu moja firma poniosła wielką stratę. Niedługo[...]
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]