Księgi bankowe bez statusu dokumentu urzędowego
 Oceń wpis
   

Kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny wydał dość istotny wyrok dotyczący relacji banku z klientem, który prawie już przegapiłem -- a szkoda byłoby nie poświęcić mu paru słów.

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2011 r., sygn. akt P 7/09

Rzecz dotyczy statusu dokumentów bankowych (ksiąg rachunkowych, wyciągów z ksiąg oraz innych oświadczeń sporządzonych przez bank na podstawie tych ksiąg), które zgodnie z art. 95 ust. 1 prawa bankowego mają charakter dokumentów urzędowych. Oznacza to -- przypomnijmy pewną sprawę sprzed kilkunastu miesięcy -- że taki dokument jest bardzo "mocny", czyli z jednej strony niezbicie poświadcza to, co zostało tam napisane, a z drugiej, że strona procesu podważająca prawdziwość tego, co jest wyrażone w dokumencie urzędowym musi przedstawić dowody przemawiające za jej stanowiskiem (art. 244 par. 1 w zw. z art. 252 kodeksu postępowania cywilnego).

Art. 95 ust. 1 prawa bankowego:
Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.
z kodeksu postępowania cywilnego:
Art. 244 § 1 Dokumenty urzędowe (...) stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. (...)
Art. 252 Strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić.
W praktyce nadanie dokumentacji bankowej charakteru dokumentu urzędowego oznacza -- przypomnijmy, że generalną zasadą prawa cywilnego mówi, że ciężar dowodu spoczywa na tym, kto z jakiegoś faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 kodeksu cywilnego) -- iż klient w sporze z bankiem ma rażąco utrudnione możliwości działania. Bank wystawiając wyciągi na podstawie swoich ksiąg "produkuje" dokument urzędowy i nie musi nic więcej udowadniać -- zaś to klient powinien przedstawić swoje racje w taki sposób, by sąd podzielił jego stanowisko.

W praktyce może być to bardzo utrudnione, a to z prostej przyczyny: klient banku nigdy nie uzyska możliwości wglądu w dokumentację bankową, a bez niej trudno jest przecież nawet zawnioskować do sądu o zobowiązanie banku do przedstawienia określonych dokumentów w toku postępowania.
Słowem: nie dość, to klient musi udowodnić, że dochodzący jakiejś należności bank nie ma racji, to jeszcze nigdy nie będzie miał pełnego rozeznania w sytuacji.

Zdaniem Trybunału taki -- wieloletni, mimo licznych nowelizacji art. 95 ust. 1 prawa bankowego -- stan rzeczy jest niedopuszczalny, ponieważ prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania banków i pogorszenia możliwości obrony konsumentów przed niezasadnymi roszczeniami.

PS dlaczego jest to istotne, niechaj świadczy przykład rzekomych klientów Banku Pocztowego, w imieniu których nieuczciwy pracownik wrocławskiej poczty brał kredyty -- i teraz bank, chociaż wie, że sprawa wzięła się z przestępstwa, nadal ściga owych "kredytobiorców". Biorąc pod uwagę, że owe papiery mają status dokumentów urzędowych, to pokrzywdzony "klient" musi nadal udowadniać, że nie jest wielbłądem -- a bank może opowiadać, że egzekucji długu nie wstrzymuje, bo "bank sam padł ofiarą oszusta i my również jesteśmy poszkodowani".

W mordę kopany! W życiu bym do Banku Pocztowego nie poszedł!

Komentarze (16)
Co to jest "rażące naruszenie"... 7 z tygodnia (XXIV)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]
2017-07-07 00:42
btbt:
"Słynne masło roślinne"
za komuny było masło prawdziwe solone w duzych belach na wage wiec nie pisz głupot
2017-07-04 16:50
Judith:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Czy ktoś tutaj potrzebuje pożyczki na spłatę długów lub długów, jeśli tak, to wystarczy, aby[...]
2017-05-19 17:26
herk:
88 i 14, liczby przeklęte
kolego, masz powaznie nasrane w bani :) jesli chcesz nam to wmawiac to wypierdalaj do egiptu[...]
2017-05-04 14:33
MĄDRY Z MIASTA:
Dlaczego Citibank zachowuje się jak zwykły phisher?
GŁUPI JASIO(A) ZE WSI, naprawdę jest mi bardzo przykro, że tak po chamsku ludzie traktują twoją[...]