Dlaczego ubezpieczalnie oszukują na podwójnym OC?
 Oceń wpis
   

audi a4Zawsze myślałem, że historie z podwójnym OC auta -- tj. sytuacją kiedy nabywca pojazdu z drugiej ręki "zapomina" na czas wypowiedzieć ubezpieczenie poprzedniego właściciela i musi przez to płacić dwie składki -- trafiają się tylko fujarom. A to zapomnieli wysłać, a to wysłali za późno, albo wręcz w ostatnim dniu obowiązywania umowy, licząc na to, że liczy się dzień stempla pocztowego, a to w ogóle nie myśleli (bo przecież kiedyś umowa OC po prostu wygasała w 30 dni po sprzedaży auta, więc kupujący nie musiał nic z tym robić).

z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:
art. 31. 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. (...).
2. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy (...) zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej (...).
6. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, posiadacz pojazdu mechanicznego wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej.
art. 32. 1. Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.
2. Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu. (...)
Zasada jest prosta: wraz pojazdem sprzedawca powinien wydać nabywcy m.in. polisę ubezpieczenia OC, zaś nowy właściciel może na niej jeździć przez 30 dni od daty zawarcia umowy. W tzw. międzyczasie powinien bądź tę starą umowę wypowiedzieć i zawrzeć swoją własną, ale nie musi też nic robić -- i wówczas kontynuuje ubezpieczenie zbywcy. W takim przypadku ubezpieczyciel może jednak przeliczyć składki ze względu na przymioty kierowcy (wiek, szkodowość, kod pocztowy).

Wiem, bo nie tak dawno przeszedłem tę procedurę, decydując się jednak rzecz jasna na używkę (tylko używka ma sens jak się wozi psa): auto kupione, wypowiedzenie w zębach zaniesione do oddziału Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń -- osobiście, z potwierdzeniem odbioru -- następnie zawarta nowa umowa -- i oto parę dni temu przychodzi kwit. PZU przypomina się z obowiązkiem zapłaty składki i winszuje z tego tytułu skromnie 1763 złotych (sic!).

Prawdę mówiąc to ja już nie wiem czy jest to efekt chytrego planu dorobienia sobie paru złotych do wyniku, czy po prostu bałaganu, ale denerwujące jest samo w sobie to, że będzie trzeba dzwonić do nich, a pewnie nawet coś pisać i się przejść.

PZU naciąga na OC

Na marginesie: co jakiś czas jesteśmy bombardowani zapewnieniami, że już-już rząd załatwi problem podwójnego ubezpieczenia OC, tj. przywróci wcześniejszy stan prawny ("Rząd zlikwiduje podwójne OC" , styczeń 2008 r. i "Nie będzie podwójnego OC auta", wrzesień 2010 r.) -- i co? I nico.

 

Komentarze (31)
Spór o ochronę wzoru tatuażu DIY: odpis z KRS ważny jak z...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-12-10 14:51
Kancelariaprawna24h:
Odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą kredytową
Ciekawe informacje o nieautoryzowanych transakcjach i pomoc w odzyskaniu pieniędzy od banku[...]
2017-12-06 13:17
Fred Joseph:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Czy szukasz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na spłatę rachunków, dlatego[...]
2017-11-29 20:56
James Roland:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Jestem James Roland, z Polski. Kilka miesięcy temu moja firma poniosła wielką stratę. Niedługo[...]
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]