"Clarity"-- stowarzyszenie zwykłe nie ma zdolności sądowej
 Oceń wpis
   

Dziś informacja, którą chyba z wielką radością przyjmą najwierniejsi ostatnio Czytelnicy Lege Artis -- oto jak informuje Krzysztof Lehmann na swoim blogu Konsument w sieci (to lepszy adres do czytania o klauzulach niedozwolonych, SOKiK i tym wszystkim, co niektórym spędza sen z powiek) -- Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dojrzał to, co ja dojrzałem jakiś czas temu -- i odmówił stowarzyszeniom zwykłym zdolności sądowej w sprawach dotyczących uznania wzorca umowny za niedozwolone. z kodeksu postępowania cywilnego: 
art. 64 par. 2 [uchylony z dniem 3 maja 2012 r.] Zdolność sądową mają także organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej.
art. 479(38) par. 1 Powództwo w sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego rozdziału może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Powództwo może wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Otóż -- cytuję bloga Konsument w sieci, więc lepiej czytać u źródła, niż u mnie ;-) -- w dwóch różnych sprawach SOKiK przyjął, że stowarzyszenia "Clarity" oraz "Executio Iuris", jako stowarzyszenia zwykłe (czyli pozbawione osobowości prawnej) nie mają zdolności sądowej -- nie mogą zatem pozywać do sądu przedsiębiorców (ani nikogo innego).
Przesądzić o tym miało uchylenie art. 64 par. 2 kpc, w myśl którego zdolność sądowa przydana była także organizacjom społecznym, nawet jeśli nie posiadały one osobowości prawnej. 

Przyznam, że myśl ta nie jest mi obca od jakiegoś czasu -- wyraziłem ją w komentarzu pod tym tekstem ("To stowarzyszenie zwykłe, nie posiada osobowości prawnej, nie ma wpisu w KRS. Nawiasem mówiąc zgroza jeśli sądy uwzględniają zdolność sądową takich tworów :-(") oraz pod tym tekstem -- ba, pozwoliłem sobie nawet wyłuszczyć moją myśl w pewnym grzecznościowo napisanej odpowiedzi na pozew (rezultatu nie znam, pisałem będąc na ostatnich wakacjach, czego nie lubię... tj. wakacje lubię, grzecznościowego pisania czegokolwiek nie lubię... nie podoba mi się dziś to pismo procesowe), gdzie zawnioskowałem o odrzucenie pozwu ze względu zarówno na brak zdolności sądowej powoda, jak i na jego niewłaściwą reprezentację. 

Mój tok myślenia chyba nieco odbiegał od tego, który -- wydaje się -- przyjął za swój SOKiK, ale opierał się na dość podobnym założeniu:

  • powództwo w sprawach konsumenckich może wytoczyć tylko organizacja społeczna, która posiada osobowość prawną (wyszedłem tu jednak od "celu statutowego"),
  • "Clarity" jako stowarzyszenie zwykłe zdolności takiej nie ma, więc pozwu do SOKiK wysłać nie mogło,
  • art. 479(38) kodeksu postępowania cywilnego dotyczy tylko organizacji społecznych, które posiadają osobowość prawną, 
  • w myśl art. 87 par. 5 kpc w sprawach związanych z ochroną konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, która posiada osobowość prawną -- zatem przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego się "nie mieści".

Nie wiem co w sprawie będzie się dalej działo -- ale na razie dobrze jest :) 


PS (w środę rano ;) skoro to blog prawniczy, to warto chyba podać darmową poradę prawną -- jeśli ktoś popłynął w sprawie, w której pozywało go stowarzyszenie zwykłe -- a więc nie posiadające osobowości prawnej, a więc nie wpisane w KRS -- to służy mu skarga o wznowienie postępowania (art. 401 pkt 2 kpc). A to dlatego, że postępowanie wytoczone przez stronę pozbawioną zdolności sądowej jest dotknięte wadą nieważności (czy napisałem dostatecznie prawniczo?)

Komentarze (26)
O publikacji wyroków w... O ściganiu za przebranie się za...
1 | 2 | 3 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-12-10 14:51
Kancelariaprawna24h:
Odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą kredytową
Ciekawe informacje o nieautoryzowanych transakcjach i pomoc w odzyskaniu pieniędzy od banku[...]
2017-12-06 13:17
Fred Joseph:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Czy szukasz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na spłatę rachunków, dlatego[...]
2017-11-29 20:56
James Roland:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Jestem James Roland, z Polski. Kilka miesięcy temu moja firma poniosła wielką stratę. Niedługo[...]
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]