Art. 32 konstytucji samoistną podstawą skargi konstytucyjnej
 Oceń wpis
   

Otrzymałem dziś od jednego z P.T. Czytelników Lege Artis linka do pytań testowych z zakresu prawa konstytucyjnego, które zadano aplikantom radcowskim, wraz z odezwą: redaktorze, zbadaj się sam!

Zbadałem się pobieżnie i wyszło mi to i owo -- pewnie bym nie zdał. Otrzymawszy jednak klucz do testu -- zbaraniałem.

pytanie nr 26: Artykuł 32 Konstytucji RP (ogólna zasada równości):
a. nie może być samodzielnym wzorcem kontroli konstytucyjności prawa;
b. może być podstawą skargi konstytucyjnej, jeżeli jednocześnie zarzucono naruszenie wolności lub prawa wskazanego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;
c. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Odpowiedź na to pytanie będzie prosta dla każdego, kto zna -- bardzo dyskusyjną i mocno krytykowaną -- linię orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. I tak w postanowieniu z 24 października 2001 r. (SK 10/01) Trybunał przyjął, iż -- zważywszy m.in. na umiejscowienie zasady równości wobec prawa w redakcji ustawy zasadniczej -- przyjmuje się niekiedy, iż "ze względu na zasadę równości nie powstają dla obywateli żadne prawa" (zdanie, w mojej ocenie, dość kuriozalne), przeto:

Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że art. 32 Konstytucji wyraża przede wszystkim zasadę ogólną, i dlatego winien być w pierwszej kolejności odnoszony do konkretnych przepisów Konstytucji, nawet jeżeli konstytucyjna regulacja danego prawa jest niepełna i wymaga konkretyzacji ustawowej. W takim zakresie wyznacza on także konstytucyjne prawo do równego traktowania. Mamy tu do czynienia z sytuacją “współstosowania” dwóch przepisów Konstytucji, a więc nie tylko z prawem do równego traktowania, ale ze skonkretyzowanym prawem do równej realizacji określonych wolności i praw konstytucyjnych. W skardze konstytucyjnej należy powołać oba przepisy Konstytucji, dopiero one wyznaczają bowiem konstytucyjny status jednostki, który przez regulację ustawową lub podustawową został naruszony. Natomiast gdy chodzi o uprawnienia określone w innych niż Konstytucja aktach normatywnych - jeśli treść konkretnego prawa ustala się wyłącznie na ich podstawie - art. 32 Konstytucji stanowi zasadę systemu prawa, a nie wolność lub prawo o charakterze konstytucyjnym. Uprawnienia podmiotowego do świadczeń, których podstawą byłaby wyłącznie ustawa, nie można uznać za konstytucyjne prawo jednostki. Jeżeli treść prawa (uprawnienia) wynika wyłącznie z ustawy, domaganie się ochrony tego prawa z powołaniem się na zasadę równości nie ma w pełni “konstytucyjnego” wymiaru.

Pogląd ten pozwolił Trybunałowi przeforsować stanowisko, że art. 32 konstytucji RP -- zasada równości wobec prawa -- nie może być samodzielną podstawą skargi konstytucyjnej (por. postanowienie TK z 27 lutego 2006 r., Ts 198/05) pogląd ten niestety się ustabilizował: "Skarżący podstawy do wniesienia skargi konstytucyjnej upatruje także w naruszeniu zasady równości wynikającej z art. 32 Konstytucji. W orzecznictwie Trybunału w sposób wyraźny wskazuje się na ograniczoną dopuszczalność powołania się na naruszenie tej zasady dla uzasadnienia spełnienia przesłanek skargi konstytucyjnej (...) Art. 32 Konstytucji nie może stanowić samodzielnej podstawy skargi konstytucyjnej; odwołanie się do zasady równości wymaga wskazania przysługującej skarżącemu wolności lub prawa określonego w konkretnym przepisie Konstytucji, które doznało uszczerbku na skutek naruszenie zasady równości").

Tymczasem zdaniem OIRP w Warszawie prawidłowa odpowiedź na pytanie 26 to "c" ("żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa") -- czyli zdaniem radców prawnych prawidłowym będzie zdanie, iż "art. 32 ustawy zasadniczej może być samodzielnym wzorcem konstytucyjności prawa"... no to ja muszę powiedzieć, że dziękuję, ale skoro oni tam tak uczą, to już wiem skąd taka ilość postanowień o odmowie nadania dalszego biegu wniesionym skargom konstytucyjnym...

Komentarze (14)
Ochrona danych osobowych... Każda władza korumpuje, władza...

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]