Jak zarejestrować w sądzie stronę internetową
 Oceń wpis
   

Za namową Piora Mikołajskiego (pozdrawiam) -- i niejako w nawiązaniu do pytań, które zadał Vagla -- pomyślałem sobie, że faktycznie dobrze będzie upowszechnić wiedzę na temat procedury rejestracji czasopism.
(Zdania na temat wyroku sądu w Bielsku Białej nie zmieniam, ba -- czekam, aż ktoś doniesie do prokuratury, że Sąd Okręgowy w Bielsku Białej też ma serwis internetowy, zapewne niezarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej.)

Ale skoro władza każe się rejestrować, a karząca ręka tej władzy karze za brak rejestracji, to ze zwykłego oportunizmu -- lepiej się zarejestrować i mieć to wszystko tam, gdzie redaktor Krasowski chciał być całowany.

W załączeniu przedstawiam wzór takiego wniosku o zarejestrowanie serwisu / portaliku / bloga / stronki internetowej -- whatever (format .odt, bo Wordpress.com nie zezwala na .rtf, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie) oraz przykładowy, wypełniony fikcyjny wniosek w formacie PDF. 
W formularzu koniecznie pozmieniajcie pola, które zaznaczyłem na żółto według własnego uznania, ale i z sensem, czyli:

Do pobrania: wzór wniosku o rejestrację strony internetowej w sądzie oraz przykładowy wniosek w formacie PDF.

  • wniosek musi być skierowany do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę rejestrującego Sądu Okręgowego, zwykle jest to sąd byłym mieście wojewódzkim -- podpowiedzi można szukać na tej stronie,
  • proszę podać rozsądny tytuł czasopisma, rozsądny, czyli taki, który jest dostatecznie różny od innych działających na rynku czasopism (sąd nie dopuści do rejestracji tytułu, który może być podobny do innego -- art. 21 prawa prasowego),
  •  trzeba dość dokładnie opisać osobę redaktora naczelnego, tu akurat zdarzają się różne oczekiwania ze strony sądów, w moim np. przypadku zażądano podania właśnie obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców,
  • częstotliwością ukazywania nie ma się co przejmować, tego i tak nikt nie sprawdza ;-)
  • do wniosku załączyć należy kserokopię dowodu osobistego naczelnego wydawcy lub dokumenty powołujące przedsiębiorstwo, jeśli wydawcą jest właśnie przedsiębiorca (tu uwaga: część sądów słusznie uważa, że wydawcą czasopisma może być tylko osoba, która prowadzi działalność w zakresie wydawniczym, co potwierdzałoby absurdalność pomysłu, że "trzeba rejestrować serwisy internetowe"),
  • ponadto w załączeniu trzeba przedstawić pisemne oświadczenie naczelnego, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie został pozbawiony praw publicznych (to też wynalazek niektórych sądów, można próbować złożyć wniosek bez tych oświadczeń, najwyżej sąd wezwie o uzupełnienie),
  • istotna sprawa: zarejestrowanie czasopisma wiąże się z opłatą sądową w wysokości 40 złotych. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy odpowiedniego sądu i dołączyć do wniosku kserokopię dowodu przelewu, bądź też zakupić znaczki sądowe za 40 złotych i nalepić na pismo.

Całość należy złożyć, w jednym egzemplarzu (kopię sobie zostawić na pamiątkę) osobiście, w biurze podawczym odpowiedniego Sądu Okręgowego (wówczas na kopii proszę odebrać prezentatę sądu, tj. potwierdzenie, że wniosek wpłynął), bądź też przesłać pocztą, listem poleconym, na adres sądu.

Jak macie jakieś pytania: w komentarzach proszę.

 

Komentarze (73)
Andrzej Mleczko o wyborach do PE MultiBank -- potajemna zmiana i...
1 | 2 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]