Kiedy Polska naprawdę odzyskała niepodległość?
 Oceń wpis
   

Nie burząc dzisiejszej atmosfery -- czas to podniosły, a że pogoda ciekawa, lepiej podefilować sobie gdzieś spokojnie -- chciałem zwrócić uwagę Szanownych Czytelników, że w pewnym sensie świętem czcimy dziś wydarzenie, którego nie było.

O niepodległości Polski -- nie: o niepodległej Polsce, ale przecież w polityce równie ważne słowa i deklaracje, jak czyny są -- można mówić już od 7 października 1918 roku, kiedy to Rada Regencyjna (w składzie jak na zdjęciu powyżej: hr Józef Ostrowski, prymas Aleksander Kakowski oraz Zdzisław ks. Lubomirski) ogłosiła manifest o niepodległości Polski.

11 listopada 1918 roku to tylko faktyczne przekazanie władzy wojskowej i naczelnego dowództwa wojsk polskich z rąk Rady Regencyjnej w ręce brygadiera Piłsudskiego.
Ba, wczytajcie się w tekst stosownego aktu: Rada Regencyjna nie zrezygnowała z władzy politycznej, zapowiedziała li tylko, że złoży władzę w ręce Rządu Narodowego, po jego powstaniu.

ORĘDZIE RADY REGENCYJNEJ
W PRZEDMIOCIE PRZEKAZANIA
NACZELNEGO DOWÓDZTWA WOJSK POLSKICH
BRYGADJEROWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU

(Dz. P.P.P. (Dziennik Praw Państwa Polskiego) nr 17, poz. 38)

Rada Regencyjna do Narodu Polskiego


Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu.
Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze swemi poprzedniemi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadjer Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy.


                                           Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku.

                                           Aleksander Kakowski
                                           Zdzisław Lubomirski
                                           Józef Ostrowski

                                           Józef Piłsudski

Oznacza to, że 90 lat temu Polska była jeszcze monarchią; nie było króla, ale król nie jest niezbędny dla istnienia monarchii.
Mało tego, nawet dekret Józefa Piłsudskiego z 14 listopada 1918 roku nie zmienia formy ustrojowej państwa polskiego. Po rozwiązaniu się Rady Regencyjnej jej rola przypadła w udziale właśnie brygadierowi Piłsudskiemu; tenże powierza urząd Prezydenta Ministrów Ignacemu Daszyńskiemu, jednak formalnie Polska Królestwem nadal jest.

 

Formalnie historię monarchii w Polsce kończy dekret z 22 listopada 1918 roku o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, który także pozwolę sobie zacytować w całości:

 

DEKRET
z 22 listopada 1918 r.
o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej

(Dz. P.P.P. nr 17, poz. 41)

Na podstawie dekretu z dnia 14 listopada br. przedłożył mi p. Prezydent Ministrów uchwalony przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej projekt utworzenia Najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.
Zatwierdzając przedłożony mi projekt, stanowię, co następuje:

Art. l. Obejmuję, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, Najwyższą Władzę Republiki Polskiej i będę ją sprawował aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.

Art. 2. Rząd Republiki Polskiej stanowią mianowani przezemnie odpowiedzialni przedemną aż do zebrania się Sejmu Prezydent Ministrów i Ministrowie.

Art 3. Projekty ustawodawcze, uchwalone przez Radę Ministrów, ulegają mojemu zatwierdzeniu i uzyskują moc obowiązującą, o ile sama ustawa inaczej nie stanowi, z chwilą ogłoszenia w „Dzienniku Praw Państwa Polskiego"; tracą one moc obowiązującą, o ile nie będą przedstawione na pierwszem posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego do jego zatwierdzenia.

Art. 4. Akty rządowe kontrasygnuje Prezydent Ministrów.

Art. 5. Sądy wydają wyroki w imieniu Republiki Polskiej.

Art. 6. Wszyscy urzędnicy Państwa Polskiego składają przysięgę na wierność Republice Polskiej według ustalić się mającej przez Radę Ministrów roty.

Art. 7. Mianowanie wyższych urzędników państwowych, zastrzeżone w myśl przepisów dotychczasowych Głowie Państwa, wychodzić będzie odemnie, na propozycję Prezydenta Ministrów i właściwego Ministra.

Art. 8. Budżet Republiki Polskiej na pierwszy okres budżetowy uchwali Rząd i przedłoży mi do zatwierdzenia.

Dan w Warszawie, dnia 22 listopada 1918 roku

Józef Piłsudski                                           Prezydent Ministrów: J. Moraczewski

Trzymając się zatem faktów, a nie mitów: o niepodległej Polsce można mówić od 7 października 1918 roku, 11 listopada to dzień, w którym skończyła się wojna, a Piłsudskiemu powierzono władzę wojskową, 14 listopada został on Regentem Królestwa Polskiego, aby 22 listopada objąć stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa.

Komentarze (18)
Pamięć i Przyszłość czyli jak... Zdaniem SOKiK opłata interchange...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]