Codzienne bezprawie po polsku
 Oceń wpis
   

Skrzecząca ciekawostka, którą zaobserwowałem dziś podczas porannego spaceru z psem, cytuję: "Zawiadamiamy, że w związku z przeznaczeniem terenu (...) użytkowanego obecnie jako ogródki działkowe pod inwestycje, ulegają one likwidacji. W związku z powyższym wzywamy wszystkich użytkowników ogrodów działkowych do usunięcia wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych oraz nasadzeń w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2009 r. Niezastosowanie się przez Państwa do wyznaczonego terminu usunięcia swoich rzeczy spowoduje ich utratę bez prawa do roszczeń. MPWiK sp. z o.o. Wrocław".

Przyznacie, że pismo podpisane przez jakiegoś kierownika MPWiK ma ton mocno kategoryczny: my tu robimy jakąś inwestycję, więc dajemy wam półtora miesiąca na posprzątanie, bo jak nie, to rzeczy zostaną utracone "bez prawa do roszczeń".

z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych:
Art. 17. (...)
3. Do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczenia stosuje się odpowiednio z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 oraz w art. 18-20 niniejszej ustawy.
Art. 19. 1. Podmiot, w interesie którego nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest do:
1) zapewnienia nieruchomości zamiennej o uregulowanej sytuacji prawnej, nie mniejszej od dotychczasowej, w miejscu odpowiednim do potrzeb i funkcjonowania nowego rodzinnego ogrodu działkowego, na której można założyć rodzinny ogród działkowy zgodnie z przepisami prawa;
2) założenia nowego ogrodu i odtworzenia urządzeń i budynków odpowiadających rodzajem urządzeniom i budynkom zlikwidowanego ogrodu.
(...)
Art. 20. 1. Podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest wypłacić:
1) członkom Polskiego Związku Działkowców - odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność;
2) Polskiemu Związkowi Działkowców - odszkodowanie, według kosztów odtworzenia, za składniki majątkowe stanowiące jego własność a niepodlegające odtworzeniu.
(...)
Zakichany prawnik czyta takie rzeczy myśląc od razu -- komu i jak można za to narobić koło pióra. Oto co mi przyszło do głowy:

 

  • pismo nie powołuje się na żadną ale to żadną podstawę prawną: nie wiadomo co to za inwestycja (nawet jeśli działkowcy to wiedzą, są pewne zasady załatwiania takich spraw), ani kto zadecydował o losie mienia działkowców,
  • MPWiK słowem nie wyjaśnia na czym ma polegać "utrata" owych rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz roślinek -- czy spółka zamierza przejąć ich własność, czy wjadą buldożery i zrównają wszystko (na nic nie patrząc) z ziemią?
  • obwieszenie MPWiK nijak ma się do konstytucyjnej zasady, zgodnie z którą wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem (art. 21 ust. 2) -- tymczasem zdaniem przedsiębiorstwa żadnego odszkodowania ("roszczeń") nie będzie, podczas gdy jednak art. 17 ust. 3 ustawy o ogródkach wprost odsyła do przepisów ustawy o wywłaszczeniu nieruchomości;
  • podkreślić warto: zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podmiot, w interesie którego likwiduje się ogródek działkowy ma m.in. obowiązek wypłacenia działkowcom odszkodowań za składniki majątkowe stanowiące ich własność -- skąd zatem pomysł, że może nastąpić utrata rzeczy bez prawa do roszczeń??
  • mało tego, zgodnie z art. 19 ustawy podmiot powinien zapewnić podobną nieruchomość, gdzie można sobie założyć nowy ogródek -- zatem ustawa mówi, że działkowcom przysługują dalsze roszczenia,
  • a ja mam wrażenie, że obwieszczenie MPWiK kompletnie pomija te obowiązki inwestora.

Ponieważ mam poważną wątpliwość, że oto dzieje się zwykłe, codzienne bezprawie -- pozwolę sobie podesłać parę pytań rzecznikowi prasowemu MPWiK. Zobaczymy o co w tym wszystkim chodzi.


Komentarze (5)
Żądanie udostępnienia danych... AIG i Austin Powers ;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]