Puste prawo przeczy zasadzie przyzwoitej legislacji
 Oceń wpis
   

Kuriozum: obradującemu dziś w pełnym składzie Trybunałowi Konstytucyjnemu wczoraj przyszło zajmować się nowelizacją ustawy... której nie było. I uznał, że zmiana nieistniejących przepisów jest niezgodna z konstytucją.
Tak, tak, w polskim parlamencie -- kierowanym przez marszałka Komorowskiego -- nie takie cuda są możliwe.

Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w art. 23:
a)  uchyla się ust. 4;
b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy spółka prowadząca giełdę jest spółką publiczną.";
  2)   w art. 46 uchyla się ust. 4.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
W skrócie: ustawą z 18 czerwca 2009 r. sejm zmienił ustawę o obrocie instrumentami finansowymi skreślając w niej dwa przepisy (ustawa nie została promulgowana, ponieważ prezydent zareagował w trybie kontroli uprzedniej, tj. przed jej podpisaniem -- jej treść wrzucam w ramce obok). Posłowie nie zauważyli przy tym, że te same przepisy -- art. 23 ust. 4 oraz art. 46 ust. 4 -- zostały usunięte z jej treści już wcześniej, ustawą z 4 września 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 165 poz. 1316).

Z tej przyczyny prezydent zdecydował się na skierowanie do TK wniosku w trybie art. 122 ust. 3 konstytucji, zarzucając parlamentowi tworzenie pustego prawa, a to dlatego, że (cytuję za komunikatem prasowym ze strony Trybunału) "wejście w życie kwestionowanej ustawy spowoduje uchylenie przepisów  nieistniejących w całości lub w części. Dopuszczenie do takiego chaosu legislacyjnego świadczy o wysokim stopniu niestaranności ustawodawcy i stanowi istotne naruszenie zasad przyzwoitej legislacji."

wyrok TK z 14 lipca 2010 r., sygn. akt Kp 9/09 -- i jeszcze komunikat prasowy po rozprawieTrybunał podzielił stanowisko prezydenta: wydanie aktu normatywnego uchylającego już wcześniej uchylone przepisy jest niezgodne z zasadą poprawnej legislacji (art. 2 konstytucji), nie można bowiem dopuszczać do istnienia w obrocie prawnym przepisów, które nie zawierają żadnej treści normatywnej.

Podsumowując -- tak to jest jak się legislatura ściga na ilość uchwalonego prawa. Dziwię się jednak, że skoro mamy różne Rady Legislacyjne i inne RCL-e, ktoś taki bubel po prostu przepuścił. Normalnie wstyd.

Komentarze (16)
Poczta Polska martwi się... Art. 212 kk z urzędu za...
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]