Wyroki sądowe to informacja publiczna
 Oceń wpis
   

logo BIPProkuratoria Generalna Skarbu Państwa podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej, a zatem spoczywa na niej obowiązek udzielania informacji publicznej. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku, który omawia "Rzepa" (na orzecznictwie NSA jeszcze go nie ma, chętnie poczekam i zapoznam się z jego treścią).

Sprawa dotyczyła prostej sprawy: adwokat poprosił Prokuratorię (państwową jednostkę organizacyjną, której ustawowym obowiązkiem jest zapewnienie prawidłowej ochrony praw i interesów Skarbu Państwa, w szczególności poprzez reprezentowanie SP w procesach sądowych) o udostępnienie wyroków sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, dotyczących reprywatyzacji, w których Prokuratoria brała udział, a które były dla niej niekorzystne.
Uczynił to -- zgaduję, ale wierzę, że trafiłem -- dla ułatwienia sobie życia: mając w ręku taką dokumentację można przygotować lepsze argumenty.

wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 978/09, na dzień pisania tekstu niedostępny w bazie orzeczeń NSA

Prokuratoria danymi takimi niewątpliwie dysponować musi, nawet jeśli nie jest ustawowo zobowiązana do prowadzenia takiego wykazu (tak samo, jak NCK musi mieć dane o wynagrodzeniu i treści umów zawartych z piszącymi "raporty o stanie kultury", nawet jeśli z niejasnych przyczyn dokumentację miałby przechowywać Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Przeto jej obowiązkiem -- och, to taka prosta ustawa, nie wiem dlaczego oni wszyscy mają z nią tyle problemów -- jest udzielenie pytającemu stosownej odpowiedzi.

Art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej:
Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
W odpowiedzi na żądanie Prokuratoria stwierdziła (skąd ja to znam?), iż nie jest organem administracji publicznej, zatem nie ma obowiązku udostępniania takich danych pytającym. A poza tym dane trzeba by wyselekcjonować i zanonimizować, zaś udostępnienie danych przetworzonych może nastąpić wyłącznie ze względu na szczególny interes publiczny (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy).Ten zaś jest wykluczony ze względu na fakt, iż żądanie adwokata uzasadnione było wyłącznie interesem kancelarii i jej klientów.

WSA podzielił stanowisko Prokuratorii w zakresie braku interesu publicznego adwokata, który chce w ten sposób pomóc swoim klientom (swoją drogą też ciekawy wątek, wart głębszego zastanowienia), jednak uznał ją za podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej na żądanie.
Obowiązek udostępnienia informacji publicznej dotyczy bowiem każdego podmiotu administracji rządowej (cokolwiek by to znaczyło -- od siebie dodam, że katalog adresatów ustawy wskazany w jej art. 4 ust. 1 jest bardzo szeroki i można zaryzykować tezę, iż obowiązkowi podlega każdy podmiot, który dysponuje majątkiem publicznym, nawet podmiot niepubliczny, nawet podmiot prywatny -- w zakresie objętym tym majątkiem właśnie.

Równocześnie sąd ocenił, że zgromadzenie wyroków znajdujących się w Prokuratorii wraz z ich anonimizacją nie oznacza ich przetworzenia w rozumieniu przywołanego powyżej art. 3 ust. 1 ustawy, a zatem udostępnienie takiej informacji nie wymaga wykazania przez żądającego interesu publicznego.

Sprawa jest naprawdę bardzo ciekawa, ja zaś z niecierpliwością będę czekał publikacji sentencji na stronie interenetowej NSA.

Komentarze (31)
Czy potrzeba nam Ministerstwa... Podżegacze z nieprawego łoża

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]