Tępe łby tępić, łby chytre urwać hydrze chwytem sprytnym
 Oceń wpis
   

uprzejmie donoszęcytat na rok 2010: "Tereny o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym lub kulturowym powinny być chronione przed zalaniem wodami o prawdopodobieństwie występowania co najmniej raz na 200 lat" (art. 80a ustawy prawo wodne)

Historia dzielnego quadziarza i ciekawskiego golfiarza ma dalszy ciąg. Sprawę prowadzi wykroczeniówka z KP Wrocław-Fabryczna -- nb. mieszcząca się na tym samym Kozanowie -- i wierzę, że dobiorą się: komu trzeba i gdzie trzeba (na zdjęciu powyżej: dziś, 8.30, idę donosić policji).

A dla jasności tematu, bo mam pewność, że nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, garść przepisów dotyczących tego, co nie wolno robić na wałach przeciwpowodziowych:

z ustawy prawo wodne:
art. 40 ust. 1 pkt 4 Zabrania się: mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód.
art. 85 ust. 1 Dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się:
  1)   przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami, konno lub przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
  2)   uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
  3)   rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby;
  4)   wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
  5)   uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.

art. 190 ust. 1 Kto wbrew postanowieniom art. 65 ust. 1 pkt 3, art. 85 ust. 1 oraz art. 107 ust. 2 pkt 2 wykonuje w pobliżu urządzeń wodnych roboty lub czynności zagrażające tym urządzeniom -- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 194 pkt 4 Kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 39 i art. 40 ust. 1, -- podlega karze grzywny.

i jeszcze art. 80 kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto:
  1)   przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub wzdłuż po wale, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni,
  2)   orze lub bronuje ziemię na wale przeciwpowodziowym albo obok wału w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
  3)   rozkopuje wał przeciwpowodziowy, wbija słup lub osadza znak albo zasadza drzewo lub krzew na wale,
  4)   kopie studnię, sadzawkę, dół lub rów obok wału przeciwpowodziowego w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału,
  5)   pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie,
  6)   uszkadza umocnienie na wale przeciwpowodziowym,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza inne niż określone w § 1 ograniczenia w użytkowaniu wałów przeciwpowodziowych, wprowadzone przez właściwy organ administracji państwowej lub samorządowej.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

A na zakończenie mała hydrozagadka: czytając art. 190 ust. 1 w zw. z art. 85 ust. 1 pkt 1 prawa wodnego oraz art. 80 par. 1 pkt 1 kw ten sam czyn raz jest przestępstwem, raz wykroczeniem. Tablice na wrocławskich wałach ostrzegają przed konsekwencjami prawnokarnymi, jednak ze względu na redakcję art. 190 ust. 1 prawa wodnego -- tam jest odwołanie do czynu, na który składa się złamanie 3 zakazów -- prawidłowa odpowiedź brzmi: to co wyczyniał ten quadziarz i golfiarz jest rzecz jasna wykroczeniem.

A na zakończenie raz jeszcze zdjęcie gnoja:

quadem po wale powódź 2010

Komentarze (9)
Jak jest powódź to weź... Bobry na Madagaskar!

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]