Odebrać polskie obywatelstwo Klose i Podolskiemu? Ale jak??!
 Oceń wpis
   
W ramach rozrywki chyba: Mirosław Orzechowski, nieświetnej pamięci wiceminister EN, rzucił dziś na swoim blogasku nośne hasło: ponieważ Łukasz Podolski strzelił polskiej reprezentacji dwa gole (ktoś wierzył w inny wynik? Niemcy to nienajmocniejsza drużyna, na 0:3 nawet ja bym nie postawił), a zagrywał do przodu inny banita -- Mirosław Klose -- należy ich wszystkich pozbawić obywatelstwa polskiego.

Oddajmy zresztą głos samemu Wielkiemu Mistrzowi: 'Wezwałem dziś rano Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do natychmiastowego wszczęcia procedur pozbawienia obywatelstwa polskiego tych osób, które występująw narodowych barwach obcych państw'.

Mirosław Orzechowski nie pozostaje w swoich wezwaniach bierny: jeśli Lech Kaczyński go nie posłucha, nasz ulubieniec zdecydowany jest podjąć określone kroki prawne: 'Wzywam zatem Prezydenta RP do działania. Jeśli nie uczyni tego w najbliższym czasie, ogłoszę dalsze kroki polityczne zmierzające do zmiany obecnego porządku prawnego.'

Reasumując: nie będzie Polak pluł nam w twarz, ni goli nam strzelali!

Zadziwiające, że w swojej retoryce Orzechowski powołuje się na komunistyczną w duchu i treści ustawę o obywatelstwie polskim z 1962 r.

To ówczesny art. 13 ust. 1 ustawy mówił, iż 'Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych obywatel polski może nabyć obywatelstwo obce jedynie za zezwoleniem właściwego organu polskiego na zmianę obywatelstwa. Nabycie obywatelstwa obcego pociąga za sobą utratę obywatelstwa polskiego.'
Dopiero w 1999 roku (!) przepis ten zmieniono, aby dziś otrzymał on brzmienie 'Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.' Zmiana ta jest efektem regulacji konstytucyjnej -- zgodnie z art. 34 ust. 2 Konstytucji RP 'Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie'.

Także dopiero w 1999 roku skreślono skandaliczny art. 15 ust. 1 ustawy, którego zastosowania żąda Mirosław Orzechowski, cytuję w całości:

Obywatel polski, który przebywa za granicą, może być pozbawiony obywatelstwa polskiego, jeżeli:
1) naruszył obowiązek wierności wobec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2) działał na szkodę żywotnych interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
3) nielegalnie opuścił obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po dniu 9 maja 1945 r.,
4) odmówił powrotu do Polski na wezwanie właściwego organu państwowego,
5) uchyla się od wykonania obowiązku wojskowego, przewidzianego przez prawo polskie,
6) skazany został za granicą za przestępstwo stanowiące zbrodnię pospolitą również w rozumieniu prawa polskiego lub jest recydywistą.

Norma ta była m.in. podstawą odbierania obywatelstwa polskiego Polakom żydowskiego pochodzenia po 1968 r. (gromkie oklaski ze strony brunatnej lewicy!!), tą samą normą Mirosław Orzechowski chce się podlizać swoim wyborcom -- wzywając Prezydenta RP do wszczęcia procedur pozbawienia obywatelstwa polskiego tych osób, które występują w narodowych barwach obcych państw...

Podsumowując, w krótkich punktach, prostymi zdaniami, bo może ktoś od Orzechowskiego będzie to czytał:
- polskie prawo nie zezwala na pozbawienie kogokolwiek obywatelstwa polskiego z jakiejkolwiek przyczyny, bez jego woli,
- polskie prawo nie zna dylematu (nie mówiąc o zakazie) podwójnego obywatelstwa.

Zamiast słać jakieś wezwania do Lecha Kaczyńskiego, wystarczy wrócić do szkół, Panie Orzechowski. I czytać, więcej czytać!

PS i jeszcze jeszcze jeden dzieciak z LPR... no ale cóż, o tym mocarzu już kiedyś pisałem...
Komentarze (10)
NSA potwierdza wolność... Jeszcze słowo o karze za słowo
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]