Anonimowe żądanie udostępnienia informacji publicznej
 Oceń wpis
   

W kontekście moich niedawnych (i nadal niezakończonych: ja czekam) bojów o udostępnienie informacji publicznej przez NCK (por. Skandal: NCK odmawia udostępnienia informacji o "Raporcie Hausnera") oraz rozważań na temat stosowania przepisów postępowania administracyjnego do zasad udostępniania informacji publicznej na żądanie (por. Wyroki sądowe to informacja publiczna) -- zdaniem WSA w Warszawie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej:

  • nie nakazują zachowania szczególnej formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej, nie jest to zatem podanie w rozumieniu przepisów kpa,wyrok WSA w Warszawie z 23 września 2009 r., II SAB/Wa 57/09
  • organ nie jest uprawniony do uzależniania udostępnienia informacji publicznej od podania przez wnioskodawcę jego danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, etc. (oznacza to, że całkowicie dopuszczalne jest złożenie żądania w sposób anonimowy), a to dlatego, że osoba zainteresowana może wystąpić o przekazanie informacji do skrzynki pocztowej bądź na adres poczty elektronicznej,
  • jak najbardziej dopuszczalne jest złożenie żądania udostępnienia informacji publicznej listelem, zaś organ nie może ograniczać tego uprawnienia poprzez wprowadzanie dodatkowych -- np. technicznych (stosowanie e-podpisu bądź działanie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą) -- obostrzeń,
  • (i z troszkę innej beczki na zakończenie): złożenie skargi na bezczynność w przedmiocie dostępu do informacji publicznej nie musi poprzedzać wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Sprawa, w której wydane zostało orzeczenie jest bardzo ciekawa z wielu względów (warto przeczytać uzasadnienie). W skrócie: zainteresowany zwrócił się za pośrednictwem poczty elektronicznej do GIODO o udostępnienie na stronie GIODO.gov.pl protokołu z kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych w jednej z jednostek Poczty Polskiej. W odpowiedzi przesłanej listelem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wezwał wnioskodawcę, powołując się na art. 63 par. 2 i par. 3 kpa, do podania jego imienia i nazwiska oraz adresu, a także do podpisania wniosku -- pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawca złożył na to skargę do WSA w Warszawie. W odpowiedzi na skargę GIODO wniósł o jej oddalenie, wskazując m.in. na brak wyczerpania drogi administracyjnej, co -- zdaniem Inspektora -- mogłoby dopiero uzasadniać wystąpienie do sądu administracyjnego, a także na fakt, iż dane te stanowią tajemnicę Poczty Polskiej.

Sąd stanął na stanowisku, że sprawa nie dotyczy wprawdzie odmowy udostępnienia informacji (która to odmowa miałaby postać decyzji administracyjnej), lecz bezczynności GIODO, który w wymaganym czasie nie zrobił tego, co do niego należy. Dane objęte wnioskiem niewątpliwie są informacją publiczną w rozumieniu przepisów ustawy, a GIODO jest instytucją podległą ustawie. Oznacza to, że GIODO powinien był albo udzielić żądanej odpowiedzi, albo też odmówić odpowiedzi -- wskazując na stosowny przepis.
W kontekście zarzutu złożenia wniosku niezgodnego z art. 63 kpa WSA stanął na stanowisku, iż:

Nie sposób zgodzić się jednocześnie z organem w kwestii żądania od skarżącego podania we wniosku danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu z kodem pocztowym, miejscowości i nr domu, a nadto podpisania wniosków, stosownie do art. 63 § 2 i § 3 k.p.a. Należy bowiem zauważyć, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie nakazują zachowania szczególnej formy wniosku. Brak jest w niej również nakazu, aby wnioskodawca musiał podawać swoje dane osobowe, albowiem może informację uzyskać ustnie lub też wnioskować o przesłanie jej na poste restante czy na adres skrytki pocztowej. Może też uczynić to drogą elektroniczną, podając adres swojej poczty e-mailowej. Oznacza to, że podmiotom obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej powołana ustawa nie nadała uprawnień do żądania tych danych.

Podkreślono też, że bezpodstawny jest pogląd GIODO, iżby skarga do WSA była dopuszczalna wyłącznie po wydaniu przez organ decyzji administracyjnej, a to dlatego, że "przed wniesieniem skargi na bezczynność w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, nie jest wymagane wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przewidziane przed sądami administracyjnymi".

Temat jest piekielnie ciekawy, albowiem orzeczenie odpowiada na dość istotne pytanie: na ile obywatel może żądać anonimowego dostępu do informacji publicznej, a zarazem -- jak daleko może iść ciekawość administracji co do tego "kogo i po co u licha to wszystko tak ciekawi?"

Z drugiej strony widzę tu pewien proceduralny węzeł gordyjski: odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, zaś wydanie takiej decyzji bez oznaczenia strony jest niemożliwe (prawidłowe oznaczenie strony jest jednym z elementów decyzji). Zatem organ, który zechciałby formalnie odmówić udzielenia odpowiedzi na anonimowe pismo jest w kropce -- decyzji odmownej wydać nie może, więc musi w jakiś sposób szybko i skutecznie wysondować żądającego na okoliczność jego danych... pamiętając, że taka zabawa w kotka i myszkę prędko może skończyć się zarzutem bezczynności.

I ostatnia uwaga, natury ogólniejszej: cytowany wyrok WSA nie oznacza, że GIODO musi udostępnić wnioskodawcy żądane dokumenty. Skutkiem orzeczenia jest tylko to, że Inspektor powinien rozpoznać sprawę w sposób prawidłowy i odnieść się do żądania rzetelnie.

Komentarze (15)
Mała niespodzianka w warunkach... Ogólnopolski Rejestr Firm i inne...
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]