Art. 212 kk z urzędu za "przestrzegam przed"
 Oceń wpis
   

Dziś -- nadal zgodnie ze starą zasadą, że jeden obraz wart tyle co 1000 słów -- zamiast strzępienia ozora po próżnicy skan dokumentu, który właśnie wpadł mi w łapki.

Oto jest sobie wpis na jakimś tam forum internetowym z cyklu "przestrzegam przed". Zainteresowani musieli się chyba wzburzyć (to częste) i napisać do organów ścigania. Organy ścigania zasadniczo nie zajmują się przestępstwem pomówienia (art. 212 kk wymaga prywatnego aktu oskarżenia) -- tj. postępowanie z urzędu może być prowadzone, jeśli wymaga tego interes społeczny (art. 60 par. 1 kpk).

Normalnie to pokrzywdzony musi się troszkę postarać -- ustalić dane sprawców, napisać akt oskarżenia, zapłacić 300 złotych, biegać do sądu, żeby mu nie umorzyli postępowania. Chyba że znajdzie się mało obciążony pracą prokurator, który podejmie się tego zadania (albo chociaż poleci policji prowadzenie dochodzenia, które będzie tylko nadzorował).
I wówczas produkuje się takie oto kwiatki:

prokurator może z urzędu prowadzić sprawy z oskarżenia prywatnego

 Jak dla mnie skandal, no ale ja się nie znam i w ogóle mnie to nie interesuje.

Komentarze (18)
Puste prawo przeczy zasadzie... O postępowaniu grupowym --...

Komentarze

2010-07-16 11:02:27 | 212.2.96.* | ajawanek
Re: Art. 212 kk z urzędu za "przestrzegam przed" [0]
A Pana asesora wymazałeś przez zawodową solidarność, czy on wysłał ten list jako
prywatny, niezwiązany z piastowanym stanowiskiem? skomentuj
2010-07-16 11:06:16 | 83.19.119.* | majstergieniek2102
Re: Art. 212 kk z urzędu za "przestrzegam przed" [2]
Mało obciążony? Podejrzewam że raczej obciążony tym samym genetycznym dziedzictwem co
ów pracodawca budowlany.

Ciekawe jak zareaguje pan red. nacz. lubczasopisma na "żądanie wydania rzeczy" w
postaci niżej podpisanego osobnika? skomentuj
2010-07-16 11:07:11 | 83.19.119.* | majstergieniek2102
No i wtopa lekka, bo komentarze się podpisuje niżej, a podpis ląduje wyżej :> skomentuj
2010-07-16 11:29:00 | *.*.*.* | olgierd
Asesora wymazałem... sam nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego by uniknąć pytań "dlaczego
nie wymazałeś?" -- nie spodziewałem się, że będą pytania "dlaczego wymazałeś?" ;-) skomentuj
2010-07-16 11:36:21 | 217.168.131.* | vvv
Re: Art. 212 kk z urzędu za "przestrzegam przed" [0]
Prosta sprawa - należało jeszcze nakazać wydruk tej informacji i zażądać wydania
dokumentu ;) skomentuj
2010-07-16 11:41:46 | 89.229.88.* | przepla
Re: Art. 212 kk z urzędu za "przestrzegam przed" [6]
Skandal bo:
1. postanowienie źle wydane?
2. prokuratura ściga (rzekomo) zniesławiających?

W mojej ocenie kolega powinien był skierować żądanie na podstawie art. 15 § 3 kpk
zamiast wydawać postanowienie -- właściciel portalu nie jest zobowiązany do
zachowania tajemnicy zawodowej z której zwalniać należy w trybie art. 218 kpk --
oczywiście nie wpływa to (arg. ex 118 § 1 kpk) na skuteczność żądania informacji.

Natomiast co do zaangażowania się organów prokuratury w ściganie przestępstwa z art.
212 kk -- powszechnie znany jest problem (vide m.in. szereg artykułów Vagli)
ustalania sprawców przestępstw prywatnoskargowych w trybie art. 488 § 2 kpk. Niektóre
sądy rejonowe nie zezwalają na taką praktykę. Zdaniem niektórych (w szczególności
tych z moich przełożonych, którzy rozpoznają zażalenia na postanowienia o odmowie
wszczęciu dochodzenia w sprawie prywatnoskargowej) wymusza to na prokuratorze
ustalenie sprawcy czynu za pokrzywdzonego -- inaczej doszlibyśmy do wniosku, że w
niektórych częściach kraju pokrzywdzony przestępstwem prywatnoskargowym nie może
szukać zadośćuczynienia.

Disclaimer: nie jestem autorem cytowanego postanowienia, niemniej jednak pracuję na
analogicznym stanowisku jak jego autor. skomentuj
2010-07-16 13:48:46 | 83.27.86.* | washko16
Ale w czym jest realny problem? Bo rozumiem, że nie w tym, że podstawę prawną dał
złą?
Problem z ustalaniem danych osobowych jest realny i póki nie zostanie rozwiązany
systemowo, to dobrze, że choć w taki sposób można coś ustalić. skomentuj
2010-07-16 13:58:16 | *.*.*.* | olgierd
No więc właśnie skandal dlatego, że uważam, że nie można zastępować innej instytucji
(488) tą, która wyraźnie mówi kiedy można działać z urzędu.

No bo jak: poprowadzi sobie postępowanie do momentu ustalenia sprawcy, a następnie --
bez przedstawiania zarzutów? -- umorzy postępowanie? Prokurator to nie prywatny
detektyw. skomentuj
2010-07-16 15:06:55 | 89.229.88.* | przepla
A więc, Olgierdzie, jak rozumiem, kwestionujesz stanowisko prokuratora co istnienia w
ww. sprawie interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu czynu
prywatnoskargowego?

De lege lata podjęcie decyzji o wszczęciu i prowadzeniu postępowania w sprawie czynu
prywatnoskargowego jest suwerenną decyzją prokuratora i jako taka podlega wyłącznie
kontroli wewnętrznej. W praktyce oznacza to, że prowadzenie publicznego postępowania
o czyn prywatnoskargowy zależy wyłącznie od arbitralnej decyzji prokuratora.

De lege ferenda można postulować klasę przestępstw ściśle prywatnoskargowych -- tj.
takich w których skarga publiczna nie jest w ogóle dopuszczalna.

Nie znając okoliczności sprawy trudno nazywać takie a nie inne postępowanie
prokuratora skandalem -- mogę sobie wyobrazić (i to bez zbędnego wysiłku), że
pokrzywdzony złożył skargę, którą następnie Sąd Rejonowy w Bytomiu zwrócił z powodu
nie podania danych oskarżonego. Wtedy pokrzywdzony poszedł do prokuratury, i
prokurator w tych okolicznościach słusznie wszczął dochodzenie (albowiem zaistniał
interes społeczny w postaci umożliwienia obywatelowi skorzystania z konstytucyjnego
prawa do sądu).

Natomiast na retoryczne stwierdzenie, że prokurator to nie prywatny detektyw odpowiem
-- oczywiście, że prokurator to często prywatny detektyw. Popularną metodą wśród
niektórych adwokatów zebrania dowodów przed powództwem cywilnym jest złożenie
zawiadomienia, poczekanie kilka miesięcy aż prokurator i Policja zbierze dowody
(uzyska odpisy z akt cywilnych, przesłucha świadków, poustala adresy itp.) i umorzy
postępowanie. Następnie na bazie zebranych w toku postępowania przygotowawczego
dokumentów przygotowuje się pozew cywilny. skomentuj
2010-07-16 16:10:21 | *.*.*.* | olgierd
Kwestionuję. Uważam, że interes społeczny to -- jak się zresztą pisze w komentarzach
-- interes ogółu. Tu zaś mamy interes jednostki (ściśle: jednostek).
Zdając sobie sprawę z tego, że taka decyzja nie podlega zaskarżeniu, zaskarżam ją --
z czysto racjonalnego i blogerskiego punktu widzenia (nieinstancyjnie).

Tu rozumiem, że prokurator po prostu wniesie akt oskarżenia. Jeśli dojdzie do tego,
że postępowanie po prostu umorzy (bo taki jest niby cel tej operacji), to powiem, że
aparat opresji państwa został użyty w celu, w jakim go nie powołano. skomentuj
2010-07-16 16:43:03 | 89.231.97.* | Pan Zenek
Interesem społecznym to już różne draństwa w historii tłumaczono. skomentuj
2010-07-16 17:05:48 | 83.6.145.* | zdzichu2
A co ma 488 kpk do uzyskania informacji? Zabezpieczenie dowodów nie jest równoznaczne
z ich uzyskaniem. Uzyskanie dowodów to czynność procesowa, zabezpieczenie raczej
techniczna.
Co do podstawy to też nie jest tak całkiem chybiona. 180 par. 3 dotyczy dziennikarza.
A jeżeli portal to zarejestrowany tytuł prasowy?
Widzę, że nie chciało przeczytać się treści art 236a:
Przepisy rozdziału niniejszego (Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie) stosuje się
odpowiednio do dysponenta i użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne
lub systemu informatycznego, w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub
systemie albo na nośniku znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu, w tym
korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
Tak więc tytuł może niefortunny ale przepisy o żądaniu wydania rzeczy stosuje się
odpowiednio. skomentuj
2010-07-16 22:52:18 | 193.200.150.* | zx81
Re: Art. 212 kk z urzędu za "przestrzegam przed" [2]
Nie wiem czy jest dużo takich pieniaczy, ale biorąc pod uwagę fakt totalnej
petryfikacji instytucji Temidy i dodając do niego fakt zajmowania się takimi
p*********, nie mam złudzeń dlaczego wydanie dokumentu w pewnym sądzie z przekazaniem
go do innego wydziału piętro niżej trwa na razie tylko trzy miesiące. Oczywiście nie
ma wątpliwości, że ów "gienek" podał swoje prawdziwe dane personalne i dokonał tego
wpisu ze stałego adresu IP w miejscu zamieszkania. Patrząc zupełnie realnie na
możliwość ustalenia "sprawcy" (dążącą asymptotycznie do zera) - o co to halo?! Z
drugiej strony prok. musi, bo jeszcze skargę na niego napiszą.... skomentuj
2010-07-17 09:21:38 | *.*.*.* | olgierd
@zdzichu: "nadzoruje DOCHODZENIE w sprawie pomówienia..." -- to chyba wystarczy? To
nie jest jakaś "czynność pomocnicza" wobec postępowania prywatnego (zresztą nawet
chyba nie byłoby to możliwe?), lecz DOCHODZENIE. skomentuj
2010-07-17 21:52:54 | 91.94.210.* | takitam
Olgierd, dwie sprawy
1) Uzyskanie danych z portalu powinno się odbyć w oparciu o art 18 ust. 6 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczna. Informacje te spokojnie może pozyskać policja,
bez udziału prokurator, ten będzie potrzebny w kolejnym etapie (zwolnienie z
tajemnicy telekomunikacyjnej);
2) W przypadku przestępstw internetowych objęcie przez Prokuratora ściganiem z urzędu
czynów określonych w art. 212 i art. 216 kodeksu karnego, powinno być czynione
obligatoryjnie, z uwagi na oczywisty interes społeczny jakim jest umożliwienie
pokrzywdzonemu realizacji konstytucyjnego prawa do rozpatrzenia sprawy przez sąd.
Oczywistym jest przecież fakt, że w sytuacji gdy sprawca czynu pozostaje nieznany,
dokonanie oceny czy istnieje interes społeczny, wymagający ingerencji prokuratora
może być utrudnione. No bo jak ustalic czy jest interes społeczny, skoro sprawca nie
jest znany skomentuj
2010-07-18 00:37:43 | *.*.*.* | batwing
Re: Art. 212 kk z urzędu za "przestrzegam przed" [1]
A ja przestrzegam przed Olgierdem Rudakiem, bo jak mu się skan podeśle, to się
później w internetach występuje. A poza tym to kłamczuch jest, bo żadnych stażystek
jego ani czytu ani słychu, a na stronie stoi że szefuje działowi stażystek to to
przecież jakiś przekręt musi być i do tego to jawny cyklista i do tego na zdjęciach
się nieobyczajnie z psem obściskuje a fuj!

A tak swoją drogą, to ja nawet nie byłbym taki przeciwny temu, że jednych można
(jedni mogą) krytykować, a innych (inni) nie, byle tylko u diaska jakieś kryteria
ustalić i opublikować, bo ja już tracę orientację, czy JE Janusz Palikot będzie
wyrzucony z platformy, czy jest jej mesjaszem... skomentuj
2010-07-19 09:03:07 | *.*.*.* | olgierd
to ja się stażystkami chwalić muszę? ejże -- skrywam to w tajności! no!

zaś co do uregulowania zasad słusznej krytyki -- zgadzam się; od dawna wiadomo, że
Najjaśniejszego Pana nigdy krytykować nie wolno. Tudzież chlebodawcy oraz innych
Dobrodziejów. skomentuj
2013-09-25 15:58:43 | *.*.*.* | KasiaAsia
Re: Art. 212 kk z urzędu za "przestrzegam przed" [0]
A ponoć w Internecie jest wolność słowa i anonimowość. Tak jak teraz blogera do sądu
zaciągnęli, bo mu coś nie smakowało i to pożywienie opisał w filmiku na YT. skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-12-10 14:51
Kancelariaprawna24h:
Odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą kredytową
Ciekawe informacje o nieautoryzowanych transakcjach i pomoc w odzyskaniu pieniędzy od banku[...]
2017-12-06 13:17
Fred Joseph:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Czy szukasz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na spłatę rachunków, dlatego[...]
2017-11-29 20:56
James Roland:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Jestem James Roland, z Polski. Kilka miesięcy temu moja firma poniosła wielką stratę. Niedługo[...]
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]