Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media
 Oceń wpis
   

Hapro Media "w organizacji", treść strony z dnia 24 września 2010 r.Nie kablujesz, to będziesz siedzieć -- grozi znana ze ścigania internautów chomikujących "nielegalne pliki" "spółka Hapro Media w pismach kierowanych do dostawców internetu. A mnie się znów wydaje, że oprócz niedopuszczalnego "pełnomocnictwa" udzielanego przez wydawców (przypomnijmy, że Hapro Media zawiera z wydawcami umowy, które -- moim zdaniem -- prowadzą do obejścia dyspozycji art. 67 ust. 4 pr.aut.) mamy teraz do czynienia z delikatnym wprowadzaniem w błąd zainteresowanych adresatów pism.

Podstawowa sprawa: z pisma nijak nie wynika czy w odniesieniu do płyty, której tytuł został przez osobę, która podesłała mi ten skan (ściśle: pośrednika, materiał mam z drugiej ręki) Hapro Media sp. z o.o. jest wydawcą, czy też działa na podstawie swoich "umów na pośrednictwo". Sądząc po tym, że spółka została zawiązana nie tak dawno temu, co zostało sformalizowane dopiero 6 sierpnia (więcej o tym poniżej), nie byliby w stanie dopiąć całego cyklu produkcyjnego. Oznaczałoby to, że pismo jest wynikiem ujawnienia przez Chomikuj danych internautów rozpowszechniających utwory, prawa do których przysługują wydawcom, którzy powierzyli dojście prawdy spółce Hapro Media.

wezwanie Hapro Media

Jeśli tak, to zdanie "powyższe zdarzenie jest działaniem na szkodę naszej spółki" jest nieprawdą -- interes choćby rzetelnie ustawionego pełnomocnika nie może być utożsamiany z interesem mocodawcy, a szkoda mocodawcy -- ze szkodą pełnomocnika.
Stąd autorzy wezwania powinni wyraźnie wskazać na czyją rzecz działają; jest to o tyle istotne, że rzecz dotyczy ujawnienia danych osobowych, zatem podmiot udzielający informacji musi mieć także wiedzę na temat podmiotu, który dane ma otrzymać.

Co więcej, jak pisałem wcześniej takiemu "pełnomocnikowi" (bez znaczenia jest przy tym spór o istotę art. 67 ust. 4 pr.aut.) nie przysługuje prawo wszczynania postępowania karnego przeciwko sprawcy -- autorzy cytują w piśmie treść art. 116 par. 2 pr.aut., który to jednak przepis mówi o działaniu na wniosek pokrzywdzonego (art. 122 pr.aut.). Hapro Media wniosku o ściganie w imieniu swojego zleceniodawcy złożyć nie może (może sam zleceniodawca); żeby jednak to uczynić, pokrzywdzony wydawca musi znać dane sprawcy, które... przekaże mu Hapro Media.
No dobrze, ale uzyskane na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych dane mogą być wykorzystane wyłącznie w celu zgodnym z przeznaczeniem (art. 29 ust. 4 się kłania) -- zatem jeśli Hapro Media przekaże uzyskane od ISP dane internauty wydawcy, dopuści się naruszenia tego obowiązku.

Bzdurą jest także -- na szczęście jest to tak delikatnie napisane, że nie można mówić nawet o otarciu się o groźbę bezprawną -- ostatni akapit wezwania, w delikatny sposób wskazujący na to, iż odmowa udzielenia informacji stanowi przestępstwo poplecznictwa z art. 239 par. 1 kk. Jak świat światem postępowanie karne prowadzi prokurator i sąd (a nie prywatne spółki), zarazem odmowa udzielenia informacji nie może być utożsamiana z niszczeniem bądź ukrywaniem dowodów.
To tak jakbym ja jeszcze dziś wystosował pismo do kogoś z kościelno-rządowej komisji majątkowej w sprawie wiadomych nieprawidłowości -- pod rygorem "że jak mi nie powiecie, to będzie to przestępstwo poplecznictwa".

I ostatnia sprawa, najdrobniejsza -- powoływanie się w petitum pisma na wyrok WSA w Warszawie może oznaczać tylko i wyłącznie tyle, że w tej sprawie sąd ten zdążył już orzec, zatem adresat pisma powinien się zastosować do treści orzeczenia. Tymczasem wyrok z 3 lutego 2010 r. (II SA/Wa 1598/09) i owszem, odnosi się do podobnej sytuacji -- ale u licha nie jest to wyrok wydany w tej sprawie (zatem Hapro Media nie powinna formułować pisma w taki sposób, by stwarzać pozory, że domaga się jego wykonania).
Mało tego -- elementarna uczciwość nakazywałaby też dopisać, że skutkiem wniesionej skargi Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie, w którym wstrzymano wykonanie zaskarżonych decyzji (postanowienie NSA z 15 lipca 2010 r., I OSK 1079/10). Nie oznacza to, że wyrok WSA, na który Hapro Media powołuje się w tak kategoryczny sposób zostanie uchylony -- oznacza to jednak, że sąd kasacyjny stanął na stanowisku, że jednak sprawa nie jest aż tak oczywista.

Mało tego, warto zapoznać się z uzasadnieniem postanowienia -- skarżącym, co istotne, jest  przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, którego dotyczą przepisy prawa telekomunikacyjnego o tajemnicy telekomunikacyjnej, co do której -- teraz już będę cytował sąd -- "w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się natomiast, że przepisy Prawa telekomunikacyjnego przewidują dalej idącą ochronę danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, niż przepisy ustawy o ochronie danych osobowych", zatem "o zakresie i sposobie ochrony danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną decydować będą, więc przepisy Prawa telekomunikacyjnego, a nie ustawy o ochronie danych osobowych".
(Polecam także -- zwłaszcza adresatom takich wezwań, ale i Panom z Hapro Media sp. z o.o. -- lekturę wyroku NSA z 26 stycznia 2009 r., I OSK 174/08. Wychodzi na to, że PT jako "dalej idąca" w ochronie tych danych osobowych wyklucza przekazanie danych osobowych abonentów nawet na podst. art. 29 ust. 2 ustawy -- art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych się kłania.)

Reasumując: treść pisma oceniam jako zwykłe mydlenie oczu i de facto próbę wyłudzenia danych osobowych. Gorzej jednak, jeśli dostawca internetu -- zobligowany do ochrony danych osobowych swoich abonentów, a wystraszony wybiórczym i nierzetelnym czytaniem przepisów i rozstrzygnięć sądowych -- w odpowiedzi na takie wezwanie zareaguje pozytywnie.

 

PS tyle dobrego, że Hapro Media sp. z o.o. wreszcie zakończyła procedurę rejestracji i ma już nawet swój numer w rejestrze KRS (362282) -- na ich stronie jednak nadal danych tych brak, jest za to wprowadzająca w błąd informacja, iż spółka nadal jest w organizacji (zrzut na górze zrobiłem dziś, o 10.15 -- czyli 5000 złotych kary leci jak nic).
Patrzę jednak w przedmiot działalności spółki i naprawę -- jest tam dużo o działalności wydawniczej, reklamowej, fonograficznej -- nie ma jednak słowa o jakimkolwiek dochodzeniu roszczeń w imieniu osób trzecich (to jest chyba 64.99.Z czy 66.19.Z). No to teraz mamy kolejny temat, którego się nie podejmuję -- podatkowe skutki podjęcia przez przedsiębiorcę działalności nie objętej jego przedmiotem działalności (czyli koszt, VAT, etc.)

Komentarze (396)
Od kiedy w Polsce trzeba mieć... Punkt widzenia

Komentarze

2010-09-24 14:49:43 | *.*.*.* | olgierd
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [7]
I jeszcze ciekawy link:
http://tylkolegalnie.pl/index.php?/piractwo-w-polsce/aktualnoci/zpav-kontra-hapro-med
ia.html skomentuj
2010-09-26 22:59:22 | 178.183.235.* | Gasiu
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [24]
To wychodzi na to, że jeśli właściciele serwisu "chomikuj.pl" udostępnią dane osobowe
użytkownika, to tenże użytkownik może się domagać od nich jakiegoś odszkodowania (czy
jak to tam nazwać) za bezprawne przehandlowanie swoich danych osobowych, na które się
nie zgodził... ?? skomentuj
2010-09-27 09:03:08 | *.*.*.* | olgierd
Nie do końca tak. Z jednej strony Chomikuj nie jest operatorem telekomunikacyjnym,
ustawa prawo telekomunikacyjne go nie dotyczy. Z drugiej strony uważam, że jeśli
reaguje na *nieuzasadnione* żądania Hapro Media to owszem, narusza prawo. skomentuj
2010-12-09 09:23:03 | 195.117.214.* | Ja im się nie dałam
Witam.Panie Olgierdzie to jednak miałam nosa ,że nie uwierzyłam w te wszystkie
"bajki"i straszenie.Pamięta Pan sprawę mojego syna?Korespondowałam z Panem przez
moment na ten temat.To wszystko było i jest obliczone na niewiedzę ludzi.Straszenie
paragrafami i urzędowo brzmiące pisma.Poza tym śmieszy mnie forma powiadomienia ,bo
skrzynka e-mail to chyba nie jest ta najodpowiedniejsza do tego typu spraw.Ani ja nie
mam dowodu ,że cokolwiek otrzymałam ani oni ,że cokolwiek wysłali.Krótko mówiąc
totalna lipa.Pozdrawiam i mam nadzieję ,że ta firma odejdzie w niebyt jak wiele
innych .Joanna skomentuj
2010-12-09 10:20:30 | *.*.*.* | olgierd
No pamiętam.
I dodam, że nie mówiłem, że taka to jest dęta sprawa?

Trzeba być durniem, żeby pomyśleć, że email jest jakimkolwiek punktem zaczepienia --
i odpowiadać na takie zaczepki. Jak ktoś mądry (jak Pani) to się nie da. Jak ktoś
durny, to niech płaci. skomentuj
2011-01-13 13:18:08 | 90.156.96.* | cordura80
Hapro Media Polska Sp. z o.o.
02593 Warszawa, ul. Żaryna 7/27, tel (022) 408 04 00
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS 0000362282, Kapitał zakładowy 50
000,00 (wpłacony w całości)
www.kampaniaantypiracka.pl

Warszawa, dn. 12.01.2011 r.


CORDURA80
Użytkownik portalu Chomikuj.pl

Sygn. JB/2011/001041Podstawa Prawna: art. 70 par. 1 i 2, art. 78 par. 1, art. 80 par. 1, art. 116 par. 1
i 2, art. 122 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83).


Szanowny Panie,

Informujemy, że zamieszczenie przez Pana w sieci internet singla „Wierność jest
nudna” Natalii Kukulskiej jest naruszeniem reprezentowanych przez nas praw i
stanowi przestępstwo opisane w art. 116 par. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83) zagrożone karą
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Zwracam się z prośbą o pilne przesłanie na adres: viktoriya.shalimova@qmmusic.pl
potwierdzenia, że zamieszczone pliki zostały już skasowane.

Jednocześnie prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie pod
jednym z numerów telefonów: (022) 408 04 00 lub 0-535-535-213.

W przypadku braku reakcji na niniejsze pismo będziemy zmuszeni przekazać sprawę na
drogę sądową, co może narazić Pana na poniesienie wysokich kosztów sądowych.Z wyrazami szacunku,


Viktoriya Shalimova
Dział Kontroli Nadużyć skomentuj
2011-01-13 13:19:55 | 90.156.96.* | cordura80
dostalem takie pismo i mam zaplacic tej firmie 1000zł kary tzn rekompensaty
zadoscuczynienia czy jak to tam nazwali ;/ skomentuj
2011-01-13 13:21:01 | 90.156.96.* | cordura80
niech mi ktoś pomoże ;/ skomentuj
2011-01-13 17:38:42 | 79.186.59.* | huxxx
dostałem to samo co CORDURA80 i za ten sam utwór kukulskiej proponuja mi 1000 zł- co
robić

czekam na szybką odp!!!
błagam!!! skomentuj
2011-01-13 19:58:39 | *.*.*.* | olgierd
chyba sam się wezmę za ten biznes ;-)

Nawiasem mówiąc: po co było dwa razy wrzucać ten sam utwór, skoro on już tam był?! skomentuj
2011-01-13 20:22:50 | 79.186.59.* | huxxx
olgierd powiedz co mamy robic!!!

widzę, ze znasz sie na tych sprawach!!! chcą od nas wyłudzić 1000 zł.

pomożesz???? skomentuj
2011-01-13 20:32:30 | *.*.*.* | olgierd
można rzucić monetą, najlepiej 1000-złotową

można nie odpisywać

można odpisać

Jeśli ktoś uważa, że chcą wyłudzić, to trzeba przeciwdziałać. Wyłudzenie jest w
Polsce karalne. skomentuj
2011-01-13 20:38:24 | 79.186.59.* | huxxx
ja im odpisałem i nawet zadzwoniłem a dopiero później dowiedziałem sie co to za
firma!!!! jestem w kropce!!! ale nie tylko ja z tego co widze- inni tez mają taki
problem!!! chodzi mi o to czy są oni na prawie czy nie????? mozesz udzielic
konkretnej odpowiedzi???

z góry dziekuje!!! skomentuj
2011-01-13 20:55:26 | *.*.*.* | olgierd
Jak przeczytasz tekst z góry to się dowiesz jakie jest moje zdanie.

A błędem jest było i będzie odpowiadanie na jakiekolwiek tego rodzaju zaczepki na
pocztę elektroniczną. Na super-oferty od nigeryjskich książąt też odpowiadasz? ;-) skomentuj
2011-01-13 21:01:52 | 79.186.59.* | huxxx
ostatnie pytanie??? czyli póki nie mają moich danych adresowych to spawe w sądzie nie
mogą założyć???

przepraszam za takie pytanie ale nie jestem prawnikiem tylko leśnikiem!!!!:D skomentuj
2011-01-13 21:31:12 | *.*.*.* | olgierd
Mogą, bo mając inne dane mogą spróbować ustalić adres do doręczeń.

Generalnie wolałbym po lesie pochodzić niż pisać do nich. Mówię poważnie. Im mniej
pisania tym lepiej. skomentuj
2011-01-14 08:29:08 | 90.156.96.* | cordura80
huxxx płacisz czy nie?? ;D ja sam już nie wiem.... zapłacisz to tak jakbyś przyznał
sie do winy ;/ ja pobrałem jeden plik mp3 który miał prawa autorskie i mam płacić
takie pieniądze?? ;/ ;/ a co z osobą która ma terrabajty plików też tyle zapłaci??
gdzie tu logika żeby zakładać osobie która ściągnęła jeden plik sprawę w sądzie...
takich osób jest miliony!!! nie wiem sam... mógłby wkońcu ktoś konkretny wypowiedzieć
się na ten temat w tv czy coś i był by św spokój ;D poza tym sama korespondencja jest
dziwna email albo na portalu chomika ;/ skomentuj
2011-01-14 08:44:21 | *.*.*.* | olgierd
Pobrałeś plik? Pobrałeś, nie wrzuciłeś?
To olej ich. skomentuj
2011-01-14 10:16:06 | 90.156.96.* | c80
plik mp3 został pobrany od innego chomika -> prawdopodobnie tego który go wrzucił...
mial ponad 2500 pobrań... ja pobralem go raz i nikt wiecej go nie pobierał ode mnie
usunąłem plik po przeczytaniu wiadomości od tej firmy. skomentuj
2011-01-14 10:45:52 | 178.73.63.* | blondi77
Ludzie przecież oni żądają zadośćuczynienia za umieszczanie a nie pobieranie, tak to
jest jak się czyta między wierszami. skomentuj
2011-01-14 10:50:40 | 79.186.60.* | huxxx
nie mam pojęcia co robić??? dzisiaj ta babka ma do mnie dzwonić zobacze co z tego
wyjdzie!!!! skomentuj
2011-01-14 10:57:49 | *.*.*.* | olgierd
Nie odbieraj telefonu. Jak masz na kartę to wyrzuć ją do śmieci i kup nową kartę --
nie znajdą Cię.

Nawiasem mówiąc -- jak to ma dzwonić? A skąd wzięła numer telefonu?? skomentuj
2011-01-14 11:12:47 | 79.186.60.* | huxxx
dzwoniłem do nich jak przysłali mi ten list, wiec maja mój numer tel. skomentuj
2011-01-15 17:19:58 | 178.183.130.* | Gasiu
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [87]
A swoją drogą ciekawe jakie gwarancje ma "naciągnięty" na to, że po zapłaceniu 1000zł
haraczu w/w firmie, właściwy wydawca, czyli właściciel praw do nagrania nie wystąpi
do sądu??? Co z tego, że jakaś HM obieca, że ten tysiąc wystarczy - czy ugoda jest
zawierana z HM czy z pokrzywdzonymi? skomentuj
2011-01-15 17:32:11 | *.*.*.* | olgierd
W odniesieniu do własnej produkcji jak najbardziej OK. Natomiast nadal podtrzymuję
zdanie, że w odniesieniu do producentów, gdzie działają jako "pełnomocny
podwykonawca" to wszystko nie gra.

Nb. za 2 miesiące art. 29 ust. 2 UoODO idzie do kosza. Co oni wówczas zrobią? skomentuj
2011-01-15 23:34:11 | 213.25.115.* | adazet
witam, przeszłam batalię z Hapro media przed świętami. Gitarę mi zawracali. Pan
Olgierd / ukłony/ trochę mnie uspokoił. Przekopałam internet w te i wewte szukając
porady co zrobić. Pani z Hapro media wydzwaniała do mnie codziennie,a ja uparcie ii
spokojnie odpowiadałam, ze na nic się nie godzę dopóki nie zbadam sprawy. No to pani
przesyłała mi wszelkie dokumenty, które jakoś dziwnie wyglądają , nawet jako skany.
Wszystko odbywa się droga mailową.
Natomiast ostatnia rozmowa telefoniczna rozbawiła mnie do łez, gdy usłyszałam, ze
pani daje mi czas / to cytat/ do zastanowienia do 11 godziny , bo 11 :05 wyrusza
samochód z papierami do prokuratury. Śmiech na sali. powiedziałam, ze to śmieszne i
nie będę tracić czasu, bo mam ważniejsze sprawy na głowie, po drugie skoro jedzie, to
dlaczego czeka do 11 godz? no a w ogóle to mi to zalatuje zastraszaniem. To
sformułowanie wystarczyło aby pani się rozłączyła.
Metody, język, sformułowania dają wiele do zastanowienia nad nieprofesjonalnością
firmy, a już na pewno nie dają podstaw do wysłania 1000 zł w próżnie. czego nie
uczyniłam do dziś. Zobaczymy co dalej skomentuj
2011-01-16 20:07:37 | 83.21.158.* | huxxx
adazet a jakiego u ciebie pliku sie czepili????? miałes go na chomikuj.pl???? skomentuj
2011-01-16 23:07:37 | 94.254.154.* | Eilan
Witam, mam podobny problem. Umieściłam na portalu chomiku.pl plik Natalii Kukulskiej
"Wierność jest nudna", otrzymałam wezwanie i niestety jestem młoda i durna i
zadzwoniłam na podany nr tel. Zgodziłam się na ugodę - 1000 zł, przesłałam swoje
dane. Jutro o godzinie 12.00 mam podpisać ugodę w siedzibie Działu Kontroli i Nadużyć
na ul. Sarmackiej. Od kilku dni czytam o tym całym Hapro Media i już sama nie wiem co
robić?! Jechać tam czy nie? Oni mają moje dane, wraz z adresem i nr tel. Mój mąż
musiał wziąć pożyczkę z banku abym mogła im zapłacić!!!! Boję się, że rzeczywiście
pójdą z tym do prokuratury a ja mam roczne dziecko na wychowaniu.... Nie wiem już
sama co zrobić.... skomentuj
2011-01-16 23:41:39 | 89.74.98.* | piotrmanps
jak trwoga to do prawnika skomentuj
2011-01-16 23:47:17 | 94.254.154.* | Eilan
No a do kogo?! Chyba prawnik zna się na prawie lepiej niż szary człowiek taki jak ja
i potrafi powiedzieć czy to jest bezprawie...
Najlepiej z góry oceniać drugą osobę i się wymądrzać skomentuj
2011-01-17 09:37:31 | 83.19.158.* | adazet
u mnie czepili się Maleńczuka i był na chomikuj.
Eilan? nie wydało ci się dziwne, że tzw. "oni" chcą jedynie twoich danych i
pieniędzy? skomentuj
2011-01-17 09:49:22 | *.*.*.* | olgierd
Zawieranie ugód nie jest bezprawiem, chyba że druga strona zostanie celowo
wprowadzona w błąd. Tutaj takiego błędu co do zasady nie ma -- nawet jeśli Hapro
Media nie może wszczynać postępowań sądowych czy zgłaszać sprawy do prokuratury w
sprawach dotyczących wykonawców, którzy nie są z ich stajni (art. 67 ust. 4 pr.aut.)
-- a taki Maleńczuk jak widzę jest w ich stajni http://www.qmmusic.pl/artysci/ -- to
jak najbardziej może w takich sprawach zawracać głowę.

Bo, można dodać, wrzucanie plików z chronionymi utworami na Chomiczka jest bezprawnym
naruszeniem autorskich praw majątkowych twórców, producentów, etc. -- bezwarunkowo.

Ergo: jak zapłacisz, to zapłacisz. A jak nie zapłacisz to moim zdaniem się możemy
przekonać co robi Hapro Media jeśli zna wszystkie dane swoich "klientów" i nawet ma
od niego "przyznanie się do winy". I co z tym ew. robią organy. skomentuj
2011-01-17 10:02:54 | 46.113.35.* | Eilan
Wszystko tutaj wydaje mi się dziwne, podejrzane itp. Jak wpisuje w google "Dział
Kontroli Nadużyć" nic nie wychodzi nawet jak dopisze Warszawa i adres. Czyli co,
takie miejsce nie istnieje? Jak wpisuje nazwisko owej pani z dokumentu również nic
nie wychodzi oprócz kampanii antypirackiej.
N.Kukulska jest w ich stajni jak to Pan określił.
Trudno mój błąd. Dzisiaj będę w ich siedzibie, zobaczę co to za wielka instytucja.
Tylko zastanawia mnie po co powstają takie portale jak chomikuj.pl? Aby móc kogoś
przed sądem postawić?! skomentuj
2011-01-17 10:11:02 | 178.73.63.* | hamsterhamster
Właśnie wróciłem z Sarmackiej. Podpisałem ugodę, ale powiem Wam - warto było!!. Ta
babka która do Was dzwoni, to taka rakieta że mógłbym jeszcze z milion takich ugód
podpisać:).
Chyba znów udostępnię jakieś pliki i sam się zgłoszę do działu kontroli i nadużyć. skomentuj
2011-01-17 10:45:13 | *.*.*.* | olgierd
Udostępnij pliki ze zdjęciami tej Pani :) skomentuj
2011-01-17 13:15:26 | 83.21.160.* | huxxx
czyli HM może sie starac o prawa autorskie N Kukulskiej????? skomentuj
2011-01-17 13:16:42 | 83.21.160.* | huxxx
hamsterhamster na jaką sumę podpisałes ugode, za jaki utwór i ile było pobran???? skomentuj
2011-01-17 13:36:01 | 178.73.63.* | hamsterhamster
huxxx ja miałem Flintę i widziałem u nich oryginał powierzenia praw autorskich. a
zapłaciłem swoje:) skomentuj
2011-01-17 13:59:30 | 46.112.241.* | Eilan
Ja również wróciłam z Sarmackiej, ledwo znalazłam budynek i to "biuro". Podpisałam
ugodę.

adazet podobno już wysłali pismo do prokuratury w Twojej sprawie bo cyt. "Mamy XXI
wiek i można każdego odnaleźć w sieci oraz jego dane". skomentuj
2011-01-17 14:00:01 | 212.114.200.* | ~~
Co to jest "oryginał powierzenia praw autorskich"? Są ich właścicielem albo wyłącznym
licencjobiorcą, czy czym właściwie? skomentuj
2011-01-17 14:03:34 | 178.73.63.* | hamsterhamster
z tego co widziałem to wyłącznym licencjobiorcą. Eilan a biuro mają całkiem spoko,
kawke mi zrobili nawet, hehe. skomentuj
2011-01-17 14:06:42 | 83.21.160.* | huxxx
Eilan a skad wiedz, że adazeta juz wysłali do prokuratury??? poweidzieli ci???
przecież takie dane są tajne!? a może oni też siedza na tym forum i pisza różne
rzeczy:D skomentuj
2011-01-17 14:49:15 | *.*.*.* | olgierd
Mamy 2 dekadę 21 wieku, ale czasem mi się wydaje, że niektórzy jeszcze spod Wiednia
nie wrócili... ;-) skomentuj
2011-01-17 15:13:44 | 178.73.63.* | hamsterhamster
niektórzy to nawet nie wrócili jeszcze spod pigalaka skomentuj
2011-01-17 16:07:07 | 83.21.160.* | huxxx
ludzie zadzwońcie do wytwórni skąd "wasz" utwór pochodzi zobaczycie ile wynosi zgoda
z udostępnienie oryginalnego pliku w sieci! śmieszne pieniądze za jedno pobranie!!!!a
oni złodzieje chcą 1000 zł!!!!! skomentuj
2011-01-17 16:18:38 | 188.33.100.* | Eilan
Takie biuro jakby w mieszkaniu...

huxxx ta babka "rakieta" mi tak powiedziała, że wysłali pismo do prokuratury w jej
sprawie a nie ją samą czytaj ze zrozumieniem skomentuj
2011-01-17 18:27:07 | 213.25.115.* | rikitiki
entliczek pentliczek na kogo wypadnie na tego.....prokuratura:) skomentuj
2011-01-18 14:37:13 | 83.21.146.* | ~~~~
był ktoś jeszcze płacić????? a może już przyszło do kogoś pismo z prokuratury????? skomentuj
2011-01-18 19:09:28 | 87.207.58.* | zalamana
huxxx!!! co Ci powiedzieli w wytwórni? bo mnie skierowali ze wszystkimi pytaniami do
hapro! skomentuj
2011-01-18 20:59:57 | 83.21.146.* | huxxx
mnie również!!! ja nawet wziełem znajomego w to wtajemniczyłem który skonczył prawo i
pracuje w tym zawodzie!!! mnie również skierowali do HM i nawet dzwoniłem do ZAiKs-u
i to samo!!!Oni pracują w spółce- wytwórnia im zleca a oni mają ścigać a potem sie
dzielą łupem. chyba wyjdzie na to, że bedziemy płacić!!! ale ja jeszcze tą sprawę
badam!! jak byśmy wykupili zgode na umieszczanie plików to zapłata wynosiłaby 3 zł za
pobranie ale wstecz to nie działa- odrazu kierują do pani V i pana M!!! skomentuj
2011-01-18 21:07:35 | *.*.*.* | czytajnik
@hamsterhamster Czy to ta rakieta:
http://www.facebook.com/people/Viktoriya-Shalimova/779242788 ? skomentuj
2011-01-18 21:12:12 | 83.21.146.* | huxxx
on chyba w NASA był podpisać ugodę, że widział rakiete!!!!:D skomentuj
2011-01-18 21:16:40 | *.*.*.* | czytajnik
A dlacego nikt nie probuje wynegocjowac nizszej kwoty do zaplaty, przeciez ugoda
powinna polegac na kompromisie? skomentuj
2011-01-18 21:21:40 | 83.21.146.* | huxxx
zeby z nimi negocjować to musisz przedstawić np: dochody z zeszłego roku, żeby mogli
przeliczyć dochód na jednego domownika lub zaświadczenie, że byłeś bezrobotnym;
zaświadczenie ,że np studiujesz albo zaproponują ci rozłożenie na raty!!!!:( skomentuj
2011-01-18 21:33:04 | *.*.*.* | olgierd
LOL to chyba Provident jest, a nie łapacze ;-) skomentuj
2011-01-18 22:14:44 | 87.207.58.* | zalamana
kto to jest Pan M? skomentuj
2011-01-18 22:44:40 | 83.21.146.* | huxxx
W HM pracują dwie osoby : pani i pan. Wytwórnia skierowała mnie do niego a on do pani
v. Najbardziej się boje ze jak podpiszemy ugodę to oni potem wykorzystają nasze dane
do dalszych " polowań". skomentuj
2011-01-18 23:12:12 | 87.207.58.* | zalamana
w całym hm są 2 osoby? przecież takich jak my jest 1000ce + ichnia stajenka. z tego
co usłyszałam to ugoda jest świadectwem na całkowite zakończenie tego zajścia... zna
ktoś kogoś SPRAWDZONEGO od prawa autorskiego? huxxx co robisz? skomentuj
2011-01-18 23:24:58 | 87.207.58.* | zalamana
huxx! kiedy do Ciebie dzwonili? i jak się z nią umówiłeś? skomentuj
2011-01-18 23:46:34 | 89.74.98.* | piotrmanps
zaraz napiszą, żeby linka do facebooka usunąć skomentuj
2011-01-19 07:33:21 | 83.21.142.* | huxxx
dzwoniła do mnie w piątek , przysłała mi ugodę na e-maila. Powiedziałem jej o
znajomym adwokacie ( ze przeanalizujemy te ugodę). W poniedzialek miałem się do niej
odezwać ale jeszcze coś sprawdzam ona tez się nie odzywa. Niby ugoda załatwia wszysko
tylko dlaczego jest tak słabo sprecyzowana a w dodatku przychodzi droga e-mailową bez
pieczątki firmy i wogole. skomentuj
2011-01-19 09:52:38 | 178.73.63.* | hamsterhamster
@czytajnik nie, nie tamta inaczej wyglądała skomentuj
2011-01-19 10:17:03 | *.*.*.* | olgierd
Dlatego przychodzi na pocztę i bez pieczątek, że nikt by tego nie obrobił ;-) oni
mają na pewno większy przerób niż Provident -- a liczą na takich samych jeleni. skomentuj
2011-01-19 15:02:53 | 83.19.158.* | adazet
ugoda bez pieczątek na maila???, następny dowód na profesjonalizm filrmy:),
zapomniałam! mamy XXI wiek:) skomentuj
2011-01-19 16:02:09 | *.*.*.* | czytajnik
@hamsterhamster To poszukaj jej zdjecia w necie - takiego apetytu nam narobiles i
teraz nic? ;) Na stronie ich firmy masz spis ich pracownikow, jest jeszcze jedna
kobieta.
A moze by tak oni ulatwili i dali na stronie swojej firmy swoje zdjecia - skoro takie
rakiety to by ludzie sami sie tam pchali. ;) Czytaja ten watek wiec podsuwam pomysl.
:) skomentuj
2011-01-19 16:12:43 | 78.151.102.* | rudolf123
Dostałam identyczne pismo jak cordura80. Czy oni moga ustalic dane poprzez portal
chomikuj. pl lub poczte? skomentuj
2011-01-19 16:28:21 | 83.21.142.* | huxxx
twierdzą, że mogą ale adres!! mogą ustalic po IP ale pamietaj, że IP przypisane jest
do komputera a nie do osoby!!! a dostałes na poczte czy na chomikuj??? jak na
chomikuj to narazie nic do nich nie pisz!!!! skomentuj
2011-01-19 17:07:09 | 83.18.102.* | buczek2007
Skoro Hapro nie jest OZZ a zainteresowani podpisza ugody z ta firma to co bedzie
pozniej jak zglosi sie ZAiKS, ZPAV, ZOM(O), ZTM i pare innych organizacji na Z ? Na
dodatek "przypadkiem" zawiadomionych przez Hapro majace pelne dane userow z ugod? Czy
taka ugoda bedzie wogole obchodzila OZZ, ktory ma pod ochrona te utwory?

Poza tym jesli dzialaja na podstawie porozumienia z wytworniami to chyba moga sie
dogadywac tylko w kwestii praw producenckich?

Kiedys byla juz taka jedna smieszna firma ktora chciala zastapic rozne OZZ, wysylali
ladne pisma nie majace zadnych podstaw (nie tyle prawnych co faktycznych) np. do firm
legalnie dystrybuujacych dzwonki na podstawie umow z wytworniami ;).

Wprawny czytelnik wychwyci slowo "byla" - bo juz jej nie ma. Tego tez zycze tej
firmie.... zeby sie zbytnio nie nacHAPali. skomentuj
2011-01-19 17:18:49 | 83.18.102.* | buczek2007
Jeszcze ad. danych osobowych to szukajka na eGiodo nie pokazuje zadnego zbioru
zarejestrowanego na firme o REGONie 142403417.

Zapewne to brak aktualnosci bazy bo nie wierze przeciez zeby firma zajmujaca sie
ochrona praw sama prawo naruszala, przetwarzajac dane w zbiorze, ktory nie zostal
zgloszony a juz nie daj Boze nie zostal nalezycie zabezpieczony zgodnie z wymaganiami
ustawowymi. skomentuj
2011-01-19 17:44:32 | 83.21.142.* | huxxx
buczek2007 wiec co sugerujesz?? sprawa ciebie tez dotyczy??? skomentuj
2011-01-19 17:59:28 | 78.151.102.* | rudolf123
Dostalem na chomikuj ale skontaktowalem sie z nimi poprzez poczte. Czy moga ustalic
IP zagranicznego komputera (poza terenem Polski?) skomentuj
2011-01-19 18:23:02 | 83.18.102.* | buczek2007
@huxxx

Nic nie sugeruje - stawiam pytania. Takie przemyslenia jw. mnie naszly po
przeczytaniu tego wpisu i komentarzy...

Gdyby np. zbior istnial a nie byl zgloszony to zapewne jest za to jakas
odpowiedzialnosc karna czy tam finansowa... Tym bardziej, jesli ktos upiera sie, ze
adres IP jest dana osobowa jednoznacznie identyfikujaca osobe... (chyba wedlug w/w
niemozliwe zeby wskazywal na siec osiedlowa z 500 komputerami, z ktorych kazdy jest
uzywany przez conajmniej 3 osoby ;).

Sprawa mnie nie dotyczy przynajmniej w ten sposob co Was (nie ciagne ani nie
udostepniam muzy w sieci), ale poruszam sie wokol tych tematow...

Zdanie mam podobne jak Olgierd - po otrzymaniu takiego pisma j/w jako swoj adres
proponuje im wyslac http://www.zssij.pl :)

Zrobcie sobie na Facebooku grupe "Scigani przez Hapro", zrzuccie sie na jakiegos
prawnika, ale na Boga nie leccie podpisywac od razu wszystkiego co Wam podsunie ktos
do pod nos. skomentuj
2011-01-19 18:24:55 | 83.18.102.* | buczek2007
@rudolf123

Moga. W kazdym mailu masz IP komputera zrodlowego, z ktorego zostal nadany. Pytanie
co sobie z tym numerem IP moga zrobic ;)

Od reguly sa wyjatki - np. Gmail specjalnie sie tymi danymi nie chwali (wyciete z
naglowka), ale zapewne je trzymaja dla potomnych.... skomentuj
2011-01-19 19:00:47 | 78.151.102.* | rudolf123
Mysle ze najlepiej bedzie wogóle przestac sie z nimi kontaktowac, albo usunac uzywany
adres mailowy. Czy mozna zmienic IP komputera? skomentuj
2011-01-19 19:52:26 | 83.18.102.* | buczek2007
@rudolf123

Adres IP przydzielany jest przez twojego dostawce internetu. Niektorzy dostawcy
przyznaja staly numer IP, inni zmienny - za kazdym polaczeniem inny. Nie zmienia to
faktu, ze nawet jesli jest zmienny to dostawca takie dane loguje i moze przypisac do
konkretnego uzytkownika.... ale jesli wyda takie dane "ot tak" w/w firmie to cos
bedzie nie halooo... skomentuj
2011-01-19 20:49:05 | 87.207.58.* | zalamana
http://kampaniaantypiracka.pl/artykul/juz-ponad-300-zawiadomien-w-prokuraturze/ skomentuj
2011-01-19 21:33:45 | 83.21.134.* | huxxx
zobaczcie że ten link co przysłała "załamana" jest z datą dzisiejszą a poczekamy do
00.00 to napewno data sie zmieni na 20.01.20011 mogę dać sobie głowe uciąć!!1 te 300
osób to już jest od czerwca zeszłego roku:D jak ta firma ujawniła swoje istnienie i
cele!!!! skomentuj
2011-01-19 22:07:13 | 87.207.58.* | zalamana
huxxx rób co chcesz, ja tam jutro jadę! Wybiera się ktoś jeszcze do "rakiety"?:/ skomentuj
2011-01-19 22:13:47 | 83.21.134.* | huxxx
daleko masz do w-wy???? ja mam kawałek drogi, dlatego chcem to załatwić w jakiś inny
sposób!!! skomentuj
2011-01-19 23:02:10 | 83.31.213.* | buk
a nie myslalas ze poprostu KRADNIESZ jak wrzucalas??? skomentuj
2011-01-19 23:19:44 | 193.239.83.* | ....................
A jak się można odnieść do tej wypowiedzi?
http://www.pctips.pl/news/360060/100/Antypirackie.maile.lepiej.odpowiedziec.niz.zigno
rowac.html skomentuj
2011-01-20 09:23:58 | *.*.*.* | olgierd
@buczek2007: pomysł nawet niezły, ale nie w tym przypadku -- jeśli z uzyskanych od
Chomika danych osobowych (art. 29 ust. 2 UoODO) nie jest tworzony zbiór (a nie można
go z takich danych wykonać!), to nie widzę problemu...

... z drugiej strony jak przeprowadzić taką kampanię bez tworzenia zbioru? ;-) skomentuj
2011-01-20 09:35:23 | 212.114.200.* | ~~
@buk: oczywiście, że nie myślał, że kradnie, bo po prostu nie kradł. Zanim zaczniesz
używać słów, naucz się, co znaczą. skomentuj
2011-01-20 10:44:41 | 46.113.215.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
JAK ZMIENIĆ ADRES IP COMPUTERA - PORADA DLA PACJENTÓW HAPRO MEDIA !!! [0]
Jako, że Ja - Głupi Jasio Ze Wsi - jestem głupi, ale mam miłosierne serce, to podaję
receptę na zmianę adresu IP.

Szczegóły tutaj - http://www.whatismyip.com/faq/how-to-change-your-ip-address.asp

Pozdrowienia,
Głupi Jasio Ze Wsi skomentuj
2011-01-20 15:00:24 | 83.18.102.* | buczek2007
@olgierd

Dlaczego nie mozna wykonac? Z definicji zbioru to i zbiorem bedzie zeszyt Pani
Rakiety ;).

Mniejsza o wiekszosc - jak ktos "kradl" to go to i tak nie zabezpieczy przed
odpowiedzialnoscia. Nie mniej jednak gdyby moje watpliwosci byly sluszne to....
wnerwia fakt oparcia biznesu na konstrukcji "my Cie scigamy a sami dajemy dupy i
robimy to niezgodnie z prawem" (nie mowie o konkretnym podmiocie a ogolnej zasadzie).


Od powyzszego bardziej mnie jednak interesuje pytanie postawione przeze mnie w
komentarzu z 2011-01-19 17:07:09 - odnosnie OZZ. Co daje taka ugoda z Hapro jak
sobie moze przyjsc ktos inny i powiedziec "dawaj kase"? skomentuj
2011-01-20 15:48:59 | *.*.*.* | olgierd
art. 29 ust. 2: Dane osobowe (...) mogą być także udostępnione W CELACH INNYCH NIŻ
WŁĄCZENIE DO ZBIORU, innym osobom i podmiotom niż wymienione w ust. 1, jeżeli w
sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie
naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Ergo: nie można tworzyć żadnych wykazów, zeszytów z rakietą na okładce, etc. etc.
Więc jeśli taki zeszyt jest -- i Pani Rakieta po przyjściu danej osoby odfajkowuje
coś w swoim kajecie -- to faktycznie robi się brzydka sprawa.

Co do ew. roszczenia OZZ: raczej nic to nie daje :) chyba że dany twórca nie jest
zrzeszony w ramach tego OZZ (casus Brathanków). skomentuj
2011-01-20 16:09:07 | 46.112.80.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
ALE WY JESTEŚCIE FRAJERZY - A FRAJERÓW TRZEBA DOIĆ !!! [0]
Kiedy czytam te Wasze wypociny, to śmiać Mi się chce, a zarazem załamuję ręce ilu w
tej Polsce jest frajerów. Jakieś patałachy piszą tutaj coś o emailach BEZ
PIECZĄTEK.

Takie coś dowodzi, że KRETYNOWI TO NAWET OLGIERD RUDAK NIE POMOŻE. Olgierd już tutaj
pisał o NIEISTNIEJĄCYM obowiązku posiadania pieczątek. Jeżeli Wy matoły nie wiecie,
ze pieczątka to takie samo narzędzie jak długopis, pióro czy ołówek, to nadal bądźcie
matołami.

Także, Wy matoły nie czytaliście uważnie komentarzy Anzelma Ciumlasy, który już tutaj
pisał o tym, że w Polsce nie istnieje żadna instytucja rejestrująca prawa autorskie.
Była wprawdzie niejaka Authalia, ale Olgierd pogonił jej kota na samym wstępie.

Mając to na uwadze - możecie - Wy matoły - olać Hapro Media i jeszcze ich zapodać do
prokuratury. Wystarczy, że powiecie, iż to Wy napisaliście dany utwór, a taka
Kukulska, Rodowicz czy inny Feel Wam go ukradł. Niech te pseudogwiazdy udowodnią, że
to one są autorami danego utworu.

Wiedzcie patałachy, że dla sądu sprawa jest NIEROSTRZYGALNA kiedy są tylko dwie
strony, gdzie jedna mówi, że coś jest czarne, a druga strona, że białe.

Oczywiście, sędziowie to umysłowe niedorozwoje, więc sprawa może iść nie po Waszej
myśli. Ale co do zasady tak jest. Musi być przynajmniej trzecia strona, która
potwierdzi, że coś jest białe lub czarne. Bo sąd nie może orzec, że coś jest szare,
ani tym bardziej pepitko.

Pozdrowienia dla matołów
co się dają Hapro Media,

GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s Pamiętaj - PO BUCIKI DO MIASTA, PO ROZUM NA WIEŚ. skomentuj
2011-01-20 17:38:37 | 83.18.102.* | buczek2007
Ale jak zauwazyles ciezko prowadzic taka kampanie bez zbioru. Ja np. potrzebowalbym
liste adresow IP, loginow, e-maili ... jakby nie bylo - zbior (Anzelm wiedzial duzo o
zbiorach ;).

Czyli gdyby istnial to chyba na podstawie art. 25 powinni (podmiot ktory prowadzi
zbior - nie pokazujac palcem ;) poinformowac o roznych rzeczach ;) a
niepoinformowanie to art. 54 ;).

Mozna zrobic prosta sztuczke. Jako osoba, ktorej scigac nie beda na podstawie art 32
moge wystapic z wnioskiem o udzielenie m.in. informacji czy dany zbior istnieje i
zobaczymy :). skomentuj
2011-01-20 19:29:57 | *.*.*.* | olgierd
Wiesz co, to w sumie jest nawet niezłe :) skomentuj
2011-01-20 20:50:14 | 87.207.58.* | kiedys-zalamana
Byłam, podpisałam, pieczątkę dostałam...
dwie "rakiety", dwie "torpedy" i dwóch gentemanów ujrzałam... skomentuj
2011-01-20 20:59:39 | *.*.*.* | olgierd
Drinka chociaż postawili? skomentuj
2011-01-20 21:12:14 | 87.207.58.* | kiedys-zalamana
Panie Olgierdzie! drinem nie napoili ale widokiem swym nasycili :) skomentuj
2011-01-20 21:19:22 | *.*.*.* | olgierd
To musi być jakiś klub taneczny zatem. W sumie małodziwne -- w wytwórni
piosenkarskiej musi być ktoś od chórków, od choreografii... skomentuj
2011-01-20 21:25:53 | 193.239.83.* | ....................
Panie Olgierdzie a jak wygląda sprawa z ugodą? Jeśli zostanie podpisana to jakie
wiążą się z tym konsekwencje a co jeśli nie. Przyjmijmy teoretycznie, że z powodu
niepodpisania ugody sprawa trafi do prokuratury? Nie pytam konkretnie o działanie
firmy o której mowa tylko ogólnie. Może napisałby Pan na ten temat artykuł. Jak taka
ugoda powinna wyglądać to zawierać? ITP. skomentuj
2011-01-20 21:32:17 | *.*.*.* | olgierd
Jeśli zostanie podpisana to w zasadzie powinno się ją wykonać (zapłacić). W zasadzie
jak się nie podpisze to też powinno się zapłacić (bezdyskusyjnie w przypadku twórców,
którzy wydają muzykę w HM).

A co do prokuratury... to ja nie wiem. Z mojego punktu widzenia prawo karne to nie
prawo ;-) skomentuj
2011-01-20 21:47:19 | 193.239.83.* | ....................
"Z mojego punktu widzenia prawo karne to nie
prawo ;-)" bez względu na to jednak obowiązuje skomentuj
2011-01-20 22:30:17 | 87.207.58.* | kiedys-zalamana
huxxx? a co z Tobą? prokuratura? skomentuj
2011-01-20 22:34:18 | 77.254.18.* | Bieszczady
"Metody, język, sformułowania dają wiele do zastanowienia nad nieprofesjonalnością
firmy, a już na pewno nie dają podstaw do wysłania 1000 zł w próżnie. czego nie
uczyniłam do dziś. Zobaczymy co dalej "
Adazet - śledzisz jeszcze wątek? Liczę że tak i da się z Tobą jakoś nawiązać kontakt.


Ja dostałam wezwanie za Kukulską - odpisałam i zadzwoniłam (dziś) wdrażam się dopiero
w temat, na chwilę obecną nie będą znowu do nich dzwonić - zobaczę co zrobią. Dlatego
liczę że takie osoby jak adazet podzielą się swoimi doświadczeniami z tą firmą z
osobami takimi jak ja, które dały się zwieść prawniczemu bełkotowi skomentuj
2011-01-20 22:41:23 | 83.21.162.* | huxxx
jeszcze nic nie wiem ; narazie nie dzwonią i ja też sie nie odzywam!!!!:D czekam do
ostatniej chwili!!! skomentuj
2011-01-20 22:42:11 | 83.21.162.* | huxxx
zalamana a Ty już byłaś zapłacić??? co Ci powiedzieli??? skomentuj
2011-01-21 09:19:22 | 178.73.63.* | hamsterhamster
huxxx a Ciebie jeszcze nie podali do prokuratury?.na Sarmackiej się nie płaci
przecież, wpłat się dokonuje na konto.huxxx a co Ty myślisz, że taka rakieta by
siedziała w okienku i przyjmowała pieniążki? skomentuj
2011-01-21 10:42:50 | 178.73.63.* | hamsterhamster
oto ja: http://farm4.static.flickr.com/3638/3470966784_bc8cca5ca0.jpg skomentuj
2011-01-22 18:52:13 | 83.7.255.* | nnaa
kampania antypiracka [27]
DIEGOR17
Użytkownik portalu Chomikuj.pl

Sygn. HA/2011/000250Podstawa Prawna: art. 70 par. 1 i 2, art. 78 par. 1, art. 80 par. 1, art. 116 par. 1
i 2, art. 122 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83).


Szanowny Panie,

Informujemy, że zamieszczenie przez Pana w sieci internet albumu „Panienki z
temperamentem” Kayah & Renata Przemyk jest naruszeniem reprezentowanych przez
nas praw i stanowi przestępstwo opisane w art. 116 par. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83) zagrożone
karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Zwracam się z prośbą o pilne przesłanie na adres: viktoriya.shalimova@qmmusic.pl
potwierdzenia, że zamieszczone pliki zostały już skasowane.

Jednocześnie prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie pod
jednym z numerów telefonów: (022) 408 04 00 lub 0-535-535-213.

W przypadku braku reakcji na niniejsze pismo będziemy zmuszeni przekazać sprawę na
drogę sądową, co może narazić Pana na poniesienie wysokich kosztów sądowych.Z wyrazami szacunku,


Viktoriya Shalimova
Dział Kontroli Nadużyć

BŁAGAM O POMOC skomentuj
2011-01-22 18:55:28 | 83.7.255.* | nnaa
Witam,

Wezwanie w załączniku.

Proszę o pilny kontakt z naszą kancelarią pod jednym z numerów: 535 535 213 lub (022)
408 04 00 (pn-pt w godzinach 8:00-16:00).

Sprawę proszę potraktować priorytetowo.

Z wyrazami szacunku,
Viktoriya Shalimova
Dział Kontroli Nadużyć

viktoriya.shalimova@qmmusic.pl
tel. +48 535 535 213

i pozniej to na maila mi wyslali w google skomentuj
2011-01-22 18:58:54 | 83.7.255.* | nnaa
Warszawa, dn. 21.01.2011r.

DIEGOR17
Użytkownik portalu Chomikuj.pl
Sygn. HA/2011/000250
Podstawa Prawna: art. 70 par. 1 i 2, art. 78 par. 1, art. 80 par. 1, art. 116 par. 1
i 2, art. 122
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83).
Szanowny Panie,
Informujemy, że zamieszczenie przez Pana w sieci internet albumu:
„Panienki z Temperamentem” Kayah & Renata Przemyk jest naruszeniem
reprezentowanych
przez nas praw i stanowi przestępstwo opisane w art. 116 par. 1 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83) zagrożone karą
grzywny,
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.
W dniu 06.12.2010r. zwróciliśmy się z prośbą do administratora portalu chomikuj.pl
o usunięcie zamieszczonych przez Pana nagrań oraz zabezpieczenie informacji o
udostępnieniu.
Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie pod jednym z
numerów
telefonów: (022) 408 04 00 lub 0-535-535-213.
W przypadku braku reakcji na niniejsze pismo będziemy zmuszeni przekazać sprawę na
drogę
sądową, co może narazić Pana na poniesienie wysokich kosztów sądowych.
Z wyrazami szacunku,
Viktoriya Shalimova
Dział Kontroli Nadużyć

I jeszcze to mam dzwonic do nich czy moze to ściema maja moje imie i nazwisko skomentuj
2011-01-22 22:05:53 | *.*.*.* | olgierd
Ja już w tym wątku przestaję się odzywać. Na korespondencję dot. wezwań Hapro Media
też nie będę odpisywał. skomentuj
2011-01-22 23:11:54 | 89.75.113.* | piotrmanps
To chyba będzie art. z największą ilością komentarzy :)
Ktoś pisał coś w odpowiedzi na moje "jak trwoga to do prawnika", odpowiadam:

może warto było pójść przed telefonem do HM, i tej rzekomej rakiety ? he?

pozdrawiam skomentuj
2011-01-23 09:24:17 | *.*.*.* | olgierd
Niewątpliwie zmierza do czegoś tam. Dotąd w taki sposób powracał wątek o Aliorze, ale
widzę, że H.M. napędzi mi tu więcej poczytalności... skomentuj
2011-01-24 16:12:08 | 80.48.154.* | wywołana
no i towarzystwo się poobrażało, a ja ciekawa wieści z zielonego lasu skomentuj
2011-01-24 23:04:18 | 95.108.104.* | rozstrzesiony
pomocy co robic,

Szanowni Państwo,
w związku z Państwa działaniami polegającymi na bezprawnym utrwalaniu oraz
rozpowszechnianiu chronionych prawem fonogramów (nagrań muzycznych) naruszającym
majątkowe prawa Związku Producentów Audio Video i reprezentowanych przez ZPAV
producentów muzycznych, zwracam się do Państwa z żądaniem natychmiastowego
zaniechania dalszych naruszeń.
Brak reakcji z Państwa strony spowoduje złożenie przez ZPAV zawiadomienia do
prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa opisanego w części
karnej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz złożeniem powództwa o
odszkodowanie do właściwego Sądu.
Aby uniknąć tych konsekwencji wzywam Państwa do ugodowego zakończenia sprawy i proszę
o pilne skontaktowanie się ze Związkiem Producentów Audio Video pod adresem e-mail:
naruszenia@zpav.pl lub numerem telefonu 22 625 66 99.
Zgromadzone w Państwa sprawie dokumenty świadczą jednoznacznie o bezprawnym
utrwalaniu i rozpowszechnianiu chronionych fonogramów przy wykorzystaniu usług
świadczonych przez portal www.chomikuj.pl. za pomocą konta o nazwie xxxx. Według
przepisu art. 116 ust. 1 w zw. z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych czyn taki zagrożony jest karą do 2 lat
pozbawienia wolności albo ograniczenia wolności oraz grzywną, a także
odpowiedzialnością odszkodowawczą
Kancelaria Adwokacka

na podstawie kodeksu cywilnego i art. 79 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
W celu uniknięcia postępowań prawnych, o których powyżej, zwracam się z niniejszą
propozycją ugodowego zakończenia sprawy.
Informuję, iż brak kontaktu w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma będzie
zrozumiany jako odmowa zawarcia ugody. W takim przypadku ZPAV zmuszony będzie do
podjęcia przewidzianych prawem, opisanych powyżej działań w celu dochodzenia ochrony
praw ZPAV oraz reprezentowanych przez ZPAV producentów muzycznych.
Z poważaniem, skomentuj
2011-01-25 10:00:03 | 178.73.63.* | buk
oooo skomentuj
2011-01-27 17:36:10 | 95.48.144.* | pipi pończoszanka
nic nie płacić! Nawet jak dojdzie do rozprawy sądowej to żaden sąd nie da wam za to
więzienia a odszkodowanie będzie na pewno niższe niż te którego oni oczekują. skomentuj
2011-01-27 19:34:37 | 109.243.206.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
PIPI POŃCZOSZANKA - A TY KTO - JAKIŚ ZBOCZEK ??? [1]
Zapomniałeś - Pipi - napisać, że jedyna dobra odpowiedź na takie wezwania powinna
brzmieć - C-H-U-J WAM W D-U-P-Ę. Jasio niby jest głupi, ale Jasio zwsze tak
odpisuje na wszysktkie urzędowe i inne pisma. I Jasio zawsze wygrywa.
Pozdrowienia dla zboczków,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. PO BUCIKI DO MIASTA, PO ROZUM NA WIEŚ!!! skomentuj
2011-01-27 19:57:06 | *.*.*.* | olgierd
Opanuj się Anzelm. Dość już tej głupoty. skomentuj
2011-01-27 22:05:06 | 109.243.206.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
OLGIERDZIE - NIE KARM TROLLA !!! [0]
Olgierdzie - jesteś inteligentnym chłopakiem, a mimo to karmisz trolla. Zobaczysz,
że zaraz się Anzelm ujawni..
A Jak chodzi o tę Helsińską Fundację Praw Człowieka, to ona wygląda jak jakaś
orkiestra albo kapela - same trąby i fujary.

Pozdrowienia dla bloggierów i innych inteligentych chłopaków,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. PO BUCIKI DO MIASTA, PO ROZUM NA WIEŚ. skomentuj
2011-01-29 15:33:29 | 178.37.66.* | gość dziś
Witam
Proszę o pomoc...
Dostałem emaila od firmy ZPAV,pojechałem do Warszawy...i szoook!
Kwota umowy ugodowej to...prawie 30tyś.zł !!!
Oczywiście w strachu przed prokuraturą,sądem,policją,itd.-podpisałem.
Myślałem,że jakoś będzie,ale rodzice powiedzieli,że absolutnie nie są w stanie mi
pomóc.
Ja sam jestem studentem z zerowym dochodem i nie wiem co robić? jestem załamany...
Jakie jest wyjście z tej sytuacji i czy muszę płacić? skomentuj
2011-01-29 15:46:48 | *.*.*.* | olgierd
To już brzmi jak żart. Okazało się, że liczą się na 30000 -- i podpisałeś -- i pytasz
co dalej??!

Ja bym wystąpił o ubezwłasnowolnienie siebie samego. Tak myślę. Całkowicie poważnie
mówię. skomentuj
2011-01-29 15:52:59 | 178.37.96.* | gość dziś
Dzięki za podtrzymanie na duchu...ale poważnie jak myślisz-czy da się z tym coś
zrobić? skomentuj
2011-01-29 16:03:40 | *.*.*.* | czytajnik
"ubezwłasnowolnienie siebie samego"

A to mozliwe? Powaznie pytam, bo mi sie wydaje, ze zartujesz, ale prawo zna
dziwniejsze przypadki, wiec nigdy nic nie wiadomo.

A czy on nie moze im napisac, ze anuluje / wycofuje sie z ugody ktora podpisal? skomentuj
2011-01-29 16:16:11 | 178.37.96.* | gość dziś
To chyba nie wchodzi w grę,nie wiem może prawnik...to kupa kasy. skomentuj
2011-01-29 16:31:03 | 83.18.102.* | buczek2007
Mowilem ze sie ZPAV odezwie :) skomentuj
2011-01-29 20:14:46 | 46.112.154.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
GOŚCIU DZIŚ - ALE TY JESTEŚ FRAJEREM DO POTĘGI !!! [0]
Trzeba było czytać porady GŁUPIEGO JASIA ZE WSI zamiat słuchać jakichś
pseudo-prawników. Ale i tak jeszcze masz wyjście. Wiedz, że wszelkie podpisane
dokumenty nie są ważne, jeżeli zostały podpisne przez nieświadomość, w czasie
wzburzenie emecjonalnego, itp.

Napisz tym patałacho krótki list o treści - ChWDHP i zamilknij.

Do Mnie kiedyś też dzwonilły rozmaite patałachy, wysyłali Mi jakieś wezwania
przedsądowe. A Ja im to odsyłałem z taką właśnie adnotacją, albo dzwoniłem i sam ich
wzywałem do zapłaty. Oczywiście, kazdą Moją rozmowę zaczynałem tekstem - dzień
dobry, mówi Głupi Jasio Ze Wsi, chciałbym rozmawiać z tym idiotą ....(tutaj imię i
nazwisko), który wysłał Mi takie kretyńskie pismo.

Gościu, chcesz wygrać z patałachami, to musisz dać im do zrozumienia, że przy Tobie
to oni są mniej niż zero. Inaczej,to Ci wejdą na głowę, bo frajerów trzeba doić.

Pozdrowienia dla frajerów i dla dojarzy,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. Do Cebie pewnie też nie dociera to, że w Polsce każdy z każdym może lecieć w
c-h-u-j-a w dowolnej dziedzinie. A w przypadku praw autorstkich, to można leciec na
całego, bo nikt nie jest w stanie wykazać, że to on jest autorem danego dzieła. skomentuj
2011-01-29 20:39:52 | 89.75.113.* | piotrmanps
to już prawie biję na głowę osobę, która wzięła kredyt na siebie a kasa dała komuś
innemu plus pożyczyła tej osobie w gotówce sporo kasy.
naturalna selekcja czy co ??? skomentuj
2011-01-29 20:41:06 | 89.75.113.* | piotrmanps
to było do ostatniego Twojego komentarza Olgierd odnośnie tego gościa z 30 tys skomentuj
2011-02-08 20:20:04 | 77.254.75.* | roksanaaaa
Kilka dni temu dostalam takie samo pismo na chomika i pocyte. Moj brat mowi ye mam
nic nie robic. JA niestetz ydayzlam juz do nich zadzwonic i zgodzilam sie na udoge.
Powiedzialam i m ze nie pracuje i rozlozyli mi tego 1000zl na 5 rat po 200zl. Jestem
osoba niskiego wzrostu i mam ozeczenie o niepelnosprawnosci... nie wiem co mam robic
. pomóżcie mi :( skomentuj
2011-02-08 21:46:43 | *.*.*.* | olgierd
Słuchać się brata. I więcej nigdzie nie dzwonić. skomentuj
2011-02-09 17:01:59 | 77.253.157.* | roksanaaaa
tak tez zrobie skomentuj
2011-02-09 20:49:28 | 83.238.243.* | roksanaaaa
dzisiaj znowu dostalam wiadomosc na poczte od nich o tresci:
poszukiwanie pomocy w sieci wpływa tylko na Pani niekorzyść.

Zachęcam do zapoznania się z ustawą o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994 roku.


Jeszcze rozsądniej będzie jeśli zasięgnie Pani opinii radcy prawnego. A wtedy
rozwieje on Pani wszelkie wątpliwości.


Z wyrazami szacunku,
Viktoriya Shalimova
Dział Kontroli Nadużyć

viktoriya.shalimova@qmmusic.pl
tel. +48 535 535 213 skomentuj
2011-02-09 20:50:28 | 83.238.243.* | roksanaaaa
strasznie sie boje i nie wiem co mam robic:( skomentuj
2011-02-09 21:02:42 | *.*.*.* | olgierd
Haha :-)

Pozdrawiam zatem ekipę Hapro Media i uprzejmie zapytuję -- dlaczegóż to poszukiwanie
pomocy w sieci ma wpływać na czyjąś niekorzyść? Przecież to nie jest zakazane? skomentuj
2011-02-09 21:16:09 | 83.238.243.* | roksanaaaa
czyli mam sie tym nie martwic? skomentuj
2011-02-09 21:36:13 | *.*.*.* | olgierd
Ja bym się martwił. O siebie. skomentuj
2011-02-09 21:41:56 | 83.238.243.* | roksanaaaa
o siebie? skomentuj
2011-02-09 21:55:24 | *.*.*.* | olgierd
Tj. nie o mnie; o siebie, gdybym to ja był takim nierozważnym internautą (-tką). skomentuj
2011-02-09 22:30:00 | 46.113.214.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
MŁODOŚCI - TY NAD POZIOMY WYLATUJ, I TAM Z GÓRY OLEWAJ WSZYSTKO CIEPŁYM MOCZEM !!! [1]
Ludzi!!! Ale Wy jesteśta durne sobie. Gwałcenie cudzych praw autorskich to brzydka
rzecz. Ale Ja nie wiedziałem, że na tym świecie jest tylu idiotów i idiotek.
Najlepszy jest ten pacjent, który się zgodził na to aby HP cofnęły Go o 30,000
peelenów.

A wystarczy skorzystać z porady GŁUPIEGO JASIA ZE WSI i po prostu olać wszystko
ciepłym moczem. Ciekawe jak te paltałachy udowodnią, że te utwory są autorstwa bych
palantów i palantek, którzy w Polsce są zwani gwiazdami???

Ludzi - ale Wy jesteście głupi.

Pozdrowieaai dla olewających wszystko i wszystkich ciepłym moczem,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. PO BUCIKI DO MIASTA, PO ROZUM NA WIEŚ !!!

p.p.s. Ciekawe na jąką łączną kwotę HP cofnęły dotychczas wszelkich pacjentów???
Może się okazać, że cofanie pacjentów na kasę to intratny business. skomentuj
2011-02-09 22:35:21 | 83.238.243.* | roksanaaaa
no to mnie pocieszyliscie... skomentuj
2011-02-09 22:45:20 | 46.113.214.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
roksanaaaa - MY BACOWIE LUBIMY POCIESZAĆ !!! [1]
Ja Moją Maryśkę pocieszam tak często jak daję radę. Kiedyś przyszedł do Mnie
policmajster i zapytał - dlaczego Wy baco pędzicie bimber??? A Ja Mu na to - pędzę,
a bo Mi się spieszy.

Bierz przykład z GŁUPIEGO JASIA ZE WSI. Możesz zadzwonić to tych patałachów w HP i
powiedzieć, że chciałaś rozmawiać z tym kretynem / tą kretynką co Ci przysłał
idiotyczny list. A potem o******* z góry na dół, albo z dołu do góry.

Pozdrowienia od baców,
GŁUPI JASIO ZE WSI skomentuj
2011-02-09 22:52:28 | 83.238.243.* | roksanaaaa
to mnie wcale nie bawi.. skomentuj
2011-02-10 08:45:22 | 46.113.254.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
roksanaaaa - TO WCALE NIE MA CIĘ BAWIĆ !!! [0]
Bawić to może tylko tych co mają poczucie humoru. Natomiast Ty dopuściwszy się
pogwałcenia cudzych praw autorskich powinnaś już ćwiczyc piosenkę p.t. "I Tylko
Ciebie Mi Brak W Tym Więźniu".

Pozdrowienia dla więźniów oraz dla klawiszy,
GŁUPI JASIO ZE WSI skomentuj
2011-02-10 11:43:34 | 62.152.159.* | Gasiu
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [2]
czytam wątek tych komentarzy i ręce mi opadają – że też ewolucja nie
wyeliminowała pewnych osób... - pomijam sprawę H-M i legalności ich działań, ale:

- każdy z wezwanych złamał prawo, zrobił to świadomie, na swoim profilu czy jak to
zwą udostępnił coś czego nie powinien i nie miał do tego prawa
- znakomita większość przekazała administratorowi serwisu swoje PRAWDZIWE dane
osobowe i zezwoliła na ich przetwarzanie – ba! - zaakceptowała regulamin i
oświadczyła, że nie będzie udostępniać czegoś niezgodnie z prawem

mądre to jest? teraz macie nadzieją, że administrator serwisu nie udostępni Waszych
danych innej firmie czy jakimkolwiek organom ścigania... innej firmie nie musi, ale
po prawdzie nakazem sądowy nie będzie mieć wyboru - jeśli by do tego doszło...

kolejna rzecz – odpowiadacie na PW otrzymane w serwisie, ewentualnie na maila i
firmie H-M udostępniacie swoje pełne dane... to już nawet głupie nie jest...

no chyba sam założę tam konto, stworzę piękny szablon pisma i żeby było prościej od
razu w mailu postraszę i podam numer konta i sugerowaną kwotę – a co mi tam!
pewno jakiś odsetek przeleje... ;-D - a ja zupełnie zgodnie z prawem odstąpię od
wszelkich roszczeń w sprawach naruszających prawa autorskie majątkowe
reprezentowanych przeze mnie podmiotów ( może Olgierd doradzi jak sformułować pismo,
żeby kasa szła, a taki drobny szczegół, że nikogo nie reprezentuję nie spowodował
braku legalności moich działań – co Ty na to – 50:50??? ;-) ) skomentuj
2011-02-10 11:56:49 | *.*.*.* | olgierd
Przy czym są wątpliwości czy Hapro Media może się zajmować tymi sprawami na zlecenie
osób trzecich. Bo w odniesieniu do twórczości z własnej stajni -- jak najbardziej
tak. skomentuj
2011-02-10 12:07:28 | 62.152.159.* | Gasiu
Olgierdzie! napisałem, że pomijam sprawę legalności działań H-M... a brak legalności
i rozsądku "wezwanych" jest porażający ;-)

//
1. w tej konkretnej sprawie wszystko co nie jest listem poleconym dostarczonym na mój
adres pocztowy tradycyjny kulturalnie bym wyrzucał do kosza przed przeczytaniem...

2. o podpisaniu ugody na 30k po otrzymaniu *maila* to nie jestem w stanie na trzeźwo
nawet czytać... :-D skomentuj
2011-02-10 15:55:34 | 188.33.93.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
GASIU - TY JESTEŚ TAKIM SAMYM KRETYNEM JAK CI POZWANI !!! [0]
Wcześniej pisał tutaj Anzelm Ciumlasa - bardzo mądry chłopak, potem pisał GLUPI JASIO
ZE WSI - jak sam ksywa mówi też bardzo mądry chłopak. Że w Polsce nie istnieje żaden
instytucja, która rejestruje prawa autorskie do poszczególnych utworów.

Tak więc każdy pacjent może twierdzić, że to on napisał Pana Tadeusza w poprzednim
życiu, a ten c-h-u-j Mickiewicz skopiował jego dzieło.

Dlatego wobec tych ciulów z HP można stosować podobną taktykę. Ale tutejsi pacjenci
to idioci do potęgi. Zamiast olać to ciepłym moczem, to oni wdają się w dyskusje z
jakimiś pederastami.

Jeżeli już, to mogliby postąpić tak jak GŁUPI JASIO ZE WSI. Gdy do Jasia dzwonił
jakiś windykator, to Jasiu mu powiedział wprost - "chciałbym rozmawiać z tym głupim
c-h-u-j-e-m, , który Mi przysłał wezwanie do zapłaty. Najczęściej okazywało się, że
tym c-h-u-j-e-m był sam szef, który nie kwapił się do rozmowy z Jasiem.

A jeżeli już, to usłyszał kilka cierpkich słów i uświadamiał sobie, że jest
c-h-u-j-e-m do potęgi.

Ale Jasiu nic nie ma przeciwko dojeniu frajerów. Chociaż, gwałcenie cudzych praw
autorskich to paskudna rzecz.

Pozdrowienia dla c-h-u-j-ó-w windykatorów i wyrazy współczucia dla półgłówków co dają
się doić,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. PO BUCIKI DO MIASTA, PO ROZUM NA WIEŚ !!!! Jasiu zaprasza Was wszystkich na
Podhale. Tutaj nauczycie się rozumu od baców. skomentuj
2011-02-10 16:11:16 | 188.33.93.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
GASIU - TY JESTEŚ TAKIM SAMYM KRETYNEM JAK CI POZWANI !!! [0]
Wcześniej pisał tutaj Anzelm Ciumlasa - bardzo mądry chłopak, potem pisał GLUPI
JASIO
ZE WSI - jak sam ksywa mówi też bardzo mądry chłopak. Że w Polsce nie istnieje żaden
instytucja, która rejestruje prawa autorskie do poszczególnych utworów.

Tak więc każdy pacjent może twierdzić, że to on napisał Pana Tadeusza w poprzednim
życiu, a ten c-h-u-j Mickiewicz skopiował jego dzieło.

Dlatego wobec tych ciulów z HP można stosować podobną taktykę. Ale tutejsi pacjenci
to idioci do potęgi. Zamiast olać to ciepłym moczem, to oni wdają się w dyskusje z
jakimiś pederastami.

Jeżeli już, to mogliby postąpić tak jak GŁUPI JASIO ZE WSI. Gdy do Jasia dzwonił
jakiś windykator, to Jasiu mu powiedział wprost - "chciałbym rozmawiać z tym głupim
c-h-u-j-e-m, , który Mi przysłał wezwanie do zapłaty. Najczęściej okazywało się, że
tym c-h-u-j-e-m był sam szef, który nie kwapił się do rozmowy z Jasiem.

A jeżeli już, to usłyszał kilka cierpkich słów i uświadamiał sobie, że jest
c-h-u-j-e-m do potęgi.

Ale Jasiu nic nie ma przeciwko dojeniu frajerów. Chociaż, gwałcenie cudzych praw
autorskich to paskudna rzecz.

Pozdrowienia dla c-h-u-j-ó-w windykatorów i wyrazy współczucia dla półgłówków co
dają
się doić,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. PO BUCIKI DO MIASTA, PO ROZUM NA WIEŚ !!!! Jasiu zaprasza Was wszystkich na
Podhale. Tutaj nauczycie się rozumu od baców. skomentuj skomentuj
2011-02-10 17:24:34 | 83.27.19.* | Martazzzzzz
użytkownik Bieszczady, odezwij sie prosze do mnie na maila zygadlom@poczta.eu skomentuj
2011-02-10 17:58:17 | 188.33.93.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
Martazzzzzz - ŁADNIE TO TAK WABIĆ PEDZIÓW NA CUDZYM BLOGU??? [2]
Jeżeli chcesz wabić pedzia, to rób to prywatnie, a nie na cudzym blogu. Fakt, że
zbliżają się Walentynki, ale to nie powód aby gwałcić przyjęte zwyczaje.

Pozdrowienia dla wabiących,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. Coś tego komucha Olgierda zamurowało !!! skomentuj
2011-02-10 19:53:10 | 95.48.144.* | majster klepka
Hapro Media uzależnia kwotę kary od ilości ściągniętych utworów. To strasznie głupie.
Kliknięcie w link nie oznacza faktycznego ściągnięcia. Na jakiej podstawie są w
stanie stwierdzić ile osób pobrało dany plik? to że kliknąłem wcale nie oznacza, że
ściągnąłem. Jeden wieli żal. Firma która wydaje "artystów" których płyt nikt nie
kupuje znalazła sobie sposób na zarabianie. Czekam na jakiś pierwszy wyrok w tej
sprawie. Jakiś czas temu była sprawa kolesia którego TV Polska pozwała o
udostępnianie jakiegoś serialu. Dostał grzywnę 1000 zł. Hapro Media niech sobie
składają swoje pozwy. Do TVP taka firma to jest pikuś. Nikt przecież za to do
więzienia nie pójdzie. skomentuj
2011-02-16 14:35:59 | 79.163.121.* | Persi
Siema jestem osobom niepełnoletnią i tak jak wy dostałem pisemko od HP.Szczerze
powiedziawszy nie wiem co robić.Nie powiedziałem rodzicom.Temu gościowi od HP
też.Zadzwoniłem do nich(zastrzegłem numer)ale tylko skrzynka pocztowa się włączyła i
nagrałem wiadomość.Co robić dalej.Nawet nie wiem ile mam zapłacić.Ci z HP nie znają
mojego imienia.Mam pocztę w gmail i wysłałem ze 3 wiadomości.Co robić pomóżcie? skomentuj
2011-02-16 16:47:20 | 178.180.96.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
PERSI - TY JESTEŚ OSOBOM NIEPEŁNOLETNIOM I NIE NAUCZONOM JĘZYKA POLSKIEGO !!! [1]
Rodzice powinni wytrzepać Ci dupsko i zagonić do nauki. Wtedy byś nie ściągał cudzej
własności. Ale jako, że Ja mam dobre (bo miękkie serce), to doradzę Ci prostą rzecz.
Nie rób nic. Olej ich ciepłym moczem. A w razie czego, to mów, że niczego nie
ściągnąłeś. Odróżnij słowo "ściągać" od "ściągnąć" - poczytaj o aspekcie
czasownika.

Jeżeli już nie będzie wyjścia, to powiedz, że Ty sobie ściągnąłeś Twoje własne
utwory.. I w żadnym wypadku nie idź w ślady tego kretyna, co to zgodził się zapłacić
30,000 pln. Zresztą Ja sądzę, że taki kretyn nie istnieje. To jakiś pacjent chciał
sobie zrobić jaja na tym forum.

Pozdrowienia,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. A teraz marsz do nauki zamiast ściągać jakieś ciulstwa z internetu. skomentuj
2011-02-16 18:53:38 | 79.163.81.* | Persi
Właśnie o to chodzi że uczę się dobrze.A a jeśli chodzi o błędy to jestem
dysortografem.No i rodzice mi raczej tyłka nie zleją bo mam 16 lat.Zresztą nie mam
zamiaru płacić 30000 zł.Prędzej do sądu wolę iść.Ale jak coś to mam 1000 zł swoich
uskładanych.Miało iść na perkusję narazię niech się dzieje wola nieba.Z nią się
zawsze zgadzać trzeba. skomentuj
2011-02-16 19:50:12 | 178.180.18.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
PERSI - TY MI TUTAJ NIE ŚCIEMNIAJ !!! [0]
Ja Ci tutaj życzliwe doradzam, tak od serca, a Ty lecisz ze Mną w c-jh-uj-j-a.
Teraz każdy leń jest jakimś dys... Jeden dyslektykiem, inny dysortografem, jeszcze
inny dysuczwciwy, albo dysrobotny.

Właśnie takim trzeba lać dupsko pasem nie patrząc na wiek. A jeżeli to nie jest
ściema, że Ty się dobrze uczysz, to powiedz Mi ile wynosi kwadratowy pierwiastek z
liczby X do kwadratu ??? Tylko Mi nie ściemniaj, że byłeś chory kiedy była ta
lekcja, albo, że jesteś humanistą. Bo humanista to właśnie leń i nieul.

A jak chodzi o tych palantów, to olej ich kompletnie - po pewnym czasie im przejdzie.
Wiedz, że w Polsce nie istnieje jakakolwiek instytucja rejestrująca prawa autorskie,
więc śmiało możesz z nimi lecieć w c-h-u-jj-a, że to Ty stworzyłeś te utwory, które
ściągałem / ściągnąłeś??? Wiesz co to jest aspekt czasownika???

Pozdrowienia i nie przejmuj się, ale jednocześnie więcej nie grzesz gwałcąc cudze
prawa autorskie,
GŁUPI JASIO ZE WSI skomentuj
2011-02-16 19:54:15 | 178.180.6.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
wersja poprawiona powyższego komentarza - w pośpiechu narobiłem masę błędów - chociaż nie jestem dysortografem - PATRZ SIĘ PERSI I UCZ SIĘ ODE MNIE !!! [10]
Ja Ci tutaj życzliwe doradzam, tak od serca, a Ty lecisz ze Mną w c-h-u-j-a. Teraz
każdy leń jest jakimś dys... Jeden dyslektykiem, inny dysortografem, jeszcze inny
dysuczciwy, albo dysrobotny.

Właśnie takim trzeba lać dupsko pasem nie patrząc na wiek. A jeżeli to nie jest
ściema, że Ty się dobrze uczysz, to powiedz Mi ile wynosi kwadratowy pierwiastek z
liczby X do kwadratu ??? Tylko Mi nie ściemniaj, że byłeś chory kiedy była ta
lekcja, albo, że jesteś humanistą. Bo humanista to właśnie leń i nieuk.

A jak chodzi o tych palantów, to olej ich kompletnie - po pewnym czasie im przejdzie.
Wiedz, że w Polsce nie istnieje jakakolwiek instytucja rejestrująca prawa autorskie,
więc śmiało możesz z nimi lecieć w c-h-u-j-a, że to Ty stworzyłeś te utwory, które
ściągałeś / ściągnąłeś??? Wiesz co to jest aspekt czasownika???

Pozdrowienia i nie przejmuj się, ale jednocześnie więcej nie grzesz gwałcąc cudze
prawa autorskie,
GŁUPI JASIO ZE WSI skomentuj
2011-02-17 16:46:44 | 83.27.59.* | Jesus
Kuźwa, powiem Wam nieciekawie się robi w tej sprawie, bo i do mnie się przyczepili
-.-'

Pisali na chomika - nawet nie zauważyłem wiadomości. Później dostałem e-mail'a na
skrzynkę WP od HM z moim imieniem i nazwiskiem (gdzie nazwiska nigdzie nie podawałem)
i życzą sobie jakieś 3.300 za Kukulską i Górniakową!!! Głupi byłem, że podałem własne
dane (tzn. pesel, D.O., adres). Dała mi ugodę do podpisu, jednakże jeszcze tego nie
podpisałem.

Mając moje dane skierują sprawę do prokuratury, sądów etc.? Powiem szczerze, że w
zabawy w polskie sądownictwo nie mam zamiaru się bawić ponieważ jestem
przedsiębiorcą, a wiadomo, przedsiębiorca nie może być aktualnie karany. W przypadku,
gdy właściciel jest karany zamykają firmę i nic mi nie zostaje. Dodam, że jak na
początek 10 miesięcy posiadania firmy interes jakoś się kręci, a chomika to wcześniej
założyłem za czasów liceum i tak dodawałem wszystko co popadło. Aktualnie zaniedbałem
go i się przyczepiają.

Teraz konkrety: Czy faktycznie mają prawo skierować sprawę do prokuratury w moim
przypadku? Co polecacie robić

P.S. do GŁUPI JASIO ZE WSI - jak masz Ty mi odpisać to sobie daruj... skomentuj
2011-02-17 16:47:51 | 83.27.59.* | Jesus
Dodam jeszcze, że dopiero teraz zacząłem szukać informacji n/t tej firmy i czy to nie
"klon pobieraczka" skomentuj
2011-02-17 16:54:41 | 95.48.144.* | statek widmo
daj sobie spokój z nimi. Prokuratura to umorzy. Nikt nie jest w stanie udowodnić
niczego. Równie dobrze ty sam mógłbyś sobie sciagać od siebie z chomika. skomentuj
2011-02-17 17:07:08 | 83.27.59.* | Jesus
Co ciekawe Pani "Rakieta" powiedziała, że (przybliżona treść wypowiedzi):
"U Pana na profilu było dużo więcej plików muzycznych i [b]niewykluczone, że KOLEJNE
wydawnictwa będą chciały odszkodowań[/b] za naruszenie ich praw autorskich"

Powiem Wam tak: Dostałem 30.000 zł na rozwój swojej firmy z pewnej instytucji.
Warunkiem nie zwracania tych pieniędzy skąd przybyły jest prowadzenie firmy przez
min. 24 miesiące. Po tym okresie robię sobie co chcę z tym samochodem, którego
kupiłem za te pieniądze i także z firmą. Dla mnie sytuacja jest bardzo nieciekawa,
ponieważ jakby nie patrzeć poprzez głupie 3.300 ryzykuję poprzez oddanie sprawy do
prokuratury 30.000 zł + jeszcze kolejne straty, które wynikają z miesięcznego mojego
dochodu, którego nie otrzymam jak stracę firmę... skomentuj
2011-02-17 18:09:21 | 79.163.103.* | Dedredxxx
Czytałem ostatnio że ci z HP to małe kary dają.Najgorsi są ci z ZPAV.Oni mogą cię
wkopać w 30000tyś lub za ugodą w 15000.Dla większości ludzi to sporo kasy.Serio to ja
nie wiek kto takie kary wymyślał.Jak źle samochód zaparkujesz lub przekroczysz
prędkość to nawet 1000 nie zapłacisz.A za głupie kilka plików możesz nawet 3000
stracić. skomentuj
2011-02-17 18:41:48 | 83.18.102.* | buczek2007
Jesus kto ci takich p****** naopowiadal ze karany nie moze miec firmy?

Jasne sad moze orzec zakaz sprawowania funkcji w spolkach jesli w jakiejs narobiles
walkow, mozesz miec problem ze startowaniem w przetargach ale kto ci k... firme
zamknie????

Jakos Andrew z tym Ryba zalozyli wspolny biznes i mimo ilus tam wyrokow nikt im tego
nie zabronil... skomentuj
2011-02-17 19:07:05 | 83.27.59.* | Jesus
buczek2007 - Instytucja, która dała mi kasę na rozpoczęcie działalności zastrzegła
sobie, że nie mogę być karany. Później też zamierzam korzystać z kolejnych środków z
innych instytucji. Z resztą głupi kwit ciągnie się za Tobą całe życie. Pytają się czy
jesteś karany, ale za co to już ich to nie obchodzi... Nie chcę sobie życia z***** za
młodu, a mam 23 lata... skomentuj
2011-02-17 20:07:31 | 95.48.144.* | statek widmo
ludzie! ta babka dzwoni i straszy. taka jest jej praca. Podnosi alarm, cytuje
paragrafy, jej zadaniem jest namówienie jak największej ilości jeleni na ugodę.
Przecież ona ma z tego także kasę. Nie dajcie się zwariować... Prawnicy jednoznacznie
się wypowiadają, że to co zrobiliście jest nielegalne ale .... no właśnie :) głowa do
góry! oni na swoich stronach mogą pisać co chcą i cytują swoich prawników.
Poczytajcie sobie lepiej o sztuce manipulacji. skomentuj
2011-02-17 20:37:05 | 83.8.249.* | Smok Zygmunta
A mi mogą nagwizdać, nic do mnie nie przysłali i nie spodziewam się żeby to zrobili. skomentuj
2011-02-17 22:44:57 | 178.181.148.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
OŁ, JEEE, ZUS, MARIA !! [0]
Jezus, Ty jesteś największym idiotą jakiego w życiu spotkałem. Dlatego niech Cię
doją. W końcu jesteś przestępcą, więc płać. Już dziś ćwicz piosenkę p.t. "I Tylko
Ciebie Mi Brak W Tym Więźniu".

Pozdrowienia dla frajerów, albowiem oni utrzymują ten świat,
GŁUPI JASIO ZE WSI.

p.s. A Ja mam spokój z HP prawie od samego początku. Kiedy Mi przysłali pismo, to
Ja do nich oddzwoniłem i puściłem taką wiązanę, że im tam się chyba kabel przegrzał.
Dlatego Ciebie Mi nie żal. Idiota musi płacić. skomentuj
2011-02-17 23:51:16 | 83.18.102.* | buczek2007
Jesus - jestes mlody i niestety latwo ci wmowic wszystko.... Nie ciagnie sie cale
zycie bo ulega zatarciu kiedy i jak nie chce mi sie szukac. Zapytaj sie prawnika :).
To raz.

Dwa najczesciej wymog niekaralnosci przy tego typu "zabawach" z instytucjami
finansowymi czy przetargami dotyczy obszarow zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci.
Zatem mozes byc karany np. za pomowienie glupiego jasia ze wsi ze dyma swoje krowy i
jaki to ma za zwiazek z prowadzeniem dzialalnosci czy wykorzystaniem funduszy
unijnych? Zaden.

A jesli nie chciales sobie z***** zycia to troche pozno sie obudziles... nie trzeba
bylo udostepniac...

http://www.twoja-firma.pl/ekspert/pytanie/922,czy-osoba-skazana-moze-obiegac-sie-o-un
ijne-dotacje.html skomentuj
2011-02-18 01:02:31 | 178.181.128.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
BUCZEK - PRZESTAŃ POCIESZAĆ TEGO IDIOTĘ I KOMUCHA CO MA KSYWĘ JEZUS !!! [1]
Znieważył patałach Głupiego Jasia Ze Wsi, a wiedz, że górał takie rzeczy pamięta do
końca życia. Zemsta będzie okrutna. Poza tym, ten Jezus to nie jest żaden
przedsiębiorca lecz zwykły komuch. Co to za przedsiębiorca, który doi poństwowe
pieniądze.

Jasiu to jest przedsiębiorcą. Ostatnio Jasiu zainwestował w cukier i drożdże. Teraz
to Jasiowi ładnie fermentuje. NIebawem będzi z tego woda życia, po staropolsku
okovita (z łaciny - aqua vitae). Jasiu część tego sprzeda i będzie mieć trochę
dutków.

To jest przedsiębiorczość. Jasiu nie jest komuchem, więc nie wyciąga łapy po
państwowe czyli podatnicze pieniądze. Jasiu inwestuje własny kapitał, który
pomnaża.

Pozdrowienia dla kapitalistów, precz z komuchami,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. Ten Jezus to chyba jaki miastowy, bo takie to głupie, że nie może być ze wsi. skomentuj
2011-02-18 11:51:28 | 83.27.59.* | Jesus
Wiem, że popełniłem błąd - zdaję sobie sprawę. Pytanie tylko co dalej oni zrobią jak
mają moje pełne dane jak nie podpiszę tej "pseudo" ugody? Faktycznie mają prawo do
roszczeń mp3-ek Kukulskiej i Górniakowej? Mają prawo w ich imieniu zawiadomić
prokuraturę etc.?

Znając życie jeżeli podłączamy Hapro Media do typu ludzi "naciągajmy innych" to będą
chcieli dalej doić tych co zapłacili tyle tylko, że za inne pliki ... Dobrze myślę? skomentuj
2011-02-18 13:43:44 | 178.180.144.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
JEZUS - TY JESTEŚ IDIOTĄ - A IDIOTA NIE MYŚLI !!! [0]
Jasiu doradzał Tobie - tak życzliwie - od serca - tak jak Jezus Chrystus. Ale Ty
znieważyłeś Jasia. A wiedz, że Góral pamięta do końca życia. Jak śpiewał jakiś
komunistyczny patałach - "Chłop Żywemu Nie Przepuści".

Dkatego, teraz to masz pewne więzienie. Koniec z Tobą. HP dobierze Ci się do
d-u-p-y, bo to tacy sami pederaści jak Ty. Jesteś skończony. Koniec z firmą, koniec
z komunistycznymi dotacjami, koniec z Tobą.

Pozdrowienia dla praworządnych,
GŁUPIS JASIO ZE WSI skomentuj
2011-02-18 13:53:34 | 178.180.163.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
huxxx - TY KOMUNISTYCZNY IDIOTO !!! [4]
Ta ugoda przychodzi bez PIECZĄTEK (ile Ty chcesz tych pieczątek) właśnie po to aby
taki komunistyczny idiota nabrał śladowych ilości rozumu. Pieczątka to wymysł
carskiej Rosji, który został przejęty przez komunistów.

Szanujące się firmy nie stosują pieczątek. Ale na idiotów pieczątka działa
magicznie.

Tobie to tylko mogę zadedykować piosenkę p.t. "Nie Pomoże Już NIc".

Pozdrowienai dla antykomunistów,
GŁUPIS JASIO ZE WSI

p.s. Ty jako syn komucha masz kupę kasy, więc jest kogo doić. Wyrazy uznania dla
Hapro Media. Dojcie, dojcie, dojcie frajerów bez końca. skomentuj
2011-02-18 14:17:58 | 83.21.158.* | GŁUPI FELEK
GŁUPI JASIU daj już sobie spokój bo robisz z siebie kretyna. większego idiotę matka
natura nie widziała przez tyle lat!!!!! i domyślam sie, że jesteś głupszy od Dyzia, a
Dyzio zmarł na głupotę. także uważaj!!!!!! skomentuj
2011-02-18 14:24:28 | 77.112.80.* | なかはさかあた
GŁUPI JASIU chyba wspolpracuje z HP-skoro takiego głupoty pisze; jak prawdziwy GLUPI
JASIU.:D Czopek!!!!!! skomentuj
2011-02-18 16:04:43 | 79.184.175.* | Jesus
Ponawiam swoje pytania. Co ciekawe dostałem od "rakiety" te pozwolenia, ale coś nie
wyglądają na super, ekstra wykonane papiery. Brak polskich znaków dialektycznych i
brak w jednym miejscu pieczątki nagłówkowej na pierwszej stronie. Na drugiej jest
pieczątka z bardzo dziwnym podpisem - nawet nie wiadomo kogo. Czy ktoś ma ochotę to
obejrzeć? skomentuj
2011-02-18 18:45:51 | 79.163.90.* | Dedredxxx
Jesus mam tylko nadzieję że już wykasowałeś konto na chomikuj.Jak nie to radzę ci
zrobić to jak najszybciej.Czytałem też gdzieś artykuł że ci z HM tylko prokuraturą
straszą a potem jak już wyślą niby tą sprawę do prokuratury to oskarżenie nie mają
procesów.Jak na razie żadna sprawa która podobno trafiła do sądu nawet się nie
zaczęła.Sam szczerze nie wiem co o tym myśleć Jeżeli postanowisz zapłacić to zażądaj
by usunęli wszystkie twoje dane.Usuń też adres e-mail.Najlepiej moim zdaniem zapłać i
miej to z głowy.Czytałem po forach że rozkładają ci na raty.A jak coś to mów że nie
masz aż 3300 zł.Na jakimś forum czytałem że koleś miał ugodę 2000.Powiedział że nie
ma kasy i zeszli mu do 1200 jeśli dobrze pamiętam.Wiem tylko tyle że minimalna
zapłata wynosi 1000zł.Według mnie to wysoka zapłata.Najlepiej udaj się z tym pismem
od HM do prawnika.On powinien ci wszystko wytłumaczyć. skomentuj
2011-02-18 20:03:35 | 178.180.139.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
O JEZUSIE NAZARAŃSKI - ALE TY JESTEŚ IDIOTĄ, I TO RAZEM Z INNYMI TUTEJSZYMI PACJENTAMI !!! [9]
Jak już tutaj było pisane, NA GŁUPOTĘ, TO I OLGIERD RUDAK NIE POMOŻE. Jeżeli Ty -
Jezus i inni - jesteś takim kretynem, że pieczątka Cię podnieca, to zgłoś się do
Mnie. Ja mam taką mini-drukarenkę, która pozwala zestawić pieczątkę o dowolnej
treści.

Wiedz - idioto, że pieczątka to takie samo narzędzie jak długopis, pióro, ołówek,
drukarka plujka czy laserowa. Jestem pełen uznania dla Hapro Media, które znalazły
sobie coś co Amerykanie nazywają niszą rynkową. W Polsce to nie jest nisza, ale
rozpadlina na miarę Rowu Mariańskiego pełnego głupoli, których trzeba doić.

Pozdrowienia dla Hapro Media - dojcie frajerów ile się da,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. Do Olgierda - widzisz Olgierdzie, że głupota jest nieuleczalna. Ty tutaj
pisałeś o NIEISTNIEJĄCYM obowiązku przystawiania pieczątek. Pisał o tym Anzelm.
Pisałem o tym Ja. I to wielokrotnie. Ale dla głupola pieczątka posiada magiczną
moc. Amerykanie czegoś takiego jak pieczątki prawie nie znają. Dlatego Ameryka
broni się jak może przed polskimi głupolami. skomentuj
2011-02-18 21:56:23 | 79.184.175.* | Jesus
@Dedredxxx - dzięki za pomoc, właśnie teraz gram na zwłokę. W weekend popróbuję
poszukać jeszcze jakichś porad, a po niedzieli lecę do prawnika obadać całą sytuację.
Przy takiej sumie warto wydać te 50 zł na wizytę, czy tam wizyty. Z chomika muszę
jeszcze tylko ściągnąć wszystkie swoje osobiste dokumenty (nie mówię tutaj o filamch,
grach, programach, muzyce etc.). Nie mogłem dziś dodzwonić się do Jazzboy Studio, a
"rakieta" powiedziała, że mogę i do ZAIKSU dzwonić, a oni też potwierdzą, że HP ma
zezwolenie na ściąganie należności. skomentuj
2011-02-19 12:33:54 | 79.163.87.* | Dedredxxx
Jesus tylko nie daj się zastraszyć.A tak przy okazji jaką działalność prowadzisz? skomentuj
2011-02-19 18:55:57 | 83.25.134.* | Jesus
@Dedredxxx - prowadzę firmę usługową i akurat tak zgadałem się z pewną szkołą nauki
jazdy, że świadczę dla niej usługę wypożyczenia pojazdu i dodatkowo prowadzę takie
"Biuro Obsługi Klienta". Siedzę po prostu w biurze, popiszę, pogadam z ludźmi, a przy
okazji samochód zarabia na siebie ;)

Dlatego boję się, że "Rakieta" mając moje pełne dane wraz z nr pesel, DO, miejscem
zamieszkania będzie mnie nękać. Wpadła do mnie taka myśl - mogę od niej zażądać
konkretnych dowodów na popełnione przeze mnie "przestępstwo" wobec tych wykonawców?
Mi napisał tylko, że "dowody" ma z tego i tego dnia. Żadnych logów, listy pobrań kto
pobrał pliki - totalnie nic. Wygląda na to jakby zwykły internauta zobaczył dany
plik, spojrzał na licznik pobrań i żądał kasy za liczę pobrań. skomentuj
2011-02-19 20:12:01 | 79.163.80.* | Dedredxxx
Też mi to dziwnie wygląda.Ale skąd oni wiedzą gdzie mieszkasz.To jest w tym
najdziwniejsze.Możliwe że wytropili cię przez nk lub facebook.Ale nr peselu.Kto w
ogóle dał im takie dane.Chomikuj daję tylko nr ip i e-mail.Gdyby cię szantażowali to
możesz iść z tym do prokuratury.Spróbuj dowiedzieć się skąd oni mają pesel i skąd
wiedzą gdzie mieszkasz.Przecież masz prawo to wiedzieć.No i graj na zwłokę aż nie
skontaktujesz się z prawnikiem. skomentuj
2011-02-19 20:58:23 | 95.48.144.* | statek widmo
ja bym nic nie płacił. Ich jedyny dowód to zrzuty ekranu na których widać ile było
ściągnięć. A taki dowód jest śmieszny. Równie dobrze Ty sam mogłeś od siebie ściągać
i nabijać licznik prawda? Nie przejmuj się tym bardziej, że jeszcze nie było żadnej
sprawy w sądzie w tej sprawie a zawiadomień było ponad 300.
Sądy zajmują się prawdziwymi piratami a nie zwykłymi ludźmi którzy sobie wrzucili
raptem kilka piosenek do sieci na stronę która ma być wirtualnym dyskiem. A tą całą
Rakietę olej ciepłym moczem. Pewnie niedługo ktoś jej sprawę wytoczy za zastraszanie
i wyłudzanie kasy. Niby wszystko robi zgodnie z prawem (cytuje te paragrafy jakby
była jakimś prawnikiem a w rzeczywistości nie ma pojęcia- nawet p. Olgierd tutaj
udowodnił jej słabą znajomośc prawa, powinna się spalić ze wstydu) ale metody tej
pani pozostawiają wiele do życzenia. Dziwię się, że ona nie boi się podawać swojego
imienia i nazwiska. Ja na jej miejscu bym się bał :) mało to wariatów żądnych zemsty
po świecie chodzi? tak czy inaczej dużo zdrowia wszystkim, także dla tej pani (bo w
końcu to bardzo niewidzieczna praca) skomentuj
2011-02-19 23:19:41 | 83.25.134.* | Jesus
Dzięki chłopaki za odpowiedzi. Skontaktuje się z prawnikiem i przegadam sprawę,
dodatkowo będę żądał od rakiety niezbitych dowodów na moją przestępczą działalność.
Kiedyś się pytałem admina chomikuj, o numer IP osoby która włamała mi się na konto,
to odpisał, że tylko i wyłącznie takie dane podają dla organów ścigania- więc
faktycznie pozostają jej tylko screenshoty.

Będę na bieżąco informował co się dzieje w tej sprawie, bo widzę, że nigdzie w
internecie nie ma żadnych konkretów jak sprawa przebiega. Mogę zawsze powiedzieć, że
piosenki wrzuciłem po pijaku nie będąc tego świadomy ;) skomentuj
2011-02-21 19:46:09 | 79.163.124.* | Dedredxxx
I co Jesus byłeś u prawnika?Jak tak to co ci powiedział? skomentuj
2011-02-22 12:27:13 | 83.23.25.* | Jesus
Dedredxxx - byłem dzisiaj u prawnika. Kolorowo to nie wygląda, bo okazuje się, że
faktycznie mają prawa do tych utworów z JAZZBOY Studio (dzwoniliśmy do ZAIKSU i do
J.S.), a kompletne moje dane osobowe powędrują tylko do prokuratury skierują sprawę
do sądu, komputer zabiorą do analizy. Prawnik powiedział, że nawet jak nie mają
wystarczających dowodów to wystarczy, że złożą na mnie podejrzenie o popełnieniu
przestępstwa i mam pozamiatane (udostępnianie to przestępstwo, a pobieranie -
wykroczenie)

Powiedział mi, że lepiej zapłacić tą niską kwotę (ciekawe dla kogo -.-'), bo w moim
przypadku jest jedną z niższych w porównaniu do tych stawek co chce ZPAV (ok. 30.000
zł !!!). Jak nie pójdę na ugodę to jeszcze do tych kosztów dorzucą mi koszty za
rozprawy etc. (dojazdy do Warszawy...). Sprawdzaliśmy nawet HM w KRS oraz KRD i
faktycznie tam są, więc z ich strony jest wszystko OK.

Ogólnie podsumował całą sytuację tyle: "Jak rozkładają to na raty to lepiej Pan niech
to zapłaci i będzie miał święty spokój. Jeżeli chce Pan w przyszłości otworzyć
działalność przy której zaświadczenie o niekaralności jest obowiązkowe to tutaj ma
Pan kolejny argument, by zapłacić." skomentuj
2011-02-22 13:18:04 | 79.163.85.* | Dedredxxx
Moim zdaniem gdyby wytoczyli ci rozprawę to na pewno nie zapłaciłbyś 30000zł.No bez
przesady to nie jest ten 3300 co chce HM.Ja bym jednak zaryzykował chyba i spróbował
w sądzie bo tyle na pewno bym nie zapłacił. skomentuj
2011-02-22 14:32:34 | 78.133.198.* | Przyrodnik
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [8]
To nie taniej kupic w sklepie/antykwariace plyte/kasete z hologramem? skomentuj
2011-02-22 14:44:21 | *.*.*.* | olgierd
Fuj: prawnik powiedział Ci, że pobieranie to wykroczenie??! To mam nadzieję, że
chociaż tego prawnika miałeś za darmo ;-)

Boże, że ja nie jestem na tyle bezczelny, żeby za nic (za szajs ściśle rzecz ujmując)
brać jakąkolwiek kasę... skomentuj
2011-02-22 15:08:04 | 83.23.25.* | Jesus
Ponoć ZPAV bywa bezczelny i właśnie tyle żądają. W internecie są gdzieś takie
informacje. Z resztą Rakieta dała mi czas na decyzję tylko do dzisiaj do godz.
17.00.

Co do wykroczenia to chodziło o pobieranie plików w celu "zaoszczędzania" pieniędzy
tzn. zamiast kupić płytę wykonawcy to ściągasz ją i słuchasz, a płyty nie kupujesz.
Dlatego tych wykroczeń nie ścigają, bo chyba każdy miałby coś na sumieniu. Z resztą
Polska musiałaby wyglądać na Chiny, żeby tak internautów ścigali.

Co do prawnika, to był jedyny do którego nie musiałem się zapisywać w kolejkę i który
podjął się tego tematu. Niektórzy w ogóle nie chcieli n/t gadać, bo oni tylko od
rozwodów i ściągania należności :sic!: Niektórzy to faktycznie jelenie...

Gadałem z Rakietą n/t dowodów "zbrodni" jaką popełniłem to ona przesłała mi tylko
"zrzuty" ekranu zapisane w html'u -.-' O reszcie dowodów nie chciała rozmawiać,
jednakże powiedziała, że prokuraturze zobaczyłbym ich więcej. Twierdziła także, że
mają "coś" od admina chomikuj.pl. Pytałem się konkretnie o logi, adresy IP na które
poszła mp3-ka to powiedziała z wielkim oburzeniem, że niczego się nie dowiem, bo to
tajemnica i jedynie co może mi dać to te zrzuty...

P.S. Za ponad 35 minut rozmowy wziął 40 zł, więc i tak w porównaniu do całej sprawy z
HM to jest tylko parę złotych. skomentuj
2011-02-22 15:15:25 | 83.23.25.* | Jesus
BTW. ZPAV żąda właśnie ok. 30.000 zł (nie sprecyzowałem dokładnie) skomentuj
2011-02-22 19:14:00 | 46.112.245.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
JESZUE - W-Y-P-I-E-R-D-A-L-A-J JUŻ STĄD, BO TWOJA GŁUPOTA STAJE SIĘ CORAZ DOKUCZLIWSZA DLA OTOCZENIA !!! [15]
Jezus, w-y-p-i-e-r-d-a-l-a-j już z tego forum, bo Ty zarażasz Twoją głupotą innych
pacjentów tego forum. A ten pseudo-prawnik to taki sam kretyn jak Ty, więc powinien
Cię skroić na co najmniej 400 pln-ów za te 35 minut.

Jezus, Ja nie wiedziałem, że na tym świecie są takie matoły. Ale jak tak, to
gratulacje dla HP, dla ZPAV i innych co doją frajerów.

Pozdrowienia dla dojarzy - nie odpuszczajcie nikomu, bo jak komuś odpuścicie, to on
będzie mieć odpuszczone, a kasa powinna przepływać od frajerów do przedsiębiorczych,
GŁUPI JASIO ZE WSI skomentuj
2011-02-22 20:14:24 | *.*.*.* | olgierd
Ciekawe ile powinienem sobie zaśpiewać za możliwość czytania tego blogaska... Chyba
czas na poważnie rozważyć jakiś abonament.

Jesusie, żeby było jasne: nie ma takiego wykroczenia jak "pobieranie plików". Kwota
odszkodowania, o której się tu mówi jest wyciągnięta sam już nie wiem z jakiego
kapelusza. Tyle ode mnie w tym temacie ;-) skomentuj
2011-02-23 00:58:33 | *.*.*.* | spex
A najlepsze z tego co gdzieś ostatnio czytałem, to w sąd w USA dość znacznie
ograniczyły żądania ZAIKSów. I kazały zapłacić 7USD/mp3, przy ządzaniach na poziomie
właśnie 30 000 USD. skomentuj
2011-02-23 18:05:02 | 95.48.144.* | statek widmo
bo te kwoty zaiksu jak i hapro media są wyciągnięte nie powiem skąd... nie mają
żadnego odzwierciedlenia co do rzeczywistego faktu. Oni po prostu szukają naiwnych
jeleni co im kasę dadzą za nic. Jak dojdzie do jakiejś rozprawy i wyroku skazującego
to ta kwota na pewno będzie o wiele, wiele niższa. skomentuj
2011-03-03 03:37:48 | 75.34.35.* | głupia blondynka
Wiem, że źle zrobiłam, również dostałam maila o prawach autorskich do piosenki N.
Kukulskiej.
Miałam 0 ściągnięć i czy mimo to będę musiała zapłacić ten 1000zł jak piszeci?
Nic im nie podawałam, jestem za granicą.. nie dzwoniłam do nich ani nic..
Odpiszecie mi? skomentuj
2011-03-03 10:26:14 | 88.220.117.* | Andrze1964
Przeczytaj to Oto jak działa słynna komisja antypiracka.i do czego ,me doprowadziła

Na moim chomiku rzekomo odnaleziono utwór Natali Kukulskiej. Dostałem informację że
mam wysłać meila i
zadzwonić pod wskazany numer, oraz usunąć utwór. zrobiłem to.Utworu sam nie wrzuciłem
na chomika został
po prostu zachomikowany przez kogoś z domowników.
Zadzwoniłem na wskazany numer, a tam dowiaduje się że mam zapłacić tysiąc złotych
albo sprawa trafi do
sąndu. Pytam się za Co? nie umieściłem tego utworu w sieci. niech szukają osoby która
to zrobiła.
ale nie uprzejma panie ciągle namawia mnie do zapłacenia 1000 zł grzywny z czego mam
zapłacić? ja jestem rencistą i mam 984 zł renty.Za co dostaje
rentę za to że będąc w wojsku służąc temu krajowi zostałem kaleką za to przez
dwadzieścia lat wypłaca mi
się rentę która starcza na wegetację, jeszcze ciągną ode mnie pieniądze na leki
Mało tego, jestem człowiekiem niepełnosprawnym poruszam się na wózku, mam inne
poważne komplikacje
zdrowotne. Bardzo słabe serce Ciągłe zastraszania mnie sądem olbrzymimi grzywnami
W efekcie Rozmowa z Panią przez telefon skończyła się interwencją pogotowia
ratunkowego które przyjechało ponoć na sygnałach gdyż zostałem nieprzytomny przy z
telefonem w ręce. I za co to wszystko? za jeden utwór muzyczny którego na dodatek nie
umieściłem w internecie?
Pytam Się kto kogo ma podać teraz do sądu. Mnie za nie umyśle zachomikowanie utworu
który w żaden sposób nie jest oznaczony że nie wolno go chomikować. a przecież jest
tam miliony piosenek
A może to ja mam zaskarżyć Panią z pod numeru telefonu 224080400 która w dniu 2 Marca
o godzinie 11:22
przeprowadziła rozmowę z właścicielem chomika o niku z chomika ad1964 doprowadzając
do poważnych komplikacji
zdrowotnych zagrażających życiu. A może zamiast dobijać chorych ludzi zajęli by się
prawdziwymi piratami którzy hurtowo kopiują i sprzedają nie legalną muzykę
Mam kilku światków i zespół karetki pogotowia który mnie ratował . Czy tak ma
wyglądać. nie zacytuje słów które wypowiedział lekarz gdy się dowiedział z powodu
czego to się stało nie nadają się do publikacji
Czy tak ma wyglądać egzekwowanie prawa w Polce. Krajowi któremu oddałem swoją
młodość przepłacając służbę wojskową zdrowiem
pytam się czy tak wygląda Polskie prawo?

z poważaniem 47 letni inwalida wojskowy który od ponad 20 lat jeździ na wózku i ma
problemy zdrowotne z winy wojska a teraz jeszcze o mało nie zabili mnie z powodu
jakieś głupiej piosenki

ad1964@tlen.pl skomentuj
2011-03-03 13:30:43 | 212.114.200.* | ~~
Jeziu - weż no ty sobie spokojnie usiądź an swoim urzędniczym krzesełku, kawe wypij,
zajmij się urzędowniem, a nie w godzinach pracy p******* ZAiKSowe na forach
wypisujesz, co? skomentuj
2011-03-03 13:46:17 | 95.48.144.* | statek widmo
Gdyby tak prokuratura miała się zajmować takimi p********* to w sądach nie byłoby
innych spraw tylko te na wniosek Hapro Media. Swoją drogą niezłą reklamę robią swojej
firmie i wykonawcom któych wydają. Na niektórych forach już widać bojkot i ludzie
zarzekają się, że nie będą kupować wydawnictw HP. Wcale się nie dziwię. skomentuj
2011-03-03 14:06:07 | 178.73.63.* | hamsterhamster
no i taki poważny weteran wojenny, a siedzi na chomikuj...nie ładnie nie ładnie:D skomentuj
2011-03-03 14:39:33 | 88.220.117.* | Andrze1964
Nie wiem czy jesteś mężczyzną czy kobietą ale nie wykluczone że sam trafisz do wojska
gdzie czego Ci nie życzę broń Boże ale sam możesz zostać okaleczony w wojsku wypadki
są na porządku dziennym , I nie jestem weteranem tylko inwalidą wojskowym, poszedłem
odsłużyćyć swoje dwa lata jak każdy6 chłopak nie moja wina że mnie okaleczono.
A chomik jest przecież dla wszystkich nie ma kategorii wiekowej czyż nie mam racji skomentuj
2011-03-03 14:44:33 | 178.73.63.* | hamsterhamster
im hamster hamster, im shemale and i like S&M skomentuj
2011-03-05 11:46:17 | 77.254.216.* | Były właściciel chomika
czy nastąpiło jakies dalej w związku z daną sprawą? skomentuj
2011-03-05 12:09:01 | 77.254.216.* | Były właściciel chom
czy dostał ktoś jakieś wezwanie do prokuratury albo odwiedziła go policja? skomentuj
2011-03-05 20:11:42 | 88.220.117.* | Andrzej 1964
Nic mi o tym nie wiadomo aby kto s dostał jakie s wezwanie do sądu czy co s w tym
rodzaju Ja swoją sprawę przekazałem policji do spraw przestępczości komputerowej i od
razu powiedział że to oszustwo żebym czasem nie płacił, na razie bada te sprawę ale
ktokolwiek dostał takie wezwanie niech nie płaci. Bo to oszuści jak będę wiedział coś
więcej to napiszę skomentuj
2011-03-06 22:52:26 | 77.254.217.* | Były właściciel chomika
Dziękuję bardzo za informację :) Będę śledzić na bieżąco nowe informacje. Chciałabym
jeszcze zapytać czy dawno otrzymał Pan to "wezwanie" od tej firmy? skomentuj
2011-03-07 11:05:23 | 88.220.117.* | Andrzej 1964
Pierwszego marca, jak do tej pory nikt się nie odezwał skomentuj
2011-03-07 21:31:58 | 83.21.139.* | huxxx
ja akcje z HM miałem na początku stycznia i narazie nic mi nie przyszło ani z
prokuratury ani z policji!!!! a jak dzwoniłem do prokuratury Mokotów to powiedzieli
ze do nich przychodzą tonami papiery każdego dnia a sprawy są umarzane!!!:D skomentuj
2011-03-09 17:05:50 | 213.158.217.* | Andrzej 1964
Do mnie jak na razie też się nikt nie odezwał, znajomy prawnik radził pozwać do sądu
panią która doprowadziła mnie do ataku serca swoim tonem i naiwnym powtarzaniem że
zapłacę 300 tysięcy albo pójdę na pięć lat do więzienia, jedynym wyjściem jest się z
nimi układać i zapłacić tysiąc złotych. Ale dałem sobie spokój musiałbym mieć
nagranie tego co ta Pani mówiła, ale wyobrażam sobie że nie jednemu człowiekowi serce
podeszło go gardła gdy usłyszał takie pogróżki. Bo inaczej tego nazwać nie można
tylko normalnie branie człowieka na zastraszenie widocznie mają z tego zyski ludzie
się przestraszą i płacą. A to właśnie nimi powinien się ktoś zająć na grożenie komuś,
pogróżki itp. też jest paragraf karny. skomentuj
2011-03-23 10:20:44 | 178.56.177.* | losia
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [0]
a jak to się ma do znikomej szkodliwości społecznej? Rozumiem jeśli ktoś ma gigabajty
plików do których prawo "posiada" HM i nazwijmy się "profesjonalnie zajmuje
rozpowszechnianiem"( a bywają takie chomiki). A jak jedna piosenka to skąd te
tysiące złotych odszkodowania? Nie dajmy się zwariować... skomentuj
2011-03-23 10:53:19 | 109.243.93.* | wez-kredyt.pl
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [0]
Do zgodnego z prawem przetwarzania wrażliwych danych osobowych, konieczne jest
uzyskanie przez "chomikuj.pl" zgody użytkownika wyrażonej na piśmie, jeżeli taka
możliwość nie wynika wprost z przepisów ustawy. skomentuj
2011-03-23 14:06:56 | 77.253.208.* | mania88
Ja też to dostałam i tylko odpisałam na e-maila. Niby jakieś dostałam wezwanie, że
mam gdzieś dzwonić, ale tego nie zrobiłam bo wtedy by mi kazali płacić. Poprostu olej
to tak, jak ja i tyle. Setki jest takich osób i myślisz, że cię podadzą do sądu?
wątpię... Też miałam zero ściągnięć, więc piosenki w żaden sposób nie
rozpowszechniłam. Napisz im w e-mailu, że jak zostałaś poproszona o usunięcie tego
pliku to tak zrobiłaś i tyle. skomentuj
2011-03-23 16:30:02 | 81.15.250.* | aluska08
również takie widomości otrzymałam i zaczęłam wariować, ale nigdzie nie zadzwoniłam.
Napisałam tylko tyle, że usunęłam piosenkę z chomika (Natalia Kukulska -Wierność jest
nudna). W ten sam dzień skontaktowałam się z prawnikiem, który powiedział, że mam
nigdzie nie dzwonić i ze śmierci mu szwindlem. Jutro zamierzam jeszcze zapytać się o
tą całą sytuacje innego prawnika, mam nadzieję, że 100%towo rozwieje moje wszelkie
obawy.
@Andrzej 1964: bardzo mi przykro z tego co Cię spotkało. Mam jedno pytanko do Ciebie?
Czy jak poszłeś na policję z tą sprawą od przestępczości komputerowej to zabrali Ci
komputer czy coś w tym rodzaju? skomentuj
2011-03-24 12:20:27 | *.*.*.* | olgierd
Nawet nie zauważyłem kiedy liczba komentarzy pod tym tekstem przekroczyła tę pod
tekstem o Alior Banku. skomentuj
2011-03-31 18:41:13 | 178.42.78.* | mmmmmmmmmmm
aluska08 Ja również dostałam taką wiadomość na razie tylko usunęłam plik. Możesz
napisać co ci powiedział inny prawnik? Czy robiłaś coś jeszcze skomentuj
2011-04-02 17:07:17 | 91.214.0.* | xyt
czy ktoś w tej sprawie dostał inne wezwanie niż mailowe? skomentuj
2011-04-03 16:53:49 | 80.48.154.* | nn212
cicho szszszszaaaaaaaaa skomentuj
2011-04-05 00:41:09 | 188.146.172.* | huston
Witam. W czerwcu 2010 I wezwanie, wrzesień II od HP (email), nie dzwoniłam ani nie
pisałam ze strachu. W połowie marca moja mama dostała wezwanie z policji. Została
przesłuchana w sprawie "naruszenie praw autorskich w sieci" (internet jest na mame).
Nie przyznała się do niczego bo nic jej nie mówiłam, zresztą teraz też mówię że nie
mam pojęcia co się stało... Panie Olgierdzie! co mam teraz zrobić? przyznać się,
wziąść całą wine na siebie czy czekać na kolejne pisma. Jest jakakolwiek szansa
wybrony z tej sytuacji? Z góry dziękuję za odpowiedź, proszę bez szyderczych
podtekstów Głupiego ze wsi! skomentuj
2011-04-05 02:24:50 | 83.18.102.* | buczek2007
Kliknij Start -> Uruchom

Wpisz tam:
cmd
i kliknij "OK".

Wpisz w tym nowym okienku
format C:
i nacisnij ENTER.

To ci da szanse wybrony.... skomentuj
2011-04-05 08:55:48 | *.*.*.* | olgierd
LOL :) skomentuj
2011-04-05 09:26:56 | 91.214.0.* | xyt
Huston, o co policjanci pytali mamę? skomentuj
2011-04-05 12:00:20 | 46.113.205.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
HUSTON - NIE SŁUCHAJ BUCZKA-007-zgłoś-się, BO ON NIE WIE W CZYM RZECZ !!! [98]
Formatowanie dysku nie usuwa jego zawartości lecz jedynie zamazuje ścieżki dostępu.
Dlatego najlepiej spal komputer. Jeżeli jednak chcesz go zachować, to skombinuj
sobie silny magnes i poddaj jego działaniu Twój dysk twardy tak długo aż stanie się
miękki.

Ewentualnie ściągnij sobie piracką wersję programu do zamazywania danych na dysku. A
tak w ogóle to ta policja chyba za słabo biła, że Twoja mama się nie przyznała do
winy. Za komuny to było nie do pomyślenia. Pacjent musiał się przyznać albo wracał
martwy z komisariatu. Taki porządny system został obalony.

Policja powinna się wzorować na Feliksie Dzierżyńskim.

Pozdrowienia dla Ciebie, dla mamy i dla policji,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. Jasio już nieraz dawał Wam rady aby powiedzieć, że wszystkie utwory są Waszymi
dziełami. Wtedy mucha nie siada. Ale głupole pozostaną głupolami. skomentuj
2011-04-05 13:21:54 | 193.200.150.* | Bartosz Kaziuk
To jak to w końcu jest? Na portalach trąbią o doniesieniach do policji, tymczasem
wiadomości od "pokrzywdzonych" - o ile to rzeczywiście "pokrzywdzeni", a nie
podstawieni przez organizacje antypirackie osoby, mające uwiarygodnić działania -
wskazują, że zawsze na początku wysyłana jest wiadomość z propozycją ugody.

Z kolei na stronie ZPAV czytamy, że do kilkudziesięciu użytkowników portali typu
chomikuj rozesłano upomnienia (domyślam się, że chodzi o te wiadomości z propozycją
ugody), a sprawy użytkowników p2p skierowano do policji. Niby logiczne - lepiej się
"dogadać" i wyegzekwować pieniądze, zamiast się procesować.
Ale jak to jest naprawdę? Organizacje zwracają się do organów ścigania czy nie? A
może zwracają się tylko w wypadku, gdyby ktoś nie reagował na wiadomości?

Z innej beczki. Zauważyłem, że sprawy opisywane w tym temacie dotyczą wyłącznie
plików muzycznych. Czyżby udostępniający filmy byli póki co bezpieczni? Widzę, że
mnóstwo użytkowników wrzuca gigabajty filmów, tak starszych, jak i najnowszych.
Właściwie w pewnym sensie podziwiam ich odwagę bądź niefrasobliwość :] skomentuj
2011-04-05 13:53:35 | 81.15.250.* | aluska08
drugi prawnik powiedział mi dokładnie to samo, żebym się nie przejmowała, bo Hapro
Media nic mi zrobić nie może, a po za tym od wezwania na e-maila nic nie dostałam,
więc nie ma się czym martwić. Mój kolega również się popytał prawnika i wszyscy mówią
to samo, żeby się nie przejmować :) skomentuj
2011-04-05 16:21:59 | 192.100.112.* | a1b2c3d4
czy kogoś z was dostał maila z wezwaniem dotyczącym utworów Gaby Kulki? skomentuj
2011-04-05 17:15:15 | 91.214.0.* | xyt
ja dostałem skomentuj
2011-04-06 14:22:22 | 95.49.2.* | mmmmmmm
kurcze nie wiem co robić. Czy zadzwonić do nich czy nic nie robić. Boje się troche skomentuj
2011-04-15 21:33:41 | 91.214.0.* | xyt
Dostałam dziś wiadomość od policjanta, który kontaktował się z firmą Jazz Boy. HM
wykupiła prawa autorskie do płyty G. Kulki. skomentuj
2011-04-16 09:23:19 | 91.214.0.* | xyt
Prostuję wczorajszą wypowiedź. Spółka JS zawarła umowę z HM na podstawie której
przekazali Hapro Media Polska Sp. z o.o. prawo do reprezentowania praw producenta do
fonogramu Kucz&Kulka wydanego przez nich. Przedmiotem roszczenia nie są prawa
autorskie, a prawa pokrewne - czyli prawa producenta w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim.

Czy ktoś mi pomoże przełożyć to na polski?? skomentuj
2011-04-16 09:27:17 | 91.214.0.* | xyt
Czy oni mają prawo ubiegać się o odszkodowanie w tej sytuacji. JS każe kontaktować
się z nimi w sprawie naprawienia szkód, itd...

Policja uważa, ze mają. skomentuj
2011-04-18 16:19:04 | 91.214.0.* | xyt
Ludzie, napiszcie co się u Was dzieje.... skomentuj
2011-04-18 18:38:44 | 95.48.144.* | statek widmo
nic się nie dzieje, przestań się spinać i daj sobie spokój jak większość skomentuj
2011-04-18 21:13:57 | 80.51.86.* | maryjan2
łopot skrzydeł mew jedynie:) skomentuj
2011-05-01 23:28:15 | 83.21.150.* | huxx
czy ktos widział ten komentarz na innym poście olgierta. ...polecam:D

2011-03-18 17:14:12 | 95.49.238.* | Jan Mocny
Re: Hapro Media czyli kup Pan sobie święty spokój [0]
Dot: Pan Jakub Majoch

Witam,

Poszukuję osób, ktore na przestrzeni ostatnich lat zostały oszukane przez Pana
Jakuba
Majocha.
Z tego, co mi wiadomo jest wiele takich osób w szczególności na terenie Warszawy i
okolic.
Działanie Pana Majocha jest proste - zamawia usługi w różnych firmach i nie płaci za
nie.
Ma juz na swoim koncie wyrok karny w zawieszeniu, za wyłudzenie pieniędzy od firmy
ze
śląska.
Obecnie prowadzi wytwórnie muzyczną Hapro Media w Warszawie.
Prosze o kontakt osoby, które nigdy nie odzyskały swoich pieniędzy, a chciałyby to
teraz zrobić.


Pozdrawiam

jan_mocny1970@o2.pl skomentuj
2011-05-02 21:48:47 | 178.37.64.* | Były właściciel chom
czyli jak widzę z powyższych komentarzy nadal nikt nie został skazany w związku z
firmą hapro media. A czy ktoś jeszcze oprócz użytkownika "huston" dostał jakieś
wezwanie z policji? skomentuj
2011-05-03 12:25:56 | 91.214.0.* | xyt
użytkownik "huston" wydaje mi się mocno podejrzany...
nawiązałam kontakt z wieloma osobami, w tym z takimi, które dostały wezwania już w
wakacje zeszłego roku i nic się u nich nie dzieje w tym temacie, zdążyli już nawet o
firmie na H zapomnieć... Ja niestety nie mogę ... Pisałam do pana Jana , ale
odpowiedzi nie otrzymałam. Jest też pewien użytkownik Randal, który na forach itd
pisze informację o oszustwach tej firmy. I mam zagadkę nadal. Bo dla świętego spokoju
to wiadomo... skomentuj
2011-05-03 18:14:57 | 91.214.0.* | xyt
osoby, które mają nasz problem proszę o kontakt: gosizm78@wp.pl skomentuj
2011-05-04 19:02:06 | 89.174.216.* | kubakuba-87
Witam. Tydzien temu mnie dojechali o kukulska.... Ma ktos jakas spawe w sadzie???
Albo po dlugim okresie czasu go nachodza itp???? skomentuj
2011-05-05 15:36:47 | 91.214.0.* | xyt
kubakuba-87 który miałeś numer na wezwaniu?

huxx napisz do mnie jak możesz, bardzo mi zależy, plisss
albo ktoś kto sie z nimi kontaktował telefonicznie skomentuj
2011-05-05 17:10:15 | 89.174.216.* | kubakuba-87
xyt jaka mam pewnosc ze nie jestes od nich? Mam tam jakis tzw numer sygnatury ale to
chyba nie jest wazne? skomentuj
2011-05-05 18:42:13 | 91.214.0.* | xyt
pytam z ciekawości, bo ja miałam nr sygnatury ponad 2000 a dostałam wezwanie ponad
miesiąc temu; dziewczyna, która dostała 3 tyg wcześniej miała chyba 1400 któryś.
Ciekawe ile przez ten czas zdążyli wysłać wezwań po prostu. Właściwie to masz rację,
nie pomyślałam, że to Cię identyfikuje. A ja niestety nie jestem od nich, tylko sama
się z nimi borykam i już mam dość... skomentuj
2011-05-05 19:36:13 | 89.174.216.* | kubakuba-87
Ja dostalem pod koniec kwietnia i mam numer ponad 3000!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zaraz
pomysle ze oni sobie tylko tak strasza....Jest ktos kto ponosi konsekwencje???? skomentuj
2011-05-05 20:09:53 | 91.214.0.* | xyt
No to 1000 wezwań przez miesiąc. A chomik wielki jest:) Jak oni to ogarniają... Ja
mam trochę za słabe nerwy do tego niestety. skomentuj
2011-05-05 20:28:33 | 89.174.216.* | kubakuba-87
xyt ale myslisz ze nas jakos dopadna??? WPISUJCIE NASTEPNI KTORZY MAJA Z NIMI
PROBLEM!!!!!!!!!!!! skomentuj
2011-05-05 20:36:23 | 91.214.0.* | xyt
Nie wiem... Jak do nich nie pisałeś to chyba masz większe szanse... skomentuj
2011-05-05 20:39:54 | 79.186.59.* | huxxx
kiedys wysłałem pisamo do prokuratury w mokotowie z zapytaniem czy wpłyneły juz
jakies zawiadomienia z HM a oni mi odpisali:
Warszawa, dnia 25.01.2011 r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.01.2011r. o nadeslanie informacji
dot. kierowania wniosku o wszczecie postepowan karnych przez firme Hapro
Media Sp.z.o.o. informuje, iz do tut. Prokuratury wplynelo ponad 40
zawiadomien w/wymienionej spólki.

dodam ze kilka dni po wysłaniu pisma do prokuratury zadzwoniłem i spytałem sie czy
jestem na "czarnej liście" jakas Pani odp: nie jestem dzis w stanie odp na to pytanie
bo zawiadomienia z HM do prokuratury wpływają tonami ale bardzo dużo "wniosków jest
oddalonych"(cos w tym stylu). i od tamtej pory wogóle sie tym nie przejmuje bo nie
wsadzą mnie za 1 utwór który jest wart 3 zł (o ile sie nie myle- pisałem juz o tym
wczesniej).

pozdrawiam i głowa do góry~!!!!!:D skomentuj
2011-05-05 20:48:41 | 91.214.0.* | xyt
huxxx mógłbyś napisać do mnie na maila bo mam pytanie, którego nie chciałabym zadawać
na forum skomentuj
2011-05-05 20:52:37 | 79.186.59.* | huxxx
zapomiałem dodac:
pismo przyszło mi na poczte e-mailową z pieczotką w lewym górnym roku: Prokuratura
Rejonowa.....blebleble potem treść pisma a pod treścią druga pieczątka:
p.t.Z-ca PROKURATORA REGIONALNEGO
Warszawa Mokotów
...................imię i nazwisko osoby podpisanej

te pismo wydaje sie wiarygodne a nie jak te smieszne ugody z HM:D:D śmiech na sali skomentuj
2011-05-05 20:52:39 | 79.186.59.* | huxxx
zapomiałem dodac:
pismo przyszło mi na poczte e-mailową z pieczotką w lewym górnym roku: Prokuratura
Rejonowa.....blebleble potem treść pisma a pod treścią druga pieczątka:
p.t.Z-ca PROKURATORA REGIONALNEGO
Warszawa Mokotów
...................imię i nazwisko osoby podpisanej

te pismo wydaje sie wiarygodne a nie jak te smieszne ugody z HM:D:D śmiech na sali skomentuj
2011-05-05 22:35:54 | 89.174.216.* | kubakuba-87
Jest nadzieja ze sie odczepia:) skomentuj
2011-05-05 22:43:15 | 79.186.59.* | huxxx
dokładnie!!!:D skomentuj
2011-05-06 21:39:24 | 91.214.0.* | xyt
hej! ja dziś dzwoniłam do prokuratury i powiedzieli, ze nie mogą udzielać informacji
jesli nie jesteś stroną w sprawie/// @huxx jak Tobie się udało? skomentuj
2011-05-06 22:53:20 | 83.21.133.* | huxxx
pisałem ze podąłem swoje dane i poproostu sie zapyrtąłem czy jest złożone
zawiadomienie na moje nazwisko- poprostu!!!! skomentuj
2011-05-07 09:41:04 | 91.214.0.* | xyt
ok, dzięki. a nie wiesz z jakiego powodu są oddalane te sprawy? skomentuj
2011-05-07 15:09:34 | 83.21.165.* | huxxx
z braku stwierdzenia konkretnego sprawcy:) podobno....!!!!:D skomentuj
2011-05-07 15:48:24 | 91.214.0.* | xyt
@huxx odezwiesz się do mnie na maila? gosizm78@wp.pl to ważne skomentuj
2011-05-07 16:07:56 | 83.21.165.* | huxxx
xyt niestety sie nie odezwe!!!:Djaka mam pewnosc ze Ty to TY a nie jakas rakieta z
HM!!!:D skomentuj
2011-05-07 18:13:04 | 91.214.0.* | xyt
nawet cię rozumiem, dobra to zapytam tu i tak nie mam nic do stracenia chyba
doczytałam się z wcześniejszych twoich postów, ze nawiązałeś z nimi kontakt
telefoniczny
chodzi mi o to jakie oni mieli Twoje dane, bo ja też do nich niestety zadzwoniłam i
maja mój nr tel i zastanawiam się czy to ma duże znaczenie... bo widzisz, ja nie mogę
sobie pozwolić na żadną sprawę karną skomentuj
2011-05-07 18:37:07 | 91.214.0.* | xyt
a oni tak po prostu przestali do Ciebie dzwonić? skomentuj
2011-05-07 21:13:48 | 83.21.150.* | huxxx
ja skonczyłęm do nich dzwonic a oni wtedy powiedzieli , że składają wniosek do
prokuratury- a ja na to : PROSZĘ BARDZO!!!! skomentuj
2011-05-07 21:23:50 | 83.21.150.* | huxxx
ja równiez nie mogę sobie pozwolic na sprawę karną poniewąż mam taką a nie inną
prace. najwiekszy błąd był taki ze zadzwoniłęm ze służbowego numeru a w dodatku
podałem im swoje dane łącznie z PESEL- ale mam to w dup...ie . nie posadzą mnie do
paki za jakis z*****.....ny utwór kukulskiej a poza tym jest jeszcze taka grupa
zawodowa jak prawnicy:D:D skomentuj
2011-05-07 21:30:14 | 83.21.150.* | huxxx
xyt moge elentualnie podac Ci moje gg skomentuj
2011-05-08 09:55:00 | 91.214.0.* | xyt
podziwiam twój optymizm, mnie można zastraszyć byle czym jak się okazuje:) od
miesiąca jestem nie do życia, cała wiosnę mi zmarnowali dranie; w sumie to zła jestem
na siebie i na nich, że tak się dałam wmanewrować
gg 20687761; dzięki wielkie!! skomentuj
2011-05-26 14:22:57 | 83.21.147.* | huxxx
co tak ucichło na tym forum????!!!:D skomentuj
2011-05-26 18:02:01 | 81.190.105.* | !!!!
Też dostałem coś takiego od HM ale jak czytam tutaj po prostu to oleje i poczekam aż
przyjdzie coś do domu.

P.s dodam fakt że mnie namierzyli dopiero 24 maja a utwór mam już od ponad 2 miesięcy
(co jest bardzo dziwne) skomentuj
2011-05-26 18:50:57 | 93.10.142.* | kotus1
tez dostałam:(do jutra mam sie zdecydowac.niepotrzebnie odpisałam na email :( i teraz
to juz chyba lipa... skomentuj
2011-05-26 19:23:36 | 89.76.99.* | fan fun
Mam pytanie! Jesteście tacy głupi naprawdę, czy wam ktoś za to płaci?! Zamieszczacie
a później płaczecie... Szkoda że przy podpisaniu "umowy" z HM nie można zakupić
szczyptę rozumu. Szczerze Wam życzę małe rozumki postępowania sądowego i sporych
kosztów z nim związanych! Jasiu! może by otworzyć jaką poradnie terapeutyczną na wsi
dla "chomiczków"? skomentuj
2011-05-26 19:30:43 | 89.76.99.* | fan fun
Swoją drogą huxie, nie sądzisz, że skoro udało Ci się nawiązać korespondencję z
prokuraturą (i tylko Tobie odpowiedzieli) to musisz być na "czarnej liście". Jesteś
niezwykle bohaterski w tym co piszesz. Według mojego tarota, do więzienia owszem nie
wsadzą ale zawiaska masz jak ta lala:) skomentuj
2011-05-26 20:48:21 | 83.21.147.* | huxxx
fan fun ciekawe ile Tobie zapłacili za pisanie takich herezji. skomentuj
2011-05-26 20:58:24 | 83.21.147.* | huxxx
napewno rakieta Cie zatrudniła do swojego "klubu" skomentuj
2011-05-26 22:08:39 | 89.76.99.* | fan fun
Huxxx! Uważaj! Twoja głupota Cie goni :) skomentuj
2011-05-26 22:24:59 | 81.190.105.* | !!!!
huxx dostałeś pismo w styczniu czy do tej pory ci wysłali coś, przyszła policja itp.
czy podpisałeś ugodę ? skomentuj
2011-05-26 22:25:51 | 81.190.105.* | !!!!
i jakie znaja twoje dane bo u mnie tylko imie nazwisko IP i e-mail (na e-mail ich już
zablokowałem) skomentuj
2011-05-27 10:00:23 | 93.10.142.* | kotus1
i co ja mam zrobić? mam dzisiaj zadzwonic i powiedziec czy chce ugody...nie stac mnie
na tę ich ugodę 1000 zł w dzisiejszych czasch to kupa forsy...mieszkam poza granicami
PL .O MATKO CO ROBIĆ,BO NIE WIEM...Pomocy! skomentuj
2011-05-27 14:14:25 | 81.190.105.* | !!!!
@kotus1 zrób tak jak ja , poczekaj poki nie wyślą ci nic do domu skomentuj
2011-05-27 17:27:22 | 89.229.69.* | 27
Również dostałem bonusa w postaci emila od firmy Hapro Media i udałem się do
prokuratora w stanie spoczynku i powiedział mi że cytuje " Przestępstwo jest
przestępstwem i firma HM MA OBOWIĄZEK POWIADOMIĆ PROKURATURĘ O POPEŁNIENIU
PRZESTĘPSTWA" więc podpisanie ugody nie zobowiązuje np Kazika czy Kukulską by po
wpłaceniu przez nas ugody nie wniosła sprawę do prokuratury. oni nie powinni
wychodzić z inicjatywą ugody tylko z marszu do prokuratury lecz jest pewien szkopuł
bo jedna piosenka "puszczona w eter" może być czynem mało szkodliwym i prokuratura
taki pozew do koszalina na podpałkę więc lepiej odrazu 1000 niech naiwni płacą...
prokurator również powiedział że cytuję "JA BYM NIE PŁACIŁ" tyle z mojej strony skomentuj
2011-05-27 17:33:14 | 89.229.69.* | 27
ps. moj nr sprawy to ponad 5400 skomentuj
2011-05-27 21:17:02 | 83.21.158.* | huxxx
27 ty to jestes konkretny facet- pełen szacun!!! tez jestem tego zdania !!!!! a nie
słuchajcie tych którzy mówią zeby płacic, myslicie ze HM nie czyta co sie pisze na
tym forum!!!:D a po drugie jak zapłacicie ugode dla HM, to kto wam da gwarancje ze
za ten sam plik nie bedzie was ściagał np.ZAIKS skomentuj
2011-05-30 09:21:42 | 78.117.4.* | kotus1
no tak,racja...poszperałam troche i dowiedziałam się że pan reprezentujący firmę hm
jest też na bakier z prawem,i to nie tylko poskim ale i z francuskim...jak można iść
na ugodę ż kimś kto sam nie jest bez skazy???
nie wiem co robić bo wrzucenie jednej piosenki do sieci to jak najbardziej jest
przestępstwo,ale czy jest to taka szkoda żeby płacić 1000 zł?to chyba lekka
przesada.porozumienie ugody w/g nich to zaplacenie 1000 zł ,jaka to ugoda?skąd ta
cena?ugoda to między innymi negocjacje,a wtym przypadku nie jest to możliwe...brak mi
słow,nie wiem co robić
a tak w ogóle to jestem ciekawa czy ktoś już miał sprawę,z tych ludzi co w zeszłym
roku dostali maile...jakos nikt nic nie pisze,czy już był w prokuraturze... skomentuj
2011-05-30 19:59:54 | 80.51.86.* | tacoczasunietraci
od listopada czekam na cokolwiek, z może i nie czekam....:))))))))))), szkoda czasu skomentuj
2011-05-30 20:16:44 | 89.76.99.* | fan fun
Mam nadzieję, że wkrótce zapuka do Was Pan policjant i porwie komputer do dokładnego
zbadania "byłej" zawartości. Dopuściliście się do czynów zabronionych za które trzeba
słono płacić. skomentuj
2011-05-30 20:48:48 | 188.146.115.* | huston
Proszę o pilny kontakt wszystkich co dostali WEZWANIE Z POLICJI :
a.slabosz@poczta.onet.pl skomentuj
2011-05-30 21:44:06 | 83.21.132.* | ~~~~
do mnie mogą wpadac.....komputer juz dawno został przerobiony na żyletki!!!!:D skomentuj
2011-05-30 21:51:32 | 81.190.105.* | !!!!
@FAN FUN może byś się już odczepił od nas i pilnuj żeby lepiej do ciebie nie przyszli
i ci kompa nie zgarnęli poza tym o 1 piosenkę nie dużo mogą zrobić skomentuj
2011-06-01 10:36:26 | 78.117.4.* | kotus1
huston,A ty byłeś na policji? skomentuj
2011-06-01 18:43:58 | 178.182.8.* | huston
Byłam na zeznaniach... skomentuj
2011-06-01 20:10:21 | 81.190.105.* | !!!!
i o co pytali ? skomentuj
2011-06-02 19:37:50 | 89.78.35.* | Bullet13
Jakieś 3 miesiące temu dostałam wezwanie na policję jako świadek w sprawie
udostępniania plików wydawnictwa Wagros. Złożyłam zeznania i dziś się okazało, że
dostałam kolejne wezwanie na policję ale już jako podejrzana. Czy ktoś miał podobną
sytuację? skomentuj
2011-06-02 20:09:35 | 81.190.105.* | !!!!
Bulet113 a czy dostales od Haspro media jakąś wiadomość i jesli tak to po ilu dniach
przyszedł list do ciebie ? skomentuj
2011-06-02 21:06:50 | 89.78.35.* | Bullet13
Nic nie otrzymałam. Dopiero na policji dowiedziałam się, że wydawnictwo Wagros
złożyło pozew o udostępnianie na portalu chomikuj ich książek. Co ciekawe dołożyli
sobie kilka dodatkowych tytułów których wogóle nie miałam zachomikowanych. skomentuj
2011-06-03 14:08:20 | 81.190.105.* | !!!!
A a to inna firma :P Bo tu wszyscy (tak mi sie wydaje) piszą o HASPRO MEDIA skomentuj
2011-06-03 16:19:38 | *.*.*.* | olgierd
Źle Ci się wydaje. Hapro Media. Nie "Haspro Media". skomentuj
2011-06-03 18:23:47 | 81.190.105.* | !!!!
Sorry :D skomentuj
2011-06-11 10:04:13 | 89.174.216.* | kubakuba87
Jaki macie ostatni nr sprawy?:) skomentuj
2011-06-12 03:01:49 | 178.37.229.* | e-prawnik-dobrze.wiedzieć
Witam ! Aby wytoczyć komuś sprawę potrzeba na to pieniądze. Wątpię że ta spółka
wytoczyła by tyle spraw , pytanie za co ..
Jeżeli ktoś zwas odpowiada na jakie kolwiek zastrzezenia czy pisma to robi żle,
ponieważ oni tylko czekają na Twoją odpowiedz gdzie będą mieli Twoje dane
(tel.Adres.email itp.).Najlepiej nieoddzwaniać ani nieodpisywać. Jest ustawa o
ochronie danych osobowych , tam wyrażnie jest napisane. Nie wy przechowujecie pliki
tylko spółka chomikuj.pl . To oni są w 90 % odpowiedziali co przechowują na dyskach.
W internecie można znalezc ze toczone są sprawy przeciwko nim. Powini ścigać osoby te
które jako pierwszy przyczyniły się do udostępnienia danego pliku w internecie
(chomikuj.pl). Czytałem niektóre wypowiedzi was , pisze jeden ze policja jak wpadnie
to wam przetrzepie komputer. No okej a co ma piernik do wiatraka. Jako uzytkownicy
danego konta macie dostep do tych plików jestem tego pewien ze jezeli ktoś ma konto
na chomikuj to nieprzechowuje tych plików na własnym dysku bądz jakś cześc , bo
zawsze gdzies znajdzie sie miejsce na muzyke czy film. A oni tylko ściągają od was
pieniądze , to jest dzisiejszy sposób na zarobek. Ja zniecierpliwością czekam aż ten
portal upadnie , bo to jest manipulacja i czychanie na ludzką głupote. Pozdrawiam. skomentuj
2011-06-13 09:58:36 | 109.243.136.* | kulka25
Ja dostałam wezwanie w styczniu, durna i głupia pojechałam i podpisałam umowę, teraz
płacę w ratach 1000zł Wiem, że nie powinnam płacić ani odpowiadać, ale po prostu się
przestraszyłam, a nie mogę sobie pozwolić na żadne sprawy bo mam malutkie dziecko na
wychowaniu. Czuje się jakbym płaciła komuś haracz za milczenie :/ Dlaczego taka firma
bezprawnie wyłudza od ludzi kasę za jeden utwór z jakiegoś durnego portalu, który
jest legalny(?!) Jest mnóstwo innych for, na którym są umieszczane zarówno filmy jak
i muzyka oraz e-booki i nikt z tym nic nie robi.... skomentuj
2011-06-13 10:28:51 | 77.253.55.* | e-prawnik-dobrze.wie
Jak wspomniałem wcześniej , sposobów na zarobek na ludzkiej głupocie , oczywiście nie
obrażając tu nikogo bo przecież każdy ma prawo do pomyłki , jak i prawo do
sprostowania pewnych spraw. Niestety pani zdecydowała się zapłacić za szkoda która to
nie pani wyrządziła. Rozumiem że trochę to panią przestraszyło. Według mnie taka
firma znajdzie pretekst , wytłumaczenie , oraz prawnie jest przygotowana chodź , nie
jest tak do końca , a zwykły zjadacz chleba niema pojęcia na temat prawa i jak
przychodzi do takiej sytuacji , panikujemy.

Internet to wolna strefa informacji. Za treści zamieszczone na portalu np.
(chomikuj.pl) odpowiada administrator tej strony jak i zasobami. Chomikuj.pl powinni
poinformować użytkowników , którzy zamieszczają taki plik który nadużywa prawa
autorskie , automatycznie go usunąc z serwisu bo takowo się dzieje , ale w przypadku
wystąpienia zadużyć , ze strony uzytkownika , powinien mieć to konto usunięte z
serwisu , a nie być zastraszany z ich strony. Używam określenia zamieszczają ponieważ
ukazuje się w różnych formach ( plik który wysyłamy na ich serwer , oraz odsyłacz ,
czyli link można powiedzieć który my zachomikujemy na własnym chomiku od kogoś . To
nie jest jednoznaczne z tym że plik zachomikowany , jest naszą własnością, wręcz
przeciwnie. skomentuj
2011-06-13 10:43:11 | 77.253.55.* | e-prawnik-dobrze.wie
Dzisiaj dopatrzyłem się pewnej nieprawidłowości na portalu chomikuj.pl. Otóż chodzi o
prawa autorskie:

Kawałek informacji o ochronie prawa autorskiego.

"Wydaje się, że nie ma przeszkód, by np. za pośrednictwem Chomika przesłać np.
członkowi swojej rodziny lub przyjacielowi płytę, którą nabyliśmy w sklepie.
Konieczne wydaje się jednak wtedy (ukrycie lub zahasłowanie folderu, by pliki te nie
były dostępne dla osób postronnych. " )

A tu wycinek wiadomości prywatnej z informacją która narusza prawa autorskie:

"W przypadku wykrycia w publicznym folderze któregoś z kont plików zawierających
takie treści, automatycznie usuwamy wszystkie ich kopie występujące na portalu. (Stąd
możesz dostać tę wiadomość nawet, jeśli w Twoim przypadku plik był w zahasłowanym lub
ukrytym folderze.)
Proszę upewnić się, czy pozostałe pliki zawarte na koncie nie naruszają prawa lub
regulaminu portalu Chomikuj.pl "

Sprawa wygląda następująco. W pierwszej informacji możemy dopatrzeć się , że prawo
pozwala przechowywać pliki nie naszego autorstwa po uprzednim ukryciu bądź założeniem
hasła na dany folder , a w drugiej informacji wynika że nawet pliki w zabezpieczonym,
ukrytym folderze stanowią pogwałcenie praw autorskich.

Pozdrawiam. skomentuj
2011-06-13 10:46:32 | 77.253.55.* | e-prawnik-dobrze.wie
Jeszcze mała notka do mojej informacji powyżej:

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu Chomikuj.pl

NAKAZY I ZAKAZY
Użytkownikowi zabrania się:
rozpowszechniania za pośrednictwem Konta i Folderów plików lub innych treści, do
których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji
lub rozpowszechniania w Internecie, za wyjątkiem promocji Utworów Partnera, skomentuj
2011-06-13 11:02:26 | 77.253.55.* | e-prawnik-dobrze.wie
Z mojej strony jest jedna pomyłka. skomentuj
2011-06-13 11:06:18 | 77.253.55.* | e-prawnik-dobrze.wie
Źle sformułowałem swoją wypowiedź, ponieważ nawet jeżeli nabędziemy drogą kupna płytę
z nagraniami to utwory przy zgrywaniu na komputer są poddane pewnej obróbce , tak jak
przy wgrywaniu na portal chomikuj.pl. Chciałbym zauważyć iż , serwis doczepia się do
nielicznych plików. skomentuj
2011-06-13 14:36:42 | 46.112.94.* | kulka25
Mi ta pani w HP powiedziała, że jak najbardziej możemy korzystać z takich portali jak
chomikuj.pl, ale np jakbym ustawiła tam hasło na dany folder z utworami lub go ukryła
to nic by się nie stało, a że go upubliczniłam i pobrań jednego nagrania było (aż) 3
dlatego dostałam wezwanie. W takim razie nie rozumiem po co takie portale powstają?
Inna kwestia - jest mnóstwo osób ukrywających się pod różnymi nicami, którzy mają
konta na tym forum jedynie z muzyką zarówno polską jak i zagraniczną i nie widzę, aby
chociażby portal chomiku.pl im to blokował.
Sama napisałam do chomikuj.pl z zapytaniem czy znają taką firmę HP i czy to co robią
jest legalne, to mi odpowiedzieli jedynie, że tamta firma wystosowała do nich pismo
aby podali im moje dane więc oni tak zrobili gdyż naruszyłam prawa autorskie.
Moje pytanie jest następujące, czy jest możliwość odzyskania pieniędzy? Czy sprawa
jest z góry przegrana? skomentuj
2011-06-13 19:16:04 | 77.253.55.* | e-prawnik-dobrze.wie
A czy pani wyraziła zgoda na podanie swoich danych osobowych ? Bo jeżeli nie to
powinna pani wnieść oskarżenie , o mocy prawa , na zasadzie ustawy która mówi o
ochronie danych osobowych. Oni sobie kpią z ludzi. Myślę że sprawa jest do
sprostowania. To jest zakłamana spółka . Przecież pani może się nie przyznać do
popełnionego czynu. Bardzo wielu użytkowników nie wie że pod dane konta podszywają
się hakerzy. skomentuj
2011-06-13 22:24:23 | 83.21.107.* | alibali8
witajcie,tez niestety mam taka sytuacje jak inni,a mianowicie dostalem wezwanie do
usuniecia plikow,tak uczynilem,i poinformowalem mailowo ta firme,ze zostaly
usuniete,i zadzownilem by wyjasnic sprawe, to Pani sobie zazyczyla tysiac zlotych,bo
jesli nie zgodze sie na ugode to pojda do prokuratury.
mial ktos juz sprawe w prokuraturze lub na policji z firma Hapro Media?
aha zaznaczę że chodzi tu o dzwonek który trwał 28 sekund. skomentuj
2011-06-14 13:03:19 | 83.21.107.* | alibali8
CZy ktoś miał sprawę w prokuraturze lub na policji z tą firmą?
proszę o jakąs odpowiedz.
pozdrawiam. skomentuj
2011-06-14 13:17:37 | 109.243.240.* | kulka25
Jeżeli chodzi Panu o portal chomikuj.pl to w regulaminie znalazłam taki zapis:
"Użytkownik, podając dane osobowe na stronach Serwisu, oświadcza, że:
* są one zgodne z prawdą;
* wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela Serwisu w celu
administracji Kontem, obsługi płatności oraz świadczenia usług w ramach Serwisu".
Czyli skoro to z góry narzucone, że jak założyłam konto to zgadzam się na
przetwarzanie danych to mieli prawo podać moje dane innej firmie?
Sprawa wygląda tak, że sama wyszperałam ten utwór w sieci, sama go wrzuciłam na
chomika ale zrobiłam to tylko po to by móc w zamian ściągać bajki dla córki. Ale
podobno winny się tłumaczy.... skomentuj
2011-06-14 13:20:24 | 109.243.240.* | kulka25
Alibali8 ja miałam taką samą sytuację, Pani zażądała 1000 zł, nawet rozłożyła mi na
raty bo mam trudną sytuację finansową i stwierdziła, że nawet jak ktoś się do nich
nie odezwie to i tak go znajdą po numerze IP komputera bo to przecież XXI wiek.... skomentuj
2011-06-14 13:47:41 | 188.137.91.* | Wisia
Ja dostałam wezwanie w styczniu, skasowałam plik z raz i to przeze mnie pobraną
piosenką i (niestety) napisałam maila, że plik został skasowany. Odpisali mi, że
pilnie mam się z nimi skontaktować telefonicznie, co też durna uczyniłam. Dopiero
później posiedziałam i poczytałam w necie co i jak. Mądry Polak po szkodzie. No ale
jak już trochę zmądrzałam to olałam całą sprawę i nie robię więcej nic. Myślę, że tak
jak tu wszyscy piszą, nie bardzo opłaca im się zakładać wszystkim spawy o jeden
udostępniony plik. Jak na razie cisza, do tej pory nie doczytałam się nigdzie, żeby
kogokolwiek ścigała prokuratura. Pozdrawiam. skomentuj
2011-06-14 13:51:39 | 83.21.107.* | alibali8
i co zapłaciłaś im?
a ile osób nie zapłaciło?
miał ktoś sprawę w prokuraturze lub na policji?oczywiście z tą firmą.
pytam bo zastanawiam się co robić.z internetu i tak korzystam z kafejki. skomentuj
2011-06-15 15:23:48 | 81.190.105.* | !!!!
ja dostalem taki list 25 maja na chomikuj i napisalem e-maila do nich ze usunąłem a
oni ze mam sie z nimi skontaktować.
zablokowałem ich na e-mail i czekam aż coś przyślą do domu do tej pory nic się nie
dzieje skomentuj
2011-06-16 13:20:41 | 77.253.50.* | nn-nn
Może ktoś jest w lokalnej sieci podłaczony ;) skomentuj
2011-06-17 14:07:30 | 194.24.164.* | płacze
bo to musi potrwac, ja po prawie roku dotałam wezwanie na policje... skomentuj
2011-06-17 14:58:08 | 81.190.105.* | !!!!
i co im powiedziałeś ? skomentuj
2011-06-17 15:12:29 | 194.24.164.* | placze
nic ide dopiero 21 skomentuj
2011-06-17 16:03:26 | 81.190.105.* | !!!!
a co masz zamiar powiedzieć bo wiesz wymówkę zawsze trzeba jakąś mieć ;] skomentuj
2011-06-17 16:08:32 | 194.24.164.* | płacze
czyli np co ? przeciez wszystko mozna sprawdzic! skomentuj
2011-06-30 15:54:05 | 81.219.70.* | problematyczna
płacze: i jak było? jakie pytania zadali? kontaktowałaś się z huston? bo mi na
e-maila nie odpisuje skomentuj
2011-07-05 18:24:36 | 83.26.107.* | @!@
@placze I co byłaś. Co mówili? O co pytali? skomentuj
2011-07-05 19:55:38 | 79.184.114.* | maniek241178
witam ja dostałem identyczne pismo od nich i o ten sam singiel chodziło tyle że inny
login w tytule i tez mam problem co z tym zrobić? najlepiej ich olać !!!

! skomentuj
2011-07-07 17:47:19 | 83.9.171.* | krycha333
Cenimy Twoją prywatność - staramy się zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa Twoich
danych. Dlatego nie przechowujemy Twojego adresu e-mail, a jedynie jego cyfrowy
odcisk pozwalający na porównanie go z adresem podanym przez Ciebie w procedurze
odzyskiwania zapomnianego hasła i innych podobnych sytuacjach.
Taka informacja jest na chomikuj.pl więc jeżeli nikt nie odpisze na maila od pani v
to nie powinni dojść do tego kto jest właścicielem chomika skomentuj
2011-07-13 02:10:28 | 80.54.212.* | Thora
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [2]
Witam.
Mam ten sam problem, a mianowicie, dostałam zaledwie kilka dni temu wiadomość na
chomiku.pl właśnie od firmy Hapro Media i, głupia-niegłupia, wysłałam im maila z
wiadomością, że usunęłam dany utwór (tak jak w wielu przypadkach - Natalii Kukulskiej
"Wierność jest nudna"). Potem zadzwoniłam, porozmawiałam, Pani, nazywana tutaj, z
tego co widziałam, Rakietą, dała mi czas na porozmawianie z którymś z rodziców (nie
jestem pełnoletnia). Nie wyobrażacie sobie, jakiego napędzili mi stracha. Nie spałam
całą noc, w końcu nie zarabiam, nie leżymy na pieniądzach, u mnie w domu zarabia
tylko tata, ale cóż, trzeba wypić piwo, które się naważyło. Porozmawiałam z mamą
(tata, jak mniemam, wściekłby się, a co za tym idzie, mogłabym pomarzyć o internecie
przez dłuższy czas). Zgodziła się, więc zadzwoniłam i mają mi wysłać Ugodę na dniach
drogą pocztową, gdyż mieszkam dość daleko od ich siedziby. Także otrzymałam do
zapłaty 1000 zł, z tym,że rozłożono mi to w ratach.
Przyznaję, byłam głupia, że w ogóle cokolwiek zamieszczałam publicznie i szczerze
mówiąc, można to uznać za lekcję do końca życia.
Widzę, że wielu z Was zwyczajnie 'olało' sprawę, ale ja wolałam nie ryzykować. Nie
mam zamiaru trafić do sądu przez jedną piosenkę. Nie chcę nabrudzić sobie w
papierach.
Aha, jeszcze jedno. Za radą jednego z komentujących zaczęłam wyczyszczać danego
chomika i jeszcze tej nocy całkowicie go skasuję. Wolę mieć pewność, że nagle nie
zaczną mnie ścigać o coś innego. Wiadomo jak to bywa w tych czasach.
W sumie piszę to dlatego, że jedna z osób prosiła, by ktokolwiek, kto również to
otrzymał, napisał.

Mam przy okazji pewne pytanie. Czy po opłacie całej należności, po tych 20
miesiącach, będę miała pewność, że żadna inna firma nie zgłosi się do mnie w związku
z tym nagraniem?
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Pozdrawiam,
Thora

P.S. Tak, Jasio, jestem idiotką, wiem o tym, ale jeśli mi o tym przypomnisz, to się
nie obrażę. skomentuj
2011-07-13 09:18:40 | *.*.*.* | olgierd
Niestety, ale płacąc komuś, kto podaje się za uprawnionego do reprezentowania
interesów jakiegoś twórcy -- niekoniecznie nim będąc -- nie możesz mieć tej pewności.
Jutro nawet ja mogę do Ciebie napisać ;-) skomentuj
2011-07-13 14:23:19 | 83.21.159.* | huxxx
popieram Olgierda- nie mozesz miec zadnej pewnosci. Pisałem wczesniej ze istnieją
inne firmy które mogą rządac od Ciebie kwoty 1000 zł w ramach zadość uczynienia!!!
Także musisz to przemyslec. Pozdrawiam skomentuj
2011-07-13 14:42:27 | 80.54.212.* | Thora
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [3]
Z tego, co czytałam na ich stronie internetowej, Natalia Kukulska też do nich
dołączyła, a nie mam w sumie jak sprawdzić, czy oni na pewno są uprawnieni. Tyle osób
pisze, że oleje sprawę, albo wyraża swoją niepewność w stosunku do HM, ale nie
widziałam, by pisał tu ktoś, kto był z tą firmą w sądzie i wygrał/przegrał sprawę. A
co do innych firm, to skoro raz za to zapłacę, będę miała jeden egzemplarz ugody, a
oni faktycznie reprezentują Kukulską, to nie wiem, czy inne firmy mogłyby nagle
zgłosić się po ten utwór, tym bardziej, że zanim skończę płacić ten tysiąc minie 20
miesięcy. Chomika już usunęłam zresztą, więc teraz nie będą już mieli o co się
przyczepić - tak myślę, choć teraz zastanawiam się, czy czasem nie przyczepiliby się
nawet o piosenek, których już nie ma.

A tak na marginesie, Panie Olgierdzie, więc co miałabym zrobić, jeśli nie płacić ?

Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam,
Thora. skomentuj
2011-07-13 20:08:35 | 109.196.145.* | Asder
Witam
Mam też podobny problem z tą firmą.
List od nich przyszedł mi na chomika 11.07 a odczytałem go dopiero dziś jak że nie
korzystam często z komputera i internetu.

Temat: Kampania Antypiracka

Nadawca: KampaniaAnt ypiracka KampaniaAntypiracka

Otrzymana: 11.07.2011 14:50
Hapro Media Polska Sp. z o.o.
02593 Warszawa, ul. Żaryna 7/27, tel (022) 408 04 00
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS 0000362282, Kapitał zakładowy 50
000,00 (wpłacony w całości)
www.kampaniaantypiracka.pl

Warszawa, dn. 11.07.2011 r.

HOLLOWAY
Użytkownik portalu Chomikuj.pl

Sygn. JB/2011/006020Podstawa Prawna: art. 70 par. 1 i 2, art. 78 par. 1, art. 80 par. 1, art. 116 par. 1
i 2, art. 122 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83).


Szanowny Panie,

Informujemy, że zamieszczenie przez Pana w sieci internet singla „Wierność jest
nudna” Natalii Kukulskiej jest naruszeniem reprezentowanych przez nas praw i
stanowi przestępstwo opisane w art. 116 par. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83) zagrożone karą
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Zwracam się z prośbą o pilne przesłanie na adres e-mail:
viktoriya.shalimova@qmmusic.pl potwierdzenia, że zamieszczone pliki zostały już
skasowane.

Jednocześnie prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie pod
jednym z numerów telefonów: (022) 408 04 00 lub 0-535-535-213.

W przypadku braku reakcji na niniejsze pismo będziemy zmuszeni przekazać sprawę na
drogę sądową, co może narazić Pana na poniesienie wysokich kosztów sądowych.Z wyrazami szacunku,
Viktoriya Shalimova
Dział Kontroli Nadużyć

Na podane numery telefonów nie zamierzam dzwonic,ani też na razie odpowiadac na
emaila.
Przeczytałem dostępne informacje znajdujące sie w necie o tej firmie,w GUS-ie mają
swój REGON.
Swojego chomika skasowałem,jako że nie miałem na nim nic ciekawego.
A ten plik mp3 Natalii Kukulskiej"wiernośc jest nudna" co to o niego jest wojna to go
skasowałem już dawno.Zaraz po tym jak dostałem na chomiku wiadomośc od admina że plik
jest chroniony prawami autorskimi.W sumie to był
raczej tytułowy refren z tego nagrania (dzwonek mp3) niż cały plik.
No i te udostępnianie danych osobowych przez
admina portalu Chomikuj.Czy to nie jest karalne?
Pewnie brak im kasy wiec szukają jelenia.
Nazwisko z :Viktoriya Shalimova.
Brzmi z rosyjska.

Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz
Asder
Dziękuje za odpowiedz skomentuj
2011-07-13 20:30:03 | 109.196.145.* | Asder
Dziwne że tej firmy nie ma w KRS http://krs.ms.gov.pl/Podmiot.aspx?nrregon=142403417 skomentuj
2011-07-13 20:34:37 | 109.196.145.* | Asder
Pod numerem ze strony nie ma ich ale pod tym 0000362282 znalezionym na powyższej
stronie są.
Tylko dlaczego nie mają tego numeru na stronie internetowej. skomentuj
2011-07-13 20:52:19 | 83.4.61.* | Nata22
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [5]
ja dostałam na maila ugodę do podpisania i zeskanowania. Mam ja im na maila
odesłać....
A miałam na tym cholernym chomiku płytkę R. Przemyk, którą ta firma wydała :( Wolę im
te100 zł przez 10 miesięcy płacić niż potem się bujać po sądach... a nawet jeśli nie
to nie chcę być cały czas zdenerwowana....
A chomika już usunęłam i mam od dziś w d... takie portale... :/ skomentuj
2011-07-13 20:54:27 | 83.4.61.* | nata22
0000362282 to jest ich numer KRS !! taki mi podali na ugodzie... skomentuj
2011-07-13 21:01:39 | 109.196.145.* | Asder
Takie rzeczy jak pisma ugodowe powinny byc wysylane nie przez emaila tylko zwykłą
pocztą.
To mi smierdzi szwindlem.Wyłudzeniem sporych sum.
Miałem kiedyś kilkanaście lat wcześniej podobną sprawę.Wszystko skończyło się na
policji jako że firma wyłudzała od ludzi pieniądze(na szczeście nie wpłaciłem ,ale
byłem swiadkiem). skomentuj
2011-07-13 21:10:52 | 109.196.145.* | Asder
Danych osobowych w żadnym wypadku nie podawaj. skomentuj
2011-07-13 21:17:04 | 109.196.145.* | Asder
Prawda jest taka.Jest kryzys więc trzeba "trochę"zarobic.W tym przypadku
kosztem ludzi.No i zrobic reklamę za darmo. skomentuj
2011-07-13 21:30:56 | 83.4.61.* | nata22
podałam już :/
ta babka chciała mi pocztą lub podpisać w ich siedzibie wysłać, ale wolałam mailem,
bo nie jestem a Warszawie....
Nie wiem juz jak to z nimi jest, bo wszędzie piszą, co innego, a każdy prawnik mówi
co mu pasuje...
Ja widziałam na ich stronie, że wydali płytę R. Przemyk- czyli mają do nie prawa ....
Wolę uniknąć policji, a jeśli są oszustami to fajnie jak policja by się nimi zajęła a
jakoś od tamtego roku działaja i nikt się ich nie czepia... skomentuj
2011-07-13 22:33:08 | 80.54.212.* | Thora
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [1]
Nata, ja też podałam dane osobowe, z tym, że wybrałam zwykłą pocztą. Wolę mieć
przynajmniej w razie czego egzemplarz ugody normalnie na piśmie, nie tylko na
komputerze, który w każdej chwili może się popsuć. I też wolę zapłacić i mieć z
głowy. A co do usunięcia konta z chomikuj - również należę do tego grona - co prawda,
zostawiłam drugiego chomika, na którym nie mam żadnych plików z wyjątkiem moich
autorskich powieści, ale do nich prawa mam tylko ja, więc nie mam co się bać.
Usunęłabym i tego, ale tam mam dużo znajomych, którzy oceniają moje prace.
W każdym razie, jeśli są oszustami (oczywiście, ja nic takiego nie mogę powiedzieć,
nie mam podstaw tak sądzić), to prędzej czy później ich firma upadnie, czyż nie? skomentuj
2011-07-14 07:13:03 | 83.4.57.* | nata22
Jak upadną to przynajmniej mniej ludzi będzie stratnych na 1000 zł...
A my się musimy dręczyć skąd wziąć tyle kasy nawet miesięcznie po 100 :(
Zwykły biedny człowiek zawsze zły i traci :( A administratorzy chomikuj.pl kurna na
Cyprze balują.... co za dranie !! skomentuj
2011-07-14 11:46:52 | 80.54.212.* | Thora
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [1]
No widzisz, tacy mają dobrze.
Ja i tak należę do tej grupy, która ma 'jeszcze' gorzej, bo musiałam powiedzieć o tym
przynajmniej jednemu z rodziców i, jako, że nie zarabiam, to moja mama będzie musiała
płacić.
Dostałaś już Ugodę? Ja dostałam dzisiaj, podpisane już ją mam, mama podpisała
upoważnienie, więc może już dzisiaj to odeślemy. skomentuj
2011-07-14 16:37:56 | 83.27.143.* | nata22
Ja wolę ich już nie denerwować swoją głupotą to im nie powiedziałam, bo jakoś to
spłacę ze stypendium... Ja mam wydrukowaną, ale facet w ksero źle mi zgrywał skan i
nie mam go na MP3 :( muszę jeszcze raz gdzieś zeskanować i pewnie im ją dopiero jutro
odeślę... :/ Już mi meila napisała ta rakieta, ze "nie widzi przeciwskazań do
odesłania w piatek ugody..." skomentuj
2011-07-14 19:10:26 | 80.54.212.* | Thora
... [1]
Cóż, nie my jedne płacimy 'za swoją głupotę', i pewnie nie ostatnie. Ja jutro pójdę
na pocztę i wyślę im tę Ugodę, potem tylko muszę czekać, aż odeślą mi jeden z
egzemplarzy, już z pieczątką i podpisem ich spółki, a potem nic, tylko spłacać. skomentuj
2011-07-14 21:20:02 | 83.27.152.* | nata22
tylko do kwietnia :) i możemy zapomnieć...
I nigdy więcej zakładania kont na portalach z opcją chomikowania od innych :/ skomentuj
2011-07-15 01:14:46 | 80.54.212.* | Thora
... [0]
No cóż, ja dłużej, bo mi rozłożyli na więcej rat - może dlatego, że jestem nieletnia.
Nie wiem.
W każdym razie, prędzej czy później skończy się spłacanie głupoty. :) skomentuj
2011-07-28 15:33:02 | 87.105.50.* | klakierek
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [7]
a co zrobic jeśli dostałam wezwanie od HaproMedia w związku z piosenką E. Górniak,
której oni nie mają wśród "swoich" artystów? Proszę o odpowiedź. skomentuj
2011-07-30 13:45:17 | 80.55.147.* | wilianna
Tak naprawdę nic nie mogą zrobić. Skoro przesyłają ci wezwania na chomika to nie mają
twojego maila. Jak im nie odpiszesz to nic nie zrobią. Najlepiej skasować chomika
albo po rpsotu się na niego nie logować. Przecież bez nakazu nie zabiorą ci
komputera! A gdyby dostali twój numer telefonu? Naściemniaj, kłam, ale nie przyznawaj
się. Kasuj utwory albo zmieniaj tytuły. Zmień IP jeśli możesz. Pójdź do biblioteki by
skorzystać z komputera i pokasować to wszystko jeśli się boisz o dane. Albo po prostu
nie odpisuj. Póki się nie przyznasz to ci nic nie zrobią. skomentuj
2011-07-30 21:15:17 | 77.87.125.* | abd
chyba mam problem z tym samym utworem tej pani:) skomentuj
2011-07-30 21:15:53 | 77.87.125.* | abd
chodzi o E. Górniak skomentuj
2011-07-30 21:32:05 | 83.8.58.* | Nata22
mogą też mieć jakąś umowę z wydawcą Górniakowej i przez to uprawnienia do ścigania
za jej utwory :/

Po drugie administratorzy chomika mają twój mail, a oni przecież udostępnili dane
chomików tej firmie... A nawet, jeśli nie mają maila to mogą zgłosić policji
wyszukanie twoich danych, a wtedy już mają łatwo... Nie wiem, czy nic ci nie zrobią,
jak nie odpiszesz i skasujesz chomika, bo widać, że ta firma jest teraz cięta i
pewnie chętnie wysyła zawiadomienia do prokuratury....
Ale pożyjemy to zobaczymy... skomentuj
2011-07-30 22:18:03 | 77.87.125.* | abd
może jakoś w grupie będzie raźniej - proszę o kontakt osoby mające podobny problem
abd@onet.com.pl skomentuj
2011-07-31 10:45:22 | 95.48.144.* | SGU
i przy okazji robią sobie "świetną" reklamę, oby tak dalej.... już i tak wielu ludzi
nie kupuje płyt HP ze względu na ich politykę. skomentuj
2011-07-31 12:00:09 | 83.4.62.* | nata22
o tuż to, ludzie zapamiętują sobie jakich "artystów" wydaje ta firma i ich
bojkotują...
Zobaczymy jak długo pociągnie z takim podejściem.... :/ skomentuj
2011-08-01 23:14:42 | 77.252.58.* | chomik_1
witam
kilka dni temu otrzymałem przedsądowe wezwanie do zapłaty na portalu chomikuj.pl
poprzez prywatną wiadomość od innego chomika o treści:

https://docs.google.com/document/d/1nvpeqqCMm3SqZAOuZYvrkj3vhmDRWENCtJXWnWx3pvc/edit?
hl=pl

Wysłałem odpowiedź poprzez PW o treści:
Dzień dobry

W odpowiedzi na Pana żądanie proszę o:
1.) wskazanie plików na koncie, które rzekomo naruszają prawa autorskie
reprezentowanej firmy. Proszę o podanie dokładnej lokalizacji katalogów, abym mógł
ewentualnie usunąć pliki, czego również dotyczy żądanie. Aktualnie ma Pan nie
uzasadnione roszczenia.
2.) podanie szczegółów obliczenia ilości pobrań (tj.550). Przeanalizowałem wszystkie
pliki na koncie i nie mogę znaleźć tych, które by pasowały do opisu
3.) Cytując fragment:
"Nieodłącznym elementem wiążącym się z rozpowszechnianiem ... programów komputerowych
... jest uzyskiwanie z tego tytułu przychodów, które winny przypaść twórcy
programu.

Swojego chomika prowadzę dla ambicji, nie jest źródłem przychodów. Nie wiem dlaczego
dostaje roszczenie o pieniądze, których nie uzyskałem. Jedynym wynagrodzeniem są
uzyskiwane punkty za pobierane pliki, otrzymywane od portalu.

Chciałbym też poinformować, że każdy plik na moim koncie ma służyć promocji ich
autorów, nie ma wpływać na ich szkodę. Jeżeli jest inaczej, to jest to działanie
nieświadome i nie celowe, a na pewno nie jest źródłem dochodów. Dodatkowo na innych
kontach chomików również rozpowszechniane jest podane oprogramowanie.

Sam jestem osobą biedną, niestety bezrobotną. Spłacenie żądanej kwoty w mojej
sytuacji jest bardzo trudne. Jeżeli działałem na szkodę firmy, to PRZEPRASZAM. Chomik
został zahasłowany.


dzisiaj otrzymałem odpowiedź od tego pana:
W sprawie ewentualnej ugody proszę kierować korespondencję bezpośrednio do
właściciela praw autorskich: danieltokarz@globalprofit.pl lub tel. 693274495

Wydaje mi się, że to próba zastraszenia i wyłudzenia pieniędzy. Dodatkowo niezgodny z
prawem jest zapis, że firma po uzyskaniu moich danych osobowych / numeru IP skieruje
sprawę do sądu >>> przecież takie uprawnienia ma tylko prokuratura. Proszę o radę,
ponieważ sprawa nie jest dla mnie przyjemna.

Pozdrawiam skomentuj
2011-08-05 19:17:35 | 77.87.125.* | bytheway
Co tak cicho w sprawie HM nikt wezwań nie dostaje??:D skomentuj
2011-08-08 10:03:54 | 195.20.110.* | ann15686
no chyba nikt. Ja postanowiłam nie płacić i nie oddzywać się do nich, jak na razie
minąl miesiąc i cisza :D skomentuj
2011-08-08 10:35:17 | 77.87.125.* | bytheway
ann15686 napisz do mnie jeśli możesz
abd@onet.com.pl skomentuj
2011-08-09 13:40:25 | 188.123.218.* | bbkk
Naiwni są ci którzy myślą, że po zapłaceniu im tych 1000zł oni się od nich odczepią.
Pewnie potem będziecie dostawać kolejne wezwania za kolejne utwory. I co będziecie im
dalej płacić?
Ja wczoraj weszłam na swojego chomiczka, a tam wezwanie. Zadzwoniłam i pan powiedział
mi, że na moim chomiczku jest kilkanaście piosenek, za które odpowiem w sądzie jeżeli
nie podpisze z nimi ugody. Naliczyli mi karę ponad 3tys.
Więc skoro u mnie jest kilkanaście piosenek to u innych pewnie też.
Ja nie zamierzam nic im płacić i w ogóle do nich się odzywać, a swojego chomiczka
usunęłam bo za chwilę się okaże, że oprócz utworów wszystko inne też jest chronione.
Według mnie chcą wyłudzić pieniądze bo nie chce mi się wierzyć, że firma Hapro Media
ma prawa do większości moich utworów. skomentuj
2011-08-10 11:33:18 | 195.20.110.* | ann15686
popieram w 100% :D skomentuj
2011-08-16 18:56:13 | 87.206.246.* | uśpiony chomik
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [8]
Na mojego chomika jakiś czas temu przyszło wezwanie od HM. Chcieli by się z nimi
skontaktować by potwierdzić że plik został usunięty. Ok, mail i telefon w tej sprawie
został przeze mnie wykonany. Karta do telefonu została specjalnie kupiona na tę
rozmowę by nie mieli mojego prawdziwego nr. I tak jak moich poprzedników
poinformowali albo 1000 zł ugody albo prokurator. Skończyło się na tym że chomik
został uśpiony (czyli skasowany), mail usunięty, karta wylądowała w koszu na śmieci.
Tak więc z tego co się domyślam nie mają ze mną żadnego kontaktu.
Z moich obserwacji wynika że strona HM uległa zmianie, np. jest brak informacji "300
zawiadomień w prokuraturze". A strony kampanii antypirackiej wogóle nie ma. Czyżby to
koniec szantażowania użytkowników? skomentuj
2011-08-17 22:03:46 | 109.196.145.* | asder
Ktoś musiał ich postraszyc skoro strony kampani antypirackiej nie ma w ogóle oraz
strony o prawach autorskich(pokazuje błędny adres strony).
Zamiast Hapro Media jest QM Music. skomentuj
2011-08-18 14:57:09 | *.*.*.* | olgierd
To gdzie teraz pracuje ta Wasza "rakieta"? ;-) skomentuj
2011-08-18 18:10:51 | 95.48.144.* | statek widmo
może siedzi w więzieniu za zastraszanie ;) heh skomentuj
2011-08-19 09:04:08 | 195.20.110.* | moniaaaaaa
chyba zmienili nazwe :D bo widzę w zakładce kontakt tą całą Viktoriya Shalimova skomentuj
2011-08-19 10:04:52 | 87.206.246.* | uśpiony chomik
cytat z Wikipedii: "QM Music - wytwórnia płytowa należąca do koncernu Hapro Media." A
na stronie nawet zdjęcie tej Pani zamieścili :D skomentuj
2011-08-19 21:37:27 | 95.48.144.* | statek widmo
odważna jest, że po takich akcjach pokazuje fejsa :) skomentuj
2011-08-19 22:42:04 | 89.76.99.* | MONDRY
nie przesadzajcie! jakich akcjach? ze zajmuje sie naruszeniem, sorry ale
udostępniłeś, a nie miałeś prawa. A Ona całkiem wporzo jest. Dzwoniąc ze spokojem
ducha odpowiadała na 20 pytań skomentuj
2011-08-21 11:50:03 | 95.48.144.* | statek widmo
no i co z tego, że odpowiada? taka jest jej praca. Również jej pracą jest ściganie
tych udostępniających ale mało to wariatów na świecie? skomentuj
2011-08-27 22:59:17 | 85.222.45.* | Randall
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [3]
TO JEST BEZPRAWNE: Osobą stojącą na czele the firmy Hapro Media jest
Jakub Majoch ,znany oszust, który od roku ukrywa się przed
wierzycielami i prokuraturą we Francji ,choć ostatnio jest widywany
także w Polsce. Człowiek ten założył firmę ,która poprzez falszowane
faktury pozdobywała kredyty ,a zaraz potem ogłosiła bankructwo. Osoba
ta zawsze działała na granicy prawa lub bezprawnie. Nawiązywała
kontakty ze znanymi lub zamożnymi osobami obiecując złote góry za
inwestycje, a kończyło się najczęściej na oszustwie i szarych
niciach. Firma ta podobno zarejestrowana jest we Francji ,ale jest
właścicielem brandu QM (skrót od Quba Majoch) ,która działa w Polsce.
Po wielu nieudanych projektach, opartych na kłamstwie, oszustwie,
fałszowaniu faktur, wyłudzaniu, lub próbie wyłudzania pieniędzy Pan
Majoch widocznie zdecydował się na nowy rodzaj działalności-
wyłudzania pieniędzy od naiwnych i nieświadomych osób zwłaszcza, że
nie ma do niczego żadnych praw a jego firma działa nielegalnie.
Absolutnie nie można iść na żadną ugodę. Firma ta NIE MA ŻADNYCH PRAW
do tych utworów i nie ma prawa żądać żadnych pieniędzy za nic, więcej
to ta firma i jej szef powinni być pozwani o próbę wyłudzania
,działanie w nie w swoim imieniu, świadczenia nieprawdy a po pierwsze
szantaż w celu nabycia korzyści majątkowej. Adres firmy:
HAPRO Media Polska Sp. z o.o. (w organizacji)
02-593 Warszawa, ul. Żaryna 7/27
tel./fax (0048 22) 303 58 70 skomentuj
2011-09-08 19:46:03 | 178.37.100.* | Były właściciel chom
Jakiś wielki spokój tutaj skomentuj
2011-09-09 19:53:21 | 213.25.114.* | ._.
no u każdego ciszaaaaaaaaaaaaa skomentuj
2011-09-13 22:30:22 | 87.204.222.* | xc
Ja dostałam. I nawet odpisałam że skasowałam utwór. Ale potem poczytałam i olałam. A
email był jednym z fikcyjnych i używałam go na 3 portalach. Zero danych osobowych. skomentuj
2011-09-20 00:19:21 | 83.20.98.* | Zespół wydawnictwa W
Nikt sobie nie dołożył żadnych plików.
Wydawnictwo Wagros zgłosiło to co Pani miała na swojej stronie.
Chyba oprócz wymienionych zarzutów nie chciałaby Pani procesu o podważanie dobrego
imienia ww wydawnictwa? skomentuj
2011-09-20 00:24:05 | 83.20.98.* | Sprawiedliwy do bólu
Może wreszcie drogie Chomiki zastanowicie się nad tym, że udostępniacie bez
zezwolenia wydawców "towar", który nie jest waszą własnością? Nieznajomość prawa nie
chroni od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.
Szukacie winnych w firmie, która was za to ściga, a nie uważacie sami, że nie
wszystko, co do tej pory w Internecie robiliście jest OK? skomentuj
2011-10-01 12:26:59 | 78.8.214.* | autor2
" firma Hapro Media ma prawa do większości moich utworów". Słowo "moich" jest
kluczowe w tej sprawie. skomentuj
2011-10-01 23:19:07 | 82.145.211.* | Były chomik
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [4]
Do mnie napisali pod koniec sierpnia. Olałem to oczywiście i usunełem chomika i
e-maila. Minął ponad miesiąc i cisza. Jak myślicie przyjdzie coś do mnie do domu
wezwania do sądu itp.? skomentuj
2011-10-07 02:04:13 | 89.72.203.* | mmmbmx
Nie przyjdzie (tu wstaw epitety). Skoro wysyłają PW an chomiku to po pierwsze trzeba
zgłosić nadużycie do chomika, żeby im zablokowali konto (chomika). Czemu nikt tego
nie zrobił? Trzeba było zablokować możliwość otrzymywania PW. skomentuj
2011-10-10 16:48:53 | 46.205.99.* | ciekaw chomik
a co stało się z rakietą? skomentuj
2011-10-10 19:50:40 | 113.106.234.* | osp
Poleciala na Ksiezyc? BPNMSP. ;) skomentuj
2011-10-12 09:27:34 | 178.42.91.* | xs
mi zablokowali pliki, tylko podobno chomikuj robi to z opóźnieniem skomentuj
2011-10-13 20:22:46 | 85.202.156.* | selasie
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [0]
Witam,
wiem, że ten temat został juz tu poruszony w wystarczajacym stopniu... więc proszę
mi wybaczyć to, że jeszcze 'zawracam nim głowę'... Ale tak się składa, że mam
niemalze identyczną sytuacje jak wiele osób stąd... Też chomikuj.pl i też Hapro
media.. Do mnie doczepili się właśnie za kawałek Maleńczuka 'Ostatnia nocka'...
Jestem w pewnym stresie- bo ode mnie 'zażądali' 1000 zł.. jak wiadomo nie są to małe
pieniądze..szczególnie dla studenta... I choć tak samo trąci mi to wszystko wielkim
nieprofesjonalizmem... a nawet oszustwem... to jednak boję się, że to może przerodzić
się w coś poważniejszego... Proszę więc kogoś o jeszcze o radę.. czy mam to mówiąc
kolokwialnie 'olać' ... dzięki :) skomentuj
2011-10-13 21:49:43 | 85.202.156.* | dżony
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [11]
to wszystko to jedna wielka ściema :P skomentuj
2011-10-14 19:21:26 | 213.25.114.* | ruda_paskuda
w listopadzie będzie rok jak dostałam wezwanie do zapłaty.....olałam, może to ci da
odpowiedź skomentuj
2011-11-04 13:30:48 | 83.22.109.* | dtshsb
Znajoma dostała od HM e-maila takiego jak wszystkie "prokuratura lub 1000zł".
Powiedziałem jej żeby olała to szerokim łukiem, teraz tylko pytanie innej kategorii.
Powiedzmy dochodzi do rozprawy sądowej (miał ktoś już rozprawę? Zaocznie była
zrobiona?) następnie przegrywamy trzeba zapłacić koszty sądowe + odszkodowanie (zwał
jak zwał), teraz moje pytanie czy taki wyrok sądowy i sama kara zapłaty może ulec
przedawnieniu?? Bo jeśli tak to jeszcze bardziej można to olać skoro znajoma nie
pracuje bo się uczy jeszcze i nie posiada żadnego majątku i mienia własnego skomentuj
2011-11-04 15:04:26 | 83.10.55.* | def
1000 zł za jeden utwór to stanowczo za dużo. nie sądzicie? skomentuj
2011-11-08 01:48:53 | 83.20.69.* | Sprawiedliwy 2
Tak uważasz?A ponieważ wielu tak myśli, że przestępstwo jest. Dlatego wydawnictwa
zaczynają zgłaszać umieszczanie plików na chomikuj do policji.
Jedna sprawa już się odbyła i "chomiki" przed sądem nie były tak pewne swego. Koszty
ugody, wpłata na organizację społeczną i koszty sądowe - to wszystko uderzyło po
kieszeni i przekroczyło kwotę, którą musieliby wydać, gdyby nie zaglądając do CHOMIKA
kupili książki ...
Ale nauka kosztuje - i ta dość duża grupa "Chomików" się o tym przekonała.
I dobrze, że są w Polsce sądy, którym nie szkoda czasu na takie sprawy - i to nie
było z powództwa cywilnego, ale sprawa karna. Cóż kochani WYBOR NALEŻY DO WAS!
(A jak się nie ma majątku, to sąd o to nie pyta - są rodzice lub kredyty...) skomentuj
2011-11-11 21:54:35 | 83.28.195.* | oszukany.pl
Cytat:

"Jestem jedna z osob jakie padly ofiara Jakuba Majocha i jego firmy.
W swojej naiwnosci moja agencja zaprojektowala dla niego okladki 2ch plyt. Nigdy nie
otrzymalismy zaplaty.
W sadzie ciagna sie dwie sprawy cywilne.

Osobiscie znam kilka osob oszukanych przez tego czlowieka. Czytalem w internecie o
dziesiatkach. Mam wrazenie, ze nigdy nie zrobil on w swoim zyciu nic uczciwego.

Jako ciekawostke moge podac, iz w pazdzierniku 2010 Sad w Katowicach, wydzial Karny,
skazal go na 2 lata wiezienia w zawieszeniu na 5 lat za oszustwa (wylodzil z firmy
faktoringowek 670 tys zl)
Nie trafil ani do wiezienia ani tez nie splaca zadluzenia (sad nakazal splate 5 tys
miesiecznie, firma do dzisiaj nie dostala ani zlotowki)

Ostrzegam przed jakimikolwiek kontaktami z Panem Jakubem Majochem lub jego firmami;
teraz jest to Hapro Media, wczesniej Phenomen Music. "

źródło:
http://www.goldenline.pl/forum/117102/phenomen-music-nie-placa-rachunkow/s/3 skomentuj
2011-11-12 19:23:35 | 196.215.38.* | asdasd
nie takie odległe wydarzenie...

http://iwiesz24.pl/oswiadczenie-smola-studio-dotyczace-pana-jakuba-majocha skomentuj
2011-11-15 12:30:59 | 77.115.96.* | Anonim10
jest jakieś nie domówienie bo Jakub Majoch jest tylko pracownikiem. skomentuj
2011-11-21 16:32:35 | 46.205.31.* | Anonim15
nie jest tylko pracownikiem tylko nią zarządza! skomentuj
2011-11-21 16:36:44 | 79.190.160.* | harpoharpo
ale czy legalnie? na stronie podany jest jako cheirmen, ale co jest w KRS to nie
wiadomo.,, skomentuj
2011-11-21 16:43:10 | 46.205.31.* | Anonim15
w KRSie jest Andrzej Majoch- jego ojciec,, który nie ma nic wspólnego z tą firmą,
wszystkie decyzje i oszustwa wykonuje Jakub Majoch skomentuj
2012-01-18 02:17:23 | 86.111.114.* | fghjkl
Z dniem 16 września Jazzboy Studio zakończyło współpracę z Hapro Media sp. z.o.o. skomentuj
2012-01-18 16:28:29 | 178.36.225.* | scorn
pracujesz dla harpo media kolego? taki mały szeptany marketing? gdzie tu sens i
logika zeby placic tym ludziom? przeciez ten plik jest rozpowszechniony po necie,
poza tym plyta czasem wycieka przed premierą. to jest zastraszanie i robienie z ludzi
balona. Jak tacy są wielcy to niech ida do tej swojej prokuratury. ja mysle ze sady
ich odsylaja z kwitkiem. skomentuj
2012-01-30 22:24:22 | 94.75.117.* | ktostamjakis
a pewnie, że odsyłają, przecież jak ktoś umieści jeden, dwa pliki a ściągnięcia są
znikome lub żadne to mamy do czynienia z niską szkodliwością czynu. Dziwne, że nikt
się za nich jeszcze nie wziął. A swoją drogą czy nadal wysyłają te "wezwania", czy
może pan M jest zbyt pochłonięty innymi sprawami? :) skomentuj
2012-02-01 22:39:58 | 109.196.152.* | 323dtrastfsc
Ta firma jeszcze istnieje? skomentuj
2012-02-19 19:27:55 | 91.206.244.* | Patryk z chomika
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [4]
Witam,
Otrzymałem na chomiku wiadomość dot. umieszczenia pliku (znajduje się ona poniżej)
Odpowiedziałem na nią : Przepraszam za kłopoty. plik został już usunięty. Pozdrawiam

Przysłali mi w odpowiedzi kolejną wiadomość (znajduje się ona poniżej)

Prosze o podpowiedź co mam z tym zrobic. czytałem wasze komentarze i nie wiem czy nic
nie odpisywac, nie dzwonic. Czy lepiej byłoby sie z nimi skontaktowac.

co proponujecie?
Sygn. QM/165/2011

Szanowny Panie,

zamieszczając bez hasła dnia 18 grudnia 2011r. na portalu chomikuj.pl plik Ostatnia
Nocka- M. Maleńczuka, dopuścił się Pan rozpowszechnienia utworu bez zgody autora,
czym naruszył Pan przysługujące Wytwórni Muzycznej QM MUSIC prawa autorskie.

Podstawa Prawna: art. 67 par. 1 pkt 3, art. 78 par. 1, art. 116 par. 1 i 2, art. 122
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994
Nr 24, poz. 83).

Zgodnie z ustawą o prawach autorskich i pokrewnych, jako licencjobiorca wyłączny
płyty Yugopolis 2, w tym i utworu Ostatnia nocka Macieja Maleńczuka, w celu
pominięcia innych, kosztownych i dotkliwych w skutkach, środków procesowych, zwracam
się do Pana, gdyż pragnę rozwiązać ugodowo zaistniałą sytuację i omówić przyczyny w/w
naruszenia oraz uzyskać potwierdzenie usunięcia niniejszego pliku.

Jednakże, z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych, uzyskanie Pana danych
kontaktowych jest tylko możliwe w wypadku skierowania sprawy na drogę postępowania
karnego lub cywilnego, czego chciałbym osobiście uniknąć, dlatego też proszę o
kontakt pod nr 0-535-535-213 lub 22 378 26 00.

Dodatkowo wzywam Pana do usunięcia niniejszego pliku w terminie niezwłocznym oraz
potwierdzenia dokonania tej czynności.

Oczywiście ze względu ostrożności procesowej, kierując się zasadą kontradyktoryjność
(art. 6 kc), pozwoliłem sobie zabezpieczyć dowody cyfrowe związanie z niniejszym
naruszeniem.

Brak reakcji na niniejsze pismo w ciągu 7 dni, będzie poczytywane jako odrzucenie
propozycji ugodowego rozwiązania sprawy i skutkować będzie dalszymi krokami ze strony
Wytwórni QM MUSIC.

Łącze wyrazy szacunku,
Company Lawyer-J.J.

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorca może być jedynie jej
adresat z wyłączeniem osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej
wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o
podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is
intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is
unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying,
distribution or any action taken or omitted to be taken in relince on it, is
prohibited and may be unlawful.

Wytwórnia QM MUSIC, 02-860 Warszawa ul. Kotylion 4, office@qmmusic.pl , NIP:
521-357-51-64, REGON: 142403417, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS: 0000362282, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN (wpłacony w całości). Bank
Millennium S.A. Numer rachunku: 40 1160 2202 0000 0001 6367 5459

Odpowiedź na mojego maila:

Wytwórnia muzyczna qmmusic., 02-593 Warszawa ul. Rostafińskich 4, office@qmmusic.pl ,
NIP: 521-357-51-64, REGON: 142403417, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS: 0000362282, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN (wpłacony w całości). Bank
Millennium S.A. Numer rachunku: 40 1160 2202 0000 0001 6367 5459
www.qmmusic.pl

Szanowny Panie,

z przykrością muszę stwierdzić, iż nie zdaje sobie Pan sprawy z powagi dokonanego
przez Pana naruszenia. Pana czyn wypełnia przesłanki art 116 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych-
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram
lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej
Z uwagi na powyższe, samo oświadczenie o usunięcie pliku nie konwaliduje poniesionej
przez Wytwórnię QM MUSIC szkody. Dlatego też proszę o kontakt telefoniczny wyłącznie
pod numerem telefonu 535-535-213.

Nadto, wskazuje, iż to w Pana interesie leży skontaktowanie się z Wytwórnią.

Zaznaczam, iż jest to ostateczne zawezwanie do próby ugodowego rozwiązania niniejszej
sprawy, po czym w ciągu 6 następnych dni będą podjęte bardziej dotkliwe środki
prawne.

Łącze wyrazy szacunku,
Company Lawyer-J.J.

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorca może być jedynie jej
adresat z wyłączeniem osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej
wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o
podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is
intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is
unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying,
distribution or any action taken or omitted to be taken in relince on it, is
prohibited and may be unlawful.

Wytwórnia QM MUSIC, 02-593 Warszawa ul. Rostafińskich 4, office@qmmusic.pl , NIP:
521-357-51-64, REGON: 142403417, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS: 0000362282, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN (wpłacony w całości). skomentuj
2012-02-24 17:50:08 | 95.48.144.* | strażnik teksasu
Najpierw Hapro Media teraz QM Music.
Ciągle ta sama śpiewka.
I jeszcze tekst "z przykrością muszę stwierdzić, iż nie zdaje sobie Pan sprawy z
powagi dokonanego
przez Pana naruszenia"
Gdyby sądy miały zajmować się takimi p********* to byłoby to bardzo głupie....Za
zabicie człowieka dostaje się śmiesznie niskie wyroki a oni za zamieszczenie pliku
grożą karą odsiadki. skomentuj
2012-03-05 14:39:30 | 153.19.106.* | Patryk z chomika
nic sie do nich nie odzywałem i jak narazie cisza. wiec mam nadzieje ze sie juz nie
beda czepiac :) skomentuj
2012-04-09 20:28:22 | 83.22.74.* | problematic
A co powiecie na to : [3]
Mój dziadek, który płaci za internet w domostwie gdyż na niego był tel w TP dostał
wezwanie na komendę powiatową policji jako świadek w sprawie PG ......o przestępstwo
z art. 116 Ustawy o Prawie Autorskim. Czego mamy się spodziewać ?
Ja przypominam sobie że może z pół roku temu też dostałem wiadomość na chomika że już
nie pamiętam ale chyba chodziło o dwa pliki midi które udostępniam i łamie prawo
autorskie. Po jakimś czasie założyłem na każdym z folderów hasła. Nie pamiętam
dokładnie co zawierały te wiadomości ale wylądowały w koszu. Teraz stres bo w sumie
nie wiadomo jeszcze o co chodzi. Dziwi mnie to że wezwano dziadka w roli świadka.
Chyba od razu pójdę tam z nim bo co on biedny powie jak w życiu nawet w myszkę nie
kliknął. Co o tym myślicie ? Co powinienem wiedzieć idąc na spotkanie ? skomentuj
2012-04-11 17:02:44 | 83.21.154.* | huxxx
myślę, że "problematic" jest podstawiony do pisania takich bzdur!!!! skomentuj
2012-04-27 14:41:58 | 193.227.105.* | QM music
problematic nie jest podstawiony, faktycznie Spółka QM music prowadzi wiele spraw
zarówno sądowych jak i z ingerencją organów ścigania. Muszą Państwo pamietać, że w
prawie autorskim istnieje także przyspieszony tryb zabezpieczenia dowodów. Niemniej
jendak apeluje to administratora tego forum, aby miał na uwadze tajemnicę
korespondancji i zakazał lub usunął zamieszczone wezwanie.

Pozdrawiam,
QM Music skomentuj
2012-04-30 17:57:13 | 89.67.180.* | rocket00
Pani Rakieta? :) skomentuj
2012-06-14 13:58:39 | 89.68.75.* | xxmagdaxx
dostałam identyczną wiadomść i nie wiem co z tym zrobić wymieniłąm kilka wiadomości,
i w końcowej zaproponował m.in. ugodę 700 zł skomentuj
2012-06-14 14:10:39 | 89.68.75.* | xxmagdaxx
wiadomość jak " Patryk z chomika" dotyczącą yugopolis, nie wiem co dalej robić czy
zgodzić sięna podpisanie umowy i rozłożenia na ary ze względu na niewypłacalnośc, czy
narazie olać , wiadomości wymieniałąm tylko przez chomika więc aby uzyskać moje dane
muszę siętrochępofatygować sądzę skomentuj
2012-06-15 13:56:21 | *.*.*.* | TwojeReklamy2012
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [0]
ciekawy temat :) skomentuj
2012-08-25 21:50:48 | 82.145.217.* | Wzy
Re: Jeszcze o wezwaniach wysyłanych przez Hapro Media [0]
Nic ci nie zrobią. Rok temu do mnie pisali to usunąłen maila i chomika i mam święty
spokój. Oni tylko naciągają ludzi :) skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]