Kolejna klazula niedozwolona w umowie z biurem podróży
 Oceń wpis
   

Blady strach padł na biura podróży... Tzn. padłby, gdyby organizatorzy wyjazdów wakacyjnych mieli głowę do interesowania się uwarunkowaniami prawnymi prowadzonej działalności.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów biuro podróży nie może, w przypadku zrezygnowania klienta z wyjazdu, potrącać zryczałtowanych kosztów obsługi swoich wydatków. Tego rodzaju warunki umowne stanowią przykład rażącej klauzuli abuzywnej, a ściśle są niezgodne z art. 385(3) pkt 12 i pkt 16 kodeksu cywilnego, w myśl których nieważne są postanowienia, wyłączające obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania, a także nakładające wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy.

Problemem nie jest jednak, co istotne, sam fakt dokonywania potrąceń z ceny usługi turystycznej uiszczonej przez klienta, który wycofuje się z imprezy. Problemem jest wyłącznie to, że organizatorzy imprez narzucają na klientów obowiązek uiszczenia zryczałtowanego kosztu rezygnacji z wyjazdu -- niezależnie od tego, czy jest to 10% czy 90% ceny wycieczki -- zamiast obciążyć go rzeczywistymi kosztami.

Wyrok ma sygnaturę akt sygn. XVII Amc 47/08 lecz nie jest jeszcze prawomocny.Ze swojej strony mogę dodać, iż nie jest to pierwsza interwencja organów antykonsumenckich w sprawach przeciwko biurom podróży. Warto przypomnieć, że wyrokiem z 19 października 2004 r. (sygn. XVII Amc 95/03) wpisano do rejestru klazul niedozwolonych postanowienie umowne o treści 'Jeżeli klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca 100% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy'.

Podobnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wyrokiem z 5 stycznia 2005 (sygn. XVII Amc 129/03) klauzulę 'Jeżeli Klient odstąpi od umowy wskazując jednocześnie osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy zobowiązana będzie do uiszczenia tylko opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł'

Natomiast wyrokiem z 24 stycznia 2005 r. (sygn. XVII Amc 125/03) uznano za niedozwolone postanowienie umowne sformułowanie 'Koszty zmian i rezygnacji przedstawiają się następująco: koszty zmian i rezygnacji za 1 osobę, bez wykupionego zabezpieczenia podróży: od 40 do 14 dni przed wylotem – zmiana – 200 zł, rezygnacja – 100% ceny, od 13 dni do 24 godzin przed wylotem – zmiana lub rezygnacja – 100 % ceny, mniej niż 24 h przed wylotem – zmiana lub rezygnacja – 100 % ceny'.

Jak widać warto zawsze czytać oferty biur podróży w całości, następnie choćby przyrównać to do listy postanowień umownych, które ustawodawca uznał za niedozwolone w stosunkach z klientem (art. 385(3) kodeksu cywilnego) i nie dać się nabijać w butelkę.

PS na zdjęciu jeden ze stawków w karkonoskich Śnieżnych Kotłach. Ujęcie moje, licencja public domain. A bierzta i jumajta.

Komentarze (3)
ZAiKS musi udowodnić, że ktoś... Dlaczego nie jestem zadowolony z...

Komentarze

2008-11-05 23:47:30 | *.*.*.* | wyrons
Re: Kolejna klazula niedozwolona w umowie z biurem podróży [1]
Rejestr jest pełen takich klauzul. Swego czasu przyglądałem się wzorcom stosowanym
przez biuro Itaka. Dostali od SOKiK po nosie za ryczałty typu 10 % za 30 dni, 30% za
14 dni itp...i przestali je stosować, a jakże. W nowych wzorcach były klauzule o
bodaj 8% przy 35 dniach, 25% przy 10 dniach itd. skomentuj
2008-11-06 10:38:57 | *.*.*.* | olgierd
Identycznie robią niektóre banki (m.in. BZ WBK czy Citi): swego czasu za nieterminową
spłatę karty kredytowej obciążały klienta karą umowną w wysokości X złotych. Później
poszło do to klauzul (bo kary umownej nie wolno stosować w przypadku świadczeń
pieniężnych), więc banki nazywają to "opłatą". I uważają, że nie ma mowy o karze
umownej ;-)

Inne banki stosują np. podwyższone oprocentowanie w takim przypadku i to jest IMHO
OK. skomentuj
2008-11-09 20:55:27 | *.*.*.* | washko
Re: Kolejna klazula niedozwolona w umowie z biurem podróży [0]
Dlaczego uważasz, że konsument daje się nabijać w butelkę, podpisując umowę
zawierającą niedozwolone klauzule? Przecież jest oczywiste, że nikt z nim nie będzie
dyskutował na ten temat i nie pozwoli na zmienianie ustalonych wzorców. Opcją więc
będzie pójście do innego biura. Tyle, że w innym biurze nie ma tak taniej wycieczki,
więc okazuje się, że wyboru nie ma żadnego.
Jeśli zatem konsument świadomie podpisuje umowę i liczy na to, że nie trafi mu się
sytuacja regulowana klauzulą, to wszystko jest ok. Frajerstwem może być dopiero
podporządkowanie się klauzuli, jeśli zajdzie stosowne zdarzenie. Ale też tylko pod
warunkiem, że chodzi o jakieś większe pieniądze. Jeśli bowiem konsument nie jest
prawnikiem, to wydanie iluś złotych na poradę, a potem pałowanie się z sądzie, może
znacznie przekroczyć ewentualną korzyść z wygranej z biurem. Wynajęcie pełnomocnika
też będzie się opłacać dopiero przy znaczniejszych kwotach.
W związku z tym, tak naprawdę problemem jest sytuacja, w której konsument nie walczy
o swoje po fakcie, a nie to, że podpisuje takie, a nie inne umowy. I jeszcze pół
biedy, gdy nie robi tego, bo uważa to za nieopłacalne ekonomicznie, ale gorzej, jeśli
decyduje opierając się na nieprawdziwych przesłankach lub co gorsza, po prostu macha
ręką. skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]