Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej
 Oceń wpis
   

Celem ochłonięcia -- zmiana tematu. Będzie (krótko) o dostępie do informacji publicznej.

Pytanie: co ma zrobić interesant wnioskujący o udzielenie mu informacji na jakiś temat, jeśli kieruje pytanie do organu niewłaściwego w sprawie (lub instancyjnie, lub z jakiejkolwiek innej biurokratycznej przyczyny), jednak dysponującego żądaną informacją? Prawidłowa odpowiedź: ma otrzymać informację.
Ten jasny i oczywisty dla każdego, kto czytał ustawę o dostępie do informacji publicznej i doszedł przynajmniej do art. 4 ust. 3.

Po raz kolejny sądownictwo administracyjne musi tłumaczyć administracji proste sprawy. Jedna z zasad realizacji konstytucyjnego prawa uzyskania informacji o sprawach publicznych brzmi: obowiązek udostępnienia informacji publicznej spoczywa na "podmiotach publicznych" (piszę w cudzysłowie, bo wyliczanka z art. 4 ust. 1-2 dość szeroko zakreśla ten katalog), które są w posiadaniu takiej informacji.
Nie jest przy tym istotne, że organ nie jest właściwy rzeczowo/miejscowo/whatever w sprawie -- co w normalnym trybie administracyjnym kusi do przekazania sprawy do organu właściwego. Nie jest istotne, czy rzeczone dokumenty pochodzą od zapytanego organu (czy jest ich autorem), czy tylko wszedł w posiadanie informacji wskutek jakichś tam biurokratycznych zabiegów. Jeśli tylko wystąpiliśmy z żądaniem udzielenia informacji do podmiotu, który informacją taką dysponuje, to jego psim obowiązkiem jest dać odpowiedź -- i nie może przekazać sprawy do organu właściwego.

Przypomnijmy -- sporo ludzi trafia tu na frazę "dostęp do informacji publicznej" -- że organy dysponujące informacją publiczną powinny stosować się także do następujących zasad:

  • informacja publiczna to każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie swych kompetencji;
  • informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego;
  • nie można uzależniać poważnego potraktowania wniosku o dostęp od podania danych osobowych żądającego (mamy prawo do anonimowej informacji publicznej), i to nawet jeśli jest się sądem czy policją;
  • ba, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej odnoszą się także do wyroków sądowych;
  • nie można pobierać opłat za dostęp do informacji publicznej;
  • zaś na obrady rady gminy można nie tylko wejść i słuchać, ale nawet nagrywać -- i to bez najmniejszej potrzeby proszenia się o czyjąkolwiek zgodę.
Komentarze (22)
Legislacyjny zamach stanu Będąc na pasku króla dopalaczy

Komentarze

2010-10-15 11:52:03 | 89.75.121.* | ps2
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [1]
czy kwestia wniesienia wniosku e-mailem bez podpisu elektronicznego jest w
orzecznictwie rozstrzygnięta? skomentuj
2010-10-15 13:05:13 | *.*.*.* | olgierd
wyrok NSA z 16 marca 2009 r. -- I OSK 1277/08
wyrok WSA we Wrocławiu z 10 grudnia 2009 r. -- IV SAB/Wr 55/09
wyrok WSA w Szczecinie z 16 grudnia 2009 r. -- II SAB/Sz 148/09


I jest też ciekawy cykl orzeczeń o sygn. od I OZ 311/10 do I OZ 317/10 ;) coś mi to
przypomina. skomentuj
2010-10-15 13:29:34 | 178.42.211.* | Karol4321
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [1]
Mam takie małe pytanko w temacie:

Jestem przedstawicielem firmy budowlanej, składam podanie w urzędzie o informację
jakie FIRMY otrzymały pozwolenie na budowę w zeszłym roku (miał bym bazę danych
potencjalnych klientów).

Urząd zasłania się ustawą o danych osobowych, o tajemnicy przedsiębiorcy a tak w
ogóle to oni oddzielnej bazy dla przedsiębiorstw nie prowadzą itd. itp.

Czy to jest do przeskoczenia ? Bo bardzo by mi pracę taka baza ułatwiła. skomentuj
2010-10-15 14:01:20 | *.*.*.* | Jurgi
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [1]
Przydałaby się jakaś fundacja, czy coś, pilnująca tej zasady i pomagająca w
wyegzekwowaniu (coś na wzór OSS, która wytacza procesy firmom łamiącym otwarte
licencje). skomentuj
2010-10-15 14:31:19 | *.*.*.* | olgierd
@Karol: nie muszą prowadzić odrębnej bazy, wystarczy, że odsieją ze zbioru, który
mają, nieprzedsiębiorców (bez wdawania się zresztą w dyskusje co z takimi
szaraczkami).
Tajemnica przedsiębiorcy w ogóle nic do tego nie ma, bez przesady. Tajemnicą jest
technologia, ale nie to, że organ administracyjny podjął jakąś decyzję tego rodzaju.


@Jurgi: no to cyk :) mam napisać jak się zakłada fundację albo stowarzyszenie? ;-) skomentuj
2010-10-15 14:32:11 | 170.162.33.* | Borobej
Najpierw sprawdź, czy żądana przez ciebie informacja wpada w definicję informacji
publicznej. Być moze taka informacja wcale nie jest publiczna ani jawna.

Po drugie - urząd musi udzielić informacji, jeśli z jakiegoś powodu nia dysponuje.
Wyraźnie ci powiedzieli, że nie prowadzą takiej bazy, więc nie bardzo jest o co
walczyć. Może gdybys pytał o konkretne firmy po kolei, to by ci udzielali odpowiedzi,
bo takie dane chyba mają. skomentuj
2010-10-15 17:56:08 | 90.156.115.* | qrek1
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [0]
A ja mam proste pytanie. Co jeśli urząd nie udzieli tej informacji mimo że ją ma? Co
wtedy można zrobić?
Byłem w urzędzie, pytanie zadałem (nawet pisemnie), a oni mi na to że nie odpowiedzą
i juz. I nic ich nie obchodzi że mają obowiązek? Co wtedy można zrobić? skomentuj
2010-10-15 18:34:46 | 188.33.19.* | ANZELM_CIUMLASA
GREK-1 - WTEDY MOŻESZ SOBIE STRZELIĆ W ŁEB !!! [0]
Władza nie jest po to aby każdemu łachmycie tłumaczyć się ze swoich decyzji. Widać
ocenili Cię jako patałacha, a patałachowi nie potrzeba udzielać żadnych informacji.

A gdy będziesz fikać, to dostaniesz pałą od policji. Tak robią w Katowicach.
Pałowanie i morda w kubeł. Tak robi ten wnuk Wermachtowca.. Chociaż w przypadku
dopalaczy ta niemiecka metoda się nie sprawdza, bo dopalaczy nie da się rozstrzelać.
ani przepałować.

Pozdrowienia dla patałachów, dla policyji i dla Wermachtowców mających wnuki,
ANZELM CIUMLASA skomentuj
2010-10-15 19:06:32 | 83.14.127.* | za_młody_na_Heroda
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [0]
Dlaczego wypis z ewidencji gruntów i budynków jest płatny ? Dlatego, że płaci się za
dokument a nie za samą informację ? skomentuj
2010-10-15 21:31:28 | 109.243.244.* | ANZELM_CIUMLASA
ZA GLUPI NA HERODA !!! [0]
Jesteś w błędzie. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej ma w swoim cenniku
taką pozycję jak - "sprzedaż treści mapy", za co liczy nierzadko tysiące złotych. A
sama papierowa mapa kosztuje grosze. Treść mapy to niewątpliwie informacja
publiczna. Ale frajerów trzeba doić. Doili komuniści, a kapitaliści doją jeszcze
lepiej.

Pozdrowienia dla dojarzy i dojonych,
ANZELM CIUMLASA skomentuj
2010-10-15 21:35:52 | 109.243.244.* | ANZELM_CIUMLASA
A OLGIERD POWINIEN SIĘ POUCZYĆ PODSTAW PRAWA !!! [0]
W końcu nie żyjemy a Amerycyji żeby wyroki NSA czy WSA miały jakieś znaczenie. W
U.S.A. obowiązuje prawo zwyczajowe, więc jeżeli jakiś pacjent wygrał sprawę w sadzie,
to każdy następny pacjent może się powołać na tę sprawę.

W Polsce jeden może wygrać i stu innych może przegrać taką samą sprawę. Olgierdzie,
wychodzą braki z podstawówki prawnej.

Pozdrowienia dla prawników i dla Olgierda,
ANZELM CIUMLASA skomentuj
2010-10-15 22:09:05 | *.*.*.* | infolinka
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [0]
@Karol

Każdy urząd ma obowiązek prowadzić ewidencję wpływających do tegoż urzędu wniosków.
Ewidencja zawiera między innymi: nazwę firmy lub nazwisko prywatnego wnioskodawcy,
rodzaj sprawy, datę wpływu, datę wysłania decyzji.

Każdy wniosek w momencie wpłynięcia, otrzymuje stempel z datownikiem i numer
porządkowy według kolejności w księdze korespondencyjnej, czy jak to się teraz
nazywa. Jeszcze 10 lat temu, wszystko wpisywano ręcznie, ale teraz są komputery i
zakładając, że są używane, wyfiltrowanie w excelu takich danych powinno zająć
maksymalnie około 30 minut, wliczając w to wypicie kawy :) skomentuj
2010-10-15 22:28:10 | 92.11.131.* | fizylierzy
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [1]
A czy można nagrywać rozprawy sądowe bez potrzeby pytania się o czyjakolwiek zgodę? skomentuj
2010-10-16 09:44:19 | *.*.*.* | olgierd
Różne świstki są płatne, bo... są płatne. A są płatne, bo mówi tak ustawa. Nie
odwrotnie.

Co do nagrywania rozpraw -- rejestracja przebiegu wyłącznie za zgodą sądu. O tym też
są przepisy. (Podobnie jak o nagrywaniu obrad rady gminy -- też są przepisy.)

Na wszystko są przepisy... skomentuj
2010-10-16 11:13:24 | 90.156.115.* | qrek1
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [2]
Olgierdzie! Ja się pytam na poważnie, co można zrobić gdy urzędnik odmówi udzielenia
informacji. Doniesienie do prokuratury? Próbowałem uzyskać informację na temat
przetargu. Sparaliżowałem "pracę" urzędu na prawie godzinę. Dyskutować ze mną zeszło
się aż trzech urzędników. Zaczęło się standardowo, znaczy twierdzili że nie muszą
ujawniać. Potem było pokazywanie ustawy i wspólne czytanie ustawy potem
interpretacja. Polegli w interpretacji więc zażądali podania z danymi osobowymi, więc
kolejna dyskusja, czy muszę podawać dane czy nie. Ostatecznie stwierdzili że zbliża
się 15sta i żeby przyjść jutro.

W innym publicznym miejscu normalnie mnie nie wpuścili, a gdy tam dzwoniłem to dali
do telefonu jąkałę (autentyk), osobę z którą zwyczajnie NIE DAŁO się rozmawiać.

Pytam!!! Co można zrobić??? skomentuj
2010-10-16 13:44:57 | 77.236.1.* | adegie
@qrek1
To nawet ja - laik, powolny czytacz lege artis wiem: Skarga na bezczynność do sądu
administracyjnego. skomentuj
2010-10-16 20:41:12 | *.*.*.* | spex
@adegie; Wcześniej to jeszcze pismo o zaprzestanie naruszania prawa. skomentuj
2010-10-28 12:07:28 | *.*.*.* | tomashb
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [1]
Mam dwa małe pytania:
1. Czy można ograniczyć "ilościowo" dostęp do informacji publicznej - na przykład
przy pobieraniu dokumentów z internetowych serwisów limitować ilość pobranych danych
2. Czy informację pozyskaną od instytucji publicznych można przetwarzać komercyjnie -
na przykład pobieram dane z BIP i sprzedaje je (po uprzednim przetworzeniu)

Wydaje mi się że odpowiedzi powinny być: 1.Nie i 2.Tak - al nie jestem pewnien. W
sprawie 2. znalazłem jedynie planowany projekt zmiany Ustawy o dostępie....
(http://www.informacjapubliczna.org.pl/18,328,zalozenia_mswia_do_nowelizacji_udip_w_z
akresie_ponownego_wykorzystania_informacji_publicznej.html), który jednak nie mówi
zbyt wiele. skomentuj
2010-10-28 13:20:37 | *.*.*.* | olgierd
Osobiście na oba pytania odpowiedziałbym tak samo: 1. nie, 2. tak. skomentuj
2011-02-08 14:44:57 | 87.205.132.* | Przyrodnik
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [0]
Jeszcze troszke o Katowickim SEKAP (ktory jak sie okazuje dziala dopiero kiedy spece
osobisice przstosuja nam do niego komputer)
http://www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/366531,samotny-don-kichot-i-e-urzednicy,i
d,t.html skomentuj
2011-05-05 13:44:03 | *.*.*.* | lgoplana
Re: Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej [1]
Witam!!
Mam taką sprawę. Potrzebuję materiałów do mojej pracy inżynierskiej dotyczącej
terenów pogórniczych (studia- ochrona środowiska). Pech chce, że potrzebuję dokładne
informacje na temat hałd (wysokości, objętości, zagospodarowanie),a w literaturze
tego nie ma. Dowiedziałam się, że w moim mieście istnieje jeszcze Spółka
Restrukturyzacji Kopalń S.A, w której mają wszelkie informacje na ten temat. Aby
dostać te informacje w moim mieście miałam wysłać podanie do głównej siedziby - do
Sosnowca z prośbą, aby umożliwili taki dostęp do informacji. Niestety dziś dostałam
odpowiedź, że "odmawiają wszelkiej współpracy w tej sprawie" ponieważ:
1. W moim rejonie (oddziale spółki) pracuje tylko kilka osób, w tym jedna zatrudniona
na umowę-zlecenie, która zajmuje się całokształtem ochrony środowiska, likwidacją
szkód pogórniczych itp. i tak szeroki zakres obowiązków nie pozwala jej na
przygotowanie materiałów.
2. Nie mają takiego obowiązku prawnego ani ekonomicznego.
3. nigdy nie składali deklaracji służenia pomocą w tym zakresie.
Na koniec dali mi do zrozumienia, że sama jestem sobie winna, bo nie konsultowałam z
nimi kwestii dostępności materiałów przy wyborze tematu.

Zostałam krótko mówiąc spławiona. Co teraz z tym zrobić? Gdzie wysłać pismo?
Dodam tylko, że nie znalazłam wzmianki, że spółka jest prywatna. Bardzo proszę o
pomoc, czy mogę w tej sytuacji powołać się na ustawę o dostępie do informacji?? skomentuj
2011-05-05 14:20:18 | *.*.*.* | lgoplana
Generalnie to jest jeszcze ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poczytałam i zrozumiałam,że mam prawo do
dostępu do informacji. skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]