Nie wierz nigdy sądowi, dobrą radę ci dam
 Oceń wpis
   

Dla rozluźnienia atmosfery: nawet nie wiecie jakie gafy zdarzają się sądom.

Kocureq złożył wniosek o rejestrację czasopisma, sąd się przychylił i oto mamy jeszcze jeden kamyczek do dyskusji: "Jakub Anderwald -- Yet Another Tech Blog".
Kubie gratulujemy, a Sąd Okręgowy w Katowicach pytamy: czy osoba urodzona 26 kwietnia 2009 r. posiada pełną zdolność do czynności prawnych? (art. 25 ust. 2 prawa prasowego).

I temat nr 2, podesłany przez nieocenionego Washko (który się leni). Jak ocenił Sąd Okręgowy we Włocławku rozpatrując zażalenie powoda na niekorzystne dlań postanowienie SR w Lipnie (w skrócie: chodziło o nakaz zapłaty, który nie odnosił się do całego żądania, co jest poważnym uchybieniem przepisów, powód wystąpił o jego uzupełnienie, a SR mu odpisał, że powinien był wnosić zażalenie, a nie o uzupełnienie), wprawdzie Sąd I instancji się pomylił, ale to tym gorzej dla powoda. Powinien on był wychwycić błąd i postąpić prawidłowo -- czyli wbrew wskazówkom zawartym w zaskarżonym orzeczeniu.

Hmm feler jest taki, że SO też się pomylił ("powód miał możliwość zaskarżenia (...) poprzez wniesienie apelacji") -- rzecz w tym, że nie sposób wnieść apelacji od prawomocnego nakazu zapłaty (art. 504 par. 2 kpc).

Zatem sami widzicie: sądom nie ma co wierzyć.

 

Komentarze (18)
Ankieta: RĘCE PRECZ OD NCK! mStop proponuje zmiany w prawie...

Komentarze

2009-08-02 11:10:09 | 212.76.37.* | fisz
Olgierd, manipulujesz [14]
"Powód był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika". Profesjonalny
pełnomocnik ma działać profesjonalnie. skomentuj
2009-08-02 15:07:20 | *.*.*.* | olgierd
Sęk w tym, że nawet podpowiedź dla tego profesjonalnego pełnomocnika jest
nieprawidłowa. A zatem gdyby profesjonalny pełnomocnik zadziałał profesjonalnie, Sąd
Okręgowy uznałby to zapewne za błąd. skomentuj
2009-08-02 21:42:36 | 89.231.128.* | Jej
Profesjonalny pełnomocnik nie potrzebuje podpowiedzi i nie da się wprowadzić w błąd
przez sąd skomentuj
2009-08-02 21:48:12 | *.*.*.* | olgierd
Tak? To co teraz powinien zrobić powód? skomentuj
2009-08-02 23:07:57 | 89.231.128.* | Jej
Teraz to pewnie już nic. Ale wcześniej mógł zatrudnić profesjonalistę :)
Dobra podpowiem.
Jak czegoś nie ma w nakazie to są dwie możliwości: wniosek o uzupełnienie nakazu lub
kolejne powództwo o cześć nieobjęta nakazem (brak powagi rzeczy osądzonej).
Jak sąd by mi napisał że wniosek o uzupełnienie nakazu nie przysługuje - to na
postanowienie o odmowie uzupełnienia nakazu który wydał (wydać powinien) SR
przysługuje zażalenie.
Ale teraz to już terminy w zasadzie (przywrócenie terminu ?) poszły, wiec trzeba
startować z dodatkowym powództwem. skomentuj
2009-08-02 23:10:32 | 89.231.128.* | Jej
A i pominięcie czegoś w nakazie nie jest poważnym naruszeniem przepisów tylko dość
typowym błędem, podobnie jak po0myłka w dacie. Nie myli się tylko ten co nic nie
robi. I są odpowiednie uregulowania w kpc by te błędy naprawić i to w I instancji. skomentuj
2009-08-02 23:12:12 | *.*.*.* | olgierd
No to z możliwości ad. 1) powód skorzystał: wniósł o uzupełnienie nakazu, SR mu to
odwalił, powiedział, że trzeba było pisać zażalenie. Powód na to postanowienie pisze
zażalenie, bo uważa, że jednak trzeba uzupełniać nakaz, a SO mówi, że źle, bo trzeba
było apelować. Sprawa niekasacyjna.

Uważam, że w sytuacji, kiedy sąd nie orzekł o części roszczenia (część odsetek), mimo
wskazania tego w powództwie, mamy res iudicata. Nie mogą jeszcze raz o to się
procesować. skomentuj
2009-08-02 23:22:57 | 89.231.128.* | Jej
To tylko mogę powiedzieć że SO się myli i to bardzo grubo. Apelacja ??? Prawdę mówiąc
nie wierzę. I nie uwierzę dopóki nie zobaczę na własne oczy :)
A co do drugiego jak o czymś nie orzekł to nie ma res iudicata. Sprawa nie została
"pracowanie osądzona" a nie nie jest "w toku" (art. 199 kpc)
Wyrok SN z dnia 27 września 1973 r. III CRN 223/73

Jeżeli sąd - wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 321 § 2 k.p.c. - nie orzekł o
roszczeniu nie zgłoszonym w żądaniu lub przyznał je w rozmiarze mniejszym, niż
należało, poszkodowany może żądać zasądzenia tych roszczeń bądź w drodze uzupełnienia
wyroku (art. 351 § 1 k.p.c.), bądź w drodze osobnego powództwa skomentuj
2009-08-02 23:30:27 | 89.231.128.* | Jej
Żebyś się nie czepiał, że wskazany wyrok bezpośrednio wskazuje na tzw. orzekanie z
urzędu, wkleję jeszcze komentarz do art. 351 kpc:

"Komentarz do art. 351 kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Bodio J., Demendecki T.,
Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III.
Stan prawny: 2008.03.01

Jeżeli sąd nie rozpozna całości żądania pozwu, to co do pozostałej części trwa stan
sprawy w toku, a nadto stronie nie przysługuje środek odwoławczy, zgodnie z ogólną
zasadą, że tam, gdzie nie ma rozstrzygnięcia, nie ma środka zaskarżenia. Tę
patologiczną sytuację władny jest uleczyć sąd orzekając o uzupełnieniu wyroku, ale
tylko na wniosek strony złożony w terminie określonym w art. 351. Po upływie tego
terminu strona może wytoczyć nowe powództwo o część nierozstrzygniętą, brak bowiem w
tym zakresie powagi rzeczy osądzonej." skomentuj
2009-08-03 07:18:41 | *.*.*.* | olgierd
Jak to nie wierzysz? Powyżej rzuciłem skan postanowienia, celowo ten akapit
zamalowałem na żółto ("miał możliwość... poprzz wniesienie apelacji").

Sąd jest zdania, że orzekł co do całości, przy czym orzekł inaczej, niż oczekiwał
powód. W postanowieniu SR w Lipnie, w którym odmawia uzupełnienia wyroku jest tak
"Wskazać należy, iż orzeczenie podlega uzupełnieniu, jeżeli Sąd w ogóle nie zamieścił
rozstrzygnięcia. Natomiast w sytuacji, gdy orzeczenie Sądu zawiera wprawdzie
rozstrzygnięcie o całości żądania, jednakże jest ono odmienne od żądania zgłoszonego
w pozwie, decyzja Sądu podlega kontroli instancyjnej, w drodze zażalenia". skomentuj
2009-08-03 07:57:42 | 89.231.128.* | Jej
Jak mogę traktować poważnie to co piszesz, jak teraz piszesz o wyroku, a poprzednio o
nakazie. Od wyroku apelacja służy. Nadto pisałeś poprzednio że nie ma rozstrzygnięcia
a teraz piszesz że jest tylko inne niż oczekiwał powód. Pewnie powód chciał umowne a
dostał ustawowe? Reasumując, niezbyt precyzyjnie - jak na moje potrzeby -
przedstawiasz stan faktyczny. Trzeab się domyślać o co chodzi.
A poza tym poprzednio coś mi się porobiło i skanu wyroku nie widziałem :) skomentuj
2009-08-03 08:34:30 | *.*.*.* | olgierd
Tak to jest jak ktoś nie czyta, lecz zgaduje: "w skrócie: chodziło o nakaz zapłaty,
który nie odnosił się do całego żądania, co jest poważnym uchybieniem przepisów,
powód wystąpił o jego uzupełnienie, a SR mu odpisał, że powinien był wnosić
zażalenie, a nie o uzupełnienie". skomentuj
2009-08-03 13:59:05 | 89.231.128.* | Jej
To czemu w komentarzu wyżej napisałeś cytuję: "W postanowieniu SR w Lipnie, w którym
odmawia uzupełnienia wyroku .." Jak był nakaz ?? I ktoś złożył wniosek o uzupełnienie
wyroku ?? skomentuj
2009-08-03 14:05:01 | *.*.*.* | olgierd
A bo mnie zmyliłeś ;-)
A tak na poważnie: nakaz to też taki wyrok, prawda? skomentuj
2009-08-03 15:30:48 | 89.231.128.* | Jej
Nakaz to nakaz a wyrok do wyrok. skomentuj
2009-08-03 19:38:00 | 94.75.71.* | koziolekweb.pl
Re: Nie wierz nigdy sądowi, dobrą radę ci dam [0]
Olgierd. Jakie sądy takie sądownictwo. Moja luba w czasach pracy w klinice prawa
dostała opinię biegłego, który stwierdził, że poszkodowana doznała lekkiego
uszczerbku zdrowia (poniżej 7 dni), a kobieta leżała w szpitalu 15 dni i pół roku na
rehabilitacji. Co na to kochany sąd? Wszytko ok. Cóż... podobno elyta elyt choć
powinni o sobie mówić elyta od etalou. skomentuj
2009-09-09 19:13:40 | 82.210.159.* | Jakub Anderwald
Re: Nie wierz nigdy sądowi, dobrą radę ci dam [1]
Właśnie dostałem postanowienie sądu o poprawieniu "oczywistej pomyłki pisarskiej" ;) skomentuj
2009-09-09 22:28:24 | *.*.*.* | olgierd
Oczywiście. Oczywista ;-) skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]