Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety
 Oceń wpis
   

urbanmatW ramach poprawiania świata kolejna ustawa, którą prezydent już podpisał -- a której wróżę spore zainteresowanie na różnych forach o prawie: ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (na marginesie: to kolejny dowód, że władza nadal wierzy w to, że herbata staje się słodsza od samego mieszania -- mamy już cały tytuł XXV w kodeksie cywilnym, mamy ustawę prawo przewozowe z 1984 r. i ustawę o transporcie drogowym z 2001 r. -- będziemy mieć prawo o publicznym transporcie zbiorowym i oczywiście od razu -- tj. zaraz po vacatio legis -- podróżnym się polepszy).

z ustawy prawo przewozowe (w treści od 1 marca 2011 r.)
Art. 33a. 7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
(...)
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.
(...)
Art. 87a. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.
Art. 87b. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podlega karze grzywny.
Art. 87c. Orzekanie w sprawach określonych w art. 87a i 87b następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Są tam dwie atrakcje, które już od 1 marca przyszłego roku zaczną spędzać sen z powiek tym i tamtym:

  • zgodnie ze znowelizowanym art. 33a prawa przewozowego osoba upoważniona do sprawdzania biletów będzie mogła ująć podróżnego, który jedzie bez biletu i nie okazuje dokumentu stwierdzającego tożsamość i niezwłocznie oddać go w ręce policji;
  • wykroczeniem będzie odmowa zapłacenia należności za przejazd bez biletu i okazania dokumentu kanarowi, a także pierzchnięcie przed przybyciem wezwanej policji (art. 87a-87b prawa przewozowego).

Obowiązujące obecnie przepisy są znacznie względniejsze dla gapowiczów. Podczas kontroli biletów można co najwyżej żądać dokumentów, zaś w przypadku odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości pasażera -- zwrócić się o wsparcie policji (art. 33a ust. 4 prawa przewozowego).

Tymczasem już za dwa miesiące każdy konduktor otrzyma uprawnienia bliskie policji -- "ujęcie" to wprawdzie jeszcze nie "zatrzymanie", ale równie daleko mu do "ujęcia obywatelskiego" z art. 243 par. 1 kpk -- co ciekawe: żaden przepis nie przewiduje możliwości zaskarżenia zastosowania owego "ujęcia konduktorskiego". Równocześnie osoba, do której zostanie wezwania policja -- ale i taka, która na funkcjonariuszy nie będzie czekać -- będzie ścigana za popełnione wykroczenie (moją ciekawość budzi kwestia jakiego rodzaju działania operacyjne będą wówczas ustalone w celu ujęcia takiego krnąbrnego gapowicza?)

Nie będę ukrywał, że uważam nowe przepisy za mocno dyskusyjne. Abstrahując od tego czy wyposażanie osób kontrolujących bilety w takie mechanizmy jest rozsądne -- już widzę te brawurowe akcje kontrolerów -- oraz angażowanie organów ścigania zwalczanie sprawców kolejnych wykroczeń (4 miesiące temu weszły w życie przepisy, które wzbudziły tu dość gorącą debatę -- no to ja dziś zrobiłem parę zdjęć, które może jutro tu wrzucę...), brak możliwości skorzystania z kontroli sądowej w przypadku "ujęcia" gapowicza wydaje się sprzeczny z art. 41 ust. 2 konstytucji.

Komentarze (27)
Za a nawet przeciw Parkowanie na miejscach dla...

Komentarze

2010-12-29 23:22:09 | *.*.*.* | infolinka
Re: Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety [9]
Jeśli te trzy ustawy i kodeks nie będą się wzajemnie wykluczały, to teoretycznie nic
się nie zmieni. skomentuj
2010-12-29 23:52:25 | 83.142.180.* | M_T
>>Równocześnie osoba, do której zostanie wezwania policja -- ale i taka, która na
funkcjonariuszy nie będzie czekać...

Eeee... a dalsza część zdania utajniona? :) skomentuj
2010-12-30 08:50:24 | *.*.*.* | olgierd
fakt, chodzi rzecz jasna o odpowiedzialność -- dzięki, coś ućło. Poprawiam. skomentuj
2010-12-30 10:06:53 | 87.204.0.* | van der Pacior
karnistyka nie jest moją dziedziną, tym niemniej przepis wygląda mi na pisany przez
osoby, które nie odróżniają słownictwa potocznego od prawniczego. 243 KPK nie mówi o
ujęciu ale o "ujęciu na gorącym uczynku" co jest terminem mającym wypracowany już
zakres znaczeniowy.
"Ujęcie" z nowej ustway jest dla mnie tworem nowym, w szczególności jest to coś
innego niż "zatrzymanie" skoro w tym samym przepisie odróżnia się od uprawnień
Policji.
I coś mi się wydaje, że skoro nie może to być zatrzymanie to jakiekolwiek inne
czynności niż czułe objęcie i przytulenie przez kontrolera będą stanowiły bezprawne
ograniczenie wolności. skomentuj
2010-12-30 10:20:34 | 77.255.50.* | Leopold Lis
Olgierd, dlaczego uważasz, że jest "brak możliwości skorzystania z kontroli sądowej"
? (ostatnie zdanie)

Inna sprawa, że podróżny (ładne określenie), który utraci swój portfel z biletem,
dokumentami i pieniędzmi, na skutek przywłaszczenia przez osoby niezidentyfikowane,
na chwilę przed kontrolą biletów, zostanie jeszcze obciążony grzywną na podstawie
Art. 87a. skomentuj
2010-12-30 10:35:39 | *.*.*.* | olgierd
Dlatego uważam, bo żaden przepis nie wskazuje takiej możliwości. Owszem, można
próbować się odwołać do sądu (ale do jakiego?), jednak wierzę w to, że przeciętny
wydział karny temat odwali "ze względu na brak drogi sądowej".

No właśnie, zgodnie z art. 87a prawa przewozowego w zasadzie obowiązkiem będzie
posiadanie przy sobie dokumentów. Moim zdaniem nie jest "odmową" stwierdzenie "nie
mogę, choćbym chciał, bo nie mam przy sobie" -- ale dopóki nie przetrząsną mi
kieszeni, dopóty nie będą wiedzieć czy kłamałem, czy prawdę mówiłem. skomentuj
2010-12-30 11:10:05 | 87.204.0.* | van der Pacior
całość zapisów moim zdaniem jest niezgodna z Ustawą Zasadniczą i to pod wieloma
względami. Podstawowy jest taki, że wyposaża w środki przymusu państwowego
przedstawicieli podmiotów cywilnoprawnych w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych.
Nei zapominajmy, że w dalszym ciągu umowa przewozu jest zobowiązaniem cywilnoprawnym
choćby nawet usalali sobie ustawą że zawieraną z podmiotem od transportu publicznego.
Dlaczego hydraulik jak mu nie płacisz nie może ci zrobić wjazdu na chatę? Dlaczego
siec telefonii komórkowej nie zmoże cię zamknąć w piwnicy póki nie zapłacisz
zaległego rachunku?
Wprawdzie nasz coraz bardziej uszołomiasty Trybunał Konstytucyjny może tego nei
zauważać, ale ETPCz się tym zajmie liberalizm tam jest posunięty do granic absurdu skomentuj
2010-12-30 11:56:49 | *.*.*.* | Jurgi
Re: Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety [1]
Cóż, niewyżyte bycze karki z firm sprawdzających bilety będą miały podstawkę do
obicia po mordzie każdego, kto im się nie spodoba… skomentuj
2010-12-30 12:24:47 | *.*.*.* | olgierd
No właśnie brakuje mi tu jeszcze delegacji do wydania rozporządzenia ws. środków
przymusu bezpośredniego stosowanych przez kontrolerów biletowych ;-) skomentuj
2010-12-30 12:42:21 | *.*.*.* | grizz
Re: Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety [0]
hah, tak jak pisał @van der Pacior - jaka jest definicja tego nowego ujęcia? To
ujecie z ust o ochronie osób i mienia? Chyba niebardzo, obywatelskie też nie...

Co więc taki pracownik może... skomentuj
2010-12-30 15:29:14 | 89.78.61.* | TomekZi
Re: Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety [0]
A mnie najbardziej zastanawia to, jak bardzo się rozpleniły delikty administracyjne -
a przecież to jest jawna kpina z państwa prawa, w którym to sąd jest od miarkowania
kar. skomentuj
2010-12-30 16:21:19 | 78.88.20.* | Maciek2
Re: Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety [0]
Muszę przyznać, że nie znam się na interpretacji rzeczy, które wychodzą z Wiejskiej
wiec moze ktoś mi pomoże:

7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez
niego upoważniona ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu
umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego

No według mnie jeśli jest napisane "w razie odmowy zapłacenia należności" to znaczy,
że kontroler może się zapytać czy skasuję bilet a nie czy skasowałem. Czyli jeśli
skasuję przy nim to nie ma żadnych podstaw do ukarania mnie. Oczywiście pewnie w
regulaminach przewozu jest że trzeba skasować niezwłocznie po wejściu do
autobusu/tramwaju ale chyba ustawa ma pierwszeństwo? Może mi ktoś to wytłumaczyć? Tak
samo dalej:

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku
odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania
dokumentu.

Czyli jeśli odmówię okazania dokumentu ORAZ zapłacenia należności to podlegam karze
grzywny. skomentuj
2010-12-30 17:08:17 | 83.24.118.* | klon2277
Re: Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety [3]
Ujęcia może dokonać każda osoba która jest świadkiem przestępstwa a istnieje obawa
ucieczki lub niemożna zidentyfikować osoby popełniającej przestępstwo Zgodnie z KPK.
Ale należy zwrócić uwagę na to że owy przepis mówi o PRZESTĘPSTWIE . Nieposiadanie
biletu nie jest przestępstwem KK wyraźnie mówi przestępstwem jest zbrodnia lub
występek, przestępstwem nie jest czyn zabroniony którego społeczna szkodliwość jest
znikoma. Co za tym idzie zatrzymanie kogoś na podstawie KPK za taki czyn było by
niedopuszczalne, doprowadziło by to do paradoksów widząc osobę przechodzącą przez
ulicę na czerwonym świetle mógł byś podejść i ją ująć albo osobę która wyrzuca
papierek na ulicę, komedia. Cały ten przepis śmierdzi, przepis który zabiera
ogranicza prawa powinien być bez skazy.
Ciekawe jest to "w razie odmowy zapłacenia należności" Należności czyli nie kary za
brak biletu, jak dobrze to rozumiem w przypadku kiedy kanar podchodzi do pasażera
nieposiadającego biletu pyta się o bilet pasażer odpowiada że właśnie chce go nabyć i
uiść należność za przewóz no i cały przepis traci podstawową przesłankę którą jest
odmowa uiszczenia należności. skomentuj
2010-12-30 17:36:10 | 178.235.246.* | van der Pacior
nie chciało mi się zgłebiac aż tak,ale skoro przedmówcy to poczynili to przypomnę ze
wykroczeniem jest czyn który jest zawiniony.
jezeli nie masz przy sobie dokumentow to odmawiasz ich okazania ale w tym wypadku nie
ponosisz winy bo nawet przy dolozeniu nalezytej starannosci nie mołbys ich okazac.
Praktyka pokaza jak sobie z tym poradza.
naleznoscia imho jest moim zdaniem również kara za podróz bez biletu, nadto kasowanie
go w momecie kontroli przynajmniej u nas warszawce jest niemozliwe poniewaz pierwsza
czynnoscia ktora robi kanar po wejsciu do pojazdu jest blokowanie kasownikow. Bedzie
robilo furore kupowanie biletow telefonicznei wprowadzone niedawno.

ps. kwestia odroznienia przestesptwa od wykroczenia jest bradzo ciekawa w
praktyce.imprezowalismy kiedys z kumplami u kolezanki, ktora jest adwokatem. I wpadla
na imprezke, albo usilowala policyja zawiadomiona przez czulych sasiadow. Zadwonili
uprzejmie do drzwi z interwencja na co kumpela odparla calkiem rezolutnie, iz wejsc
do mieszkania w godzinach nocnych mozna jedynie w przypadku podejrzenia polenienia
przestepstwa a zakłocanie ciszy nocne jest jedynie wykroczeniem. Chwile panowie
postali i pojechali choc podejrzewam ze gdyby nie fakt, ze kumpela niedlugo potem sie
przeprowadzila to mialaby przerabane. skomentuj
2010-12-30 19:37:17 | *.*.*.* | olgierd
No fakt, literalnie jest tam o "należności" czyli po prostu -- skasuj bilet. A opłata
dodatkowa (tzw. "kara") jest poza zagadnieniem.

Chyba faktycznie mogę wywalić Urbankartę i trzymać w portfelu jeden bilet, do
skasowania podczas kontroli. skomentuj
2010-12-30 20:35:46 | *.*.*.* | spex
Nie jest pewien, ale te systemy mają zabezpieczenie przeciw takim akcją. Nie pamiętam
na jakiej zasadzie, ale coś tam było. skomentuj
2010-12-31 00:30:58 | 83.26.94.* | NeverMore
Re: Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety [3]
Przepraszam, co znaczy 'ująć', jaka jest tego definicja?
Kanar, będzie wyposażony w kajdanki? Zakuć mnie nie może, dotknąć, uderzyć, obrazić?
Nie.
Nie pozwoli wyjść z tramwaju, to znaczy, że porwanie jest legalne? skomentuj
2010-12-31 05:21:52 | 195.69.80.* | Do
Porwanie legalne nie jest, ale teoria nie idzie w parze z praktyką. Już kilkakrotnie
widziałem szamotaniny z kanarami i przytrzymywanie siłą pasażerów na miejscu do
przyjazdu policji. skomentuj
2011-01-05 17:05:17 | 156.17.239.* | Kuffif
Jest luka w przepisach, bo Prawo przewozowe nie określało dotychczas co zrobić z
delikwentem, który nie pokazał dokumentów i próbuje uciekać kontrolerowi. Nagminnie
wykorzystywana przez gapowiczów, albo eksploatowana przez agresywniejszych
kontrolerów, którzy mimo braku wyraźnych podstaw ograniczali wolność gapowicza. Taki
stan prawny nijak się miał do rzeczywistości.

Oczywiście, proponowany zapis naraża się na obstrzał Trybunału Konstytucyjnego, gdyż
wprowadza ujęcie dla celów innych niż czyny karalne, a więc do spraw cywilnych.
Pozostawiając to jeszcze poza kontrolą sądu.

O wiele prościej by było wprowadzić jeden zapis, stanowiący, że wykroczeniem jest
uniemożliwianie kontrolerowi ustalenia tożsamości w razie nieokazania ważnych
biletów, celem uniknięcia zapłacenia należności.
Wtedy na zasadach ogólnych, byłoby możliwe zwyczajne ujęcie sprawcy wykroczenia, bez
tworzenia żadnych innych bytów. skomentuj
2011-02-15 19:02:40 | 83.16.114.* | kut
polska to po prostu chory kraj i chore przepisy. skomentuj
2011-02-15 19:12:31 | 178.180.13.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
KUT-asie, TO JEST CHORY KRAJ, BO W NORMALNYM KRAJU ZŁODZIEI LEJĄ PAŁAMI !!!! [2]
Gapowicze to są tacy sami złodzieje jak wszyscy inni. Kontrolerzy powinni mieć prawo
wyprowadzić takiego ze środka transportu i lać pałami tak dlugo aż oduczy się jeździć
bez biletu.

W Polsce doszło do takiej paranoi, że pacjenci świadomie jeżdża bez biletów mówiąc,
że jadą tzw. darmowozem czyli na koszt Unii Europejskiej. Lać pałą i nie rozczulać
się nad złodziejami.
GŁUPI JASIO ZE WSI. skomentuj
2011-02-25 23:26:14 | 81.190.77.* | katarakta
a nie jest tak, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją (ograniczanie wolności,
naruszanie prywatności osobistej)?
a poza tym, dopóki "ujęcie" nie zostanie zdefiniowane kanar (teoretycznie) nie może
nic zrobić? skomentuj
2011-02-27 20:58:12 | 83.8.187.* | Goldi
Sugerujesz, że w przypadku przestępstwa pozbawienia wolności (art. 189 k.k.) zachodzi
brak drogi sądowej ? Albo, że niedopuszczalne jest dochodzenie na drodze sądowej
roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych polegających na pozbawieniu wolności ? skomentuj
2011-02-27 21:04:03 | 83.8.187.* | Goldi
Jeśli brak jest definicji legalnej, to stosujemy takie znaczenie, jakie przyjęte jest
w języku literackim, w którym ujęcie nie jest utożsamiane z czułym objęciem, ale
raczej z schwytaniem, złapaniem, przymuszeniem do rezygnacji z ucieczki. skomentuj
2011-02-27 21:13:13 | *.*.*.* | kredytyhipoteczne.pc.pl
Re: Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety [0]
O bezprawnych działaniach kontrolerów już nieraz słyszeliśmy a konkretnie o przemocy
jakiej się dopuszczali. O zatrudnianiu kryminalistów chyba też. Jeżeli mają mieć
większe uprawnienia, to niech sito selekcji - rekrutacji zrobią szczelniejsze. skomentuj
2011-03-05 22:03:53 | 83.4.131.* | szunka
Oj. GŁUPI!!!! skomentuj
2011-03-05 22:09:24 | 83.4.131.* | szunka
"Oj. GŁUPI" to było do Jasia ze wsi !!!

Podobnie jak w Miejskiej Straży, wystarczy ich wyposażyć w broń, a kara śmierci
będzie zbędna. skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]