O prawidłowym spraw rozpoznaniu
 Oceń wpis
   

Ciekawostka: Naczelny Sąd Administracyjny w pełnym składzie podjął uchwałę, iż sąd kasacyjny powinien odnieść się do wszystkich przedstawionych przez stronę podstaw kasacji. Moim zdaniem brzmi to interesująco, o tyle, że jak się dokładnie wczyta w przepisy, to tak było od zawsze (i w każdym postępowaniu!) -- aczkolwiek mam wrażenie, że to kolejne orzeczenie, które się po prostu "nie przyjmie".
Rzadko przyjmują się bowiem tezy, choćby i najsłuszniejsze, które nie mają szans na "umocnienie bojem".

uchwała NSA z 26 października 2009 r., sygn. akt I OPS 10/09, w bazie orzeczeń jeszcze brakW kwestii kasacji bowiem sprawa jest prosta: cóż z tego, że NSA zajął się tym tematem, skoro strona w praktyce i tak nie będzie mogła z niego bezpośrednio skorzystać? Kasacja jest niezaskarżalna, przeto nawet jeśli sąd kasacyjny uchybi swoim powinnościom, możliwości odwołania się od tych uchybień nie widzę.
Strona ma prawo do wnikliwego rozpoznania jej bolączek w dwóch instancjach, ale smutna praktyka czyni konstytucyjną zasadę dwuinstancyjności li tylko fasadą!

Chcecie bliższego życiu przykładu na podobną niesprawiedliwość, bliższego konstytucji, bo odnoszącego się do prawa do dwuinstancyjnego rozpoznania sprawy? Niech będzie apelacja w niekasacyjnej sprawie, w której sąd drugiej instancji wybiera sobie, spośród 5 zarzutów apelacyjnych, ze dwa słabsze, po czym bezlitośnie się z nimi rozprawia, oddala apelację, wyrok utrzymuje -- zaś stronie pozostaje tylko wrażenie, że coś w postępowaniu nie zagrało. Skoro bowiem kpc wymaga od strony przedstawienia zarzutów i ich uzasadnienia (art. 368 par. 1 kpc), zaś sąd ma obowiązek rozpoznania sprawy w granicach apelacji (art. 378 par. 1 kpc), to czy nie jest czymś niepoważnym postępowanie, w którym pomija się choćby niewielką część zastrzeżeń skarżącego?!

I wariant oboczny: sąd II instancji w zasadzie przyznaje rację apelującemu, jednak znajduje inne przesłanki przemawiające za pozostawieniem wyroku wydanego w pierwszej instancji w spokoju. Strona z tą nową argumentacją też mogłaby powalczyć, ale już się nie da -- bo orzeczenie jest prawomocne i ostateczne, zaś do wznowienia postępowanie też się nie nadaje...
Są jeszcze przykłady dramatyczne, jak np. uwzględnienie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu po zażaleniu prokuratora -- od czego aresztowanemu nie przysługuje środek zaskarżenia (wyjąwszy wniosek o uchylenie aresztu, ale to nie to samo).

Mam wrażenie (OK, olbrzymiego doświadczenia procesowego może mi brak, chociaż miałem swego czasu pod swoją pieczą kilkaset procesów; parę własnych spraw też się wygrało... i przegrało), że zdumiewająco często wychodzi się z założenia, że "granice apelacji" to maksymalny zakres zbadania wyroku pierwszoinstancyjnego, o jakim apelujący może marzyć -- nigdy jednak nie patrzy się na przepis jako nakazujący sądowi II instancji rozpoznanie sprawy w zakresie "nie mniejszym niż"!
Jak widać w NSA już to zauważyli, w odniesieniu do kasacji, wierzę też, że podobnych orzeczeń nie brak w odniesieniu do skarżenia orzeczeń pierwszoinstancyjnych (o, jakaś nowość: "Decydujące znaczenie dla orzekania przez sąd rozpoznający apelację ma wskazanie przez stronę konkretnych żądań, a nie podanie wartości przedmiotu sporu" -- to aż Sądu Najwyższego trzeba, by odkryć taką oczywistość?! (wyrok SN z 16 czerwca 2009 r., V CSK 474/08).

No dobra, ponarzekałem. Od listopada planuję pisać połowę tekstów pozytywnych ;-)

 

Komentarze (7)
Pies jest dla ogona, czy ogon... Ważny... wybrany... WTF?

Komentarze

2009-10-27 11:49:54 | 83.14.109.* | xyznext
Re: O prawidłowym spraw rozpoznaniu [6]
od listopada... którego roku ? :P skomentuj
2009-10-27 13:39:58 | *.*.*.* | olgierd
Jeszcze nie wiem ;-) Myślałem, że od najbliższego, ale chyba bym się zanudził
pisaniem pozytywów ;-) co to ja jestem -- laurkopisarz? ;-) skomentuj
2009-10-27 14:00:43 | 77.255.212.* | ps2
Ale jak ma się wyrok NSA do apelacji w sprawach cywilnych? skomentuj
2009-10-27 14:12:06 | *.*.*.* | olgierd
Nijak. To są rozważania natury ogólnej, uchwała jest tylko przyczynkiem. skomentuj
2009-10-27 19:48:47 | 79.186.108.* | Washko16
Dla mnie to orzeczenie dotyczy czegoś innego, a mianowicie tego, że dotychczas, o ile
mi wiadomo, dominował pogląd, że zarzut naruszenia prawa procesowego może dotyczyć
tylko naruszenia prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a nie
postępowania administracyjnego (podatkowego). W związku z tym kasacja oparta np. na
naruszeniu art. x kpa czy art. y ordynacji nie była oparta na ustawowej podstawie.
Nie jest dla mnie natomiast jasne, czy skutkiem odniesienia się do zarzutu opartego
na przepisie, którego sąd nie mógł naruszyć może być uwzględnienie skargi.
Nie wynika to też z zadanego przez prezesa NSA pytania prawnego:
"Czy na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 oraz art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.) wskazanie podstaw kasacyjnych, rozumiane jako wymienienie przepisów, które -
zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną - zostały naruszone przez wojewódzki sąd
administracyjny, nakłada na Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający ten środek
odwoławczy obowiązek odniesienia się do wszystkich zarzutów podanych w przytoczonych
podstawach kasacyjnych?" skomentuj
2009-10-27 21:57:28 | *.*.*.* | olgierd
W "Rzepie" były dwa teksty o tej samej uchwale ;-) troszkę dziwnie, fakt. skomentuj
2009-10-28 22:20:00 | 83.9.151.* | pawelowski
Mam kolegę, który pokazywał mi takie wyroki NSA, w których nawet nie odniesiono się
do żadnej z profesjonalnie przedstawionych i uzasadnionych podstaw kasacyjnych;
ograniczając swoje orzeczenie jedynie do stwierdzenia, że "skarga kasacyjna nie
zasługiwała na uwzględnienie" i popierając tj. przepisując połowę uzasadnienia z WSA.
Były jeszcze takie, w których dwie podstawy uznano za nieusprawiedliwione...a o tej
trzeciej najważniejszej zapomniano - po prostu do niej się nie odniesiono. Zapytałem
go z tym zrobić...no i odpowiedział, że nic. Trzeba grać tak jak oni i prowokować ich
do popełniania głupstw. Zrugałem go wtedy niepospolicie, że psuje wymiar
sprawiedliwości. Ale kiedy i mi się przytrafiło to samo, to zrozumiałem, że zbyt
pochopnie idealizowałem NSA i trudno mi teraz zaufać jakiemukolwiek składowi. Pomijam
już WSA - tam z założenia nie powinno się im ufać. To bardzo przykre, ale po pięciu
latach siedzenia wyłącznie przed WSA i NSA (kilkaset procesów) mój idealizm sięgnął
bruku. skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]