Obowiązki informacyjne przedsiębiorców -- raz jeszcze
 Oceń wpis
   

Kilka razy już pisałem o obowiązku oznaczania strony internetowej prowadzonej przez przedsiębiorcę pewnymi informacjami o nim (np. przy okazji sprawy Adresso vs Wroom.pl czy spółki PL2012 sp. z o.o. -- por. Ein Bier, Ein Brauerei, Ein Trademark).

Napiszę jeszcze raz, bo znów jest temat. W ramach wyciągania sprawek z przeszłości okazało się, że Krzysztof Czuma, syn bieżącego (jeszcze) Ministra Sprawiedliwości miał sprawę z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną -- właśnie za "nieumieszczenie w wyeksponowanym miejscu niekomercyjnej strony internetowej danych kontaktowych do osoby wystawiającej stronę". I zapłacił 100 zł grzywny za brak informacji o spółce na stronie internetowej.

art. 21 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:
1) firmy przedsiębiorcy;
2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
art. 5 ust. 2 Usługodawca podaje:
1) adresy elektroniczne,
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres.
art. 23 Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 5 nie podaje danych, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 lub 5, albo podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny.

art. 206 §1 ksh:
Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:
1) firmę spółki, jej siedzibę i adres,
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4) wysokość kapitału zakładowego.
art. 595 §1 ksh:
Kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach albo będąc komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania spółki dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym przepisie
- podlega grzywnie do 5.000 złotych.

O obowiązkach informacyjnych zapomina olbrzymia większość przedsiębiorców. Uwaga ta nie odnosi się tylko do startutopistów -- którzy skądinąd chętnie popadają w różne skrajności, od tytułomanii jak w CK za Habsburgów, do ignorowania wszystkich formalności -- swoich stron internetowych nie pilnują także uznane i poważane spółki.

Warto zatem zapamiętać, iż każdy świadczeniodawca usługi świadczonej drogą elektroniczną -- bez względu na to jakiego rodzaju to usługa -- musi podać na swojej stronie takie dane jak adresy elektroniczne do kontaktu oraz nazwę lub firmę przedsiębiorcy, a także siedzibę i adres (art. 5 ust. 2, warto też przeczytać ust. 3 i 5).
Sankcją za brak tej informacji bądź podanie nieprawdziwych danych jest -- zgodnie z art. 23 ustawy -- grzywna.

Podobne obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy, który oferuje sprzedaż towarów lub usług na odległość (art. 21 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uwaga: to dotyczy każdego sposobu komunikowania oferty, nie tylko przez internet!

I na zakończenie coś dla spółek: w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd powinien przeczytać art. 206 ksh, zgodnie z którym wszystkie pisma i zamówienia, bez względu na formę (pisemne, elektroniczne), a także strona internetowa powinna wskazywać firmę spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu KRS, w którym spółka jest zarejestrowana, NIP oraz wysokość kapitału zakładowego (dla spółek komandytowo-akcyjnych odpowiednio stosuje się art. 127 par. 5, dla akcyjnych 374 par. 1 ksh).

W przypadku niedochowania obowiązku członkowie zarządu spółek kapitałowych lub komplementariusze w SKA mogą zapłacić grzywnę w wysokości do 5000 złotych (art. 595 par. 1 ksh); warto podkreślić, że jeszcze niedawno sankcja ta była bardziej dotkliwa i wynosiła 10 tys. złotych.

Reasumując: pamiętajcie, Moi Drodzy, o oznakowaniu swojej stronki, o prawidłowych stopkach w listelach (tak, wiem, że netykieta na tym cierpi... i wcale nie mam na myśli tego korpoględzenia).
Jak to mówią: szkoda nerw i niepewności.

Komentarze (14)
Kto naprawdę zapłaci za... Ja, negacjonista

Komentarze

2009-02-18 10:56:54 | 170.252.72.* | marcin (inny)
Re: Obowiązki informacyjne przedsiębiorców -- raz jeszcze [5]
doprecyzuję jedną kwestię - to według Krzysztofa Czumy "naruszenie polegało na
nieumieszczeniu w wyeksponowanym miejscu niekomercyjnej strony internetowej danych
kontaktowych do osoby wystawiającej stronę".

odnośnie samych rozważań - jeśli strona była niekomercyjna, to co ma do tego KSH? co
ma do tego ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną? aby był usługodawca, musi
być usługa. skomentuj
2009-02-18 12:29:10 | 217.153.66.* | dobrze poinformowany
Znam dobrze i osobiscie sprawę Czumy, o której mowa m.in. tutaj
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Syn-Czumy-zrezygnowal-z-funkcji-spolecznego-as
ystenta,wid,10860723,wiadomosc.html Strona była komercyjna - świadczyła usługi
hostongu i co ważniejsze usługa ta była płatna. Właścicielem domeny, w chwili, gdy
złozone zostało zawiadomienie, była Spółka Elektron (dzisiaj właścicielem domeny jest
osoba prywatna), usługi świadczyła również spółka Elektron. Ustawa o świadczeniu
usług drogą elektroniczną ma tutaj kluczowe znaczenie. Na stronach, gdzie świadczone
były usługi nikt nie zamieścił regulaminu (był tylko cennik i numer rachunku
bankowego). Żeby było ciekawiej, jeszcze w ubiegły piątek na stronach elektronu nadal
były świadczone takie same usługi. Zachęcam tez do sprawdzenia w KRS czy Elektron Sp
z o.o. z siedzibą w Warszawie ma wymagany kapitał w wysokości 50.000 zł skomentuj
2009-02-18 18:42:27 | *.*.*.* | Quake
@dobrze poinformowany: niedawna nowelizacja KSH obniżyła minimalną wysokość kapitału
zakładowego w spółkach z o.o. (i akcyjnych zresztą też). skomentuj
2009-02-18 20:04:13 | 217.153.66.* | dobrze poinformowany
Quake: nie zmienia to faktu, że Elektron nie spełniał warunków w chwili, gdy one
obowiązywały skomentuj
2009-02-19 10:01:03 | *.*.*.* | maw
a co to jest "wyeksponowane miejsce" i to jeszcze na www ? na samym miejscu topa, czy
banera ? :) skomentuj
2009-02-19 11:00:22 | *.*.*.* | olgierd
Nie wiem co to wyeksponowane. To zdanie obwinionego, nie przejmowałbym się nim
szczególnie.

Na pewno warunku ustawowego nie spełnia wrzucenie rzeczy tylko w kod albo białą
czcionką na białym tle ;-) skomentuj
2009-09-01 12:09:56 | 213.238.96.* | Tomasz Frontczak
Re: Obowiązki informacyjne przedsiębiorców -- raz jeszcze [2]
Czy na stronie internetowej spółki zoo wystarczy, że dane są w dziela kontakt, czy
należy je powielać na każdej podstronie. Szczególnie istoten, gdy adres biura jest
inny niż adres rjestracji - wprowadza to trochę zamieszania, bo w stopc, ze względy
na użyteczność i wymogi prawan mamy dwa adresy. Z gory dziękuję za odpowiedż. skomentuj
2009-09-01 14:13:57 | *.*.*.* | olgierd
Wystarczy, że będzie w dziale kontakt (albo w dziale "o nas" czy inaczej tam sobie
nazwanym). Jeśli adresy rejestrowy i biura są różne, to wystarczy to zaznaczyć -- np.
tak jak tutaj http://www.businessclick.com/pl/contact/ skomentuj
2010-03-19 17:34:00 | 87.207.27.* | piotrmanps
podobnie art. 34 ustawy o KRS skomentuj
2011-08-16 11:37:55 | 212.2.96.* | klient xyz media
Re: Obowiązki informacyjne przedsiębiorców -- raz jeszcze [1]
Ładna teoria ;-)

A teraz praktyka. Otrzymuje mail od firmy (nie wiem czy spółka) podpisanego: "pzdr.
XYZ Media"
Co mogę z tym zrobić? skomentuj
2011-08-16 12:54:16 | *.*.*.* | olgierd
Dowiedzieć się kto zacz i ew. zastosować odpowiednie przepisy ;-) skomentuj
2011-11-16 16:39:11 | 83.11.102.* | Malina___
Re: Obowiązki informacyjne przedsiębiorców -- raz jeszcze [1]
Jest kara za art. 5 uśude, jest za art. 206 ksh,
a jaka jest kara za naruszenie art. 21 ustawy o swob. gosp.? skomentuj
2011-11-16 18:20:44 | 178.37.56.* | Jacek__
Re: Obowiązki informacyjne przedsiębiorców -- raz jeszcze [0]
Ja tam akurat mam na stronie dane kontaktowe, ale pewnie jakby jakaś biurwa je
przejrzała to znalazła by coś brakującego. I szczerze mówiąc to właśnie temu głównie
służy. Paragrafów i kodeksów ci u nas multum i osoba zakładający mały biznes żeby być
pewnym na 100% że robi wszystko legalnie musiałaby poświęcić pół roku na studiowanie
kodeksów (bez nadziei na sukces, na pewno nie zinterpretuje wszystkiego poprawnie)
albo wydać grube pieniądze na prawników. Tak się uwala drobną przedsiębiorczość i
stąd dominacja dużych korporacji. A przecież... nikt nikomu nie każe korzystać z
usług znalezionych gdzieś na anonimowej stronie. Rozsądny człowiek omija firmy, które
nie podają danych. I krzywda mu się nie dzieje. skomentuj
2011-12-22 17:24:05 | 89.68.133.* | Morg
@Malina

Kiedyś był art. 60(1) par. 3 kodeksu wykroczeń, ale widzę że go zmienili. Albo kara
jest jakaś inna i w innej ustawie, albo (też możliwe) nie ma już jej wcale. skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]