Ochrona nazwiska człowieka jako jego dobra osobistego
 Oceń wpis
   

Ponieważ nie każdy P.T. Czytelnik poświęca czas na czytanie wszystkich komentarzy można było przeoczyć pasjonującą wymianę zdań pod tekstem poświęconym ochronie dóbr OSOBISTYCH. I chociaż wierzę, że 95% osób, które tu regularnie zaglądają -- nie będę ukrywał, że tacy Czytelnicy są solą tego lubczasopisma -- rozumie najprostsze myśli, nawet jeśli są napisane trudnymi zdaniami -- warto chyba poświęcić jeszcze (naprawdę króciutki) tekścik ochronie nazwiska jako dobra osobistego.

art. 23 k.c. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.Podstawowa sprawa: to, że w art. 23 par. 1 kodeksu cywilnego pada słowo "nazwisko" (generalnie można powiedzieć, że "dobra osobiste człowieka, w szczególności nazwisko pozostają pod ochroną prawa cywilnego"), nie oznacza, iżby niedozwolone było używanie tego nazwiska w sposób, jaki jest normalnie przyjęty w cywilizowanym społeczeństwie, tj. dla celów związanych z identyfikacją jakiejś osoby.
Najprościej rzecz ujmując można: zapisać czyjeś nazwisko w kalendarzu; napisać o kimś w gazecie pod jego nazwiskiem (rzecz jasna jeśli dana postać w ogóle nadaje się do gazety -- tego tematu nie chcę teraz rozwijać); wysłać do takiej osoby wiadomość; wyrażać uprawnione opinie o dowolnej osobie, etc. etc.

Nie będzie natomiast dopuszczalne m.in.: publikowanie o jakimś człowieku nieprawdziwych informacji lub szkalujących opinii, nawet jeśli niosące złą sławę stwierdzenia są wyrażone pośrednio (por. wyrok SN z 16 kwietnia 2002 r., V CKN 1010/00); podszywanie się pod jakąś osobę (np. w internecie); publikowanie książek pod cudzym nazwiskiem (tu można mówić rzecz jasna także o naruszeniu przepisów prawa autorskiego); tworzenie przedsiębiorstw, których firma albo inne oznaczenie (znaki towarowe) sugerują zaangażowanie jakiejś osoby; używanie cudzego nazwiska w reklamie towarów.
To właśnie w takim -- ale nie tylko w takim -- kontekście jest mowa o "nazwisku" w art. 23 par. 1 kc.

Zaś w orzecznictwie sądowym wygląda to mniej-więcej następująco:
 

WOLNO:

  • ujawniać nazwiska pracowników: "1. Nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej. 2. Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika" -- wyrok SN z 19 listopada 2003 r., I PK 590/02;
  • używać nazwiska dla oznaczania oferty kierowanej do konkretnej osoby: "Dobro osobiste podlega ochronie prawnej, gdy jest zagrożone cudzym bezprawnym działaniem (art. 24 § 1 k.c.). Nie można wszakże przyjąć, iżby posłużenie się danymi osobowymi osoby fizycznej w ofercie handlowej do niej skierowanej było bezprawnym działaniem oferenta. Podstawowe dane osobowe człowieka (nazwisko i imię) są jego dobrem osobistym, ale jednocześnie są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, iż istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, handlowym itd.). Dopóki więc dane osobowe człowieka są używane zgodnie z regułami społecznymi, nie można mówić ani o bezprawności działań innych osób, ani o zagrożeniu dóbr osobistych tymi działaniami" -- wyrok SA w Gdańsku z 15 marca 2001 r., I ACr 33/96 (cytowany w uzasadnieniu powyższego wyroku);
  • odmówić pracownikowi wyrobienia pieczątki z literkami "mgr" na przedzie: "1. Tytuł zawodowy magistra jest dobrem osobistym pracownika. 2. Odmowa pracodawcy wyrażenia zgody na posługiwanie się przez strażnika miejskiego w korespondencji służbowej pieczątką ujawniającą jego nazwisko poprzedzone posiadanym tytułem zawodowym nie uzasadnia zastosowania środków ochrony dóbr osobistych (art. 24 k.c. w związku z art. 300 k.p.)"  -- wyrok SN z 7 lutego 2007 r., I PK 211/06);
  • używać historycznych nazwisk założycieli browaru w jego tradycyjnej nazwie, i to przy współczesnej produkcji, i to pomimo tego, iż "tradycja rodzinna rozumiana jako dziedzictwo, spuścizna, utożsamianie się z dokonaniami i wartościami reprezentowanymi przez przodków, jest dobrem osobistym, podlegającym ochronie na podstawie art. 23 i 24 kc" -- wyrok SN z 28 lutego 2003 r., V CK 308/02.
     

NIE WOLNO:

  • dodawać nazwiska redaktora do autora książki, jeśli jego poprawki nie mają charakteru twórczego: "Wprowadzenie do utworu, będącego podręcznikiem akademickim, poprawek niemających charakteru merytorycznego, a jedynie będących poprawkami stylistycznymi czy korektorskimi, nie jest przejawem działalności twórczej i nie uzasadnia przyznania osobie, która dokonała takich poprawek, przymiotu współtwórcy utworu" -- wyrok SN z 7 listopada 2003 r., V CK 391/02;
  • dodawać cudzego nazwiska do własnego znaku towarowego: "Osobie, której dobro osobiste w postaci prawa do nazwiska zostało naruszone stosowaniem znaku towarowego, przysługuje ochrona na podstawie przepisów art. 23 i 24 k.c., niezależnie od ochrony przewidzianej w przepisach ustawy o znakach towarowych" -- wyrok SN z 17 marca 1988 r., IV CR 60/88;
  • godzić w dobra internautów, nawet jeśli są oni znani wyłącznie pod nickiem: "Nazwa użytkownika, którą posługuje się osoba korzystająca z serwisu internetowego podlega ochronie prawnej na takiej podstawie, na jakiej ochronie podlega nazwisko, pseudonim lub firma" -- wyrok SN z 11 marca 2008 r., II CSK 539/07.
Komentarze (20)
Opinia prawna też jest... Jak pozbyć się ministra...

Komentarze

2011-01-18 23:46:51 | 89.74.98.* | piotrmanps
Re: Ochrona nazwiska człowieka jako jego dobra osobistego [3]
fery good job skomentuj
2011-01-18 23:51:02 | 89.74.98.* | http://www.facebook.
he ? errata:
very a nie fery :) skomentuj
2011-01-19 02:37:37 | *.*.*.* | infolinka
Re: Ochrona nazwiska człowieka jako jego dobra osobistego [0]
Olgierdzie :)

Podoba mi się zwłaszcza ten ostatni punkt :)

Pozdrawiam :) skomentuj
2011-01-19 09:49:40 | 188.33.184.* | ANZELM_CIUMLASA
OLGIERDZIE - COŚ CI SIĘ POPIERDOLIŁO !!! [1]
Ani imię , ani nazwisko nie podlegają ochronie przez prawo autorskie. A już tym
bardziej nicknames. Jeżeli zechcę sobie zrobić jaja, to zacznę się tutaj podpisywać
ksywą Olgierd Rudak, bo mam do tego prawo.

A fakt, że ci ubecy i pederaści pracujący w sądach i innych reżimowych instytucjach
mają inne zdanie to po prostu potwierdzenie tezy, że całe prawo, całe państwo polskie
i wszelkie urzędy to jedna wielka bzdura.

Pozdrowienia,
ANZELM CIUMLASA

p.s. Miło Mi było usłyszeć, że Ja jestem solą tego lubczasopisma. skomentuj
2011-01-19 10:17:31 | *.*.*.* | olgierd
Na razie podpisujesz się jako Anzelm C. i to stanowczo wystarczy ;-) skomentuj
2011-01-19 20:33:52 | 46.112.16.* | ANZELM_CIUMLASA
PEDERASTA OLGIERD RUDAK POZDRAWIA WSZYSTKICH PACJENTÓW TEGO BLOGA (BLOGU???)!!! [1]
Pozdrowienia dla wszystkich pacjentów,
Olgierd Rudak
(pederatsta)

p.s. Jestem solą tego lubczasopisma - czyli sól Ziemi czarnej, nie mylić z metalami
ziem rzadkich, w odróznieniu od ziem gęstych.
p.p.s. Olgierdzie - bardzo Cię lubię, tak Cię lubię, że chyba poruszam Ci skórką. skomentuj
2011-01-19 21:00:21 | 89.76.35.* | włos
Każda wieś ma swojego głupiego Jasia, a polski internet ma Anzelma C. skomentuj
2011-01-20 03:23:08 | 46.112.54.* | ANZELM_CIUMLASA
WŁOS - TY SAM SOBIE RUSZAJ SKÓRKĄ !!! [2]
Na nic więcej nie zasługujesz.

ANZELM C.

p.s. Czemu nie napisałeś ANZELM CIUMLASA tylko ANZELM C. ??? Strach Cię obleciał???
Akurat Anzelm to jest Moje nazwisko, a rodzice dali Mi na imię Ciumlasa. skomentuj
2011-01-20 03:27:09 | 109.243.161.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
Włosie - przestań gwałcić moje dobra osobiste! [0]
Albo spotkamy się w sądzie.

Głupi Jasio Ze Wsi skomentuj
2011-01-20 04:59:13 | 90.156.50.* | P4trykx
masz może Ciumlaso jakieś węgierskie korzenie? skomentuj
2011-01-20 08:13:26 | 77.191.142.* | ~~
A.C. == A.B.++ ?
Nowa inkarnacja? skomentuj
2011-01-20 09:22:03 | 89.171.225.* | Neminus
Re: Ochrona nazwiska człowieka jako jego dobra osobistego [1]
Trochę poza tematem wpisu ale kiedyś o tym pisałeś:
http://www.spidersweb.pl/2011/01/jak-nazwac-kogos-kto-publikuje-tresc-prywatnego-e-ma
ila-w-mediach-spolecznosciowych.html

Zwróć uwagę na komenatrza PS, w którym cytuje on komentarz do KC - wg niego bez zgody
nadawcy nie można rozpowszechniać korespondencji. skomentuj
2011-01-20 09:32:22 | *.*.*.* | olgierd
Tak, ale wrzucony tam link http://bit.ly/eZkzzr jest linkiem "wsobnym", nie prowadzi
do żadnej "opinii profesora Krzysztofa Pietrzykowskiego".

A poza tym to naukowcy zawsze będą się różnić (na szczęście). Co do zasady jednak
dopóki obowiązuje art. 82 pr.aut. to generalne założenie, że adresatowi nie wolno
rozpowszechnić kierowanej do niego korespondencji jest niewłaściwe (generalne, czyli
są wyjątki: np. sytuacja, kiedy jej treść narusza czyjeś dobra osobiste, nawet dobra
osobiste nadawcy). skomentuj
2011-01-20 10:35:10 | 46.113.215.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
APEL DO MECENASA OLGIERDA RUDAKA !!! [3]
W związku pogwalceniem Mojego dobra osobistego przez pacjenta, który tutaj podpisał
się ksywą Włos proszę o usunięcie. Ale nie chodzi Mi o usunięcie Mojego nazwiska
Głupi Jasio Ze Wsi, ani nie o usunięcie komentarza lecz o usunięcie samego pacjenta o
ksywie Włos. skomentuj
2011-01-20 11:43:06 | *.*.*.* | olgierd
Już znalazłem ten komentarz do kc (nie: opinię), coś mi się wcześniej te komentarze
pod wpisem źle wyświetliły.

No więc generalnie to się nie zgadzam, natomiast oczywiście publikacja takiej
korespondencji nawet przez adresata MOŻE naruszać dobra osobiste nadawcy, JEŚLI jej
treść taka właśnie będzie (taka czyli naruszająca). Jakby było inaczej to nie dość,
że -- jak słusznie zauważa to jeden z komentujących -- każdy publicznie wyśmiany
spamer mógłby ścigać wyśmiewającego. Ba: nie byłoby możliwe publikowanie różnych
"listów do Marysieńki", i to niezależnie czy za życia, czy po śmierci
korespondentów.

W zasadzie nic więcej dodać ni ująć, może z wyjątkiem tego, iż jeśliby się w prawie
nikt o nic nie spierał, to prawo straciłoby 90% swojego uroku -- a ja wolałbym już
teraz jechać owce hodować. skomentuj
2011-01-20 15:54:03 | *.*.*.* | czytajnik
O tym, ze ocena zasadnosci tego prawa (oczekiwania spoleczne) nie jest tak
jednoznaczna swiadczy tez dluga dyskusja pod poprzednim artykulem Olgierda na ten
temat:
http://olgierd.bblog.pl/wpis,kto;jest;dysponentem;otrzymanej;korespondencji,40589.htm
l skomentuj
2011-01-20 15:59:21 | *.*.*.* | czytajnik
@Olgierd Dla Ciebie takie spory moga miec urok, ale zwyklego czlowieka szlag trafia,
bo jak ma sie zachowywac zgodne z prawem, skoro istnieja spory nawet wsrod samych
prawnikow, ktore zachowanie bedzie zgodne z prawem. Prawo powinno byc jednoznaczne,
aby czlowiek wiedzial jak ma postepowac nie lamiac go, a tutaj nie wie, bo - jak
widac - opinie wsrod prawnikow sa rozne. skomentuj
2015-12-09 21:20:10 | 109.173.219.* | AGAG
Re: Ochrona nazwiska człowieka jako jego dobra osobistego [0]
wolno ujawniać nazwiska pracowników - zgoda ja nie pracuje w firmie od roku a moje
nazwisko nadal widnieje na stronie. Co mam zrobić
? skomentuj
2016-01-16 12:39:08 | 87.206.165.* | q1
a skomentuj
2016-01-16 12:41:28 | 195.154.56.* | q3
a skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]