Puste prawo przeczy zasadzie przyzwoitej legislacji
 Oceń wpis
   

Kuriozum: obradującemu dziś w pełnym składzie Trybunałowi Konstytucyjnemu wczoraj przyszło zajmować się nowelizacją ustawy... której nie było. I uznał, że zmiana nieistniejących przepisów jest niezgodna z konstytucją.
Tak, tak, w polskim parlamencie -- kierowanym przez marszałka Komorowskiego -- nie takie cuda są możliwe.

Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w art. 23:
a)  uchyla się ust. 4;
b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy spółka prowadząca giełdę jest spółką publiczną.";
  2)   w art. 46 uchyla się ust. 4.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
W skrócie: ustawą z 18 czerwca 2009 r. sejm zmienił ustawę o obrocie instrumentami finansowymi skreślając w niej dwa przepisy (ustawa nie została promulgowana, ponieważ prezydent zareagował w trybie kontroli uprzedniej, tj. przed jej podpisaniem -- jej treść wrzucam w ramce obok). Posłowie nie zauważyli przy tym, że te same przepisy -- art. 23 ust. 4 oraz art. 46 ust. 4 -- zostały usunięte z jej treści już wcześniej, ustawą z 4 września 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 165 poz. 1316).

Z tej przyczyny prezydent zdecydował się na skierowanie do TK wniosku w trybie art. 122 ust. 3 konstytucji, zarzucając parlamentowi tworzenie pustego prawa, a to dlatego, że (cytuję za komunikatem prasowym ze strony Trybunału) "wejście w życie kwestionowanej ustawy spowoduje uchylenie przepisów  nieistniejących w całości lub w części. Dopuszczenie do takiego chaosu legislacyjnego świadczy o wysokim stopniu niestaranności ustawodawcy i stanowi istotne naruszenie zasad przyzwoitej legislacji."

wyrok TK z 14 lipca 2010 r., sygn. akt Kp 9/09 -- i jeszcze komunikat prasowy po rozprawieTrybunał podzielił stanowisko prezydenta: wydanie aktu normatywnego uchylającego już wcześniej uchylone przepisy jest niezgodne z zasadą poprawnej legislacji (art. 2 konstytucji), nie można bowiem dopuszczać do istnienia w obrocie prawnym przepisów, które nie zawierają żadnej treści normatywnej.

Podsumowując -- tak to jest jak się legislatura ściga na ilość uchwalonego prawa. Dziwię się jednak, że skoro mamy różne Rady Legislacyjne i inne RCL-e, ktoś taki bubel po prostu przepuścił. Normalnie wstyd.

Komentarze (16)
Poczta Polska martwi się... Art. 212 kk z urzędu za...

Komentarze

2010-07-15 12:58:25 | 83.5.41.* | Romuald
Re: Puste prawo przeczy zasadzie przyzwoitej legislacji [11]
No cóż, głodnemu tylko jedno na myśli. Nie rozumiem, co ma wspólnego z takim
tworzeniem prawa Bronisław Komorowski. Oczywiście niewiele ale Pan Olgierd i tak musi
przywalić złemu peowcowi. Może lepiej zapytać się Pana Stanisława Kluzę,
przewodniczącego KNF. Chyba wszyscy dobrze pamiętamy, kto powołał go na to
stanowisko, hmmm? Tak to jest, kiedy likwiduje się instytucje z wieloletnim
doświadczeniem w nadzorze nad rynkiem papierów wartościowych i tworzy supernadzór. skomentuj
2010-07-15 13:18:48 | *.*.*.* | olgierd
- 18 sierpnia 2009 r. marszałkiem izby poselskiej był...
- marszałek izby poselskiej odpowiada za...
- o tym jakie mamy w Polsce prawo decyduje...
(http://olgierd.bblog.pl/wpis,kto;decyduje;jakie;mamy;w;polsce;prawo,44217.html) skomentuj
2010-07-15 14:33:30 | 193.198.38.* | Zaxxon
Nie takie buble się puszcza. Znam przypadek uchwalenia ustawy od początku niezgodnej
z dyrektywą unijną i to w pełni świadomie. Ówczesny premier miał podczas posiedzenia
RM powiedzieć, że trudno, poniesiemy konsekwencje ale to musi pójść. Teraz WSA w
Warszawie ma zajęcie bo regularnie uchyla decyzje wydane na podstawie wprowadzonych
wtedy przepisów (skutek bezpośredni dyrektywy) a niedawno wyrok w tej sprawie wydał
ETS. Konsekwencje ponosi więc państwo, czyli podatnicy, czyli my. skomentuj
2010-07-15 14:55:18 | *.*.*.* | olgierd
E, takich historii to mamy na pęczki przecie. skomentuj
2010-07-15 17:50:08 | 83.5.41.* | Romuald
Każdy za coś odpowiada i co w związku z tym? Marszałek sejmu ma znać się na
działalności podmiotów rynku finansowego? A od czego jest KNF i MSP oraz MF?
Projekt nie był z nimi konsultowany? Wiadomo, że był to projekt poselski ale pomysł
wyszedł z MSP. To tam są przygotowywane założenia do projektów ustaw i prowadzone
prace legislacyjne.Normalnie po drodze jest RCL, Rada Legislacyjna, Komitet RM. To
są dziesiątki ludzi, którym powierzono takie a nie inne obowiązki. Dodatkowo każdym
projektem ustawy zajmuje się Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych, sejmowi
legislatorzy, podkomisja sejmowa, komisja sejmowa finansów publicznych (w składzie
ponad 50 posłów) i wreszcie posiedzenie sejmu. A sprawozdawca komisji? Poseł z
wykształcenia historyk a z zawodu menadżer? Nie przeczytał analizy Biura Analiz
Sejmowych? Pozostali posłowie również nie? Przeciwko ustawie głosował w zasadzie
tylko PiS. Można stwierdzić, że gdyby Prezydent Lech Kaczyński nie ingerował wedle
swojego uznania w proces legislacyjny to do sprawy by nie doszło. Czyżbyśmy uważali
większość sejmową za idiotów, którzy nie wiwedża za czym głosują? Skarb Państwa miał
zostać pozbawiony prawa do dywidendy bo Prezydent skierował ustawę z 2008r. do TK? I
tak wiadomo, że odpowiada za wszystko marszałek... Jak widzi się prace sejmu z
bliska i uczestniczy w posiedzeniach komisji to dla mnie nie wydaje się to takie
oczywiste. Ale 4 lipca 2010r. jednak coś zmieni w tej materii... skomentuj
2010-07-15 19:37:45 | 87.207.234.* | TomekZi
@Romuald: "Marszałek sejmu ma znać się na działalności podmiotów rynku finansowego?"
- nie musi, może skupić się na polowaniach. Gdy ja źle wypełnię PITa, to sąd grodzki
mi mówi że ode mnie jako od profesjonalnego uczestnika obrotu wymaga się więcej niż
od szaraka, więc i kara musi być odpowiednia. Czyżby podwójne standardy? skomentuj
2010-07-15 20:27:45 | *.*.*.* | olgierd
Zresztą nie mówimy tu o znajomości zasad działania tych instytucji. Mówimy o tym, że
jak się uchwala ustawę to warto sprawdzić, czy aby przypadkiem nie uchwaliło się
innej, takiej samej. skomentuj
2010-07-15 23:02:55 | 83.11.81.* | boloolo
To nie przypadek, ostatnio czytałem opinię o projekcie nowelizacji ustawy o
postępowaniu przed sądami

"Projektodawca przedstawił Sejmowi projekt ustawy, zawierający w sobie nowelizację
przepisu art. 232 p.p.s.a., który co dopiero został znowelizowany, i żeby tego było
mało, to art. 2 pkt 10 projektu zakłada zmianę już nieistniejącego w takim kształcie
przepisu ustawy. Do 10 kwietnia 2010 r. przepis art. 232 p.p.s.a. zawierał paragrafy,
punkty i litery; w tym dniu weszła w życie ustawa z 12 lutego 2010 r. nowelizująca
ten przepis z dużą korzyścią dla skarżących (zwrot wpisu z urzędu). Przepis ten nie
zawiera już litery a) i b), ale widać to nie przeszkodziło wcale projektodawcy
domagać się nowelizacji nieistniejącej już litery a) w § 1 art. 232 p.p.s.a." skomentuj
2010-07-15 23:06:02 | *.*.*.* | Blondynka :)
Re: Puste prawo przeczy zasadzie przyzwoitej legislacji [1]
"zmiana nieistniejących przepisów."

Kto to wymyśla ??? skomentuj
2010-07-16 07:16:03 | *.*.*.* | batwing
Re: Puste prawo przeczy zasadzie przyzwoitej legislacji [1]
Wszystko co uchyla jakiekolwiek przepisy to bym jednak puszczał, z zastrzeżeniem, że
w razie gdy ich nie ma, będzie to dotyczyło pierwszej próby uchwalenia ich ;) skomentuj
2010-07-16 10:27:32 | *.*.*.* | olgierd
@batwing: Co do zasady się zgadzam, aczkolwiek rację miał ś.p. Lech Kaczyński (i TK),
że takie kwiatki po prostu nie powinny się zdarzać. Przypuśćmy, że idzie to do Dz.U.
-- i szukasz, szukasz, szukasz... skomentuj
2010-07-16 11:13:53 | 83.5.23.* | Romuald
Oj, może skupić się na polowaniach. Oj może, może. Proponuje zająć się polityką,
zostać posłem, marszałkiem sejmu jednej z najważniejszych o partii w tym kraju i
potem filozofować. Marszałek sejmu to z reguły polityk z długoletnim stażem a nie
zawsze praktyk-konstytucjonalista. Od tego ma zastępy ekspertów i całe zaplecze
Kancelarii Sejmu. Ponadto Senat to też dodatkowy element kontroli procesu
legislacyjnego. Posłowie doskonale zdawali sobie sprawę z tego co uchwalają. I
eksperci sprawdzili, że taka zmiana już została uchwalona. Warto zapoznać się nie
tylko z tekstem ustawy ale i z uzasadnieniem. SP miał zrezygnować z dodatkowych
środków do budżetu bo Pan Prezydent wetował i odsyłał do TK jak podanie?Tak dla
sportu chyba to robił. Im gorzej dla PO tym lepiej dla PiSu. On też był elementem
tej legislacyjnej układanki i prowadził własną, partyjna politykę. A jednak
polityczne wycieczki Prezydenta Kaczyńskiego w stronę PO niczego tu nie zmieniły (i
już nie zmienią). W takim klinczu politycznym żadne przepisy nie mogłyby zostać
uchwalone i wejść w życie bo gdyby Pan Prezydent sobie tego nie życzył to wiadomo. On
stosowne instrumenty posiadał i z nich korzystał. skomentuj
2010-07-16 11:20:00 | 83.5.23.* | Romuald
Ludzie, ludzie wymyślają. Ale zawsze są interpretacje przepisów i poddkładki., Teraz
pracuję na ustawie, która nie ma aktu wykonawczego od ponad 4 miesięcy. Sary miał
obowiązywać przez 6 miesięcy od wejścia w życie pewnej ustawy zmianiającej ale pewne
Ministerstwo nie zdążyło z przyjęciem przepisów. Nowy tekst będzie miał identyczny
kształt ale formalnie go jeszcze nie ma. Po drodze jeszcze jest notyfikacja w KE. I
co? Daje radę..... Tylko przedsiębiorcy siedzą cicho i dyskretnie komentują ale co
maja zrobić? Działają w takiej branży, że ostatnie co przyszłoby im do głowy to wdać
się w dyskusję z urzędem. skomentuj
2010-07-16 12:19:04 | 213.17.130.* | prv
Jak pójdę do szewca, żeby mi but naprawił, a ten but mi się zaraz po wyjściu na ulicę
rozleci, to jak najbardziej mogę narzekać na jego nieprofesjonalizm i wcale nie muszę
mieć wiedzy i doświadczenia z zakresu jego fachu, żeby widzieć po efektach, że coś
jest nie tak. Jeśli ktoś produkuje buble (i mniejsza z tym, z jakich powodów do tego
doszło - bo to już są rzeczywiście problemy wyłącznie wykonujących ten zawód), to
świętym prawem odbiorców tych bubli powinno być to, by głośno o tym mówić. skomentuj
2010-07-16 14:51:57 | 83.5.46.* | Romuald
Nikt nie zabrania mówić i uczestniczyć w wyborach parlamentarnych. Można zawsze
wybrać lepszych przedstwicieli do parlamentu. skomentuj
2010-07-17 13:41:10 | 87.207.234.* | TomekZi
@Romuald: "Gdy ja źle wypełnię PITa, to sąd grodzki
mi mówi że ode mnie jako od profesjonalnego uczestnika obrotu wymaga się więcej niż
skomentuj
od szaraka, więc i kara musi być odpowiednia. Czyżby podwójne standardy?"
A o tym wyborze lepszych przedstawicieli - litości... skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-12-10 14:51
Kancelariaprawna24h:
Odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą kredytową
Ciekawe informacje o nieautoryzowanych transakcjach i pomoc w odzyskaniu pieniędzy od banku[...]
2017-12-06 13:17
Fred Joseph:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Czy szukasz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na spłatę rachunków, dlatego[...]
2017-11-29 20:56
James Roland:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Jestem James Roland, z Polski. Kilka miesięcy temu moja firma poniosła wielką stratę. Niedługo[...]
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]