Siedziba a miejsce zamieszkania
 Oceń wpis
   
Często mówiąc o przedsiębiorcach myli się pojęcie "siedziby" i "miejsca zamieszkania", przyjmując, że w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą mówi się właśnie o siedzibie.

Nic błędniejszego. Zgodnie z art. 25 kc Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zostawmy w tym miejscu na boku rozważania o wolicjonalnym charakterze określenia przebywania w określonym miejscu stałego pobytu (i pod żadnym pozorem proszę tego nie mylić z zameldowaniem!), warto jednak zapamiętać dwie zasadnicze rzeczy: po pierwsze miejsce zamieszkania odnosi się wyłącznie do osoby fizycznej, po drugie miejscem tym jest miejscowość, nie zaś konkretny adres (ulica, numer domu).

Dla rozróżnienia warto zacytować art. 41 kc, w myśl którego Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Różnica jest prosta: o siedzibie możemy mówić wyłącznie w odniesieniu do jednostek, którym przepis prawa przydaje przymiot osobowości prawnej (warto zerknąć do art. 12 ksh, ale i zastanowić się chwilę nad treścią art. 8 par. 1 ksh).

Dla mnie - czas na krótką dygresję - kodeks cywilny jest "prawem praw" i lubię, jeśli inne przepisy są chociaż z nim spójne, jeśli definicje cywilistyczne znajdują choćby odzwierciedlenie w przepisach podatkowych oraz prawie administracyjnym.
I proszę bardzo: ustawa o swobodzie gospodarczej zachowuje zasady wprowadzone kodeksem cywilnym (uff). Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy składając wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorca powinien podać: oznaczenie miejsca zamieszkania i adres, jego adres do doręczeń oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza. Nadal słowa o siedzibie.

Ponieważ od zawsze problemem jest integralność prawa podatkowego, warto zauważyć, że problem z prawidłowym ustaleniem miejsca zamieszkania przedsiębiorcy miewały właśnie organy podatkowe. Na szczęście przyszedł im Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 14 grudnia 2005 r. (sygn. akt FSK 212/05) wskazał, iż (cytuję): "Pojęcie miejsca zamieszkania zawarte w art. 4 pkt 5 ustawy z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest tożsame z zakresem pojęcia miejsca zamieszkania przewidzianym w art. 25 kc. O miejscu zamieszkania nie przesądza samo zameldowanie, choć należy uznać, że stanowi ono wskazówkę, która winna być brana pod uwagę w trakcie badania istnienia wspomnianych przesłanek. Niemniej z zameldowaniem nie jest związane domniemanie, że określa ono miejsce zamieszkania."
 
Reasumując: w przypadku osób fizycznych można mówić wyłącznie o miejscu zamieszkania, niezależnie od tego czy osoba taka prowadzi działalność gospodarczą (wówczas osobnym pojęciem będzie właśnie adres wykonywania działalności gospodarczej).
Pojęcie siedziby jest natomiast związane wyłącznie z jednostkami, którym przysługuje osobowość prawna. A ponieważ zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - jak i np. spółka cywilna - nie posiadają osobowości prawnej (w przypadku s.c. podmiotem praw są wszycy jej wspólnicy, nie sama spółka), w ich przypadku nie sposób mówić o osobowości prawnej.


PS niniejszym wpisem inauguruję nową kategorię - ex cathedra - za pomocą której będę w prostych, żołnierskich słowach nauczał Czytelników niniejszego blogaska w przedmiocie spraw prostych acz budzących chyba często problemy pojęciowe.
Komentarze (6)
Era szuka frajera Walka trwa

Komentarze

2007-04-18 14:17:04 | 83.18.22.* |
Re: Siedziba a miejsce zamieszkania [2]
Nie można stawiać na równi osoby fizycznej (ma zdolność prawną i zdolność do
czynności prawnych) ze spółką cywilną. Tak naprawdę to osoba fizyczna ma
"najpełniejszą" osobowość prawną, podczas gdy osoba prawna, ma tylko, nadaną prawem,
część tej osobowości. skomentuj
2010-08-05 22:13:43 | 79.191.108.* | Darek__P
Re: Siedziba a miejsce zamieszkania [0]
Zgodnie z § 7 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 lipca 1999 r. w sprawie
sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, za adres siedziby osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej przyjmuje się adres siedziby organu zarządzającego, a w przypadku
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – wskazany przez osobę
adres prowadzenia działalności gospodarczej, zaś w razie braku możliwości takiego
wskazania – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. skomentuj
2010-11-22 17:39:26 | 79.163.241.* | Urzędnik
Re: Siedziba a miejsce zamieszkania [0]
Wciąż nie ma tutaj odpowiedzi ! Na jakiej podstawie ?? Darek_P pisze miejsce
prowadzenia działalności osoby fizycznej ... (czyli posiadającej odrębny wpis do
ewidencji działalności gospodarczej. Jednakże w w uprawnieniach wydawanych przez
jednostki samorządowe osoba prawna prezedmiotowe "uprawnienia" otrzyma na SIEDZIBĘ, a
osoba fizyczna mimo, iż we wpisie do ewidencji posiada adres i miejsce zamieszkania
oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powinna otrzymać omawiane
uprawnienie na miejsce zamieszkania... Ale dlaczego ? Na jakiej podstawie ? Czy osoba
fizyczna która dane uprawnienia posiada wydane ze względu na miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej dokonać jego zmian w rejestrze ? skomentuj
2010-12-23 11:40:32 | 82.160.13.* | Kosa do 2
Ales cymbał skomentuj
2010-12-23 11:42:45 | 82.160.13.* | Kosa do 2
To "aleś cymbał" było do komentarza z 2007-04-18 skomentuj
2010-12-23 15:57:12 | *.*.*.* | kredyt.pc.pl
Re: Siedziba a miejsce zamieszkania [0]
I w pozwie przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy
wskazać adres zamieszkania a nie prowadzenia działalności gospodarczej (no chyba że
są tożsame a często tak jest). Mimo tego ja nie zadaję sobie trudu i wpisuję adres
firmy w pozwie i prawie zawsze jet OK. prawie, bo jak przesyłka wróci nieodebrana to
sąd wzywa do wykazania że adres ten jest adresem zamieszkania i mam problem. Od
niejakiego czasu jednak sam nie piszę już pozwów tylko prawnicy bo kilka razy
wkopałem się przy prekluzji i przegrałem jasne sprawy... skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org.pl

O mnie
Olgierd Rudak
Olgierd Rudak, redaktor naczelny i wydawca czasopisma internetowego "Lege Artis". Prawnik, miłośnik ożywionej przyrody, gór, fotografii i psów; posiadacz "prawie" owczarka belgijskiego malinois o imieniu Boss. Z przekonania liberał-kapitalista ;-)
Najnowsze komentarze
2014-04-16 21:42
PZKPWIV:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
Jakiś czas temu mój OFE poinformował mnie, że od 2012 roku nie otrzymuje należnej części mojej[...]
2014-04-11 15:20
b52t:
O nieważnej dyrektywie naruszającej prywatność internautów
najczęściej jest tak, że ustawa w uzasadnieniu lub wprost w ustawie (w przypisie) podaje powód[...]
2014-04-10 15:46
wojakrob:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
Niestety mi nie udało się potwierdzić wniosku ePUAP. Zarówno w ZUS na Litomskiej, jak i w US[...]
2014-04-10 00:32
Pongo:
O nieważnej dyrektywie naruszającej prywatność internautów
Jeśli TSUE powołał się na niezgodność dyrektywy z Kartą Praw Podstawowych, to sytuacja polskiej[...]
2014-04-09 22:21
olgierd:
O nieważnej dyrektywie naruszającej prywatność internautów
Zaraz, zaraz, jeśli mamy nadrzędność prawa wspólnotowego, to łatwo wykazać, że przepisy[...]
2014-04-09 12:36
Zaxxon:
O nieważnej dyrektywie naruszającej prywatność internautów
Oczywiście polskie przepisy nie tracą mocy, bo mimo uchwalenia ich w wyniku wykonywania[...]
2014-04-09 11:10
olgierd:
O nieważnej dyrektywie naruszającej prywatność internautów
@Lech Malinowski: właściwie tak, ale nie do końca tak -- skoro Polska zobowiązała się do[...]
2014-04-09 09:39
kubia:
O nieważnej dyrektywie naruszającej prywatność internautów
prawo nie jest zawieszone w przestrzeni, pojawia się z konkretnych powodów. jeśli wprowadzone[...]
2014-04-09 08:34
Lech Malinowski:
O nieważnej dyrektywie naruszającej prywatność internautów
Nie bardzo rozumiem zarzuty - przepisy albo są złe, niekonstytucyjne, wbrew prawom człowieka,[...]
2014-04-03 21:31
.xxx.:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
A firma na A i mająca w nazwie dwa V przysłała dziś gotowe oświadczenie, które wystarczy[...]
2014-04-03 16:30
OtwieramKontopl:
Alior Bank: mamy regulamin, ale nie mamy procedury...
Serdecznie dzięki za ten wpis, Dobry Człowieku. Tego mi było trzeba. Pozdrawiam, Łukasz
2014-04-03 13:38
olgierd:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
Ten ZUS to jest kompletna kpina. Q.E.D.
2014-04-02 17:12
Jacek23:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
Jesli na stronie ZUS zakladales konto przed 1 kwietnia, to ZUS moze policzyc Ciebie jako[...]
2014-04-02 15:08
olgierd:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
Bo to nie takie proste :) Posiadając ePUAP należy zalogować się na stronie ZUS.pl (w[...]
2014-04-02 10:56
jajaj:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
A jak znalazłeś linka w rejestrze spraw na ePUAP? Bo wyszukiwanie wg słowa OFE - brak wyników,[...]
2014-04-02 10:35
olgierd:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
Niestety, gdzieś trzeba się przejść -- np. do ZUS i wypełnić druczek (albo na pocztę, nadać go[...]
2014-04-02 08:56
a766580:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
A jeśli mam podpis elektroniczny służbowy (pracuję w urzędzie gminy) to mogę niejako załatwiać[...]
2014-04-02 00:07
Jacek23:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
A bez ePUAP co trzeba zrobic? Bo prawde mowiac nie mam czasu na te glupoty z ZUS/OFE ale tez[...]
2014-04-01 20:22
olgierd:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
Generalnie każdy, aczkolwiek raz do jakiegoś urzędu przejść się trzeba -- potwierdzić profil[...]
2014-04-01 14:42
anonim 2:
O tym jak dziś zostałem w OFE (to nie prima aprilis)
A możesz coś więcej o procedurze przez "ePUAP" napisać? Każdy człowiek może to wyklikać? Jak?
2014-04-01 13:15
olgierd:
Wpisy na forum a prawo autorskie
Ale co ma do tego zakaz przetwarzania danych osobowych po zakończeniu korzystania z usługi?[...]
2014-04-01 11:01
kompetentny:
Wpisy na forum a prawo autorskie
Bzdura. Jeżeli bowiem użytkownik podpisywał się pod postami charakterystycznym imieniem i[...]
2014-04-01 06:55
bezpozyczka:
O zapowiedzi radykalnych kroków
Putin podpatrzył jak to się w Polsce robi, mówię o kradzieżach ziemi pod uprawy pod dopłaty[...]
2014-03-29 22:38
poliwęglan:
O zapowiedzi radykalnych kroków
Tak naprawdę nikt nie będzie chciał ginąć za Ukrainę, tak samo jak nikt nie będzie ginął za Tajwan
2014-03-29 17:41
infolinka:
O zapowiedzi radykalnych kroków
Od ponad pięciu stuleci różni władcy łamią sobie zęby o Krym, a jak by się tak wszyscy po[...]