Siedziba a miejsce zamieszkania
 Oceń wpis
   
Często mówiąc o przedsiębiorcach myli się pojęcie "siedziby" i "miejsca zamieszkania", przyjmując, że w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą mówi się właśnie o siedzibie.

Nic błędniejszego. Zgodnie z art. 25 kc Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zostawmy w tym miejscu na boku rozważania o wolicjonalnym charakterze określenia przebywania w określonym miejscu stałego pobytu (i pod żadnym pozorem proszę tego nie mylić z zameldowaniem!), warto jednak zapamiętać dwie zasadnicze rzeczy: po pierwsze miejsce zamieszkania odnosi się wyłącznie do osoby fizycznej, po drugie miejscem tym jest miejscowość, nie zaś konkretny adres (ulica, numer domu).

Dla rozróżnienia warto zacytować art. 41 kc, w myśl którego Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Różnica jest prosta: o siedzibie możemy mówić wyłącznie w odniesieniu do jednostek, którym przepis prawa przydaje przymiot osobowości prawnej (warto zerknąć do art. 12 ksh, ale i zastanowić się chwilę nad treścią art. 8 par. 1 ksh).

Dla mnie - czas na krótką dygresję - kodeks cywilny jest "prawem praw" i lubię, jeśli inne przepisy są chociaż z nim spójne, jeśli definicje cywilistyczne znajdują choćby odzwierciedlenie w przepisach podatkowych oraz prawie administracyjnym.
I proszę bardzo: ustawa o swobodzie gospodarczej zachowuje zasady wprowadzone kodeksem cywilnym (uff). Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy składając wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorca powinien podać: oznaczenie miejsca zamieszkania i adres, jego adres do doręczeń oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza. Nadal słowa o siedzibie.

Ponieważ od zawsze problemem jest integralność prawa podatkowego, warto zauważyć, że problem z prawidłowym ustaleniem miejsca zamieszkania przedsiębiorcy miewały właśnie organy podatkowe. Na szczęście przyszedł im Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 14 grudnia 2005 r. (sygn. akt FSK 212/05) wskazał, iż (cytuję): "Pojęcie miejsca zamieszkania zawarte w art. 4 pkt 5 ustawy z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest tożsame z zakresem pojęcia miejsca zamieszkania przewidzianym w art. 25 kc. O miejscu zamieszkania nie przesądza samo zameldowanie, choć należy uznać, że stanowi ono wskazówkę, która winna być brana pod uwagę w trakcie badania istnienia wspomnianych przesłanek. Niemniej z zameldowaniem nie jest związane domniemanie, że określa ono miejsce zamieszkania."
 
Reasumując: w przypadku osób fizycznych można mówić wyłącznie o miejscu zamieszkania, niezależnie od tego czy osoba taka prowadzi działalność gospodarczą (wówczas osobnym pojęciem będzie właśnie adres wykonywania działalności gospodarczej).
Pojęcie siedziby jest natomiast związane wyłącznie z jednostkami, którym przysługuje osobowość prawna. A ponieważ zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - jak i np. spółka cywilna - nie posiadają osobowości prawnej (w przypadku s.c. podmiotem praw są wszycy jej wspólnicy, nie sama spółka), w ich przypadku nie sposób mówić o osobowości prawnej.


PS niniejszym wpisem inauguruję nową kategorię - ex cathedra - za pomocą której będę w prostych, żołnierskich słowach nauczał Czytelników niniejszego blogaska w przedmiocie spraw prostych acz budzących chyba często problemy pojęciowe.
Komentarze (6)
Era szuka frajera Walka trwa

Komentarze

2007-04-18 14:17:04 | 83.18.22.* |
Re: Siedziba a miejsce zamieszkania [2]
Nie można stawiać na równi osoby fizycznej (ma zdolność prawną i zdolność do
czynności prawnych) ze spółką cywilną. Tak naprawdę to osoba fizyczna ma
"najpełniejszą" osobowość prawną, podczas gdy osoba prawna, ma tylko, nadaną prawem,
część tej osobowości. skomentuj
2010-08-05 22:13:43 | 79.191.108.* | Darek__P
Re: Siedziba a miejsce zamieszkania [0]
Zgodnie z § 7 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 lipca 1999 r. w sprawie
sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, za adres siedziby osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej przyjmuje się adres siedziby organu zarządzającego, a w przypadku
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – wskazany przez osobę
adres prowadzenia działalności gospodarczej, zaś w razie braku możliwości takiego
wskazania – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. skomentuj
2010-11-22 17:39:26 | 79.163.241.* | Urzędnik
Re: Siedziba a miejsce zamieszkania [0]
Wciąż nie ma tutaj odpowiedzi ! Na jakiej podstawie ?? Darek_P pisze miejsce
prowadzenia działalności osoby fizycznej ... (czyli posiadającej odrębny wpis do
ewidencji działalności gospodarczej. Jednakże w w uprawnieniach wydawanych przez
jednostki samorządowe osoba prawna prezedmiotowe "uprawnienia" otrzyma na SIEDZIBĘ, a
osoba fizyczna mimo, iż we wpisie do ewidencji posiada adres i miejsce zamieszkania
oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powinna otrzymać omawiane
uprawnienie na miejsce zamieszkania... Ale dlaczego ? Na jakiej podstawie ? Czy osoba
fizyczna która dane uprawnienia posiada wydane ze względu na miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej dokonać jego zmian w rejestrze ? skomentuj
2010-12-23 11:40:32 | 82.160.13.* | Kosa do 2
Ales cymbał skomentuj
2010-12-23 11:42:45 | 82.160.13.* | Kosa do 2
To "aleś cymbał" było do komentarza z 2007-04-18 skomentuj
2010-12-23 15:57:12 | *.*.*.* | kredyt.pc.pl
Re: Siedziba a miejsce zamieszkania [0]
I w pozwie przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy
wskazać adres zamieszkania a nie prowadzenia działalności gospodarczej (no chyba że
są tożsame a często tak jest). Mimo tego ja nie zadaję sobie trudu i wpisuję adres
firmy w pozwie i prawie zawsze jet OK. prawie, bo jak przesyłka wróci nieodebrana to
sąd wzywa do wykazania że adres ten jest adresem zamieszkania i mam problem. Od
niejakiego czasu jednak sam nie piszę już pozwów tylko prawnicy bo kilka razy
wkopałem się przy prekluzji i przegrałem jasne sprawy... skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-12-10 14:51
Kancelariaprawna24h:
Odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą kredytową
Ciekawe informacje o nieautoryzowanych transakcjach i pomoc w odzyskaniu pieniędzy od banku[...]
2017-12-06 13:17
Fred Joseph:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Czy szukasz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na spłatę rachunków, dlatego[...]
2017-11-29 20:56
James Roland:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Jestem James Roland, z Polski. Kilka miesięcy temu moja firma poniosła wielką stratę. Niedługo[...]
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]