UOKiK-BRE 0:1
 Oceń wpis
   

Zgodnie z moimi przypuszczeniami Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie podzielił zastrzeżeń UOKiK do postanowień stosowanych przez BRE Bank w zakresie decydowania o wysokości oprocentowania udzielonych kredytów (ściśle, jak piszą media, sprawa dotyczyła kredytów dla posiadaczy MultiKonta, aczkolwiek mechanizm jest przecież identyczny w sprawach mBankowych hipotek).

Zdaniem sądu bank może zmieniać wysokość oprocentowania stosowanego w rozliczeniach z kredytobiorcą, jeśli zmianie ulegają takie wskaźniki jak stawki WIBOR, rentowność bonów skarbowych, stopy NBP, byle tylko oparciem były jasne i znane stronom umowy kryteria, a bank nie wykraczał poza zmiany wartości wskaźników.

art. 385(1) kc § 1
Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

art. 69 ust. 1 pr.bankowego
Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu
A wszystko dlatego, iż -- jak wyraził sąd w ustnych motywach wyroku -- "Parametry mogące mieć wpływ na oprocentowanie kredytów hipotecznych w BRE Banku są jednoznacznie określone i podane do wiadomości publicznej. Klient może więc wyliczyć, jaka będzie wysokość odsetek". Tymczasem zgodnie z art. 69 ust. 1 prawa bankowego -- jak przytomnie przypomina "Rzepa" -- odsetki od kredytu bankowego są świadczeniem głównym kredytobiorcy (wynagrodzeniem banku), zatem nie jest dopuszczalne uznanie ich za klauzulę abuzywną, o ile ich charakter został sformułowany w sposób jednoznaczny (art. 385(1) par. 1 zd. 2 kc).

Skoro zatem bank jednoznacznie wskazał podstawy służące do obliczenia wysokości odsetek -- przez podstawę nie należy rozumieć wszakże algorytmu służącego do wyliczenia odsetek -- to trudno było oczekiwać, by SOKiK podzielił zastrzeżenia Urzędu.

 Na tapecie jest nadal, jak rozumiem sprawa "starego portfela", jednak nie wydaje mi się, iżby w tej sprawie orzeczenie mogło być odmienne. Dodatkowo może się okazać, że wskutek zaprzestania stosowania postanowień sąd znajdzie podstawy do umorzenia postępowania na podstawie art. 479(39) kpc.
Warto bowiem przypomnieć, że przez "stosowanie praktyk niedozwolonych" rozumie się zawieranie umów o treści zawierającej klauzule abuzywne, nie zaś ich wykonywanie (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 30 listopada 2004 r., VI ACa 399/04, por. wyrok SOKiK z 27 lutego 2009 r., sygn. akt XVII Ama 99/08), co oznacza, że jeśli bank zaprzestał zawierania takich umów w 2006 r., to zarzucić mu stosowania klauzul -- po prostu się nie da.

Natomiast sąd podzielił zdanie UOKiK w kwestii bardzo szeroko zakrojonego obowiązku informowania banku o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na wypłacalność kredytobiorcy. Nieostrość takiego postanowienia sprawia, że teoretycznie bank mógłby uznać, iż informacją tego rodzaju jest nieomal każde zdarzenie (na przykład pogorszenie sytuacji biznesowej w branży, w której zatrudniony jest kredytobiorca), co zarazem mogło by dawać asumpt do twierdzenia o niedopełnieniu tej powinności.

Tak czy inaczej to na pewno nie jest koniec tematu, nie wierzę, by UOKiK odpuścił apelację w tak prestiżowej sprawie. Być może za kilka miesięcy będę musiał odszczekać moje mądrości ;-)

PS wyrok SOKiK z 22 października 2009 r., sygn. akt XVII Amc 349/09.

Komentarze (20)
Numer telefonu może... Dyktatura patentowa

Komentarze

2009-10-23 07:47:07 | 93.159.18.* | Lukaku
Re: UOKiK-BRE 0:1 [12]
Panie Olgierdzie, a czy w przypadku starych mplanów parametry zostały podane
jednoznacznie? cytuję Pana " o ile ich charakter został sformułowany w sposób
jednoznaczny (art. 385(1) par. 1 zd. 2 kc)."
cytuje paragraf umowy: "Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w
przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany
parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów
zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji."
Nawet mBank przyznał, że nie ma takiej listy parametrów, czyli jest to po prostu
dowolność i uznaniowość.
Może zainteresuje się pan głębiej tematem. skomentuj
2009-10-23 08:36:25 | 93.159.6.* | bbbbbb
Ludziska... Podpisaliśta umowy? Podpisali. No to koniec pieśni, ptaszek uciekł z
klatki a górala zabili, czy cuś... :) skomentuj
2009-10-23 09:13:03 | *.*.*.* | olgierd
@Lukalu: Myślę, że zdanie "parametry finansowe dla danej waluty" jest dość jasne: są
różne waluty i mają one różne parametry. Nie wiem też gdzie BRE to przyznaje, bo na
razie widzę, że jedną sprawę z UOKiK wygrali.

No ale zobaczymy co dalej. Jeśli BRE przegra, to mogę też podlinkować tekst, w którym
pisałem, że "być może" pewne klauzule są do zakwestionowania ;-) skomentuj
2009-10-23 09:14:26 | *.*.*.* | olgierd
Od razu wyjaśniam: starszy tekst był pisany na szybko, drugi był efektem pewnych
przemyśleń. A SOKiK wskazał na jeszcze jeden ważny element łamigłówki.

No i jest kwestia zaprzestania stosowania praktyk. skomentuj
2009-10-23 09:23:04 | 83.18.67.* | kiever
Re: odpowiedzi na pytania. Do Pana Andrzeja Fluderskiego mPlan hipoteczny do X.2009

05-08-09 12:22, (mBank)

Hipoteczny napisał(a):

> Panie Andrzeju, jednak mam pytanie.
> W mojej umowie nie pada chodzby slowo, ze oprocentowanie ustala
> sie Decyzja Zarzadu ( tylko ze jest uzaleznione od tych
> magicznych parametrow). Prosze wiec mi wskazac te parametry dla
> mojej pewnosci, ze trudniej zdobyc CHF na rynku a nie ze jachty
> sluzbowe podrozaly...

Witam ponownie,
obawiam się że nie ma na świecie ekonomisty, który jest w stanie wymienić zamknięty
katalog zdarzeń gospodarczych, które wpływają na cenę pieniądza na rynku - taki
katalog zwyczajnie nie istnieje!!!! skomentuj
2009-10-23 10:31:07 | *.*.*.* | kjonca
"sąd podzielił zdanie UOKiK w kwestii bardzo szeroko zakrojonego obowiązku
informowania banku o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na jego
wypłacalność. "
Wypłacalność banku czy kredytobiorcy skomentuj
2009-10-23 10:49:46 | *.*.*.* | olgierd
Biorcy. Racja -- rozjaśnię. skomentuj
2009-10-23 12:02:55 | 93.159.18.* | Lukaku
Dziękujemy za zainteresowanie. BRE samo wcześniej stwierdziło, że ten wyrok nie
będzie dotyczył tzw. "starych mplanów" w CHF. A teraz otrąbiło zwycięstwo ;)
Ten wyrok jest ważny wbrew pozorom - wyraźnie w sądzie padło, że parametry muszą być
jednoznaczne. BRE nie podało tych parametrów dla Szwajcarii, a za to pochwaliło się,
że wzięło pożyczkę z banku-matki z dziesięciokrotnie wyższą marża niż poprzednio. Jak
bym nie patrzył się, to pożyczka w rodzinie, od niemieckiego banku nie może być
parametrem finansowym Szwajcarii. Nie byłoby tej całej jazdy, gdyby BRE wyraźnie
powiedziało kiedy i jak będzie się zmieniać oprocentowanie. Uwzględniając parametry,
które są weryfikowalne. skomentuj
2009-10-23 12:53:38 | *.*.*.* | olgierd
Zawsze jak się wygrywa sprawę to się trąbi o zwycięstwie ;-)
W klauzuli, którą podałeś powyżej jest -- moim zdaniem wyraźna -- korelacja między
"walutą kredytu" a "parametrami kraju waluty". To już sobie każdy musi powiązać:
"jeśli mam kredyt we franku, to..."

Ale może się mylę. skomentuj
2009-10-23 12:57:44 | 79.188.222.* | kris0s
Re: UOKiK-BRE 0:1 [0]
Tytuł chybiony. Przypomina mi się bowiem prezydent pewnego dużego miasta który
tłumacząc konieczność zapłaty olbrzymiego odszkodowania wyjaśnił: że w sumie jest
remis bo poprzednią sprawę przecież jego prawnicy wygrali (chodziło mu o I
insntację). Retoryka piłkarska zatem nie przystaje do sytuacji bo wygra i tak ten kto
strzeli gola w "drugiej połowie", chyba że będzie trzecia i czwrta albo sprawią
będzie musiał się zająć SN ... skomentuj
2009-10-23 13:37:04 | 77.237.0.* | onazgagula
Tak podpisaliśmy ale liczyliśmy się z podwyżkami jak i obniżkami . Z tym że podwyżki
były cztery a obniżek ani jednej dlatego mamy problem . chociaż Ci powiem że ci
ludzie którzy przy tej walce skorzystają to jest niski procent najwięcej skorzystają
na tym przyszli kredytobiorcy " być może twoje dzieci ":) Pozdrawiam skomentuj
2009-10-23 13:42:02 | *.*.*.* | olgierd
Ale SOKiK nie zajmuje się *sposobem wykonania umów* -- jak już kiedyś pisałem, być
może najwięcej zastrzeżeń można mieć właśnie do konkretnych działań BRE, aczkolwiek
to jest temat dla *indywidualnych roszczeń* kredytobiorców. skomentuj
2009-10-23 13:58:39 | 89.76.34.* | ps2
Jak brzmiała dokładnie zaskarżona klauzula? Jeśli np. WIBOR + 1% to ja niezależnie od
kwestii z art. 479(36) kpc, czy 385 (1) kc nie wiem czego UOKiK tutaj oczekiwał?
Ale dzisiaj czytam w eprawniku "Decyzja o oprocentowaniu w gestii banku" i
zastanawiam się, czy to nie jest prawie tak jak "wygrał proces z naszą-klasą". skomentuj
2009-10-23 13:59:20 | 89.76.34.* | ps2
479(39) kpc miało być skomentuj
2009-10-25 23:34:49 | 62.21.28.* | anty BRE mBank
Re: UOKiK-BRE 0:1 [0]
Tytuł jest mylący. Powinno być 1:1. UOKiK wnosił o uznanie 2 klauzul z umów BRE banku
za niedozwolone. W jednym przypadku wygrał, w drugim przegrał (ale wyrok nie jest
jeszcze prawomocny). skomentuj
2009-10-27 12:12:00 | 193.193.181.* | nabity w mBank
Re: UOKiK-BRE 0:1 [3]
Panie Olgierdzie, jeśli już Pan poruszył temat zapisów stosowanych w umowach przez
mBank to proszę o skomentowanie następujących, prostych zapisów Kodeksu Cywilnego. I
tak odnośnie zapisu "może nastąpić":
• Art. 385(1) Niedozwolone postanowienia umowne
• Art. 385(3) ust. 8) uzależnia spełnienie świadczenia od okoliczności
zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta
a odnośnie zapisu "zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w
kraju, którego waluta jest podstawą waloryzacji" następujące przepisy:
 Stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1992 r., III CZP 141/91 (OSNCO
1992/6/90): "zastrzeżenie w regulaminie bankowym - stanowiącym o treści umowy
zawieranej z bankiem o udzielenie kredytu bądź pożyczki albo o treści umowy o
prowadzeniu rachunku bankowego (oszczędnościowego bądź lokat terminowych) -
uprawnienia do zmiany przez bank w czasie trwania umowy wysokości stopy
oprocentowania bez wypowiedzenia umowy, wymaga dla swej skuteczności określenia
konkretnych okoliczności, od jakich zmiana ta jest uzależniona. Dając wyraz
poszanowania równości stron w stosunkach obligacyjnych Sąd Najwyższy w powołanej
uchwale odwołał się do przepisów art. 58 § 2 i 3531 k.c. konstatując, że zmiana
oprocentowania, m.in. terminowych lokat, nie może być pozostawiona dowolnej ocenie
banków.
 Pismo Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego do wszystkich banków z dnia 30
listopada 2005 roku (orzecznictwo Sądu Najwyższego): „okoliczności, od
zaistnienia, których ma być uzależniona zmiana wysokości oprocentowania kredytu,
powinny być tak skonkretyzowane, aby w przyszłości mogła być dokonana należyta ocena,
czy rzeczywiście one wystąpiły”.
 Pismo Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego do wszystkich banków z dnia 30
listopada 2005 roku: „W odniesieniu do zawierania przez banki umów kredytowych
z konsumentami w rozumieniu k.c. należy zwrócić uwagę na treść art. 3851 k.c.,
zgodnie z którym postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione
indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone
postanowienia umowne). Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na
których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu.”

Dodatkowo zapisy Art. 385 § 2 Kodeksu Cywilnego stwierdzają jednoznacznie, że:
„Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie. Postanowienia
niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść klienta”. skomentuj
2009-10-27 12:18:56 | *.*.*.* | olgierd
Ale spełnienie świadczenia to jest chyba coś innego, niż wysokość należnych odsetek?
"Uzależnia spełnienie świadczenia" czyli decyduje o tym co strony w ogóle będą sobie
świadczyły.

Poza tym naprawdę istotny jest przepis o 6-miesięcznym czasoodstępie od stosowania
klauzul do orzekania. Tak mi się wydaje. skomentuj
2009-10-27 21:29:56 | 77.112.207.* | nabity w mBank
Co do pierwszego to faktycznie trafna uwaga. Co do drugiego, to swoją drogą ciekawe
czy nie istnieje żaden przepis nadrzędny który spowodowałby przyjęcie przez sąd
takiego wniosku? Zapisy przytoczone w umowie nie spełniają zasadniczych warunków
określanych przez KC, a fakt, ze Bank zaczął je wykorzystywać przeciw klientom po 2,5
roku nie zmienia faktu, że narusza w ten sposób interesy konsumentów i wykorzystuje
swoją przewagę w tym stosunku prawnym. skomentuj
2009-10-27 21:58:49 | *.*.*.* | olgierd
Dlatego -- jak już mówiłem -- tu jest troszkę niestandardowa sytuacja, w której
zarzucać coś można raczej naruszeniu zasad WYKONANIA umowy. A to jest raczej do
indywidualnego sporu klienta i banku. skomentuj
2011-01-25 15:34:17 | *.*.*.* | bank_
Re: UOKiK-BRE 0:1 [0]
A klienci starego portfela bre banku walcza dalej skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]